Изложбена зала „Асен Крайшников”, Документална изложба „Ноември 1989 в плакати”