16:00 часа, село Бряст, Регионален празник „Ден на чавгата”