Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2020 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2020 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г.

Файлове: