СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  РАЙОНЕН  СЪД  - ДИМИТРОВГРАД  ЗА  МАНДАТ  2020 – 2024 г.

 

 

 

 1. Христина Ташева - Михова, ЕГН **********                      Документи
 2. Христо Ташев, ЕГН **********                                            Документи
 3. Катя Христова, ЕГН **********                                           Документи
 4. Бранимир  Брайков, ЕГН **********                                 Документи
 5. Радомира Господинова, ЕГН **********                          Документи
 6. Петя Петкова, ЕГН **********                                            Документи
 7. Гергана Бонева, ЕГН **********                                        Документи
 8. Галина  Добрева-Пенева, ЕГН **********                        Документи
 9. Антоанета  Шаркова, ЕГН **********                               Документи
 10. Лиляна Чилева, ЕГН **********                                        Документи
 11. Деница Димитрова, ЕГН **********                                 Документи
 12. Недялка Тонева, ЕГН **********                                       Документи
 13. Иван  Каравасилев, ЕГН **********                                 Документи
 14. Любомир  Хубенов, ЕГН **********                                  Документи
 15. Веселина Колева, ЕГН ***********                                   Документи

 

 

 

 

 

С уважение,

 

АДВ. ГАЛИНА ЧИНГАРОВА

Председател на комисията

 

Файлове: