Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград с възложител "АКВА ВИТА СПА" ЕООД, с.Минерални бани можете да видите тук.

Файлове: