Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в Склад за препарати за растителна защита" в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в склад за препарати за растителна защита" находящ се в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград, с възложител ЕТ "Витен-Тенчо Златев" можете да видите тук.

Файлове: