Уведомление за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград с възложител Апостол Статев.

Уведомлението за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград, с възложител Апостол Статев можете да видите тук.

Файлове: