Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал, ресторант с хотелска част и търговски обект с офис и бар с възложител Емил Велев, гр.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал в имот с идентификатор 39668.210.1,  ресторант с хотелска част в имот с идентификатор 39668.208.2, и търговски обект с офис и бар в имот с идентификатор 39668.208.5  по КК на с.Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител Емил Велев, гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: