ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД МАНДАТ 2020-2024 Г

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД,

 МАНДАТ 2020-2024 Г


           На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1267/30.05.2019г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2020-2024 г. на 05.08.2019 г. (понеделник) от 10,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград.

 

Коста Костов: Уважаеми колеги, уважаеми кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2020 – 2024 г. Преди да започнем процедурата по изслушване на кандидатите , лично председателката на ОбС, г-жа Гергана Кръстева ми се обади и съжалява, че не може да присъства на днешното изслушване, т.к. е в годишен отпуск. Поздравява Ви с Вашето желание да бъдете съдебни заседатели, пожелава на всички Ви успех в процедурата и вярва, че евентуално тези от Вас, които бъдат одобрени от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Хасково, достойно ще представят димитровградската общественост в процеса на правораздаване. Задачата ни днес е да изслушаме кандидатите, които бяха допуснати, но преди това, да Ви кажа два думи относно процедурата. С решение на ОбС Димитровград №1267/30.05.2019 г.беше открита процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Димитровград, мандат 2020 – 2024 г., като в  това решение беше определена точно процедурата, как ще бъде извършена, качествата на които трябва да отговарят кандидатите, документите, които трябва да подадат, така че на предходно наше заседание на комисията, ние прегледахме Вашите документи, всички Вие, които сте в залата, отговаряте на изискванията, документите са изрядни напълно, така че днес предстои да изслушаме всеки един от Вас, да ни запознае накратко със своите желания да бъде съдебен заседател, така че, за да бъдем точни и бързо да приключим. Съгласно процедурата, ще помоля да изчакате отвън, по списък, както са подадени документите в ОбС, всеки един от Вас ще бъде поканен да го изслушаме и оттам насетне комисията ще вземе своето решение, като след приключване на процедурата ние ще си изготвим докладите, а на сесията на ОбС ще се произнесе ОбС за допускане на тези от Вас, които е преценено че трябва да представляват димитровградската общественост в Районен съд Димитровград. Моля кандидатите да изчакат отвън, започваме по списъка. Започваме с г-жа Геновева  Попова. Г-жо Попова, ако обичате съвсем на кратко да се представите на комисията, оттам насетне комисията, ако има въпроси към Вас, ще ги постави. Съвсем накратко, какви са Вашите мотиви да кандидатствате за съдебен заседател в Районен съд Димитровград.

Геновева Попова: Казвам се Геновева Попова, на 31 години съм, работя в сиситемата на образованието като учител в детска градина в гр. Димитровград,  не съм местна, от 13 г. живея тук, омъжена съм, с две деца, семейна. Мотивацията е, че първо винаги ми е било интересно как процедира съдебната система в България, имам според себе си и хората, с които контактувам, много засилено чувство за справедливост и смятам, че мога да бъда полезна на обществото с това. Искам да видя как функционира отвътре, да създам нови контакти, всичко ми е любопитно и интересно, което предполагам ще се случи.

Коста Костов: Намирате ли, че бихте могли да съвместите професията, която упражнявате с  работата Ви в Районния съд, защото като педагог задълженията са едни, а там пред Вас се изправя лице, което е престъпило закона и оттам насетне Вие, как обучението на децата бихте съвместили с това – да съдите човека, който е изправен пред Вас?

Геновева Попова: Ами то, човешките норми навсякъде са едни и същи. Дали са в детската градина или подсъдимия, който е на скамейката – всички сме хора, възпитанието тръгва от самото начало и смятам, че практиката ни показва, приложими са и там. Ние сме съдебни заседатели всеки ден в детската градина, реално, две деца, каращи се, отсъждаме и трябва да бъдем обективни, смятам че същото нещо мога да приложа и там.

Коста Костов: Аз виждам у Вас една силна мотивация да правораздавате, така че оттам насетне ОбС ще прецени доколко да бъдете включена в списъка, който ще бъде предложен на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд, така че, ако няма какво друго да кажете, аз Ви благодаря! Въпроси нямаме, благодаря за явяването! Албена Желязкова. Г-жо Желязкова, заповядайте! Г-жо Желязкова, ако обичате да се представите на комисията, въпреки че ние сме запознати с документите, които сте представили. Какво Ви накара да кандидатствате за съдебен заседател в Районния съд?

Албена Желязкова: Здравейте на уважаемата комисия! Аз действително се казвам така и имам висше образование, родена съм в Димитровград, семейството ми е от Димитровград. Учих в София, но реших да се върна и работя в нашия град, тъй като считам че не е задължително всички хора, които са млади и добре образовани да живеем другаде и трябва да допринесем с усилията и труда си за развитието на нашия град. Водена от всички тези мотиви, реших да кандидатствам за съдебен заседател, имам поглед върху съдебната система и считам че в нея е необходимо да влезнат млади, образовани хора, които знаят, могат и със знанията си могат да допринесат за подобряване качеството на съдебната практика, т.к. факт е че младите хора в България, а и на средна възраст имат не особено позитивно отношение на тази част от обществената уредба и в тази връзка ще направя всичко възможно с участието си като съдебен заседател да променя тази тенденция. Това е свързано с мотивацията ми, що се отнася до мотивационното писмо, в него аз съм изложила основни постулати от етичния кодекс на съдебния заседател, който е от висшия съдебен съвет и считам, че всеки един съдебен заседател трябва да познава добре етичния кодекс и да му бъде като настолна книга в неговата работа.

Коста Костов: Намирате ли, че Вашите професионални умения биха Ви помогнали за работата, която трябва да вършите в съда? Някакво противоречие има ли, между това, което Вие като специалист сте, познанията, които имате във Вашата област и това, което е в съдебната стая?

Албена Желязкова: Не, не само, че не считам, че няма противоречие, считам че точно това е начина, по който един човек с техническо образование като мен и с  завиден вече опит зад гърба си, може да допринесе за качество в процеса, тъй като една не малка част от наказателните производства има и технически елементи, свързани с балистика, с технически умения, свързани с определени видове постулати, които водят до наказателно производство и изобщо спектъра на познанията, който аз имам, изцяло ще го отдам на съдебното производство.

Коста Костов: Намирате ли сили в себе си, като млада и интелигентна жена в съда, пред Вас ще се изправят лица, които са прекрачили закона и ще намерите ли сили в себе си да раздадете правосъдие на този подсъдим?

Албена Желязкова: Считам, че младостта не е порок, така че, ако ми позволите тази малка шега, не се страхува, защото когато човек върши истина, т.е. е ръководен от истината и морала, място за страх няма.

Коста Костов: Добре, колеги, въпроси? Добре, г-жо Желязкова! Следващия е Росица Делчева. Уважаема, г-жо, комисията сме запознати с Вашите документи, с Вашето мотивационно писмо, но въпреки това, да ни се представите на комисията и съвсем накратко да ни кажете какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател?

Росица Делчева: Така, аз и в мотивационното писмо и сега ще кажа, че аз съм учител с дългогодишен опит, работила съм над 30 г. в училището в Марийново, Черноконево, работила съм с деца от различен етнос. Вярвам в справедливостта, държа много на нея и затова мисля, че мога да допринеса нещо, пък и това е едно предизвикателство за мен да се справя с други задачи. Уважавана съм от колегите си, мога да работя в екип и работила съм в полицията с документи за самоличност, там също имат опит с хората от всякакви етноси, различни групи и там съм била уважавана и съм се справяла добре с работата.

Коста Костов: В квартала, където живеете, участвате ли в обществени мероприятия, който се провеждат там и близко ли сте до проблемите на обществеността?

Росица Делчева: Трябва да Ви кажа, че мен целия квартал ме познава, защото аз дълги години съм била там, хората се обръщат към мен, давам съвети, каквито мога и сега в този квартал, да Ви кажа честно, няма почти никаква дейност, има читалище, но в него аз не участвам, имам някаква причина, не мога да участвам в дейността на читалището, иначе при срещата ми с хората, винаги са ме питали за съвети, ние се познаваме, дълги години аз съм жителка на квартала и те си ме познават много добре.

Коста Костов: А, до обществените проблеми, които ги имате там и в града, интересувате ли се, желаете ли да има ред навсякъде и да се стремите към реда или евентуално, дразни ли Ви, ако някой нарушава обществения ред и готови ли сте да вземете отношение?

Росица Делчева: Сега, наскоро пресния пример, на спирката учениците отиват и чукат, рушат спирката, аз живея под спирката отдолу и това мен ме дразни, отивам, правя им забележки, тъй като съм била учителка, вземат под внимание това, което казвам. За реда също, пред магазините, когато ходя, правила съм им много пъти забележки, на спирката, и навсякъде.

Коста Костов: Да разбирам, че у Вас има една нетърпимост към обществени прояви, които виждате в обществото да се случват?

Росица Делчева: Да, да, държа на справедливостта и искам да има справедливост, но не всеки път се получава!

Коста Костов: Благодаря! Колеги, въпроси? Въпроси нямаме към Вас други, благодаря за участието, оттук насетне вече като представим доклада ОбС ще си вземе решение, за което ще бъдете уведомени. Благодаря и хубав ден!

Мариела Делчева: Добър ден, уважаема комисия!

Коста Костов: Г-жа Мариела Делчева, ние сме запознати с мотивационното писмо, с документите, които са представени, но все пак, комисията иска лично да ни съобщите какво Ви накара да кандидатствате за съдебен заседател? Не се притеснявайте, не сте на подсъдимата скамейка, така че, ако обичате да ни се представите!

Мариела Делчева: Имам 23 г. стаж като учител, семейна, с едно дете! Моите мотиви за кандидатстване бяха следните, т.к. в живота всеки един от нас се среща с доста несправедливости, съдебната система е една от системите, които приема винаги, и от медиите, и от обществото, че това е една неразбрана система, според мен. Че винаги няма справедливост и до някъде искам да се запозная как действа една система, как действа системата отвътре и още да науча нещо ново, защото човек винаги в годините е хубаво през определен период да учи нещо ново.

 Коста Костов: Вие сте педагог, обучението на децата е едно, а когато сте на банката в съда и раздавате правосъдие е друго, това някак си няма ли да Ви разколебава, работата с децата, а на банката пред Вас-нарушител на обществения ред- престъпник?

Мариела Делчева: По принцип, Вие казахте къде са разликите, но в двете професии има много общо и като педагог човек трябва да учи децата на справедливост, всеки трябва да има равни права, достъп до обучение, до всичко. Аз смятам, че мога да представя един по- различен начин, в смисъл по-различно да погледнем на гражданската квота, да представя като съдебен заседател, гражданското мнение.

Коста Костов: Вие в качеството си на съдебен заседател, Вашия глас е равен на този на съдията и така, че Вие реално ще раздавате правосъдие и аз затова и попитах.

Мариела Делчева: Ние и в професията раздаваме такова, можа да е по-друго, но винаги трябва да има справедливост, винаги трябва да се спазват правилата, във всяка система, дали е съдебна или образователна, има правила, които трябва да се спазват.

Коста Костов: Аз имах предвид, дали ще проявявате снизходителност или ще бъдете строга и само ще се ръководите от закона и от Вашето дълбоко вътрешно убеждение?

Мариела Делчева: Разбира се, когато си учител има други фактори, които влияят, но по принцип смятам, че професията, както и като съдебен заседател закона трябва да се спазва, да, отговарям!

Валентина Кунева: Според Вас, кое е по-добро 10 виновни на свобода или 1 невинен в затвора?

Мариела Делчева: Смятам, че невинните нямат място в затвора.

Коста Костов: А, намирате ли за обществено оправдано това, което колежката попита, един престъпник да стои на свобода?

Мариела Делчева: Не! Баланс винаги трябва да има, света не е само черно и бяло, винаги има окраски.

Коста Костов: Обществено оправдано е престъпник да стои на свобода, отколкото да влезе невинния в затвора.

Мариела Делчева: Достатъчно престъпници в момента има на свобода.

Коста Костов: Затова Вашата задача ще бъде да раздадете правосъдие там, а на другите органи, които са в системата на правораздаването, обществено обвинение, полиция и т.н., Вие там, дано да бъдете одобрена за съдебен заседател, там и единствено само закона и вашето вътрешно убеждение. Добре, колеги, ако нямаме дуги въпроси! Благодаря, хубав ден!

Мариела Делчева: Лека работа и на Вас,  хубав ден!

Иван Митев: Здравейте!

Коста Костов: Г-н Иван Митев, ако искате може да поседнете или така, както желаете! Ние сме запознати с мотивите в мотивационното Ви писмо, ако обичате да се представите на комисията, да ни запознаете с Вашата професия, с Вашите способности и съвсем накратко Вашите мотиви да кандидатствате за съдебен заседател.

Иван Митев: Добре, казвам се Иван Митев, скоро ще навърша 58 години, зодия лъв съм. През тези 58 години съм се справял с доста предизвикателства, повече от 21 години съм бил председател на синдикална организация, 15, от които професионално. Един от основните етични принципи за правила на поведение, регламентирани в Наредба 7 за съдебните заседатели са законност и компетентност, винаги съм се стремял да бъда компетентен в своята работа. Както Ви казах преди, 21 г. съм бил председател на синдикална организация, когато почнах тази работа - нямах идея с какво ще трябва да се справям, в процеса на работата прецених, че трябва постоянно да повишавам своята квалификация. Близо 10 години, успях да завърша 3 висши образования – публична администрация, стопанско управление и финанси. Изучавал съм доста юридически дисциплини, основи на правото, на частното право, основи на публичното право, финансово право, трудово право, налагало ми се е да ползвам тези свои знания. Бил съм председател на синдикална организация на ниво предприятия, заместник-председател на регионална и професионална структура, които са на национално ниво. Мисля че съм придобил доста знания, умения и опит, които ще бъдат в полза на длъжността, за която се кандидатирам. Това е от мен, ако имате други въпроси?

Коста Костов: Има ли у Вас една нетърпимост към противообществените прояви в дългогодишната Ви работа и като синдикалист?

Иван Митев: Като синдикалист съм се стремял да защитавам интересите на хората, които са ме избрали, а в същото време има едно противоречие, че понякога работещите не съвсем докрай изпълняват своите задължения, а в същото време, от друга страна, аз съм длъжен да ги защитавам, в това отношение съм се стремял да балансирам, да бъда полезен на хората, ако не са прави, в каква степен и какво би следвало да бъде тяхното поведение за напред. По отношение на обществения ред, неспазването на принципите и правилата на поведение, мисля че не може да има, да бъдат толерирани тези неща.

Коста Костов: Да разбирам, че у Вас има нетърпимост към противообществените прояви?

Иван Митев: Разбира се, да!

Коста Костов: Да, аз попитах, защото това чувство за нетърпимост към противообществените прояви, престъпления са особено необходими тези качества в съдебния заседател, защото заедно със съдебния състав трябва да преценят доколко лицето, което и изправено пред тях е нарушило обществения ред, закона и трябва да му бъде раздадена справедливост, така както повелява закона и вътрешното убеждение на съдебния състав. Аз във Ваше лице виждам човек с богат жизнен опит, човек с добри познания в различни области, намирам че ще бъдете полезен за съдебната система, така че ако бъдете одобрен само бих пожелал успех в работата в правораздаването и съм убеден, че такива хора като Вас са полезни и необходими на съдебната система, за да може от страна на обществото да има представител в съдебния състав, който да прецени до колко това престъпление е доказано и съответно да му бъде наложено наказание, както повелява наказателния закон. Аз Ви благодаря! Колеги някакви въпроси към г-н Митев?

Иван Митев: И аз Ви благодаря и Ви пожелавам успешна работа и всичко наред с другите кандидати!

Коста Костов: Стефчо Статев!

Стефчо Статев: На микрофона г-н Стефчо Статев!

Коста Костов: Г-н Статев, ако обичате да се представите на комисията, да ни запознаете с Вашите мотиви, това, което Ви накара да кандидатствате и оттам насетне как се виждате Вие като съдебен заседател, там, на съдебната банка да раздавате правосъдие?

Стефчо Статев: Добре, ще започна от начало. Лично себе си имам за честен и точен човек и мисля, че с тези качества мога да помогна на българското правосъдие като съдебен заседател, колкото до някаква моя практика, житейска – дълъг житейски път, завършил съм музикална академия, фолклорен отдел, работил съм в Хасково –в най-големия ансамбъл на територията на окръга, като диригент и художествен ръководител, учител съм бил в „Левски” Хасково, и в Димитровград „Левски”, на Пайнер съм бил музикалния продуцент – 10,5 години. Виждам се в съдебната зала, като много комисии съм журирал – в Хит минус една, в много конкурси, свързани и с млади, и стари. През житейския си, професионалния си път съм работил от 5-годишни до 80-годишни, цигани, турци, българи и всякакви, от начално, та средно, полувисше, до висше образования, цялата тази палитра от хора, с които съм работил.

Коста Костов: Добре, благодаря! Колеги, въпроси?

Стефчо Статев: И аз благодаря!

Коста Костов: Аз се надявам, че не само от познанията, които имате, но и Вашия богат житейски опит ще бъде в голяма полза за съдебните състави, защото едно е да се гледа само закона, друго е да се преценя казуса и от житейската страна. Там вече нещата са много деликатни, да се съобрази със закона, да не се престъпва и второ, това, което се постанови да бъде справедливо. Благодаря Ви, Хубав ден!

Стефчо Статев: И аз Ви благодаря, на Вас – хубаво лято!

Коста Костов: Г-жа Златка Статева, микрофона е Ваш! Не сте на подсъдимата скамейка, така че, ако обичате да се представите на комисията, ние сме запознати с мотивационното писмо и всички документи, които сте представили, да ни кажете Вашите мотиви за кандидатстване за съдебен заседател?

Златка Статева: Ами аз съм Златка Статева, вече съм пенсионер от няколко месеца и може би това е една от основните причини да се кандидатирам – разполагам с време. Мисля че имам опит и житейски, и професионален, имам сили и вярвам, че ще мога да допринеса за едно справедливо решение, да помогна.

Коста Костов: Вие е така в обществени организации, била ли сте? Да сте близко до обществения живот, проявите, които са на обществени места, нарушение на обществения ред и т.н., дразнят ли Ви и готова ли сте да се борите срещу тях?

Златка Статева: Дразни ме несправедливостта за нещо, което се е случило и това, което се прави не е достатъчно, би трябвало да се включи всеки един от нас, с каквото може, за да се вземе по- справедливо решение, народа да живее… да вярва в системата, че има и друг начин.

Коста Костов: Добре, добре! Въпроси нямате. Аз също вярвам, че Вашите професионални способности и житейски опит ще допринесете за доброто, които всички ние като общество вярваме, че ще се случва в съдебната система, а не само да се говори негативно „едни ги хващат, други ги пущат” и т.н.

Златка Статева: С говорене не помагаме, само с говорене.

Коста Костов: Благодаря Ви, хубав ден! Г-жа Мария Милкова!

Мария Милкова: Аз!

Коста Костов: Г-жо Милкова, може да седнете, може и права, както Ви е удобно! Комисията сме запознати с мотивационното Ви писмо, с документите, които представихте, ако обичате накратко да ни се представите Вие лично и да ни кажете какво Ви накара да кандидатствате за съдебен заседател?

Мария Милкова: Учителка съм по история от много години. Защо кандидатствам за съдебен заседател? По принцип много ме интересуват обществените отношения, включително и тези, които са свързани с правото.

Коста Костов: Да разбирам ли, че у Вас има чувство на нетърпимост към противообществените прояви?

Мария Милкова: Разбира се, има ли такива хора, които имат търпимост към противообществените прояви?

Коста Костов: Аз затова питам Вас, дали има такова чувство у Вас?

Мария Милкова: Огромно!

Коста Костов: Дали имате желание, който наруши, да си получи заслуженото наказание?

Мария Милкова: Да! Имам такова желание!

Коста Костов: И такова чувство, нетърпимост към противообществените прояви?

Мария Милкова: Да! Имам такова чувство! Какво да Ви отговоря, ще бъде много странно, ако кажа, че много обичам противообществените прояви.

Коста Костов: Не че ги обичате, но все пак, просто като един гражданин, който да види там, че нещо се случва и в него се почва да бушуват други чувства, как може този…, за да си създадем един хубав ред, да ни е хубаво, приятно и да си живеем щастливо, това е дълбокия смисъл на всичко.

Мария Милкова: Е, пълно щастие няма! Да се надяваме, че правото ще еволюира една част от тези нарушения, които са излезнали извън традиционните си рамки, да се надяваме, че ще ги урегулира, ако то не успее, може би пък религията ще успее и така, трябва да се търси някакъв обществен инструмент, с който да се регулират човешките отношения. Няма как да бъдат идеални, но просто трябва да се търси инструмент, за мен ще бъде удоволствие да работя с един от тези инструменти.

Коста Костов: А, как бихте съчетали вашите професионални знания като учител – Вие възпитавате там деца, а тук да раздавате право и дори престъпника да вкарате в затвора, тук някакво раздвоение няма ли?

Мария Милкова: Не, няма! Аз смятам, че човек ако подхожда от гледна точка на справедливост, той може да установява и във взаимоотношенията си с деца, и с възрастни, вярно че с децата е малко по-лесно, предполагам че с възрастните ще бъде трудно, защото у децата не е натрупана толкова злоба към себеподобните.

Коста Костов: Въпроси нямаме! Благодаря за участието, надяваме се, че като съдебен заседател достойно ще представите цялата димитровградска общественост и съдебните актове ще бъдат справедливи, законосъобразни, базирани само на закона, на доказателствата и на фактите по делото, и разбира се на Вашето дълбоко, вътрешно убеждение! Хубав ден!

Коста Костов: Г-н Иван Илиев. Г-н Иван Илиев, ако обичате да се представите на комисията, ние сме запознати с мотивационното Ви писмо, с вашите документи, които представихте, но все пак, да Ви чуем, да се представите, да кажете  какво Ви накара да кандидатствате за съдебен заседател?

Иван Илиев: Казвам се Иван Илиев, роден съм на 12.06.1965 г., все още неженен, завършил съм училище Любен Каравелов, в последствие Минен техникум, в момента съм пенсионер. Работил съм 33 години като, всъщност не е важно, но в Мини Марица – изток, в момента съм треньор по карате, занимавам се с малки деца в ПМГ „Иван Вазов”, общо взето –това е!

Коста Костов: Добре! Как се виждате като съдебен заседател, готов ли сте да раздавате право! Това че децата ги учите на бойни изкуства – добре, но готов ли сте на съдебната банка да застанете и да раздавате правосъдие?

Иван Илиев: Силно казано е, че ги учим на бойни изкуства, в момента се набляга повече на психологията. Тези деца един ден да бъдат, не достойни граждани, но хора, които…как да ви кажа… Тези деца, които тренират, те са от първи клас до 6-7ми, това са. Учим ги не толкова да се бият, това го оставяме на последно място, искаме поне да ги изградим като личности.

Коста Костов: Добре, добре! Възпитанието преди всичко на тези млади хора, защото ние виждаме какво се случва в обществото, навсякъде насилие в училищата и надявам се, че Вашата школа преди всичко ще ги обучи да бъдат добри граждани и след това вече да знаят как да се справят в една екстремна ситуация за тях.

Иван Илиев: С това се занимаваме 27-28 години, тези, които идват с нагласата да се учат да се бият, просто нашата система ги отхвърля, те нямат почва там. От 10 деца, които дойдат, накрая остават две или три, максимум. Това е още по-актуално сега, т.к. в момента аз виждам, че малките деца, с малки изключения, почти нямат никаква двигателна култура. Смея да твърдя, че тези, които тренират са деца, доказали се, че имат място.

Коста Костов: Надявам се, че като съдебен заседател също ще бъдете така строг, справедлив и съдебните актове, които ще се постановяват ще бъдат законосъобразни и базирани само на закона, само на фактите и обстоятелствата по делата и на Вашето дълбоко вътрешно убеждение.

Иван Илиев: Ще направя каквото се изисква.

Коста Костов: Аз намирам, че като специалист в бойните изкуства, това ще бъде от полза в правораздаването и преди всичко справедливо и законосъобразно.

Иван Илиев: Дай Боже, надявам се!

Коста Костов: Надявам се да бъдете един от хората, които достойно да представят димитровградската общественост в системата на правораздаването.

Иван Илиев: Ще се опитам!

Коста Костов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Въпроси нямаме, благодаря и хубав ден!

Иван Илиев: Довиждане!       

Зорница Кръстева: Здравейте!

Коста Костов: Г-жа Зорница Кръстева.

Зорница Кръстева: Да.

Коста Костов: Г-жо Кръстева, ако обичате накратко да ни се представите и да ни кажете какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател.

Зорница Кръстева: Аз съм Зорница, смятам че съм много честен и добър човек, поне се старая да бъда такъв човек. Завърших юридическо образование, но не съм имала възможност да го упражнявам като професия, но това ми помогна да добия опит. Била съм на много дела, присъствала съм и имам правна култура, знам как вървят процесите в делото, запозната съм със законите и смятам, че това ще бъде в мой голям плюс. Ще бъде обективна и безпристрастна, и като един човек, който иска да бъде в полза на обществото, смятам че съм подходящия и точен човек за тази длъжност, ще присъствам на всичките дела, защото ми е изключително интересно, имам голямо желание да упражнявам тази професия като съдебен заседател.

Коста Костов: Надявам се, че сте наясно, че правораздаването е много отговорна, много сложна и трудна дейност и че не както някои си мислят, че е като във филмите – сложни процеси и т.н., а тук вече ще се срещнете с реалността, с истината, която е в системата на правораздаването, готова ли сте с тези предизвикателства да се преборите?

Зорница Кръстева: Абсолютно, аз психически съм подготвена, понеже вече съм била на дела, абсолютно всички видове дела, имала съм много стажове в различни видове съд и съм била отблизо нещо като заседател, възможността да коментираш с адвокати и съдии, с прокурори за нещата от делото, за човешкия фактор, това нещо вече съм го преживяла и за мен ще бъде, като млад човек, който иска да добие много опит в различни естества, това ще бъде една прекрасна възможност, защото освен че съм подготвена, съм и много мотивирана.

Коста Костов: Благодаря и аз се надявам, че Вие ще бъдете един достоен представител на димитровградската общност в съдебната система и актовете – само законосъобразни, справедливи…

Зорница Кръстева: Да, абсолютно! Наистина за мен ще бъде чест да изпълнявам тази длъжност!

Коста Костов: Аз се надявам да бъдете в списъка на съдебните заседатели, това ще бъде в полза и за колегите в районния съд.

Зорница Кръстева: Да, абсолютно! Много благодаря!

Коста Костов: Колеги, въпроси! Благодаря, хубав ден!

Зорница Кръстева: Хубав ден и на Вас!

Коста Костов: Донка Митринджакова.  Не е подсъдимата скамейка, не се тревожете! Уважаема г-жо, ако обичате накратко да се представите на комисията и да ни кажете какви са мотивите Ви да кандидатствате?

Донка Митринджакова: Донка Митринджакова, на 61 година и половина, в Хасково съм родена, където живея, агроном по професия. Вярвам в правосъдната система и смятам, че с моето присъствие ще допринеса неща за благото на тази община и този град.

Коста Костов: Благодаря! Колеги, въпроси? Надяваме се, че достойно ще представите обществеността в съдебната система.

Донка Митринджакова: И аз се надявам, това което зависи от мен.

Коста Костов: Като човек с опит, надявам се че ще се справите, както досега, успешно и в следващ мандат, надявам се да попаднете в списъка с кандидатите.

Донка Митринджакова: Не знам, Вие решавате – комисията!

Коста Костов: Благодаря, хубав ден! Г-жа Моника Ангелова.

Моника Ангелова: Да.

Коста Костов: Г-жо Ангелова, ако обичате да се представите на комисията и да кажете какви са Вашите мотиви да кандидатствате за съдебен заседател?

Моника Ангелова: Казвам се Моника Ангелова, на 29 години,  моите мотиви са: завършила съм криминалистика и мисля, че позицията, ще обогати моите знания.

Коста Костов: Ако обичаш, да ни кажеш къде си работила?

Моника Ангелова: В момента работя мениджър във финансова институция, 5 години това е моята работа.

Коста Костов: Намирате ли, че Вашата професионална подготовка, която я имате ще се съвмести с работата, която трябва да вършите като съдебен заседател?

Моника Ангелова: Ми, то работа едва ли, по-скоро образованието, което имам. С работата не намирам нищо сходно с двете позиции. Образованието, което имам мисля, че ще ми е доста полезно.

Коста Костов: Ще Ви бъде полезно в работата там. Колеги, въпроси? Надявам се да бъдеш в списъка на съдебните заседатели и да раздаваш правосъдие, справедливи, точни и законосъобразни решения.

Моника Ангелова:Благодаря Ви много!

Коста Костов: Хубав ден!

Моника Ангелова: Хубав ден и на Вас!

Коста Костов: Г-жа Пенка Шишманова. Г-жо Шишманова, ако обичате да се представите на комисията, съвсем накратко и да ни кажете какви са Вашите мотиви да кандидатствате за съдебен заседател?

Пенка Шишманова: Казвам се Пенка Шишманова, от много години живея тук, в момента не работя, интересувам се така…, понеже в интернет мрежата има много случаи, там четем, вярвам в правосъдната система, искам да присъствам, ако мога с нещо да допринеса.

Коста Костов: Има ли у Вас чувство за нетърпимост към противообществените прояви?

Пенка Шишманова: Да, много се възмущавам, искам по- отблизо да мога…

Коста Костов: По- отблизо да участвате…

Пенка Шишманова: Иначе чета в интернет, във фейсбука, в интернет мрежата сега всичко пишат.

Коста Костов: А, намирате ли в себе си сила да участвате в един реален съдебен процес, наказателен процес, защото това, което е реално, не е това, което гледаме по филмите.

Пенка Шишманова: Да, имам желание, ако мога да допринеса.

Коста Костов: Готова сте, имате сили да се справите с тази задача?

Пенка Шишманова: Да, щом сме дошли тук, значи трябва да вярваме, че можем.

Коста Костов: Да, колеги, въпроси? Въпроси нямаме, надяваме се, че ще бъдете в списъка на съдебните заседатели и достойно ще представите обществеността в системата на правораздаването. Благодаря Ви, хубав ден!

Пенка Шишманова: И на Вас лека работа!

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВ. КОСТА КОСТОВ

Председател на Комисията                                                       Протоколист:

                                                                                                                           / Т. ДОБРЕВА/