Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

logo_eko.jpg

 

 

 

ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ”

На 19.06.2019г. Община Димитровград сключи договор №BG16M1OP002-5.003-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на  отопление”.

Финансирането е на стойност 7 555 396,72 лева от които:

-6 422 087,21 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

-1 133 309,51 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства.                                                                              

 Проекта ще се изпълнява на два етапа. През първия етап ще се извършат всички подготвителни действия за осъществяване на инвестицията. Ще се проведе разяснителна кампания сред населението, като ще се разясняват допустимите алтернативни форми на отопление и условията за включване на желаещите. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства. Ще бъдат изготвени анализи, ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на кварталите при прилагане на различни варианти за отопление и принос към намаляване на количеството емисии на ФПЧ 10. чрез посещения на място в домакинствата ще се обследват реалните технически параметри и прогнозния брой домакинства с оглед подмяна на устройствата. След това ще бъде изготвена цялостна визия за подхода, който община Димитровград ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Ще се подготвят документации за възлагане на обществени поръчки в Етап 2 и ще се подготви предложение за параметрите на втория етап. През втория инвестиционен етап въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Димитровград ще проведе процедури за избор на изпълнители и ще извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри.

 

Социално-икономическите цели на проекта са:

• подобряване на здравето и качеството на живот на жителите в община Димитровград в резултат от подобреното качество на въздуха

• подобряване на качеството на околната среда в община Димитровград чрез намаляване на свързаните с битовото отопление вредни емисии на ФПЧ;

 • стимулиране на домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление.

 

  Срокът за изпълнение на проекта е 59 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

Файлове:

Последна промяна: 16:57:09, 14 Февруари 2023

Още новини

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“

323

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Заключителна пресконференция и откриване на Културен дом "Химик"

350

ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция и церемония „Рязане на лента“ на 19 март 2024г. /вторник/ от 13:00ч. в Културен дом „Химик“ по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020…

Начална пресконференция по проект "Соленци"

229

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18 март 2024г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Към всички новини