Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от ЗООС на Неохим АД.

Обявата за открит обществен достъп до информация, относно документи по чл.112, ал.3, т.1 - 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 за разрешаването експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал  - "Неохим АД, гр.Димитровград, обл.Хасково можете да видите тук.

Файлове: