СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  РАЙОНЕН  СЪД  - ДИМИТРОВГРАД  ЗА  МАНДАТ  2020 – 2024 г.

 

 

 

 1. Албена  Желязкова  ЕГН**********                                                                                 Документи
 1. Росица Делчева  ЕГН**********                                                                                       Документи
 1. Мариела Делчева-Сестримска  ЕГН**********                                                               Документи
 1. Геновева Попова  ЕГН**********                                                                                      Документи
 1. Иван Митев ЕГН**********                                                                                                Документи
 1. Стефчо Статев  ЕГН**********                                                                                          Документи
 1. Златка  Статева  ЕГН**********                                                                                         Документи
 1. Мария  Милкова  ЕГН**********                                                                                        Документи
 1. Марияна  Митева  ЕГН**********                                                                                      Документи
 1.  Иван Илиев ЕГН**********                                                                                               Документи
 1.  Зорница  Кръстева ЕГН**********                                                                                    Документи
 1.  Донка  Митринджакова  ЕГН**********                                                                            Документи
 1. Моника Ангелова ЕГН**********                                                                                        Документи
 1.  Пенка Шишманова ЕГН**********                                                                                     Документи

 

 

С уважение,

 

АДВ. КОСТА КОСТОВ

Председател на комисията

Файлове: