Уведомление за инвестиционно предложение "Мини мандра за произдводство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване в ПИ 575008, землището на с.Крепост, общ.Димитровград".

Уведомлението за инвестиционно предложение "Мини мандра за произдводство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване" в ПИ 575008, землището на с.Крепост, общ.Димитровград можете да видите тук..

Файлове: