ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.

17.06.2019г. /понеделник/

 

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”

2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18:30, стая  № 2 на зала „Гросето”

4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17:00 ч., стая № 1 на зала „Гросето”

 

18.06.2019 г. /вторник/

 

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17:00 ч., стая  № 2 на зала „Гросето”

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” –18:00 ч., стая  № 1 на зала „Гросето”

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17:30 ч., стая  № 1 на зала „Гросето”

4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”

 

19.06.2019 г. /сряда/

 

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 17:00 ч., стая № 1 на зала „Гросето”

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17:00 ч., стая № 2 на зала „Гросето”