ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

20.05.2019г. /понеделник/

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II

 2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18:30, зала общинска администрация, етаж II

 4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17:00 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

21.05.2019 г. /вторник/

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17:00 ч., зала общинска администрация, етаж II

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” –18:00 ч., зала общинска администрация, етаж II

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II

 4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

22.05.2019 г. /сряда/

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 17:00 ч., зала общинска администрация, етаж II

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 18:00 ч., зала общинска администрация, етаж II