Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на жилищна сграда" в УПИ XIV-760, кв.36 по ПУП на с.Крепост, община Димитровград".

Обявата за инвестиционно намерение "Изграждане на жилищна сграда" в УПИ XIV-760, кв.36 по ПУП на с.Крепост, община Димитровград" на Стефка Димитрова Колева можете да видите тук.

Файлове: