Уведомление за инвестиционно намерение "Складови помещения" в имот №21052.1017.449 по КК на гр.Димитровград, на "ДАНИ-БГ СТИЛ" ЕООД.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Складови помещения" в имот №21052.1017.449 по КК на гр.Димитровград, на "ДАНИ-БГ СТИЛ" ЕООД можете да видите тук.

Файлове: