Уведомление за инвестиционно намерение на НЧ "Марица-2008", с.Райново за "Изграждане на ВПС "Кула за фотографии и наблюдение на редки видове животни в естествената им среда" в местност "Острова", с.Райново, общ.Димитровград.

Обявата за Уведомление за инвестиционно намерение на НЧ "Марица-2008", с.Райново за "Изграждане на ВПС "Кула за фотографии и наблюдение на редки видове животни в естествената им среда" в местност "Острова", с.Райново, общ.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: