Уведомление за инвестиционно намерение "Преустройство на приемо-предавателна станция на "БТК" АД №РД2889".

Обявата за уведомление за инвестиционно намерение "Преустройство на приемо-предавателна станция на "БТК" АД №РД2889" можете да видите тук.

Файлове: