Заповед за границите на районите с извършване на услугите по чл.62 от ЗМДТ.

Заповедта за границите на районите с извършване на услугите по чл.62 от ЗМДТ можете да видите тук.

Файлове: