"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

Финансиращ орган:

Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция

 

сума в лева:

522 843,12

 

период на изпълнение:

20.03.2017 - 21.06.2018

 

Цел на проекта:

Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 за защита на природата от бедствия, причинени от човешки дейности (наводнения, пожари и др)- изграждане на автоматична наблюдателна станция за разпознаване на горски пожари  по Приоритетна ос „Околна среда“, Специфична цел 1.1

Последна промяна: 16:41:29, 05 март 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

381

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

396

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

Към всички новини