Димитровград обнови градския си център

Димитровград обнови градския си център

Димитровград обнови градския си център

 

С рязане на лента и елегантна музикална програма община Димитровград откри днес официално обновения си градски център. Мащабния проект “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр.Димитровград” на обща стойност от 5 185 000лв. напълно промени облика в сърцето на града, като същевременно запази неговата уникалност. Едната част от средствата 4 407 250лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а другата - 777 750лв. по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в Растеж 2014 – 2020”. Процедурата за директно предоставяне е BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград”. Проектът бе с продължителност 24 месеца, със дата на стартиране 19 септември 2016г. и дата на приключване 19 септември 2018г. Дейностите, които бяха извършени в този период подобриха значително градската среда, това каза на заключителната пресконференция днес, ръководителя на проекта Тихомир Гочев. Той отчете резултатите от свършеното и благодари на целия екип от специалисти и експерти, кито работиха по обновяването на пешеходната зона по бул. ”България”, която обхваща 32 280кв.м. В рамките на две години бяха извършени дейности, които подобриха значително естетическия облик на градския център; създадоха се условия за интегриране на хората в неравностойно положение и се повиши безопасността и сигурността на градската среда; извърши се цялостно почистване и възстановяване с редица реставрационни дейности върху колонадите, където с поставянето и на новите осветителни тела се разкри красотата на тези зони; зелените площи бяха преорганизирани като пространства и обогатени с нови дървесни видове, храсти и цветя, които в допълнение с новото декоративно парково осветление създават уютна среда за отдих и почивка. Поддържането на зелените пространства е решено с автоматична система за капково напояване. Най-впечатляващ е площад “Поезия”, където пространството около шадравана бе реорганизирано в посока на оживлението на центъра. Резултата от новооформените зони на реакция и елементи на съвременния градски дизайн, го превърнаха в любимо място за лични срещи и обществени събития. Фонтана, който бе напълно обновен и ремонтиран, допълнен с напълно нови водни ефекти завършва напълно неповторимостта на това място. Крайният резултат от реализацията на този проект е един напълно обновен, но съхранил своята уникалност градски център, от който се ползват жителите и гостите на Димитровград. Градският център на Димитровград попада в рамките на Културен маршрут към Съвета на Европа „Атриум – архитектура на тоталитарните режими на 20 век в Европейската градска памет”, с което получава признание на Европейско ниво със своята културна ценност и стойност. Участие в пресконференцията взе и заместник-кметът на община Димитровград, г-н Яшо Минков, който подчерта, обществените ползи от реализирането на този важен за града проект и сподели, че ремонта и реконструкцията на пешеходната зона   напълно съхрани уникалния облик на центъра. Заместник-кмета допълни, че съгласно изискванията на ОП „Региони в растиж” бенефициентите са длъжни да постигнат определени индивидуални етапни цели към м. септември 2018 г. относно обема на верифицираните средства. Към днешна дата община Димитровград има верифицирани над 10 000 000.00 лв. по проекти по ОПРР, което е около 56% от общия размер, при минимален праг от 20%. Това дава сериозни шансове на общината за получаване на още ресурс съгласно Методиката за преразпределение на средствата в следствие на корекциите.  

Символичното рязане на лента бе направено на пл.“Поезия”, който се явява централен за пешеходната алея на бул.България. Пред събралото се множество Председателката на Общинския съвет в града, г-жа Гергана Кръстева каза, че времето ще направи още по-красив центъра и благодари на кмета и екипа за постигнатите резултати.Областният управител на Хасковска област, г-н Станислав Дечев поздрави кмета на града за това, че се работи активно по проекти. Темпа с който се отриват нови за града обекти го прави най-развиващият се в Хасковска област. Димитровград е първият град в  Южен Централен район, който обнови градския си център, добави областният управител. Заместник-кметът на община Димитровград Яшо Минков подчерта, че това е най-мащабният такъв реализиран в градска среда за последните години. Гости на събитието бяха много общински съветници и граждани.

 

Последна промяна: 12:47:46, 30 Април 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

651

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

703

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

681

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Покана по повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилижащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград

762

  ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 17 септември 2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Рязане на лента” от 10.00ч. на обект в двора на СУ „Любен Каравелов” (СОУ „Любен Каравелов“),   по повод реализацията на проект „Основно обновяване на…

Към всички новини