ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.

17.09.2018 г. /понеделник/

 

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”

 

4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700 ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

 

18.09.2018 г. /вторник/

 

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 1700 ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 1800 ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 30 ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

 

19.09.2018 г. /сряда/

 

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1700 ч., стая №2 на зала „Гросето”