Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Янаклъка" на "Европът 2005" ООД.

Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ "Янаклъка", разположена в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково на "Европът 2005" ООД можете да видите тук.

Файлове: