Уведомление за инвестиционно намерение "Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на уличното осветление в гр.Димитровград, с цел подобряване на енергийната ефективност.

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на уличното осветление в гр.Димитровград, с цел подобряване на енергийната ефективност" можете да видите тук.

Файлове: