Уведомление за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес: Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково

Уведомлението за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес:  Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково можете да видите тук.

Файлове: