Уведомление за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на: отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки.

Уведомлението за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки намираща се на адрес гр.Димитровград, ул. "Охрид" №11 кадастрален идентификатор 21052.1013.31 УПИ IX, кв.130А можете да видите тук.

Файлове: