Покана за заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” - BG05M9OP001-1.002-0138-C01

Отваряне на покана за заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” -  BG05M9OP001-1.002-0138-C01 в PDF формат

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.07.2018 год.(четвъртък) от 09.00 часа в гр.Димитровград,  зала”Гросето”, ще се проведе заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” -  BG05M9OP001-1.002-0138-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Ще бъдат представени постигнатите резултати и изпълнените дейности по  Проект „Учи и работи – бъди активен”.

Основна цел на проекта: подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, както и устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора от 18 до 29 годишна възраст, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

 

П Р О Г Р А М А

1. 0900 ч. - Посрещане на гостите, участниците в конференцията и регистрация

2. 0930 ч. - Откриване на конференцията

3. 0945 ч. - Презентация по  Проект „Учи и работи – бъди активен”.

4. 1030 – 1100 ч. – Дискусия - въпроси и питания от присъстващите гости

5. 1100 ч. - Закриване на конференцията.

 

 

Файлове:

Последна промяна: 13:41:49, 4 Март 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

651

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

703

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

681

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Към всички новини