Уведомление за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена Кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД можете да видите тук.

Файлове: