Издаване на карта за паркиране на автомобили, обслужващи лица с трайни увреждания

СД-25. Издаване на карта за паркиране на автомобили, обслужващи лица с трайни увреждания

  1. Правно основаниe:
  • чл. 99а от Закон за движението по пътищата;
  • Глава втора от Наредба № 29 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Димитровград.

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите

III. Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Решение на експертна лекарска комисия /копие/
  3. Лична карта /за справка/
  4. Актуална снимка – 1 бр.

IV. Срок 5 дни

 

Файлове: