Издаване на пропуск за паркиране в района на "Неделен пазар" и "Автопазар"

СД-24. Издаване на пропуск за паркиране в района на „Неделен пазар” и „Автопазар”

  1. Правно основаниe:
  • чл. 53, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите

III. Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2.  Свидетелство за регистрация на автомобила (копие)
  3. Документ удостоверяващ правото за издаване на пропуск на дадения адрес – адресна рег., дог. за наем, труд. дог. и др. (при необходимост)

IV. Срок 5 дни

 

Файлове: