Ползване на места за организиране на събори, панаири и празници (инцидентна търговия)

СД-105. Ползване на места за организиране на събори, панаири и празници /инцидентна търговия/

I. Правно основание – чл. 12 от Наредба №3 за извършване на търговия и услуги в Община Димитровград

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Санитарни разрешения – при продажба на стоки, за които се изискват такива;

3. Заверени паспорти за атракционните съоръжения

4. Други документи, на които търговецът се позовава.

IV. Такси – съгласно Наредба №10 на за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград:

 

  • За разрешение за инцидентна търговия – 2лв.
  • Такса на ден за кв.м.:
  • продажба на стоки – 1.70 лв.;
  • заведения за хранене – 0.60 лв.;
  • поставяне на атракционни съоръжения – стрелбища, батути, въртележки и др.– 0.60 лв.;
  • за продажба от лек автомобил – 2 лв.;
  • за продажба от товарен автомобил, ремарке – 6 лв.

 

Файлове: