Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, гр.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности" на Неохим АД, гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: