ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2017 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД