ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК в МБАЛ

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състав на СИК в МБАЛ „Св.Екатерина“ - Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023г, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание във връзка с провеждане на консултации за определяне на състав на СИК 290900059.

Срещата ще се проведе на 30.03.2023г. от 09.00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI.

 

С уважение:

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград