Списък на заличените лица - Избори за НС - 2 октомври 2022г.

 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЛЕНКОВА
АТАНАС ВАКРИЛОВ АТАНАСОВ
ВЪЧКА КОНСТАНТИНОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА МОНЕВА
МАРИНЕЛА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
МАРУШКА ГИНЕВА ТОНЧЕВА
МИТКО ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО СЕВОВ МИТЕВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
СТАНИМИР ТЕНЧЕВ ЧАКЪРОВ
ХРИСТИНКА ИВАНОВА САВОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ДИМЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЕВ
ЙОВЧО МИТКОВ ГОСПОДИНОВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
НИКОЛИНКА МИРКОВА СТАМАТОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ЛЕКОВА
ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ДАУЛЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЖИДАР БОРИСОВ БОРИСОВ
ГИНЧО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ДИНКА ТЕНЧЕВА ХРИСТОВА
ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
ИЛЯЗ БАЙРЯМ ШЕРИФ
КРИСТИАН ДИМИТРОВ КОСТОВ
МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ШИШЛИЕВА
МИТЮ ПЕТРОВ МИТЕВ
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
НИКОЛА РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
СЕЗЕР ХАЛИЛ МАХМУД
СЛАВЕЙКО ТОДОРОВ СЛАВЕЙКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА КУНЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГИГОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
КАТЯ МАРИНОВА ЯНКОВА
МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД
НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА ПЕТРОВА
ЯНКО ГРОЗЕВ ЯНКОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАНЧО ХАРАЛАНОВ МАНОЛОВ
ГАЛИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
ДИМКА ХРИСТОЗОВА МАНОЛОВА
ЖИВКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
ИВАН ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
МИНЧО МАРИНОВ МИНЧЕВ
НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНКА АНДОНОВА КОЛЕВА
ПАВЛИНКА МАРКОВА КОПАНО
ПАНЧО ДАНЕВ ВАНЧЕВ
РАДКА ПАНЧЕВА ВАНЧЕВА
СПАС ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ
ТЕОДОРА ТОНЧЕВА ТЕНЕВА
ХРИСТО КОПАНО
ШУКРИ ЕРДЖЕБ ШУКРИ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА БАНГЕЕВА
ГОСПОДИН ДИМОВ ПЕТРОВ
ДАНАИЛ ТЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТРИНА АНАСТАСОВА ЯНЕВА
ДИМЧО ДЕЛЧЕВ БОРАЧЕВ
ЗОИ МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА МАЛЕШКОВА
КАТЕРИН ПЕТКОВ КАТЕРИНОВ
ЛИДИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МИХАЛЕВА
МАРА ПЕНЕВА СЛАВЧЕВА
МАРИНА ТОНЧЕВА СЛАВОВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА ЛАТЕВА
МИХАИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МИХАЛЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЖЕКОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ БЪРЦОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНЕВ
ПЕТЬО ТОНЧЕВ СЛАВОВ
СЕВЕРИНА БОЯНОВА ИВАНОВА
ТАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕЕВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА
ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЗОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ЙОВКОВ АТАНАСОВ
АНЕЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КАРЧЕВА
ДЕЯН СТАНИСЛАВОВ РАЙКОВ
ДИАНА ВЛАДИМИРОВА КАРЧЕВА
ЗЛАТКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
КЪНЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
МЕРИ КАЛЧЕВА АТАНАСОВА
МИЛЕНА САШЕВА НЕЙЧЕВА
МИМА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ЛОЗЕВА
ХАДЖЕР АХМЕД САДУЛА
ЯНА МИТКОВА МИТКОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЯНКО АТАНАСОВ ЯНКОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Ул. „Вл.Поптомов” № 4 - Читалище „Устрем”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР НАЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БАЙСЕ ХЮСНЮ ДИНЧ
ВАНГЕЛУДКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАНДЖАКОВ
ГЮКЧЕН НАИМ СЮЛЕЙМАН
ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА ПЕНЧЕВА
ИВАН ТЕНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТОШКОВ КАЛИНОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛЮБЕНОВА
КАТЯ ТОШКОВА КАЛИНОВА
КОЛЬО ЕЛЕНОВ ДИМОВ
КРЪСТЮ ЯНЕВ КРЪСТЕВ
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
МИТУНКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА
НАДКА ДАНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
ПЕНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ПЕТРАНКА ЦВЕТКОВА МАНДЖАКОВА
СЛАВИ СТОЯНОВ МИТЕВ
ТОШКО КАЛИНОВ ДЕЛЧЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Ул. „Вл.Поптомов” № 4 - Пенсионерски клуб „Славянски”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИНА ДИМИТРОВА МЪНЕВА
АТАНАСКА АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА КАРАИВАНОВА
ГОСПОДИН ИВАНОВ МЪНЕВ
ЖЕЛЯЗКА ДИМЧЕВА ДИМОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ
ИВАН ЩЕРЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА МИНЕВА ПЕТКОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАМБЕРОВ
ЛАЗАР СТОЯНОВ ПЕТКОВ
МИЛКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
МИНКА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
НАДКА ДОНЕВА ДИМИТРОВА
ПАНЧО ЦВЕТКОВ ПАНЕВ
СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ
ТАНЯ ДЕЛЧЕВА АСЕНОВА
ЩЕРЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР МИНЕВ МИНЕВ
АНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
БЕЙСИМ ИЛЯЗОВ НАСУФОВ
ВЕНЕТКА АСПАРУХОВА МАЛЧЕВА
ГЕРГАНА ТОЧЕВА СТОЯНОВА-ДЕНЧЕВА
ГОСПОДИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ
ДИМИТЪР ИЛКОВ КОСТАДИНОВ
ЖУЛИЕТА РАДЕВА ДОБРЕВА
ИВАН КОЛЕВ СПАСОВ
ИЛКО БЛАГОЕВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ МАЛЧЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ТОНЕВА МАВРЕВА
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИЛУШЕВА
НЕДЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ
ПАВЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ АНГЕЛОВ
РОЗА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
СТАНКА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
ТРИФОН ХРИСТОВ ВИДАРКИНСКИ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИЕ ФАРИТИН ЮСУФ
ВИДА ПАНЕВА СТАНИЛОВА
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕЙЧЕВ
ГИНКА НЕДЯЛКОВА ПЕЙЧЕВА
ДИМИТЪР РУСЕВ РУСЕВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРУШКОВ
ЗЛАТИНА ДИНКОВА МАНОВА
КАЛИНА ДЕЧКОВА ТОНЕВА
КОЛЮ МИЛЧЕВ ЧИЛИНГИРОВ
ЛЮТВИ РАСИМ ЮСУФ
МАРИН ИЛИЕВ МАРИНОВ
МАРИЯ ПЕТКОВА АЛАКУШЕВА
МИЛКА КАРЕВА МРАМОРЕНСКА
НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНЕВА
РАЙНА ГОСПОДИНОВА КРУШКОВА
РЕМЗИЕ МУСТАФА ХАСАН
СИБЕЛ ВАСКОВА КАРТАЛОВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА КАЛИНКОВА
ЯНКА КОЛЕВА МАРИНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЛЕКОВА
АЙШЕ КЯМИЛ НУРИ
БОНЮ КОЛЕВ КИРЕВ
БЮРХАН ТЕФИК ЮМЕР
ГЕОРГИ БОНЕВ КИРЕВ
ГОЧО АТАНАСОВ ГЕНОВСКИ
ДАНИЕЛА КОСТОВА ИВАНОВА
ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ НУРИ
ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДИНЧЕВ
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
НЕВРИЕ РАСИМ ЮМЕР
НЕДЯЛКА ЛАТЕВА ЖЕЛЕВА
НИНА СЛАВОВА ГЕНОВСКА
СЕВДА БИСЕРОВА ИСАЕВА
СТАЛЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
ТАМЕР ЮСРЕФ ХЮСНИ
ТОТКА ДОНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
ФИЛИП МАРТИНОВ ИСАЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 013 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕВ ПАНЕВ
БОНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ГАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА
ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА МАРИНОВА
ГЕОРГИ КУМАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЕНКОВ
ГЕРГАНА СТАМЕНОВА ИВАНОВА
ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ГОШО ПЕНЕВ АТАНАСОВ
ГОШО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЕЛЧЕВ
ДИНА СЛАВОВА СТОЯНОВА
ЖЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
ЗЛАТКА ГРУДЕВА МИЛЕВА
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТИМОФЕЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ДОБРЕВА СТАЛЕВА
КИНА ТЯНКОВА ТОПАЛОВА
КИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХУБЕНОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕКОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА
ПАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПАНЧО ДЕЛЧЕВ ПАНЕВ
ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СВЕТЛА КИРЧЕВА ДИМОВА-ПАНЕВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ТАЛИП ДЖЕФЕР МЕЙЗИН
ТАТЯНА ЛЮДМИЛОВА КОЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ЗДРАВКОВ ТОПАЛОВ
ЯНКА ЖИВКОВА ДИМОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ЛОЗКОВ ТЕОДОСИЕВ
АНТОАНЕТА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА ПИЛЕВА
БОРИС ВАЛЕНТИНОВ ЖЕЛЕВ
ВЕСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГЕНЧО ТОДОРОВ ГЕНЕВ
ДАФИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ДЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ
ДИМИТРИОС ГЕОРГИУ ЧОБАНИДИС
ДИМИТЪР ВАНЧЕВ ТОДЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМО ПАВЛОВ ДИМОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ
ИВАН НЕДЯЛКОВ ЕНЕВСКИ
КИРИЛ КОЙНОВ КИРЕВ
КРАСИМИРА ДИМЧЕВА МАРЧЕВА
КРЕМЕНА ДИНКОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА КОЛЕВА ГЕНЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЕВТИМОВА
МИТКО ПЕТКОВ ИВАНОВ
НАДЕЖДА СЕРАФИМОВА АНАСТАСОВА
НИКОЛА ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ
РАДОСВЕТА ДИМИТРОВА ГАЛАНИ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ МАРЧЕВ
СЕВО ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ДИНКОВ ДИНКОВ
СТОЙКА СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ СТОЙКОВА СОКОЛОВА-КОНТОПРИА
ТОНКА ИВАНОВА МИТЕВА
ХРИСТО СЕВОВ ЧАКЪРОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР БАШЕВ ГУНДЕРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ГЬОШЕВ
АНГЕЛ ТРИФОНОВ ХРИСТОЗОВ
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАФТАНОВ
ГРОЗКА БОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
ИЛИЯНА ТОДОРОВА СЛАВОВА
ИРИНА ШИШМАНОВА ГУНДЕРОВА
ЙОРДАН ЛЮДМИЛОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МИЛКА ХРИСТОВА КАЛУДОВА
НЕНКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
НИКОЛИНКА ТЕНЕВА ВИДЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ПЕТЪР ГИНЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
СЛАВЧО ТАНЕВ ВИДЕВ
ХРИСАНА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
ГАЛИНА КАНЕВА КАРАИВАНОВА
ГАНКА НАНЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ДЕДЮ КОЛЕВ ДЕДОВ
ДЕЛЧО ДИНКОВ ДЕЛЧЕВ
ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР СИМОНОВ МИТЕВ
ДИЧКА КОСТАДИНОВА ГЕРЕНСКА-СТОИМЕНОВА
ЕЛЕНКА МИТКОВА ДЕЛЧЕВА
ЗЛАТКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ
ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
КОЛИНКА ХРИСТЕВА ДЕДОВА
МИЛАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ
МИНКА СЛАВЧЕВА БОНЕВА
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РАИФ САЛИМ САЛИМ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТИЛКОВА
СНЕЖАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
СТАНИМИР ДИНЕВ СТАНКОВ
СТЕФКА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА
СТОЙКА ПИЛЕВА ИВАНОВА
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ХРИСТОВ СТОИМЕНОВ
ТОДОРКА МИХАЛЕВА СТАЙКОВА
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЯНИСЛАВ ПЕТРОВ ДИМОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ НУРИ ШАКИР
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА НАЙДЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ ЛОЗЕВ БОНЕВ
ВАСИЛ РУСЕВ ВАСИЛЕВ
ВЪЛКА ХУБЕНОВА СРЕБРЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА ГОЧЕВА НИКОЛОВА
ИВАН ТОНЕВ ХУБЕНОВ
КОЛЮ АТАНАСОВ КУЗМОВ
ЛАЗАРИНА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА
ЛАТКА КИРЕВА РАДЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЛОЗЕВА
МИНКА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТЕВА КУЗМОВА
НИКОЛА ЗЛАТАНОВ ДЕЧЕВ
ПЕНЧО МИНЧЕВ ТОПАЛОВ
ПЕТЯ НЕДЯЛКОВА ТИЛЕВА
РУСИ ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
САЛИМЕХМЕД ШАКИР ШАКИР
СТАНКА ТЕНЕВА ПЕТКОВА
ТОДОР ВЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ТОНЧО ИВАНОВ ДИНОВ
ТОСКА ПЕТРОВА ДИНОВА
ХРИСТИНКА КОЛЕВА КУЗМОВА
ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ЯНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
АНЕЛИЯ МИЛКОВА АПОСТОЛОВА
АТАНАСКА ДИМИТРОВА СТОЕВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ВЪЛЧО МИХОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
ДАНИЕЛА ЛАМБЕВА ДОБРЕВА-АЛ-КУАТЛИ
ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА СТАЛЕВА
ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ СЛАВОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЕВ
ДИНЮ ЗАПРЯНОВ ГЕНЧЕВ
ЕЛЕНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ТАНЕВА МИХАЙЛОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА УШЕВА
ИВАНКА ГРУДЕВА МИЛКОВА
КРЪСТАНА СПАСОВА СТОЕВА
ЛОЗКА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ОГНЯН ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
ОГНЯН ПЕТРОВ ТОНЧЕВ
ПЕНЧО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
ПЕТРАНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ ПРОДАНОВ
СТАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
ТЕОДОР ПЕТКОВ ЖЕКОВ
ФИЛИП АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ФИЛИП АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ АРБОВ
ЦАНКО НИКОЛОВ СТАЛЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ ЖЕЛЕВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
БЕНЮ ДИМИТРОВ БЕНЕВ
ВАСИЛ ДЕЛЧЕВ ВЪЛЕВ
ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ПЕНЕВА
ДЕЛЯ ДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ДИМИТЪР МАНОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИЯНА РАЙЧЕВА НИКОЛОВА
ДОНКА ДОЙЧЕВА БЕНЕВА
ЗДРАВКО ГЕРАСИМОВ МИХАЙЛОВ
ЗИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ИВАН БОРИСОВ ЯНКОВ
ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЛИЛЯНКА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТЕФЧЕВ ТОДОРОВ
ЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУЛЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИЯ МАРИНОВА ОУЕНС
АТАНАС ГИНЧЕВ АТАНАСОВ
ВЕЛИЯН РУСЕВ ВЪЛКОВ
ГАЛИНА ХУБЕНОВА МАНОЛОВА
ГАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМО КАНЕВ ДИМОВ
ДИНКО ДЕЛЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЕЛЕНКА ЩЕРЕВА СТЕФАНОВА
ЕЛМАЗ ЮМЕР УЛУДА
ЖЕЧКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЖИВКО ВАКРИЛОВ ВАКРИЛОВ
ИВАН ГОЧЕВ МИТЕВ
ЙОВКА КИРОВА ГЕОРГИЕВА
КИРИЛ СТАЛЕВ ИВАНОВ
МАРИН ГАНЕВ МАРИНОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ХАРАКЧИЕВ
НАДКА ДИНКОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА ПЕЙЧЕВА КОЛЕВА
НЕНКО ПЕНЕВ НЕНКОВ
НИКОЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР НАСКОВ КАРАДЖОВ
РАДКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
РОСЕН ВЕЛИЯНОВ РУСЕВ
СЛАВИ ЕНЕВ СЛАВИЛОВ
СЛАВКА ТОНЕВА ХРИСТОВА
СТОЯН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
ТАТЯНА ЖЕЛЯЗКОВА МИТЕВА
ТИХОМИР ГОСПОДИНОВ ДЕЛЧЕВ
ТОДОР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЯМАНДИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ЯНКА ВЪЛЕВА СТАНКОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
БОЖИДАР НЕЙКОВ ПЕТКОВ
БОРИС ПЕТЕВ МИТЕВ
ГИНКА СТОИЛОВА КОЛЕВА
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ БОШНАКОВ
ДАНЧО ЖЕКОВ ДАНЕВ
ДЕЛЧО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ
ДЕНИЦА КОЛЕВА РУСИНОВА
ДЕЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ДИМИТЪР ПЕТЕВ МИТЕВ
ДОНКА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА
ЕЛЕНА КУРТЕВА ЗДРАВЧЕВА
ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА РУСЕВА
ЖЕЛЮ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
ЗДРАВЧО ПАСЕВ ЗДРАВЧЕВ
ЗЛАТКА ДРАГОМИРОВА МИТЕВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
МАРИЯ ДЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА НИКОЛОВА
ПАВЕЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
ПАНАЙОТ ТЕОДОШЕВ ХРИСТОВ
ПЕНКА ДОБРЕВА ПЕЕВА
ПЕНЧО КОЛЕВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ
РУМЕН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
САВКА НИКОЛОВА ДАНЕВА
СЕРГЕЙ ДЕЛЧОВИЧ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ТОДОР КОЛЕВ КОЛЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКС ЕМИЛОВ МАРИНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МАЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ВЛАДИСЛАВОВ
ГЕОРГИ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНАИЛ ЯНКОВ ДИМОВ
ЕЛЕНА АНДОНОВА АНГЕЛОВА
ЖЕЧКА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
ЖИВКА ПРОДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ЖЕКОВ
ЖИВКО КАНЕВ ЖЕКОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА СЪРЧЕРАКОВА
ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ ЛИСНИК
ИЛИЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
КОНСТАНТИН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
МАЛАМКА ДИМИТРОВА ХАРАЛАНОВА
МАРИАНА ПЕЛКОВА ДИМОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ЯНКОВА ДЕЛЧЕВА
МИЛЕН СОТИРОВ ДЕЛЧЕВ
МИТКО ТОНЕВ ИВАНОВ
НИКОЛА АТАНАСОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ПЕТЯ ЯНКОВА НИКОЛОВА
РАДКА МИЛКОВА ДЕЛЧЕВА
РАЙНА КУЗМОВА МАЛЧЕВА
РАЙЧО НИКОЛОВ РАЙЧЕВ
СЛАВЯНА БОЙЧЕВА ПЕТРОВА
СОТИР МИЛЕНОВ ДЕЛЧЕВ
СТОЯНКА ИВАНОВА КОЙНОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 023 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ТИХОМИРОВ ТРАНДЕВ
ВЪЛКА МИТЕВА РАДЕВА
ДАМЯН ДИМИТРОВ КАБАИВАНОВ
ЛЕНКО ДАМЯНОВ КАБАИВАНОВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЕНЧЕВА
СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
СТАНКО НИКОЛОВ СТАНИЛОВ
СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ
ТОНКА ДАНЧЕВА КАБАИВАНОВА
ХРИСТИНА НАСКОВА ТРАНДЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 024 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТАНЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛ МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ
ДИЛЯН МАРИНОВ ЯНКОВ
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА АВРОВА
ИВАЙЛО ДАНЕВ ДАНЕВ
ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ИВАНКА АТАНАСОВА СИМПСЪН
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
КАТЕРИНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
КОСТА КРЪСТЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
КРИСТИНА ХУБЕНОВА ЗАПРЯНОВА
ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА ЯНЕВА
ЛЮБКА ГЕНЕВА КОЗАРЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОЗОВ
МАРТИНА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА-ЦАНЕВА
МАРУСЯ АТАНАСОВА ФУРЛИНСКА-ИВАНОВА
МИТКО ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
МОНИКА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА
НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
НЕДЯЛКО ДИМОВ ЯНЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОВЧАРОВ
ПЕНКА ГЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСИЯН КИРИЛОВ ПЕТКОВ
СВЕТЛА ДЕЛЧЕВА СЛАВОВА
СОНЯ ИВАНОВА ЯНЕВА
СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ КОЛЕВ
СТЕЛА АНТОНИЕВА БУРГАЗЛИЕВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ АВРОВ
ТОНЧО ИВАНОВ ТОНЧЕВ
ХРИСТА РУСЕВА ВАСИЛЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 025 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИСЛАВ ПЕТЕВ ВЪЛЕВ
БОЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХУБЕНОВ
ГАЛЯ БОНЧЕВА КИРЕВА
ГЕНЧО МАРКОВ ДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ
ДАМЯНА КОСТАДИНОВА НЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ
ДИМО АТАНАСКОВ АПОСТОЛОВ
ЖЕЧКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
ЖУЛИЕТА МАРИНОВА КАВАРДЖИКОВА
ИВАН ВЪЛЧЕВ ТОНЕВ
ИВАН ДЯНКОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ СТОЙЧЕВ АСЛАНОВ
ЙОРДАН МАРИНОВ ХРИСТОВ
КОЛЮ ДИНЕВ ХАДЖИЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ
МАРГАРИТА БОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ЖИВКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДЕЛЧЕВА ЕНЧЕВА
МИНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ
МИХО ВАСИЛЕВ МИХОВ
НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
НЕДЯЛКА СИДЕРОВА ПИРИНГЬОЗОВА
ПЕТКО ВЪЛКОВ КАВАРДЖИКОВ
ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА АРСЕНОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
РОСЕН ДОЙЧЕВ НЕДЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БРЕМЕРИХ
РОСИЦА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АСЛАНОВА
СТОЯНКА ХРИСТОВА БОТЕВА
ФИЛИП ТЕНЕВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИНКА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА
ХРИСТО ВЪЛЕВ НЕНОВ
ЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 026 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 30 ДГ "Райна Княгиня"-северен вход
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАСКА ДАНЕВА МОНЕВА
БОГОМИЛ МАНОЛОВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
ВАНКА ДОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА
ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ТЕНЕВА
ВАСИЛКА ГОСПОДИНОВА ЖЕКОВА
ВИОЛЕТА СТАНКОВА ЧАКЪРОВА
ВЛАДИМИР ВАНЧЕВ ПАЛАНКОВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕРГИН РУСЕВ ВЪЛЕВ
ДАМЯНКА РУСЕВА ЖЕКОВА
ДЕЛКА ЙОВЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА ТОДОРОВА
ЗАРКО ИВАНОВ ШИШМАНОВ
ЗЛАТКО ГИНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ИВАЙЛО ДИМЧЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ БАЛТОВ
МАРИЙКА ВЛАДОВА БАЛТОВА
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ГОЧЕВ МОНЕВ
МИНКА ИВАНОВА ИЛЕВА
МИТКО ЯНЕВ ДОНЕВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА
НАДЕЖДА КОЛЕВА СПАСОВА
НЕДЯЛКО ДОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ПЕНЧО ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА ЗАПРЯНОВА
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ
ПЕТЯ ТЕНЧЕВА МАНОЛОВА
ПЛАМЕНА РАДОСЛАВОВА АРТУРОВА
РАДОСТИНА КОСТОВА ИВАНОВА
РУСИ МАРИНОВ ИЛЕВ
СВЕТЛАНА ПАНЧЕВА ЯНЧЕВА
СИЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СЛАВЕЯ ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА
СЛАВИ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
СЛАВЧО ПЕТРОВ ЖЕКОВ
СТОЯН РАЙЧЕВ ХРИСТОВ
ТЕНЧО АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ
ТУНДЖАЙ САЛИ ХАЛИЛ
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 027 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Христо Смирненски" 1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА СТАНИЛОВА СТАНИЛОВА
ГИНЧО БАНЕВ ГИНЕВ
ДОБРИН ВЪЛЕВ ДОНЕВ
ЕРКАН НУРСЕЛ РАИМ
ЖИВКА ГИЧЕВА ПЕЛОВСКА
ИВАНКА ЛЕЧЕВА ХУБЧЕВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВСКИ
КРИСТИАН КРАСИМИРОВ ЗАРЕВ
НЕНКА КАНЕВА ГИНЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
РАИМ НУРСЕЛ РАИМ
РОСИЦА ПЕНЧЕВА РАДЕВА
СВЕТЛА БОРИСОВА ХРИСТОВА
ТОНКА ПОНЧЕВА МАРИНОВА
ХРИСТО ЗАРКОВ ПАВЛОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 028 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Христо Смирненски" 1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ПАВЛОВ ЖЕЛЕВ
ВАСИЛКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТОНЧЕВ
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
ДЕШКА СЛАВОВА ЖЕЛЕВА
ДИНКО ИВАНОВ ДИНКОВ
ЖЕЛЯЗКО ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
ЖИВКА ДАНЕВА ЖЕКОВА
ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗОЯ ЯНЧЕВА ЦАНКОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА
ЙОРДАНКА СРЕБРЕВА ТОНЧЕВА
КОЙНО ТЕНЕВ БАЗЯНОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ЛОЗАН ДОНЕВ МАРИНОВ
ЛОЗИНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
МАРИЙКА ДИЧЕВА ЖЕЧЕВА
МАРИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
НАДЕЖДА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ КАРАФЕЗИЕВ
НИНА СТЕФАНОВА ВЛАХОВА
ПАНА РУСЕВА АТАНАСОВА
ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
РАДКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
РАДОСТИНА МИНКОВА АНДОНОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА КОНСТАНТИНОВА ИВАНОВА
ШИДЕР КОЛЕВ ЯНЕВ
ЯНИЦА НИКОЛОВА КАПЛАН
ЯНКО ЖЕЧЕВ ЯНКОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 029 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Христо Смирненски" 1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ДИНКОВ ПОПЧЕВ
ВАСИЛКА АТАНАСОВА НАЧЕВА
ВАСИЛКА ВЪЛОВА ДОБРЕВА
ГРУДИ ДОБРЕВ КОСТОВ
ДАНКА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
ДИМИТЪР ИНКОВ БУРГЕЛОВ
ДОЙЧО БОНЕВ ЖЕЛЕВ
ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ДЕЛЧЕВ
ЗЛАТКО СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ЖЕКОВ
МАРИЙКА ТОНЧЕВА ЗАПРЯНОВА
МИЛКА ХУБЕНОВА ПОПЧЕВА
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ПЕТЪР ЖЕКОВ ТЕНЕВ
САШКА ГОШЕВА ЧОБАНОВА
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА МЕТОДИЕВА
СТАЙКА ЙОРДАНОВА ТЕНЕВА
ТОНЧО ДИМИТРОВ КИРЕВ
ТОНЧО ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
ЯСЕН МАРИНОВ ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 030 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРЯНА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЯ МИТКОВА ВЪЛЕВА
ВЕНЦИСЛАВ КАЛИНОВ ВЪЛЕВ
ДАНИЕЛ ДОБРЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛЕКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ИРИНА ПАНЕВА ПАНЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА БЛАГОЕВА
КАТИНА ГЕОРГИЕВА ПЪШЕВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАБАИВАНОВ
КРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЪЛЕВ
МЕХМЕД САКЪБ РАКЪБ
НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ
ОРЛИН РАЕВ СЕРБЕЗОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ДАНЧЕВ БАКАЛОВ
ПЕТЯ СТАНИЛОВА СТАНИЛОВА
СЛАВКА ИВАНОВА РОЙЧЕВА
СТРАХИЛ ТОДОРОВ ПЪШЕВ
ТОНКА ПАНЕВА ВЪЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА СПАСОВА
ШУРА РИЗОВА СЕРБЕЗОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 031 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВИНИ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
ВИНКА ПЕНЕВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА МИТКОВА
ГИНЮ КОСТАДИНОВ БАНЕВ
ГОСПОДИНКА СТОЯНОВА ГЕШЕВА
ДАНИЕЛ МЕТОДИЕВ КУЗЕВ
ДЕЛЧО ПЕТКОВ ХАДЖИЕВ
ДОНЧО МИТКОВ МИТКОВ
ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ЛЕНЧЕВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА КУЗЕВА
ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ МИТКОВ
МАРИЯ СТАНИМИРОВА ДОБРЕВА
НЕДКА ДОНЧЕВА БАНЕВА
ПАВЛИНКА ПЕНЧЕВА НЕДИНА
РУСКА АНГЕЛОВА АРНАУДОВА
СЕВО НАЧЕВ ТОДОРОВ
ТЕНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО АСЕНОВ НЕДИН
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 032 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИЯ ГОЧЕВА МИЛЕВА
БОРИС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИЧКА КОЙНОВА ГОЧЕВА
ГОЧО МИЛЕВ ГОЧЕВ
ДИМИТЪР РОЙДЕВ ДИМИТРОВ
ЕЛИЦА СЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЗЛАТКА ДИМОВА КЪРЛЕВА
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЮНАКОВ
КЕРА ГОСПОДИНОВА МАРКОВА
КИРИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЪРЛЕВ
ЛОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕН ГОЧЕВ МИЛЕВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА БЕРЕМСКА
НЕДЯЛКА ЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНИМИР ТОДОРОВ СТОИЛОВ
СТАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
ТЕОДОРА ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА
ТИХОМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ТОДОР СТОИЛОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
ЯНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 033 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЧЕВ
ГОШО МИНЧЕВ ГОЧЕВ
ДОБРИНКА ТЕНЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГРОЗЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АРБОВА
МИЛЧО СТОЯНОВ КОЛЕВ
МИНЧО ПАНЕВ МИНЧЕВ
МИРЕМ РАИМ ЯКУБ
МИХАИЛ КЪНЧЕВ СТАМБОЛИЙСКИ
ПЛАМЕН КЪНЧЕВ СТАМБОЛИЙСКИ
СЛАВКА ДЕМИРЕВА ТОЧЕВА
СЛАВКА МАРКОВА АНДРЕЕВА
ТИЛЮ СЛАВОВ АНГЕЛОВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА
ТОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЯНКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 034 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
БОЖИДАРА ДОБРОМИРОВА ТОНЧЕВА
ГЕНЧО ДЕЛЧЕВ ГЕНЕВ
ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДОКУЗЛИЕВ
ЖИВКА АТАНАСОВА МИТЕВА
МАРИЙКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
МИРОСЛАВ ДИЛИЯНОВ ТОНЧЕВ
НЕДЕЛИНА ЗАХАРИЕВА МУТАФОВА
ПЕТЪР РУСЕВ ПЕТРОВ
РОСИЦА ТОДОРОВА МИХОВА
СОФИЯ ИСАЕВА МОЛЛОВА
СТЕФАН МИТЕВ МОЛЛОВ
СТОЯН ПАНЕВ СТОЯНОВ
ТАНЯ АПОСТОЛОВА КУТЯНОВА
ХЮЛИЯ ХАЙРЕТИН МЮМЮН
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 035 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ТЕОДОСИЕВА ТОНЧЕВА
ДЕЛЯНА СТОЙЧЕВА ДИНЕВА
ДОНЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ТЕНЧЕВА
МАРИЙКА ВАЛЕНТИНОВА ГОСПОДИНОВА
НИКОЛАЙ МАТЕВ КОЛЕВ
РУМЯНА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
СЛАВЧО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
СТАНКА ВАНЧЕВА ВАНЧЕВА
ТИХОМИР ТОНЧЕВ ТЕНЧЕВ
ХРИСТИНА СИВЕНОВА БОЯНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 036 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Кап.П.Войвода"№ 19 - ДГ №4 (Филиал "Пролет")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНКА СТЕФАНОВА ЛОЗЕВА
БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
ВАСКО КОЛЕВ ВИТАНОВ
ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ГИНКА ТАЛЕВА СТАВРЕВА
ГОЧО РАДЕВ ГОЧЕВ
ДАМЯНА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА
ДЕНИЦА ТОШЕВА ВЪЛЧЕВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ТЕНЕВА
ЗЛАТКО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
КЪНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
МАГДАЛЕН ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
МАРГАРИТА АТАНАСОВА ИВАНОВА
НЕДЯЛКА ТЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ФИЛИПОВА КАРАМАНОВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ВИТАНОВА
СЕЛВЕР МЮМЮН ЕМИН
СНЕЖАНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
СОФИЯ РАЙКОВА СТОЯНОВА
СТАВРИ АТАНАСОВ СТАВРЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ
СТОИЛ ГЕНЧЕВ АТАНАСОВ
СЪБКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 037 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Кап.П.Войвода"№ 19 - ДГ №4 (Филиал "Пролет")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС АТАНАСОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ЗАПРЯНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КЮРКЧИЕВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА КОЛЕВА
ДЕЯН СЕВОВ БАЛЕВСКИ
ДИМИТЪР ЖЕКОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ДОНКА ПЕТРОВА ЗАПРЯНОВА
ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВ БАШОВ
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КЮРКЧИЕВА
ЕЛЕНКА РУСЕВА БЪРДУКОВА
ЕНИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
ЕРАЙ ДЖОШКУН
ЖЕКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ФИЛИПОВА ФИЛЕВА
МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
МИЛКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
МИНКА МИТЕВА СТОЯНОВА
НАДЯ ВЕЛИКОВА ТОЛЧЕВА
НЕВЕНА ГЕРГИНОВА ДЖОШКУН
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
НЕДЯЛКА КОСТОВА ПЕТКОВА
НЕДЯЛКА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА
НИКОЛА ГОСПОДИНОВ МАРАЗОВ
НИКОЛАЙ ТЕНЕВ НИКОЛОВ
ПЕНКА ПРОДАНОВА ДОБРЕВА
ПЕТКО ТЕНЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ВЪЛКОВА ДЕМИРЕВА
СИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН ТОНЕВ НИКОЛОВ
СТЕФКА БОНЧЕВА КОЛЕВА
ХРИСТО КРАЛЕВ ГОСПОДИНОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 038 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Г.Делчев"-Клуба на пенсионера
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЕТА ХРИСТОВА ЯНКОВА
БОЖИДАР КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
БОНЧО МИТКОВ БОНЧЕВ
ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА
КЕРКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
МАРИЙКА МИТРЕВА МАВРОВА
НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ
СТАНЧО БРАТАНОВ СТАНЧЕВ
ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА
ХРИСТО КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 039 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Г.Делчев"-Клуба на пенсионера
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛЧО ДАНЕВ ВЕЛЧЕВ
ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ТОДОРОВА
ВЕЧЕСЛАВ АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ГРИГОР ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ДИНКОВ ДИНКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИНКОВА
ЖАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ВАНЧЕВ
ИВАН ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
ИВЕЛИНА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
КРАСИМИРА МИЛЧЕВА РАЙКОВА
КРАСИМИРА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МАЛЧО ДИНЕВ ПЕТРОВ
МАРИЙКА МИНЧЕВА ЧИЛИНГИРОВА
МАРИН ГОЧЕВ ФИЛЕВ
МИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ТИЛЕВА ЖЕЛЕВА
ПЕНЧО ТЕНЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР РОЗКОВ БОГДАНОВ
РАДОСЛАВ ДОБРЕВ СТОИЛОВ
САШКА ИВАНОВА ВАНЧЕВА
СЛАВЧО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
СТАНИМИРА СЛАВОВА ИВАНОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
СТЕФКА КИРЕВА ЧОЛАКОВА
ТОДОР ТОНЕВ ТОДОРОВ
ТОНЧО ГОЧЕВ ТОНЧЕВ
ТОШКО ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ
ХЪЛМИЕ АДЕМ ШАБАН
ШЕНАЙ МЮМЮН ХАСАН
ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛКОВА
ЯНКА ДЕЛЧЕВА КАРАИВАНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 040 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Д.Благоев"№84 - ПГ "Асен Златаров"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА АНДРЕЕВА
ВЕЧИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕЛЧЕВ
ДИМИТРИНА ЯНКОВА РУСЕНОВА
ДИМИТЪР КИРЧЕВ ТОДОРОВ
ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ЦУКОВА
ЖИВКО НИКОЛОВ САВОВ
КАТЯ ЯНКОВА АСЕНОВА
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ СТОЙНОВ
НАДКА СТАЙКОВА САВОВА
РУСТАМ НЕЖДАТ АХМЕД
СЛАВИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
СЛАВЧО НАСКОВ АНДРЕЕВ
ТАНКА ГОСПОДИНОВА ЛОЗЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 041 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Св.Климент Охридски" № 1- ПМГ"Иван Вазов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙХАН ХАЛИЛ АЛИ
АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДАНИЕЛОВ ДЕЛЧЕВ
ГЮЛШЕН МЕХМЕД АЛИ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
ДЕЛКА ТОНЧЕВА ПЕТКОВА
ДИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЗЛАТКА ВЕЛКОВА ЙОВЧЕВА
ИВАН ДАНАИЛОВ НИКОЛОВ
МИХО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ПЕТКО ТЕНЕВ КАНЕВСКИ
РОСИЦА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 042 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Св.Климент Охридски" № 1- ПМГ"Иван Вазов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН МЕХМЕДЕМИН ХАСАН
АНА ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ТИЛЕВА
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
ГОСПОДИН АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ
ДАНИЕЛА СТАНКОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
ДИМКА ТОДОРОВА СЕРАФИМОВА
ЖЕЛЮ ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ
ЗАПРЯНКА ТЕХОВА КОЛЕВА
КРАСИМИР НИКОЛОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ТЕНЧЕВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
МАРИН НАСКОВ МЕЧЕРИНКОВ
НЕДЯЛКО БОНЕВ ХРИСТОЗОВ
НИКОЛА КАНЕВ КОЛЕВ
ПЕЛКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ПЕНЧО ДАМЯНОВ НИКОЛОВ
РАДИ МИХАЙЛОВ МУТАФОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
СЛАВЧО СТОЯНОВ СЛАВОВ
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ
ТИХОМИР НИКОЛОВ КОЛЕВ
ХАППЕ ОСМАН ХАСАН
ШЕДИЕ ФАИК ЮСУФ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 043 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Д.Димов "№2- ОУ "П.Славейков"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЛЮ ПИЛЕВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИН МИЛКОВ ТЕНЕВ
ДЕМИР ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ
ДЕННИЦА ТОДОРОВА МАРИНЧЕВА
ДЕЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА АЛДЕР
ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИТЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ ПЕТКОВ КИРЕВ
МАЯ МИНЧЕВА МИНКОВА
МИЛКО ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ
НЕДЯЛКА ЕНЧЕВА ТОНЕВА
ПАЛМИНА РОСЕН МИЛАЧКОВА
ПЕТКО КИРЕВ СТОЯНОВ
ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
ТОДОР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ТЯНКА ТИЛЕВА ДЕМИРЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 044 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Д.Димов "№2- ОУ "П.Славейков"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНИЕЛ ДИНКОВ ДИНЕВ
ДИМО ТЕНЕВ ДИМОВ
ДИНКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЕЛИЧКОВА
ИВАЙЛО ТИХОМИРОВ ТОНЧЕВ
ИВАН ВЕЛКОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАН ДЕЛЧЕВ КОЙНОВ
ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ ДАНЕВ
КИРИЛКА НИКОЛОВА КАНУШЕВА
КОЛЬО ПЕНЕВ НЕНКОВ
МАРТИН ЕВГЕНИЕВ МИРОНОВ
НЕДЯЛКА ЖЕКОВА ТОДОРОВА
НЕДЯЛКА СЕВОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЯ ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЧАНА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 045 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Св.Климент Охридски" № 1- ПМГ"Иван Вазов"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА ХРИСТОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА МАДЖУРОВА-ДИМИТРОВА
АНДОН ЖЕЛЯЗКОВ АНДОНОВ
АНДРЕЙ ПЕТКОВ ПЕТРОВ
АСЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗОВА
АТАНАС КОСТОВ АТАНАСОВ
БОРИСЛАВ КРАЙЧЕВ КРАЙЧЕВ
БОРЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ ЧЕЛЕБИЕВ
ГЕНЧО ДИНКОВ ГЕНОВ
ГИНКА ПАНЕВА КАМЕНОВА
ДАНИЕЛ РАДЕВ РАДЕВ
ДАНЧО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
ДИМИТРИНКА ТЕНЧЕВА АНДОНОВА
ДИМИТЪР ГАНЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
ДИМО ПРОДАНОВ ДИМОВ
ДИНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЧЕЛЕБИЕВА
ЖАНЕТА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
ЖЕКА ТОНЧЕВА АПОСТОЛОВА
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ ЖЕЛЯЗОВ
ИВАНКА НИКОЛОВА КРАЙЧЕВА
ИВАНКА ЯНЕВА ГОСПОДИНОВА
ИРИНА НЕЙКОВА ЙОВЧЕВА
КАТЯ СЛАВОВА ПАНЕВА
КОЛЬО ГОСПОДИНОВ ТАЧЕВ
КРАЙЧО ПЕТКОВ КРАЙЧЕВ
КРАСИМИР ЖЕКОВ ИВАНОВ
МАРИАНА РАЙЧЕВА АТАНАСОВА
МИЛАН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ
МИЛЕНА ЖЕКОВА РУСЕВА
МИЛКО НАЧКОВ РУСЕВ
МИХАИЛ АНТОНОВ КАРАГЬОЗОВ
ПАВЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПАНЧО ГЕНЧЕВ ПАНЕВ
СЕЛИМЕ АХМЕД РАСИМ
СИЙКА ХРИСТОВА ЖЕКОВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА
СТОЯН ПАНЧЕВ ХРИСТОВ
ТАСИМ РАМАДАН ШЕФКЕТ
ТЕНЧО АНДОНОВ АНДОНОВ
ТОДОРКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 046 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Д.Димов "№2- ОУ "П.Славейков"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕВ ХРИСТОВ
АНТОН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
БОГДАН ЖЕЛЕВ КАБАКОВ
ВЕЛИКА КОЛЕВА ВЕЛКОВА
ГАЛИНА АТАНАСОВА ДИНЕВА
ГРУДИ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ДОНЧО ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ
ЕМИЛИЯ ДРАГАНОВА ПЕТКОВА
ИВАЙЛО ПЕНКОВ ТОДЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
КОЙЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ЛЮБКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА
МАРИАНА ИВАНОВА АРНАУДОВА
МАРИНА КОЛЕВА ХРИСТОВА
МИЛКО ТОДОРОВ РАЙКОВ
МИРОСЛАВ ТЕНЧЕВ АРНАУДОВ
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА АНДОНОВА
НАТАША ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ПАНЧО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ПЕНКО ХУБЕНОВ ТОДЕВ
РАДКА СТОЯНОВА РУСЕВА
РОЙНА КАНЕВА ХРИСТОВА
РУСЮ ЖЕКОВ РУСЕВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛАНА ТОТЕВА ТОДЕВА
ТАНЮ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
ТЕНЧО ВЪЛЕВ ДИНЕВ
ХРИСТО МИНКОВ МИНКОВ
ЯНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 047 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Д.Димов "№2- ОУ "П.Славейков"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛИНА ЛИНЧОВА ГРОЗЕВА
ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ
ВАЛИНКА ГОЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ДАФИНКА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА
ДИМО ЖЕКОВ МИТЕВ
ДОНКА ДОБРЕВА БОНЧЕВА
ДОНКА ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА
ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ИВАН ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ
ИВАН ПЕТРОВ СТЕПАНОВ
ИВО КАМЕНОВ КАНЕВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
КАЛОЯН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
КАМЕЛИЯ МИТКОВА МАКЬОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДАСКАЛОВА
МИНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
МИТЮ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
НАЗИЛЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
НЕДКА ПАНЕВА МИТЕВА
НИКОЛА КАНЕВ БЪРЗЕВ
НИКОЛА КИРЕВ НИКОЛОВ
ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ ГРОЗЕВ
ПЕНКА МАРИНОВА ТРИФОНОВА
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
РОСИЦА КРЪСТЕВА БЪРЗЕВА
СЛАВЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СТАНИМИР РАДОМИРОВ КИРИЛОВ
СТАТИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
СТЕФКА ПЕТКОВА ПАСКАЛЕВА
ТОНКА ДОЙЧЕВА БОНЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 048 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Д.Димов "№2- ОУ "П.Славейков"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НИКОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТЕВ АНГЕЛОВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА ШЕЙЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТКОВА
ДЕЯНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ДОНКА ДИМОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕЛЕНА ВАНЧЕВА ПЕТКОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА
КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ДОБЧЕВА СЛАВОВА
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО ЗЛАТЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ТАНЯ ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
ХАТЧИК ГАРАБЕТ СИМЕОНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 049 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНКА МАЛИНОВА ДИМИТРОВА
ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ЖЕКОВ
ДАНИЕЛА КОСТОВА ТЕНЕВА
ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ
ЖЕЧКА ГРУДЕВА СТАНЧЕВА
ЖЕЧО КОЛЕВ ВЕЛЕВ
ЗОЯ ОГНЯНОВА АТАНАСОВА
ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
КИРИЛ МАРИЕВ ИЛИЕВ
МАРИЯ ВАСИЛКОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯН ХРИСТИНОВ ЖЕКОВ
ПЕНКА ИВАНОВА ДИНЕВА
ПЕНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ НАТАЛИЕВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН ДРАГОМИРОВ БЕЛЧЕВ
РАИМ МЮМЮНАЛИ ХАШИМ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 050 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ
КАЛОЯН КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
НЕЙКА РАДЕВА РАДЕВА
ТАНЮ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 051 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
ДАРИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
ДОНКА ТАНЕВА ПАНАЙОТОВА
ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ДИНЕВА ИВАНОВА
КАТЯ ПАВЛОВА ВЪЛЧЕВА
КРАСИМИР СВЕТЛОВ ЕМИЛОВ
МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
МИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕНЕВ
СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ МАДЖАРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 052 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Съединение" №54 - Читалище "Николай Хайтов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЖИДАР АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
ДЕМИР ДАНАИЛОВ КОЛЕВ
ЖЕКО СТЕФАНОВ ГОСПОДИНОВ
ИСУС ЙОРДАНОВ РАШКОВ
МИТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ТОДОР НИКОЛОВ РАЙКОВ
ФАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 053 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бригадирска" №58 - ДГ №3 (Филиал "Звездица")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН ВИКТОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДЕНИС БИЛЯНОВ ТОДОРОВ
ДЖЕМАЛ ИБРЯМ ХАЛИБРЯМ
ЕМБИЕ ХАСАН МУТЛУ
ЕМИЛ ВАСКОВ ТАСЕВ
ИБРЯМ ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ
ЛЮБЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ОРХАН ФАРИС МЕХМЕД
САНИЕ ЮСЕИН АЛИ
ТЕОДОР ЖУЛИЯНОВ РУСЕВ
УЛВИЯ АДЕМ ИБРЯМ
ХАЛИЛ ШАБАН АЛИ
ХАФИЗЕ ЗЕКЕРИЕ ХАСАН
ЮСЕИН АХМЕД МУТЛУ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 054 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция бул."Съединение" №54 - Читалище "Николай Хайтов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА НАНЕВА РУСЕВА
ЖУЛИЕН МИЛЕНОВ РАДЕВ
КАЛБИЕ МАРЕМ ЙОСИФОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 055 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция ул."Бригадирска" №58 - ДГ №3 (Филиал "Звездица")
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТИЖЕ ИСМАИЛ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
ГЮЛБИЯЗ МУСТАФА ХАСАН
ДЖЕМИЛЕ МЮМЮН ХАСАН
ДОБРА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА
ЖЕЛКА ДИМОВА ПЕТКОВА
ЗДРАВКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ЛЮДМИЛА МИТКОВА СТАМОВА
МЮМЮН ИЗЕТ ХАСАН
ПЕНКА ТОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
РЕДЖЕП ЧЕТИН
РЕМЗИЕ ЙЪЛДЪРЪМ
РОСИЦА ТОНЧЕВА ЖЕЛЕВА
ЯНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 056 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция кв."Изток 1"-ОУ "П.Яворов"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЖИДАРА ТОМОВА ДИМИТРОВА
БОНКА КЪНЧЕВА ДЕМИРЕВА
ИЛИЯ НЕДЕВ ИЛИЕВ
СТОЙЧО ТЕНЕВ ИВАНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 057 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция кв."Изток 2"- ДГ "Лилия" - южен вход
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАНЯ АНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
ДОБРИ ДЕМИРЕВ ОГНЯНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 058 кметство ........... населено място ГР.ДИМИТРОВГРАД
 
адрес на избирателна секция кв."Изток 2"- ДГ "Лилия" - южен вход
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КОЛЬО ХРИСТОВ КОЛЕВ
МАНКА АНЕВА ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 060 кметство ........... населено място С.ЗЛАТОПОЛЕ
 
адрес на избирателна секция РИТУАЛНАТА ЗАЛА
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЯНКА РАДЕВА АНГЕЛОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 062 кметство ........... населено място С.ДОБРИЧ
 
адрес на избирателна секция БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МИНКА ПАНЕВА ГОСПОДИНОВА
ПАНЧО БОГДАНОВ ЗАПРЯНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 063 кметство ........... населено място С.ДОБРИЧ
 
адрес на избирателна секция .БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МИХАЕЛА САВЧЕВА ВАСИЛЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 064 кметство ........... населено място С.КАСНАКОВО
 
адрес на избирателна секция КМЕТСТВОТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИЕЛА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА-ИВАНОВА
МИЛЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА
ПЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ ПРОДАНОВА МАРИНОВА
РОСИЦА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 065 кметство ........... населено място С.СВЕТЛИНА
 
адрес на избирателна секция КМЕТСТВОТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА НАСТЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 066 кметство ........... населено място С.ГОРСКИ ИЗВОР
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА
ГАНЧО ГОЧЕВ ГАНЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 067 кметство ........... населено място С.ГОРСКИ ИЗВОР
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ЗАПРЯНОВ ВЪЛКОВ
ЯНА ГОСПОДИНОВА ИГНАТОВА
ЯНКО ИВАНОВ ЯНЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 069 кметство ........... населено място С.ЯБЪЛКОВО
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ
АТАНАСКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРОМИР МИТКОВ ТОДЕВ
КИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
ПЕТКО ТРЕНДАФИЛОВ МИТЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ
СТОЯНКА ЕНЧЕВА ГРОЗЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 070 кметство ........... населено място С.ЯБЪЛКОВО
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА МИНКОВА ЙОРДАНОВА
АТАНАС МИТКОВ АТАНАСОВ
ГРОЗДАН ВАНЧЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ТАШИНКА ХРИСТОВА БОРИСОВА
ТИНКА АСЕНОВА ЯНКОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 072 кметство ........... населено място С.СКОБЕЛЕВО
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
СТЕФКА КРУМОВА ВАНЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 073 кметство ........... населено място С.ВЪРБИЦА
 
адрес на избирателна секция КМЕТСТВОТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГОСПОДИН МАРИНОВ РАДЕВ
ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА ВЪЛКОВА
ОГНЯН НИКОЛИНОВ СИМЕОНОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 074 кметство ........... населено място С.БОДРОВО
 
адрес на избирателна секция ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
НАЙДЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ТЯНКА ХРИСТОЗОВА ДЯКОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 075 кметство ........... населено място С.ВЕЛИКАН
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИАНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 076 кметство ........... населено място ГР.МЕРИЧЛЕРИ
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАСКА ГЕНОВА ЩЕРЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 077 кметство ........... населено място ГР.МЕРИЧЛЕРИ
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
МИТКО СТАЙКОВ МИТЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ НЕМОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ СЛАВОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 078 кметство ........... населено място ГР.МЕРИЧЛЕРИ
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КРАСИМИРА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
СТАНИМИР КЪНЧЕВ КЪНЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 079 кметство ........... населено място С.ДЛЪГНЕВО
 
адрес на избирателна секция ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ
ВЛАДИМИР ГОЧЕВ КОЛЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 080 кметство ........... населено място С.КРЕПОСТ
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛКО СЕВДАЛИНОВ ВЕЛЧЕВ
ПАУЛИНА ДИМОВА СТЕФАНОВА
ПЕТЯ СЛАВЧЕВА АСЕНОВА
РАДОСТИНА АСЕНОВА БОРИСОВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 081 кметство ........... населено място С.КРЕПОСТ
 
адрес на избирателна секция УЧИЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИНА ПЕТРОВА МИТЕВА
МИТКО ВЕЛЧЕВ ПЕНЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ТОДОР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 082 кметство ........... населено място С.ЧЕРНОГОРОВО
 
адрес на избирателна секция РИТУАНАТА ЗАЛА
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ ДАНАИЛОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
НИНА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА
РОСЕН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 083 кметство ........... населено място С.ВОДЕН
 
адрес на избирателна секция КМЕТСТВОТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЮЛЕР НЕДЖИБОВА ЮНУС
МИНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛАЕВА
ПЕПА СИМЕОНОВА БАЙЧЕВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 084 кметство ........... населено място С.БРЯСТ
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИЯ САШЕВА МАРИНОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 085 кметство ........... населено място С.ЗДРАВЕЦ
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИЯН НИКОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 086 кметство ........... населено място С.СТРАНСКО
 
адрес на избирателна секция МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ЙОВКА ПРОДАНОВА ТОНЕВА
ПЕНКА ЯНЕВА ДЕЛЧЕВА
РОСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР АТАНАСОВ ТРАНДЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 087 кметство ........... населено място С.РАДИЕВО
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА
РАДКА ДОБРЕВА ДЕЛЧЕВА
СЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ
ТИНКА ПАВЛОВА МИНКОВА
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 088 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМО АСЕНОВО
 
адрес на избирателна секция ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/ЗДРАВНА СЛУЖБА
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДОБРИН СТОЙКОВ ПЕНЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГОЧЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 090 кметство ........... населено място С.БРОД
 
адрес на избирателна секция ЧИТАЛИЩЕТО
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНЧО ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
МАРТИН ДИНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
СТИЛЯН АТАНАСОВ ДОНЕВ
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
Област ХАСКОВО Община ДИМИТРОВГРАД
секция № 091 кметство ........... населено място С.ДОЛНО БЕЛЕВО
 
адрес на избирателна секция ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙЧО СЛАВЧЕВ РАЙЧЕВ