ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ-02.10.2022

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
     адрес на избирателната секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           АЛЕКСАНДРА ТИЛЕВА ХРИСТОЗОВА
           АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЧАМОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ СЛАВОВ
           АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ГОЧЕВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
           АНГЕЛ МАРЧЕВ ТОДЕВ
           АНГЕЛ МИТЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
           АНГЕЛИНКА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           АНДОН ДОНЕВ АТАНАСОВ
           АНЕЛИЯ ВЕЧЕСЛАВОВА ЧОЛАКОВА
           АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ДЕЛЧЕВА
           АНКА ЯНКОВА ДОБРЕВА
           АННА РАДОСЛАВОВА ВАСЕВА-КАРАМАНЧЕВА
           АНТОАН ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОАНЕТА АСЕНОВА РУСЕВА
           АНТОАНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
           АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ГЕНОВА
           АНТОАНЕТА КОЧЕВА МИХАЙЛОВА
           АНТОАНЕТА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
           АНТОН ЕМИЛОВ КУРТЕВ
           АНТОН ПЕТКОВ ДОНЕВ
           АНТОН ТОДОРОВ ТОНЕВ
           АНТОНИО ПЛАМЕНОВ СЛАВОВ
           АСЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
           АТАНАС ВАКРИЛОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
           АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ИВАНОВ ИЛИЕВ
           АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС МИТКОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ ТАНЕВ
           АТАНАСКА ГОСПОДИНОВА НЕЙКОВА
           АТАНАСКА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
           АТАНАСКА ЛАЗАРОВА ГАНЕВА
           БЕЛА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           БЕЛГИН ЕРВИН РАМАДАН
           БИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА ДИНЕВА
           БЛАГОМИР ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ
           БОБИ БОЯНОВ НИКОВ
           БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ДИНЕВ
           БОЖИДАРА ПЕТРОВА АНТОНОВА
           БОРИСЛАВА КИРИЛОВА БАНЕВА
           БОЯН КРУМОВ БОЯНОВ
           БОЯН МАТЕВ БАРАКОВ
           БОЯН МИХОВ ГЪРБОВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТЕВ ВЕЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ВАКРИЛОВА-БОРИСОВА
           ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВНА БАНДУРИНА
           ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА ХРИСТОВА
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
           ВАНЯ ДЕЛЧЕВА СИНФИЪЛД
           ВАНЯ ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛ ПАНЧЕВ ДИМОВ
           ВАСИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГРОЗДАНОВА
           ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ НЕЙКОВ
           ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА РАДЕВА
           ВЕРА ДИНКОВА ВЪЛЧЕВА
           ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЖУНОВ
           ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ДИНЕВ
           ВЕСЕЛИН КИРЧЕВ ПЕТКОВ
           ВЕСКО ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ
           ВИОЛЕТА ВЛАДОВА ИВАНОВА
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
           ВИОЛЕТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
           ВЪЛЧО КИРОВ ВЪЛЕВ
           ВЪЧКА КОНСТАНТИНОВА АТАНАСОВА
           ГАЛИНА АНТОНОВА ХРИСТОВА
           ГАЛИНА ГОЧЕВА ЧАНКОВА
           ГАЛИНА ЖИВКОВА КОЛЕВА
           ГАЛИНА КОЛЕВА ПЕТРОВА
           ГАЛЯ АТАНАСОВА ТАНЕВА
           ГАНА ДОНЕВА РАНГЕЛОВА
           ГАНКА ДИНКОВА КОЛЕВА
           ГЕНАДИЙ ГЕОРГИЕВ ЧАНКОВ
           ГЕНКО БОГОМИЛОВ НЕНОВ
           ГЕНЧО ЯНЧЕВ ГЕНЧЕВ
           ГЕОРГИ АНАСТАСОВ МАНОЛОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КИРОВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧАНКОВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ МИНЧЕВ РАДЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНОВ
           ГЕРГАНА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
           ГЕРГАНА БИНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ДАНИЕЛОВА ДЕЛЧЕВА
           ГЕРГАНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГИНКА ХРИСТОЗОВА ИВАНОВА
           ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
           ГОСПОДИН ГРУДЕВ ДИНЕВ
           ГОСПОДИН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
           ГОСПОДИН СЛАВЧЕВ НИКОВ
           ГОШО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГРУДЮ ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ
           ДАВИД НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДАНАИЛ РУСЕВ РУСЕВ
           ДАНАИЛА ГОЧЕВА КИРЕВА
           ДАНИЕЛ АНЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛ БОНЕВ БОНЕВ
           ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ДИНЕВ
           ДАНИЕЛ ГРОЗЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ ДЯНКОВ КОЛЕВ
           ДАНИЕЛ ПАВЛИНОВ ВАСИЛЕВ
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА МОНЕВА
           ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ВЕЛИНОВА
           ДАНИЕЛА НАНКОВА ДОНЕВА
           ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
           ДАНКА МИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДАНЧО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           ДАНЧО ДЕЛЧЕВ КАЛИНОВ
           ДАНЧО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДАФИНКА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
           ДЕЛКА ГОЧЕВА МИТЕВА
           ДЕЛКА ЗАПРЯНОВА ЖЕЧЕВА
           ДЕЛКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
           ДЕЛЧО ГОЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ИВАНОВ ПОПОВ
           ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
           ДЕНИЦА ПЕНКОВА ИВАНОВА
           ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА МИТЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ДЕСИСЛАВА ПАУНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕСИСЛАВА РОЗАЛИНОВА ИЛИЕВА
           ДЕТЕЛИНА ДЕЛЧЕВА БОНЕВА
           ДЕЯН КОСТАДИНОВ ДАРАДЖАНСКИ
           ДЕЯН РАДКОВ РАДЕВ
           ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕЯНА МАРИНОВА КАРПУЗОВА
           ДИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДЕВА
           ДИАНА КАНЕВА ТЪКЪР
           ДИАНА РОЙДЕВА БОЙДЕВА
           ДИАНА СТАТЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДИАНА ТОТЕВА ВЪЛКАНОВА
           ДИМИТРИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
           ДИМИТЪР ГОШЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КИРЕВ КИРЕВ
           ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТКОВ КРАЙЧЕВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ДИМО ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ
           ДОБРА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
           ДОБРИ КОЛЕВ ПЕНЕВ
           ДОБРИ ЯНКОВ ХРИСТОВ
           ДОБРОМИР АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ
           ДОБРОМИР ТОНЧЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИРА ТОШКОВА МАРИНОВА
           ДОНКА ГОСПОДИНОВА МЪНЕВА
           ДОНКА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА
           ДОНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА-ТОНЕВА
           ДОНЮ ДОНЕВ АТАНАСОВ
           ДОЧКА ИЛИЕВА КИРОВА
           ДРАГА ВЪЛЧЕВА КУЗМОВА
           ЕВА ГЕНОВА МИТЕВА
           ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
           ЕКАТЕРИНА ТЕНЧЕВА ДИНЕВА
           ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА ВАСИЛИЕВНА АНГЕЛОВА
           ЕЛЕНКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНКА МИЛАНОВА ПЕТРОВА-ЖЕКОВА
           ЕЛИАНА ИВАЙЛОВА ТАБАКОВА
           ЕЛИЦА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛИЦА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
           ЕЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
           ЕМИЛ АНТОНОВ КУРТЕВ
           ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
           ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЕВА
           ЖЕКО КИРЕВ ЖЕКОВ
           ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ АНДОНОВ
           ЖЕЧКА ВАНЧЕВА КОСТОВА
           ЖИВКО ГЪРДЕВ ЖЕЛЕВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ РУСЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ТОТЕВ
           ЖИВКО РУМЕНОВ КРУМОВ
           ЖУЛИЕН БОЯНОВ КРУМОВ
           ЖУЛИЕН КИРЧЕВ КИРЕВ
           ЗАПРЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКА МИТКОВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ИВАН ГРУДЕВ ТЕНЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЕНЧЕВ ЕКЗАРОВ
           ИВАН ЙОРДАНОВ КИРИШЕВ
           ИВАН НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН НИКОЛОВ СТАНКОВ
           ИВАН ПЕНЕВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ПЕТРОВ МАРКОВ
           ИВАН РАДКОВ СТОЕВ
           ИВАНКА ВЕЛКОВА ЯНЕВА
           ИВАНКА ГРОЗЕВА АНДОНОВА
           ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           ИВАНКА ИЛИЕВА СУСУРКОВА-ДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА ПАНЕВА БЕЙЧЕВА
           ИВАНКА РУСЕВА БОРИСОВА
           ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
           ИВО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
           ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ТЕНЧЕВА
           ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГИНОВА
           ИЛИЯ ЗДРАВКОВ ИЛЕВ
           ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
           ИРИНА БОГДАНОВА СТАМОВА
           ИРИНА ЯНЧЕВА ДАРЗИ
           ЙОАН ЖИВКОВ РУСЕВ
           ЙОВКА ЖЕЛЕВА КАРАМАНЧЕВА
           ЙОЛИТА ПЕТКОВА РУСЕВА
           ЙОРДАН ДИНЕВ МИХАЛЕВ
           ЙОРДАН ЦАНКОВ АНГЕЛОВ
           ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ШУМКОВА
           ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА СТОЙЧЕВА
           ЙОРДАНКА ДОНЕВА ХРИСТОВА
           ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СЕМОВА
           КАЛИНА ГЕНАДИЕВА КАЛИНОВА
           КАЛИНА МИТКОВА МИЛЕВА
           КАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАМОВА
           КАЛИНКА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА
           КАЛОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           КАЛОЯН РОЗАЛИНОВ ИЛИЕВ
           КАМЕН ИВАНОВ КОСТОВ
           КАТЯ АСЕНОВА СТЕФАНОВА
           КАТЯ ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
           КАТЯ ГРИШЕВА БОЯНОВА-ГЕОРГИЕВА
           КАТЯ ПЕТРОВА ЖИСОВА
           КАТЯ ХРИСТОЗОВА ГЪРБОВА
           КИНА АПОСТОЛОВА ИЛИЕВА
           КИРИЛ АНДРЕЕВ МИТКОВ
           КИРИЛ БАНЕВ ХРИСТОВ
           КИРИЛ ВЪЛЧЕВ КИРОВ
           КИРИЛ ЙОВЧЕВ НАНЕВ
           КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
           КИРЧО ЖЕКОВ КИРЕВ
           КОЛЮ СЛАВОВ ИВАНОВ
           КОСТАДИН ВЪЛЕВ ГОЧЕВ
           КОЧО МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
           КРАСИМИР КОЛЕВ МИТЕВ
           КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ТЕНЕВ
           КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           КРИСТИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
           КРИСТИЯН БОЯНОВ КРУМОВ
           КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ЦАНЕВ
           КРИСТИЯНА ПЕТРОВА АНТОНОВА
           ЛИДИЯ НИКОЛАЕВА РУСЕВА
           ЛИЛИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ДИМОВА
           ЛОЗИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
           ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           ЛЮБКА ИВАНОВА ДИНЕВА
           ЛЮБОМИР АНЕВ ГЕОРГИЕВ
           МАГДА НАНЕВА МИНКОВА
           МАГДАЛЕНА ИВАНОВА АНДОНОВА
           МАРГАРИТ ПЕНЕВ ДОЙЧЕВ
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
           МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА ТАНЕВА
           МАРГАРИТА ЕЛЕНОВА ПЕНЧЕВА
           МАРИАНА ЛОЗЕВА ТОДОРОВА
           МАРИЙКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
           МАРИЙКА РАДЕВА ИЛИЕВА
           МАРИЯ АЛЬОШЕВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ АНТОНОВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ БОТЕВА ДИНЕВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
           МАРИЯ ЛАТЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА БОЙДЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА
           МАРИЯ СЛАВОВА КЕХАЙОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
           МАРИЯНА МИТЕВА АНТОНОВА
           МАРИЯНА ЦЕКОВА КАТРАНДЖИЕВА
           МАРТИН БОРИСЛАВОВ НИНОВ
           МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ДЖУНОВ
           МАРУСЯ ПАНЧЕВА СЛАВОВА
           МАРУШКА ГИНЕВА ТОНЧЕВА
           МАТЮ ИВАНОВ БАРАКОВ
           МИЛЕН ГОЧЕВ ЖИСОВ
           МИЛЕН МИЛЧЕВ КОЛЕВ
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
           МИЛЕНА ЖИВКОВА ДОНЕВА-НИКОВА
           МИЛЕНА МИРОСЛАВОВА ВУЧЕВА
           МИЛЕНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
           МИЛЧО СЕВОВ СЕВОВ
           МИНА АСЕНОВА АРНАУДОВА-МИХАЙЛОВА
           МИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
           МИНКА ХУБЕНОВА БОНЕВА
           МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВУЧЕВ
           МИРОСЛАВ СЕВОВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВА СТАНКОВА ПЕТРОВА
           МИТКО ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
           МИТКО ПЕТРОВ САВОВ
           МИТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ТОШЕВ МИТЕВ
           МИТРА ИВАНОВА АРНАУДОВА
           МИХАЕЛА БЛАГОМИРОВА БЛАГОЕВА
           МИХАЕЛА ДИМИТРОВА КАРТАЛОВА
           МИХАИЛ КОЧЕВ МИХАЙЛОВ
           МОНИКА ПАВЛИНОВА ВАСИЛЕВА
           НАДЕЖДА МИРОСЛАВОВА ВУЧЕВА
           НАНЬО ХРИСТОВ ДОНЕВ
           НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ТЕНЧЕВА
           НЕДЯЛКА ВЪЧЕВА ТОНЕВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           НЕДЯЛКА ДИМОВА ВЪЛЕВА
           НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА БЛАГОЕВА
           НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
           НЕЛИ ИВАНОВА СЪБЕВА
           НИКОЛ ИВАНОВА СТАНКОВА
           НИКОЛА ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА ДИМОВ ДИМОВ
           НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ СТРАТИЕВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
           НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОВ
           НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ СЛАВОВ
           НИКОЛАЙ РАДКОВ РАДЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛИНА ЯНЕВА СЛАВИЛОВА
           НИКОЛИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГОСПОДИНОВА
           НИНА КИРИЛОВА ТОНЕВА
           НИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА НЕЙКОВА
           ОФЕЛИЯ ДИМИТРОВА КИРЕВА
           ПАВЕЛ ГРУДЕВ СТАНЕВ
           ПАВЕЛ КРАСИМИРОВ ТЕНЕВ
           ПАВЛИНКА ПАВЛОВА ДОНЕВА
           ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ДИМОВ
           ПЕНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА
           ПЕНКА ДИМИТРОВА ЩИРКОВА
           ПЕНКА КЪНЧЕВА КОЛЕВА
           ПЕНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
           ПЕТКО ЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
           ПЕТРА КИРЕВА ГЕНЧЕВА
           ПЕТЪР АТАНАСОВ БОЙДЕВ
           ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР АТАНАСОВ ТАНЕВ
           ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ТЕНЕВ
           ПЕТЪР МИЛЧЕВ СЕВОВ
           ПЕТЪР ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
           ПЕТЪР ФИЛИПОВ АНТОНОВ
           ПЕТЪР ЧЕКОВ КАТРАНДЖИЕВ
           ПЕТЯ ДИМИТРОВА КРУМОВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА МАРКОВА
           ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОЛЕВА
           ПЕТЯ ЯНЕВА СТОЙЧЕВА
           ПЛАМЕН АНТОНОВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
           РАДКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
           РАДКО КОСТАДИНОВ СТОЕВ
           РАДОСВЕТА ТОНЧЕВА ТОНЕВА
           РАДОСЛАВ ПЕТРОВ БОЙДЕВ
           РАДОСТИНА СТОЙЧЕВА МИТЕВА
           РАШКО ИВАНОВ РАШКОВ
           РЕНЕТА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА
           РОСЕН ДИМИТРОВ МИЛЕВ
           РОСИЦА ЖИВКОВА ТОТЕВА
           РОСИЦА ЯНКОВА СТАМОВА
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ
           РУМЕН ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
           РУМЕН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ
           РУМЯНА ГОСПОДИНОВА РАДЕВА
           РУСКА СТАНЧЕВА КАНЕВА
           САШО ИВАНОВ САВОВ
           СВЕТЛА АНГЕЛОВА НАНЕВА
           СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
           СВЕТОМИРА ГОСПОДИНОВА КИРИЛОВА
           СЕВДАЛИН МИЛЧЕВ СЕВОВ
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
           СИМЕОН НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           СИМОНА БЛАГОМИРОВА БЛАГОЕВА ЩЕРЕВА
           СИМОНА ТЯНКОВА СТАНЧЕВА
           СЛАВЕЯ ГЕНЧЕВА КУРТЕВА
           СЛАВКА СЛАВЧЕВА БАНЕВА
           СОФИЙКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           СПИРИДОНКА СТЕФАНОВА ДИМОВА
           СТАМЕН НУНЕВ СТАМОВ
           СТАНИМИР ГРУДЕВ ДИНЕВ
           СТАНИМИР ДОНЕВ АТАНАСОВ
           СТАНИМИР ТЕНЧЕВ ЧАКЪРОВ
           СТАНКА ВЕЛЕВА ВЪЛЕВА
           СТАНКА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА
           СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦАНЕВ
           СТЕФАН МИТКОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН ТОДОРОВ СЪБЕВ
           СТЕФАНКА ДИМОВА ПОПОВА
           СТОИМЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
           СТОЙКА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА
           СТОЙЧО НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
           СТОЯН МИНКОВ МИНКОВ
           СТОЯН НИКОЛОВ ПАВЛОВ
           ТАНКА ХАРАЛАМБОВА ЖЕКОВА
           ТАНЯ АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
           ТАНЯ ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА
           ТАТЯНА ДОБРЕВА КОЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
           ТАТЯНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА
           ТЕНЧО СТАНИМИРОВ ЧАКЪРОВ
           ТЕНЮ КУНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ТЕОДОРА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
           ТЕОДОРА ПЕТКОВА ТОТЕВА
           ТЕРЕЗА НИКОЛАЕВА ВЕНКОВА
           ТИЛЮ АНГЕЛОВ ХРИСТОЗОВ
           ТОДОР ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
           ТОНИ ГОЧЕВ КУМАНОВ
           ТОНИ ДАНЧЕВ ДОБРЕВ
           ТОНКА ДЕЛЧЕВА ИЛЕВА
           ТОНКА ЯНКОВА ПЕТРОВА
           ТОНЧО АТАНАСОВ ТОНЕВ
           ТОНЮ КУМАНОВ ТОНЕВ
           ТОНЯ ИВАНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ТОСКА ДИМОВА МАРИНОВА
           ТОТЮ КРЪСТЕВ ВЪЛКАНОВ
           ТЯНКО СТАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ХРИСОНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           ХРИСТИНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           ХРИСТИНКА БОРИСЛАВОВА ВЕНКОВА
           ХРИСТИНКА ГОЧЕВА ТОНЕВА
           ХРИСТИНКА ИВАНОВА САВОВА
           ХРИСТИЯНА КОЧЕВА МИХАЙЛОВА
           ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ НЕЙКОВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ХРИСТО ДОНЕВ СЕМОВ
           ХРИСТО ДОНЧЕВ ИЛИЕВ
           ХРИСТО КРАСИМИРОВ ВЪЛЕВ
           ХРИСТО МИТКОВ АНГЕЛОВ
           ХРИСТО НАНЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО СТОЯНОВ МИНКОВ
           ЦВЕТАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТАНКА ХУБЕНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
           ШАНКО ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ
           ШУКРИЕ МАХМУД ХАСАН
           ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ЮЛИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЯНА ДАНИЕЛОВА ДЕЛЧЕВА
           ЯНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
           ЯНАКИ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
           ЯНИ ГОСПОДИНОВ ЧАНОВ
           ЯНИ КИРЧЕВ ПЕТКОВ
           ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
           ЯНКО НАНЕВ НАНЕВ
           ЯНКО СИМЕОНОВ СЛАВИЛОВ
           ЯНЧО КОСЕВ ЯНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
     адрес на избирателната секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДРА ЗЛАТКОВА ДЕЛЧЕВА
           АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТАНЕВ
           АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ
           АНГЕЛ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
           АНДОН КИРЧЕВ ДОНЕВ
           АНКА БОНЧЕВА КОЛЕВА
           АНКА ВЛАШЕВА МИНЧЕВА
           АННА САШЕВА СТЕФАНОВА
           АНТОАНЕТА ДИНКОВА БОЯНОВА
           АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ВАНКОВА
           АНТОАНЕТА ТЕНЕВА СТОЙЧЕВА
           АНТОАНЕТА ТОДОРОВА МУШАНОВА
           АНТОН ГОЧЕВ АНТОНОВ
           АНТОН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
           АНТОН МИЛЧЕВ ТОНЧЕВ
           АНТОН МИТЕВ ВЪЛКОВ
           АНТОН НЕДЯЛКОВ ТИЛЕВ
           АНТОНИО ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС АЛЕКОВ ДЕНЕВ
           АТАНАС РУМЕНОВ РАШЕВ
           АТАНАС ТОНЧЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕРКЕЗОВ
           АТАНАС ЯНКОВ ЯНКОВ
           БЕНЧО ТЕНЕВ БЕНЧЕВ
           БИЛЯНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           БИНЮ КУМАНОВ ВЪЛКОВ
           БИСТРА ТОДОРОВА ПАНЕВА
           БЛАГОМИР ДРАГОМИРОВ ДИМОВ
           БОГДАНКА ЛОЗЕВА АТАНАСОВА
           БОЖИДАР ПЕТРОВ КОЛЕВ
           БОЖИДАР СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
           БОЖИДАР ЦВЕТКОВ КЕРИЧЕВ
           БОНЧО КОЛЕВ БОНЕВ
           БОРИС ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
           БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ЧОБАНОВ
           БОРЯНА РУМЕНОВА БОТЕВА
           БОРЯНА ХАРАЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
           БОРЯНА ХРИСТОВА ПАНТЕЛЕЕВА
           БОЯН ДИНЕВ ИЛИЕВ
           БОЯН ДИНКОВ БОЯНОВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПЕТРОВ
           ВАЛЕНТИН РАШКОВ ДИМИТРОВ
           ВАЛЕНТИН ТАНЕВ ТОДОРОВ
           ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БЛИЗНАКОВ
           ВАЛЕНТИН ЦОНЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА СИМЕОНОВА
           ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ХАН
           ВАЛЕРИ ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ
           ВАНА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
           ВАСИЛ НИКОЛОВ БОЕВ
           ВАСИЛКА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА
           ВЕЛИЧКА БРАНИМИРОВА ПЕТРОВА
           ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ЧАНОВА
           ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА
           ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ВЕЛИЯН РУСЕВ ВЕЛЧЕВ
           ВЕНЕЛИН ЦВЕТКОВ КЕРИЧЕВ
           ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
           ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
           ВЕСЕЛА ХРИСТОВА САНДАРМОВА-КОЛЕВА
           ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
           ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЕЛЕНЧЕВ
           ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
           ВЕСЕЛИН СТЕФЧЕВ СТЕФАНОВ
           ВЕСЕЛИНКА МАНЕВА ХРИСТОВА
           ВЕСКА ЕФТИМОВА КАМБУРОВА
           ВИДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ВИКТОР АТАНАСОВ ВЛАХОВ
           ВИКТОР ЙОНКОВ ДЕЛЧЕВ
           ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА МИТЕВА
           ВИОЛЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
           ВИОЛЕТА ВЪКОВА ЗАПРЯНОВА-ИЛИЕВА
           ВИОЛЕТА ГОЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ВИОЛЕТА ДИМОВА АНГЕЛОВА
           ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА СТАТЛЕВА
           ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЯНКОВ
           ВЛАДИСЛАВА ДАНЧЕВА ПЕТРОВА
           ВЪКО ВЛАДЕВ ЗАПРЯНОВ
           ВЪЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ВЪЛКО ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
           ВЪЛЧО СТОЕВ ЖЕЛЕВ
           ВЪЛЮ ТОНЧЕВ ХАРАЛАНОВ
           ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ГАБРИЕЛА ЗАХАРИЕВА ПОПОВА
           ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА ИЛИЕВА ВЪЛЕВА
           ГАЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
           ГАЛЯ ДИМЧЕВА БЛАГОЕВА
           ГАЛЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
           ГАЛЯ ИВАНОВА ТОПЧИЕВА
           ГАНЕЛИН ГОСПОДИНОВ ЙОРДАНОВ
           ГАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ГАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ГЕНОВЕВА НЕЙКОВА ПОПОВА
           ГЕНЧО ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕНЧО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ
           ГЕНЧО ДИМЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ГЕНЧО ДОБРЕВ ВАНЧЕВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧАКМАКОВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГАНЕВ
           ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ КИРЕВ ДИМЧЕВ
           ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МИТИШЕВ
           ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
           ГЕОРГИ МАРКОВ ДОБРЕВ
           ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ВЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КЬОСЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ МУШАНОВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЙЧЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ АРГИРОВ
           ГЕОРГИ РУМЕНОВ РАШЕВ
           ГЕОРГИ ТАНЕВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ФИЛЕВ СТОЙЧЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
           ГЕОРГИОС ФОТИУ ВЛАХОС
           ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
           ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЕНЕВА
           ГЕРГАНА ЖЕКОВА ДЕМИРЕВА
           ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА
           ГЕРГАНА КИРЧЕВА СЛАВКОВА
           ГЕРГАНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
           ГЕРГАНА ПАВЛОВА ДАУЛЕВА
           ГИНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
           ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПРОЙКОВ
           ГОСПОДИН ДИМИТРОВ ДЕЧЕВ
           ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ ГАНЕВ
           ГОСПОДИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ
           ГОЧО ГРОЗЕВ ГОЧЕВ
           ГРАЦИЕЛА ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА
           ГРОЗДАНКА ДОНЕВА МАЛЧАНСКА
           ГРОЗЬО ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ДАМЯН ТЕНЕВ СТЕФАНОВ
           ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
           ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ДРАГОМИРОВ ДИМОВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
           ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА СТОИЛОВА
           ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА
           ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ДИНЕВА
           ДАНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
           ДАНКА ТЕНЧЕВА ИВАНОВА
           ДАНКО ТЕНЕВ АНГЕЛОВ
           ДАНЧО ПЕТРОВ ДАНЧЕВ
           ДАНЧО ТОДОРОВ ГРОЗЕВ
           ДАРИНА МИХАЙЛОВА МИХОВА
           ДАРИНКА РАЛЕВА СЛАВОВА
           ДЕЛКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
           ДЕЛЧО ДИМОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЯ ДРАГОВА ЯНЧЕВА
           ДЕЛЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
           ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПИРГОВА
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА
           ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА МИХОВА
           ДЕНКА СТОЙЧЕВА ЯНЕВА
           ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ГОЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КУЗЕВА
           ДЕЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           ДЕЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
           ДЕЯНА ТИХОМИРОВА ДОБРЕВА
           ДИАН ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
           ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
           ДИАНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           ДИАНА МИТКОВА СТЕФАНОВА
           ДИМАН ДИМИТРОВ КАНАЛИЕВ
           ДИМИТРИЙКА СТЕФАНОВА ЗАПРЯНОВА
           ДИМИТРИНКА КОСТОВА ГАНЕВА
           ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
           ДИМИТЪР ДИМОВ КАНАЛИЕВ
           ДИМИТЪР ЖЕКОВ СТОЯНОВ
           ДИМИТЪР КИРЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КИРЧЕВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР РУСЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           ДИМО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ
           ДИМО ТЕНЧЕВ ИВАНОВ
           ДИМЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ДИМЧО ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНКА ДИНЧЕВА АТАНАСОВА
           ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
           ДИНКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА
           ДИНКО БОНЧЕВ ЯНЕВ
           ДИНКО БОЯНОВ ГОЧЕВ
           ДИНКО ИЛКОВ ДИМИТРОВ
           ДИНКО ПЕТРОВ ДИНКОВ
           ДИНКО ТОДОРОВ КАРАМИЛЕВ
           ДИЧКА ПЕТКОВА ТЕНЧЕВА
           ДИЯНА МИТЕВА СТЕФАНОВА
           ДОБРИ ХРИСТОВ КИРИЛОВ
           ДОБРИН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ
           ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
           ДОБРОМИР ГЕНЧЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР МАРКОВ ДОБРЕВ
           ДОЙКА ЕНЧЕВА ИЛЧЕВА
           ДОНКА КОСТАДИНОВА МИНЕВА
           ДОНКА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА
           ДОРА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
           ДОРКА ГЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА
           ДОРОТЕЯ ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА
           ДОЧКА ВАСИЛЕВА БОЕВА
           ДРАГОМИР БЛАГОМИРОВ ДИМОВ
           ДРАГОМИР ДИМОВ СТОЯНОВ
           ДЯЛКА ЙОРДАНОВА МАВРЕВА
           ЕВГЕНИ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
           ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ДИМОВА
           ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ГАНЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА РАЙКОВА
           ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ЧАНКОВА
           ЕЛЕНА СТОЕВА АНГЕЛОВА
           ЕЛЕНКА СТАНКОВА АЛЕКСИЕВА
           ЕЛИЯНА НИКОЛАЕВА ТОМОВА
           ЕЛКА ВЪЛЕВА СИМЕОНОВА
           ЕЛКА ДИМИТРОВА СИДЕРОВА
           ЕМИЛИЯ ВЕЛКОВА ЗАЙЦЕВА
           ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЖЕКА КРЪСТЕВА КОСТОВА
           ЖЕКО ДЕМИРЕВ ЖЕКОВ
           ЖЕКО СЛАВОВ СЛАВОВ
           ЖЕКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ЖИВКА ДЕЛЧЕВА ЖЕКОВА
           ЖИВКА ДИНКОВА ШОПОВА
           ЖИВКА ДОБРОШИНОВА МИТКОВА
           ЖИВКА ТЯНКОВА ДИМОВА
           ЖИВКА ЯНЕВА КАФТАНОВА
           ЖИВКО ДИЛЯНОВ АНДОНОВ
           ЖИВКО ЙОВЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ЖИВКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ЖУЛИЕТА ГРОЗЕВА ГОЧЕВА
           ЖУЛИЕТА ИВАНОВА ГОЧЕВА
           ЗАХАРИ ОГНЯНОВ ПОПОВ
           ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ЗДРАВКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           ЗЛАТА КОЛЕВА ПЕТРОВА
           ЗЛАТА ТРАНДЕВА АТАНАСОВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
           ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
           ЗЛАТКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
           ЗЛАТКО ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ
           ЗЛАТКО ФИЛИПОВ КОСТАДИНОВ
           ЗОЯ СТЕФЧЕВА СТЕФАНОВА
           ИВАЙЛО ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
           ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ
           ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЗАХАРИЕВ
           ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТАШЕВ
           ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
           ИВАН ГРОЗЕВ ТРИФОНОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ТОМОВ
           ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ИВАН КИРЧЕВ ЖЕЛЕВ
           ИВАН КУНЕВ ЕНЕВ
           ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТИЛИЯНОВ ПАНДЕВ
           ИВАН СТОЯНОВ МАРИНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ ТИНЕВ
           ИВАН ХРИСТОЗОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЯНЕВ ВАНЧЕВ
           ИВАНКА БЕНЧЕВА БЕНЧЕВА
           ИВАНКА БИНЕВА ПЕТКОВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА КИРИЛОВА МАВРЕВА
           ИВАНКА КОСТОВА ДИМОВА
           ИВАНКА КРЪСТЕВА ХАРАЛАНОВА
           ИВАНКА ЛОЗКОВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА НЕНКОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ТЕНЧЕВА БОНЕВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ЕВТИМОВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА БЛИЗНАКОВА
           ИВЕЛИНА ГЕНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕХОВА
           ИВЕЛИНА ИВОВА ИВАНОВА
           ИВЕЛИНА КИРИЛОВА ТЕНЕВА
           ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
           ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА
           ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ИЛЗА МИНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
           ИЛИАНА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА-ДЖОНСТЪН
           ИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЕВ
           ИЛИЯ ИВАНОВ СЛАВОВ
           ИЛИЯН ИВОВ ИВАНОВ
           ИЛКО ДИНЕВ РУСЕВ
           ИЛКО ПАНЧЕВ ИЛЧЕВ
           ИЛКЯР ИБРАИМ МЕЙЗИН
           ИРЕН ТОДОРОВА ПАШОВА
           ИРИНА РАЙКОВА АНГЕЛОВА
           ЙОАНА АНТОНОВА ТОНЕВА
           ЙОАНА ПЕТРОВА ТАШЕВА
           ЙОВКА ГОЧЕВА КИРИЧЕВА
           ЙОВЧО МИТКОВ ГОСПОДИНОВ
           ЙОНКО ДЕЛЧЕВ КУНЕВ
           ЙОРДАН ГЕНЧЕВ ДИМОВ
           ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
           ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ
           ЙОРДАН СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЙОРДАНКА ДИМЧЕВА ЙОРДАНОВА
           ЙОРДАНКА ЗАХАРИЕВА ЧАПАНОВА
           ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА
           ЙОСИФ ИВАНОВ ТОПЧИЕВ
           ЙОСИФ КОСТОВ ТОПАЛОВ
           ЙЪЛДЪЗ ДЖЕЙЛЯН САДЕТИН
           КАЛОЯНКА АНГЕЛОВА РАДИКОВА
           КАРИНА ДИМИТРОВА КАНАЛИЕВА
           КАТЯ ВАСИЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
           КАТЯ ХРИСТОВА ДОБРОШИНОВА
           КАТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           КИРИЛКА ДОНЧЕВА СТОИЛОВА
           КИРИЛКА РУМЕНОВА ВАНГЕЛОВА
           КОЛКА МИХОВА МАРИНЧЕВА
           КОЛЬО ИВАНОВ СТОЯНОВ
           КОЛЬО ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           КОМНЯ СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
           КОНСТАНТИНА ФОТИУС ВЛАХУ
           КОСТА ХРИСТОВ КОСТОВ
           КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
           КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
           КРАСИМИР ИЛЧЕВ МИНЕВ
           КРАСИМИР КИРОВ КРАЙЧЕВ
           КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА ДЕНЕВА
           КРЕМЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           КРЕМЕНА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ЕНЕВА
           КРЕМЕНА РАДЕВА ДИМОВА
           КРИСТИАН БЛАГОМИРОВ ДИМОВ
           КРИСТИАНА ИЛКОВА ТЕНЕВА
           КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           КРИСТИНА ИВОВА ИВАНОВА
           КРЪСТЮ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
           КУНЧО ИВАНОВ КУНЕВ
           ЛАЛКА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА
           ЛЕНКО ПЕНЧЕВ БЛАГОЕВ
           ЛИЛЯНА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЛОРА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА
           ЛЪЧЕЗАР ГЕНЧЕВ ДОБРЕВ
           ЛЮБКА АТАНАСОВА ВАНЧЕВА
           ЛЮБОМИР ДОБЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЛЮБОМИРА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
           ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА МАЛЧЕВА
           МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ВАНЧЕВА
           МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
           МАГДАЛЕНА СПАСОВА ЕВТИМОВА
           МАДЛЕНА ПЕТРОВА ГРОЗЕВА
           МАРГАРИТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           МАРИЙКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЙКА ИЛИЕВА БОЕВСКА
           МАРИЙКА КОЛЕВА БОЕВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА КАРАМИЛЕВА
           МАРИЙКА СТАЛЕВА ЗАПРЯНОВА
           МАРИЙКА ТОДОРОВА КУНЕВА
           МАРИН АНГЕЛОВ МИТКОВ
           МАРИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА ПРОЙКОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
           МАРИЯ ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
           МАРИЯ ИВОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДИМОВА
           МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА БОТЕВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
           МАРИЯ РАДЕВА ТАШЕВА
           МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ВЕЛЧЕВА
           МАРИЯ ЯНЧЕВА МИТЕВА
           МАРИЯНА КОЛЕВА ДАНЧЕВА
           МАРКО ПЕНЕВ ДОБРЕВ
           МАРТИ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
           МАРТИН МИТКОВ МИТЕВ
           МАРТИН НИНОВ ЙОРДАНОВ
           МАЯ ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА
           МИГЛЕНА ЖЕКОВА ДЕМИРЕВА
           МИЛЕН ОГНЯНОВ ПОПОВ
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
           МИЛЕНА СТЕФАНОВА БОГДАНОВА
           МИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
           МИНКА ДОШЕВА СТРАТИЕВА
           МИНКА ЖЕКОВА ВАСИЛЕВА
           МИНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
           МИНКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА
           МИНКА ХАРАЛАНОВА ТОЗЕВА
           МИНЧО ДЕЛЧЕВ ВЕЛЕВ
           МИРОСЛАВ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
           МИРОСЛАВ ИВОВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ
           МИРОСЛАВА НАСКОВА ЧАНКОВА
           МИТКО ДИМОВ ПЕТРОВ
           МИТКО ДОБРОШИНОВ МИТКОВ
           МИТКО ЙОВЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           МИТКО ПЕНЕВ МИТЕВ
           МИТКО ПЪШЕВ ШЛЯНКОВСКИ
           МИТКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ
           МИТКО ТЕНЧЕВ ЯНЧЕВ
           МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
           МИТРА МАНОЛОВА ДЕЛЧЕВА
           МИТЮ ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           МИХАЕЛ ХРИСТОВ ТАНЕВ
           МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ
           МИХАИЛ ИВАНОВ ПИРГОВ
           МЛАДЕН ИЛКОВ РУСЕВ
           НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ПАНАЙОТОВА
           НАДЕЖДА ЙОСИФОВА ДОКУЗАНОВА
           НАДЕЖДА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
           НАДЕЖДА ТРИФОНОВА МАЛЧАНСКА-ВОЛФ
           НАНСИ НЕДЯЛКОВА ТИЛЕВА
           НАСКО ДОБРЕВ ЧАНКОВ
           НАСКО МИЛЧЕВ КАРАГАНЕВ
           НАТАЛИЯ ЗЛАТКОВА ФИЛИПОВА
           НЕДА МАНЕВА ВЪЛКОВА
           НЕДКО СТАНКОВ ПАВЛОВ
           НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА ХРИСТОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
           НЕДЯЛКА КИРЧЕВА КОЛЕВА
           НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
           НЕДЯЛКО МИТЕВ ТИЛЕВ
           НЕДЯЛКО ПЕНЧЕВ ДЕЛЧИНОВ
           НЕДЯЛКО РУСЕВ ЛОЗЕВ
           НЕЙКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
           НЕЛИ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
           НЕЛИ НИКОЛОВА МИЛАНОВА
           НЕЛИ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
           НИКО ПАНАЙОТОВ НИКОВ
           НИКОЛ АТАНАСОВА КУЗЕВА
           НИКОЛА ИЛИЕВ ИЛЧЕВ
           НИКОЛА МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА ПЕТРОВ ДИНКОВ
           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
           НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРАКАШЕВ
           НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ ГЕНЧЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОМОВ
           НИКОЛАЙ КРУМОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ РУСЕВ-ЗАХАРИЕВ
           НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           НИКОЛАЙ СЪБЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ЯНКОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛИНА АТАНАСОВА АНДОНОВА
           НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЖЕЛЕВА
           НИКОЛИНКА ДОБРЕВА ГОЧЕВА
           НИКОЛИНКА МИРКОВА СТАМАТОВА
           НИКОЛИНКА МИТЕВА ТОДОРОВА
           НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА
           НИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
           НИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           НИНА ЙОТОВА ЙОТОВА
           НИНА НЕДКОВА СТАНКОВА
           ОГНЯН ЗАХАРИЕВ ПОПОВ
           ОЛИВИЯ МИЛЕНОВА РАДИ
           ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
           ПАВЕЛ РУСЕВ ВЕЛЧЕВ
           ПАВЛИНА ЗДРАВКОВА БОНЕВА
           ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА
           ПАНЧО ТОЛЕВ ПАНЕВ
           ПЕНКА ДИМИТРОВА МИХОВА
           ПЕНКА ДИМОВА ЧОБАНОВА
           ПЕНКА ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА
           ПЕНКА КИРИЛОВА ДЕНЕВА
           ПЕНКА НИКОЛАЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
           ПЕНКА РУСЕВА ТИЛЕВА
           ПЕНКА ТЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ПЕНКА ЯНКОВА ЯНКОВА
           ПЕНЧО ЛЕНКОВ БЛАГОЕВ
           ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
           ПЕТКО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
           ПЕТКО ЖЕКОВ ДЕЧЕВ
           ПЕТКО ЯНКОВ СТОИЛОВ
           ПЕТРОНКА МИХАЙЛОВА ТАТАРОВА
           ПЕТЪР ГАНЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЪР ДИНКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ЗДРАВКОВ НЕНЧЕВ
           ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТАШЕВ
           ПЕТЪР ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ
           ПЕТЯ СОКОЛОВА ТОНЧЕВА
           ПЕТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
           ПЛАМЕН ДИМОВ СТАНЧЕВ
           ПЛАМЕН МИТЕВ СТАЛЕВ
           ПЛАМЕН МИТЕВ ЩИРКОВ
           ПЛАМЕНА АЛЕКОВА ДЕНЕВА
           ПЛАМЕНА ИЛКОВА ТЕНЕВА
           РАДКА МАРИНОВА ЯНКОВА
           РАДКА НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА
           РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           РАДОМИРА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА
           РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
           РАДОСЛАВ МИТКОВ ПЕТРОВ
           РАЙНА МИХАИЛОВА СТАЛЕВА
           РАЛЮ ГЕОРГИЕВ КАФТАНОВ
           РЕБЕКА ТОДОРОВА ПАШОВА
           РОСИЦА ГАНЕЛИНОВА ГОСПОДИНОВА
           РОСИЦА ГЕНЧЕВА ДИМОВА
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           РУМЕН БОТЕВ ГАНЧЕВ
           РУМЕН ВАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           РУМЕН ГЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
           РУМЕН ЯНКОВ ДАНЧЕВ
           РУМЯНА КРАСИМИРОВА ГЕРДЖИКОВА
           РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           РУСКА ВАНЧЕВА МИТЕВА-КОЛЕВА
           СВЕТЛА НЕДЯЛКОВА СЛАВЧЕВА
           СВЕТОСЛАВ БОЯНОВ ГОЧЕВ
           СИЛВАНА ПЕТРОВА ПОПОВА
           СИЛВИЯ ИВАНОВА БЕНЧЕВА
           СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ВЛАДЕВА
           СИМОНА АНТОНОВА СИМЕОНОВА
           СИМОНА ЖЕКОВА СЛАВОВА
           СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА ИЛЧЕВА
           СЛАВЕЯ ДИНКОВА СТАЙКОВА
           СЛАВИ ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
           СНЕЖАНА БОЯНОВА ДИНЕВА
           СНЕЖАНА МАРИНОВА МАРИНОВА
           СНЕЖАНА ПАНЕВА ДЕЧЕВА
           СНЕЖАНА ХРИСТОВА НЕДИНА
           СОКОЛ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           СОНЯ ДЕЛЧЕВА ДИНКОВА
           СОНЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           СОНЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА
           СОНЯ ЩЕРЕВА КОЛЕВА
           СПАСКА ИВАНОВА ДИМЧЕВА
           СТАНИМИР ДРАГАНОВ МИХАЙЛОВ
           СТАНИМИР ПАВЛОВ БОТЕВ
           СТАНИМИРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           СТАНИСЛАВ ГРОЗДЕВ ИЛЧЕВ
           СТАНИСЛАВКА ТЕНЧЕВА АНГЕЛОВА
           СТАНКА КРУМОВА ПЕТРОВА
           СТАНКО НЕДКОВ СТАНКОВ
           СТАТЛЮ ПАНЕВ СТАТЛЕВ
           СТЕЛА ИВАНОВА ШИШМАНОВА-СЕМЕРДЖИЕВА
           СТЕФАН ВАНЕВ БОНЕВ
           СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН ГОЧЕВ СТОИЛОВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
           СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
           СТЕФКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
           СТЕФКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
           СТИЛИЯН ИВАНОВ ПАНДЕВ
           СТОЙКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА
           СТОЙКА МИХАЙЛОВА БОЙЧЕВА
           СТОЙКА СТОЙКОВА ГОЧЕВА
           СТОЙКА СТОЙЧЕВА СИДЕРОВА
           СТОЙКО ДИНЕВ ИЛИЕВ
           СТОЯН ГАНЧЕВ МАРИНОВ
           СТОЯН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
           СТОЯНКА НЕДЕВА ПАВЛОВА
           ТАМАРА ИЛЧЕВА ИВАНОВА
           ТАНЮ ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ
           ТАНЯ ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА
           ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОНЧЕВА
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МУШАНОВА
           ТАНЯ ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
           ТАНЯ ИЛИЕВА МИТЕВА
           ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ТАТЯНА ИЛИЕВА ВАНЧЕВА
           ТАТЯНА КОЙНОВА ПАНЕВА
           ТАТЯНА МИТКОВА ТОНЕВА
           ТАТЯНА РАДЕВА ИВАНОВА
           ТАТЯНА ТЕНЧЕВА ИВАНОВА
           ТАШО ИВАНОВ ПАНДЕВ
           ТЕМИДА ХАРАЛАМБИЕВА ТОДОРОВА
           ТЕНЧО ДОНЧЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО КИРЧЕВ ЖЕЛЕВ
           ТЕНЮ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
           ТЕОДОР ДАНКОВ АНГЕЛОВ
           ТЕОДОР СВЕТОСЛАВОВ БОЯНОВ
           ТЕОДОРА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
           ТЕОДОРА БОЯНОВА ДИНЕВА
           ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ДАУЛЕВА
           ТИЛЮ ГОСПОДИНОВ ТИЛЕВ
           ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
           ТИХОМИР МИТКОВ ЯНЧЕВ
           ТИХОМИРА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА
           ТОДОР ВАНЧЕВ ИВАНОВ
           ТОДОР ДЖЕНЕВ ПАШОВ
           ТОДОРА ЖЕКОВА ИВАНОВА
           ТОДОРКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА
           ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА ХРИСТОВА
           ТОДОРКА ТАШЕВА ПАНДЕВА
           ТОНА ТОДОРОВА ТЕНЧЕВА
           ТОНКА МИТЕВА АРГИРОВА
           ТОНКА ПАНЕВА СТАЙКОВА
           ТЯНКА ГОСПОДИНОВА АЛАБАШЕВА
           ТЯНКА ИВАНОВА НИКОВА
           ФИЛИП ХРИСТОВ ДАЧЕВ
           ХРИСТИНА ЖЕКОВА СЪБЕВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ХРИСТИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
           ХРИСТИНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
           ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ
           ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ХРИСТО ДОБРЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО КОЛЕВ БОГДАНОВ
           ХРИСТО ПАСЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ПЕНЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДАЧЕВ
           ХРИСТО ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА ТАНЕВА
           ЦВЕТКО ЯНЕВ КЕРИЧЕВ
           ЧАВДАР САШЕВ СТЕФАНОВ
           ЮЛИЯН КРАСИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
           ЯНА ВЪЛКОВА СЛАВОВА
           ЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ЯНА ДИНЧЕВА ЗАВАЛОВА
           ЯНА ИВАНОВА ВАНЧЕВА
           ЯНА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
           ЯНИЦА ВАЛЕНТИНОВА БЛИЗНАКОВА
           ЯНКА БОЙЧЕВА ПЕНЕВА
           ЯНКА ДЕЛЧЕВА ТОНЧЕВА
           ЯНКА ДЯЛЧЕВА ЧАКМАКОВА
           ЯНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           ЯНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЯНЧО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
     адрес на избирателната секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДРИЯН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ
           АЙХАН ЗЕХРИ САБРИ
           АЛЕКС СТАМЕНОВ СТАНЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГОЦЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
           АЛЕКСАНДЪР СТАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
           АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВСКИ
           АНГЕЛ ДОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
           АНГЕЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
           АНГЕЛ МИНКОВ КАЛОЯНОВ
           АНГЕЛ ПАУНОВ МОМЧИЛОВ
           АНГЕЛ РУСЕВ АТАНАСОВ
           АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ХИПОВ
           АНГЕЛИНА БОНЕВА НАЧЕВА
           АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
           АНДОН-ДИМИТЪР МАРКОВ УЗУНОВ
           АНДРЕЙ РАЙКОВ БУДАКОВ
           АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
           АНЕЛИЯ ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА
           АНЕЛИЯ ТОШЕВА ДИМИТРОВА
           АНЕТА СИЛВИНОВА ДОБРЕВА
           АНКА ПЕТКОВА НИКИФОРОВА
           АННА ДАНЧЕВА КОСЕВА
           АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА АНЕВА
           АНТОАНЕТА ТЕНЕВА ЙОРДАНОВА
           АНТОН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
           АНТОН ИВАНОВ ВЪЛКОВ
           АНТОН ЙОРДАНОВ ВАНЧЕВ
           АНТОН ТОДОРОВ ПАНДОВ
           АНТОНИ СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
           АНТОНИЙ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
           АНТОНИО БОЯНОВ ЧИЛЕВ
           АНТОНИО ДИМОВ КОЛЕВ
           АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
           АНТОНИЯ ИВАНОВА ГАНЕВА
           АНТОНИЯ ЙОСИФОВА МИНЧЕВА
           АНТОНИЯ РАДЕВА ФИЛЕВА
           АНЮРКА НЕВЕНОВА МАНГУШЕВА
           АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС РУСЕВ ГАДЖЕВ
           АТАНАС СТОЯНОВ ДОБЧЕВ
           АТАНАСКА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
           АХМЕД КЕМАЛ АЛИ
           БИСЕР ГЬОКОВ БИНЕВ
           БЛАЖКА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
           БОЖИДАР ДИМИТРОВ КИРОВ
           БОРИС ИЛИЕВ МИТЕВ
           БОРИСЛАВ БЛАГОВ БОРИСОВ
           БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
           БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
           БОЯН ЗДРАВКОВ ПАШАНКОВ
           ВАЛЕНТИН БОЯНОВ РАШЕВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ
           ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА БОЕВА
           ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА НИКИТОВА
           ВАЛЯ МИХОВА НАЙДЕВА
           ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГАКОВА
           ВАНЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА
           ВАНЯ НИКОЛОВА ПАШОВА
           ВАНЯ СТАНИМИРОВА ДОБРЕВА
           ВАСИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ТЕНЧЕВ КРАЙЧЕВ
           ВАСИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           ВАСИЛКА ВЪЛЧАНОВА ПЪРВАНОВА
           ВАСИЛКА ДИМЧЕВА ЖЕЧКИНА
           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ХУБЕНОВА
           ВЕЛИЧКА НАЙДЕНОВА ГИНДУЗОВА
           ВЕНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-ЛЬОФЕВР
           ВЕНЕТА СТОЙКОВА БЕРЕНДТ
           ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ ХРИСТОВ
           ВЕСЕЛИН СТОЕВ ВЪЛЕВ
           ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ
           ВЕСЕЛИНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА
           ВЕСЕЛИНА РУСЕВА РУСЕВА
           ВИКТОРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА РАДЕВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
           ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА КОСТОВА
           ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
           ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
           ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ЙОВЧЕВ
           ВЪЛКАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
           ВЪЛКАН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ВЪЛЧО ВЕЛКОВ МИТРУШЕВ
           ВЪЧКА ИВАНОВА АНЕВА
           ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВА ПАШАНКОВА
           ГАБРИЕЛА СИЛВИНОВА ДОБРЕВА
           ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕНЕВА
           ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ДРАГАНОВА
           ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ГАЛЯ МИТЕВА МИТЕВА
           ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА ВАНЧЕВА
           ГАЛЯ СТАМОВА ГОЧЕВА
           ГАЛЯ ХРИСТОВА АРАБАДЖИЕВА
           ГЕНАДИ ИВАНОВ ГАНЕВ
           ГЕНЧО ТОНЧЕВ ГЕНЕВ
           ГЕНЧО ТОШЕВ ГЕНЕВ
           ГЕОРГИ АНДОНОВ МАНГУШЕВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ВАНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ ВЪЛКАНОВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГЕОРГИ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
           ГЕОРГИ ДОНЕВ ШАМЛИЕВ
           ГЕОРГИ ЖЕКОВ КОСТАДИНОВ
           ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЖИВКОВ НАЙДЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАЙКОВ
           ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ МАКСИМОВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГАКОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАМЕНОВ
           ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГУРМАНОВ
           ГЕОРГИ ТАНЕВ ТОНЕВ
           ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПИСАРОВ
           ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ФАКИРОВА
           ГЕРГАНА КИРИЛОВА АПОСТОЛОВА-ТЕНЕВА
           ГИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ГИНКА КУЗМАНОВА ДИМОВА
           ГИНКА МИТЕВА АНГЕЛОВА
           ГИНЧО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
           ГЛОРИЯ ЕРОЛ АЛИ
           ГЛОРИЯ МАРГАРИТОВА ПАСЕВА
           ГОСПОДИНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
           ГОСПОДИНКА ЙОРДАНОВА КАЛОЯНОВА
           ГОСПОДИНКА ТЕНЕВА ДОНЕВА
           ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
           ГОШО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГРЕЙС ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНЕВА
           ГЪЛА ПАВЛОВА КОЙНОВА
           ГЮЛСЕР РАШИД АЛИ
           ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ДАНЕВ
           ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ ДАНЕВ
           ДАНАИЛА КОСТОВА ТАНЕВА
           ДАНИ НАНКОВ КОСТАДИНОВ
           ДАНИЕЛ МИЛАНОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛ ЯРОСЛАВОВ МИЛУШЕВ
           ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
           ДАНИЕЛА ВЕСКОВА КОСТОВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ДЖУРОВА
           ДАРИНКА ВЪЧЕВА МАРЧЕВА
           ДАЯНА ЖИВКОВА ВЪЛЧЕВА
           ДЕЛЧО АНДОНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
           ДЕНИС РУСЕВ ХУБЕНОВ
           ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА
           ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ГОСПОДИНОВА
           ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА НИКОЛОВА
           ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ ВАНГЕЛОВ
           ДЕЯН СЛАВЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЯН СТОЯНОВ КИРЕВ
           ДЖУЛИЯ ДАНИЕЛОВА ДИНКОВА
           ДИАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
           ДИАНА АНТОНИЕВА КОЛЕВА
           ДИАНА НЕДЯЛКОВА КОСТАДИНОВА
           ДИАНА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИМАНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
           ДИМИТРИНА ДИМОВА ИВАНОВА
           ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
           ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ
           ДИМИТЪР ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ
           ДИМИТЪР КИРОВ КИРОВ
           ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ПАСЕВ
           ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КАЗАКОВ
           ДИМИТЪР ТОНЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ СТАТЕВ
           ДИМКА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА
           ДИМО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ДИНКА ТЕНЧЕВА ХРИСТОВА
           ДИНКО КОСТАДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДОБРА ИВАНОВА ПАСЕВА
           ДОБРИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
           ДОБРИНА КОЛЬОВА ВАСИЛЕВА
           ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ДОБРОМИР ЖЕКОВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР ТОНЧЕВ ЖЕЧКИН
           ДОБРОМИРА НАСКОВА ХРИСТОВА
           ДОНИКА ГЕОРГИЕВА ГИНДУЗОВА АТТАРДО
           ДОНКА ДИМОВА ПЕТРОВА
           ДОНКА КРАЙЧЕВА НИКОЛОВА
           ДОНКА МИЛКОВА ТОДОРОВА
           ДОНЧО ГОСПОДИНОВ ДИМОВ
           ДОНЧО ЗАПРЯНОВ ДОНЧЕВ
           ДОРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДОРКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ДРАГОМИР ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
           ЕВА ДОНЧЕВА ДИМОВА
           ЕВГЕНИЯ ЕМИЛОВА ПАТАРИНСКА
           ЕВГЕНИЯ КОСЕВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНА ГОЧЕВА ЯНКОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА НАНЕВА
           ЕЛЕНА МАНОЛОВА КАЗЪЛОВА
           ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА КАЗАКОВА
           ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТАМАТОВА
           ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ГОГОВА
           ЕЛИ ТАШЕВА КЕРМЕКЧИЕВА
           ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНГУШЕВА
           ЕЛИС ШУКРИ КИРЧЕВА
           ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА-МАРКОВА
           ЕМИЛ ПЕТКОВ ХРИСТОВ
           ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА КОЛЕВА
           ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА СТАТЕВА
           ЕМИЛИЯ МИЛЕВА ИВАНОВА
           ЕМИЛИЯ РАЙЧЕВА ГЕОРГАКОВА
           ЕРОЛ ЮСЕИН АЛИ
           ЖАКЛИН ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА
           ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
           ЖЕКА СТОЯНОВА КРАЙЧЕВА
           ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА АПОСТОЛОВА
           ЖЕЛЯЗКО ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА
           ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ЖИВКА РУСАНОВА АЛЕКСИЕВА
           ЖИВКА ТОДОРОВА ДАНЧЕВА
           ЖИВКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ТЕНЧЕВ
           ЖИВКО МАНОЛОВ ЖИСОВ
           ЖИВКО ТОНЧЕВ ЖЕЧКИН
           ЖИЛЯНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           ЗДРАВКА БОЖИДАРОВА НАНКОВА
           ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА САПУНДЖИЕВА
           ЗДРАВКО БОЯНОВ ПАШАНКОВ
           ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ГАВРАИЛОВ
           ЗЕЛИХА БЕЙСИМОВА ТАСИМОВА
           ЗЛАТИЦА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЛАТКА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНОВА
           ЗЛАТКА ДЕЛЧЕВА СЛАВОВА
           ЗОРА ЖИВКОВА БОЯДЖИЕВА
           ЗОРНИЦА ДЕЯНОВА КИРЕВА
           ЗОЯ МИЛЕВА ПЕТРОВА
           ЗЮЛФЕ ХАСАНОВА ЮМЕРОВА
           ИВАЙЛО БОРИСОВ МИТЕВ
           ИВАН ГАНЕВ РАДЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦАЦЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ПАЧОВ
           ИВАН КИРИЛОВ СТОЯНОВ
           ИВАН КОЙНОВ ВЪЛКОВ
           ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
           ИВАН КОЛЕВ СТАНЧЕВ
           ИВАН КОСТАДИНОВ ПАЙСАМОВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ ДРАГОЕВ
           ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
           ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТОЙЧЕВ ХИПОВ
           ИВАН СТОЯНОВ КОСЕВ
           ИВАН ТЕНЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ТОНЕВ ШИШМАНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ ТАКСИРОВ
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА
           ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА
           ИВАНКА КОСТАДИНОВА ШИШМАНОВА
           ИВАНКА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА
           ИВАНКА СТЕФАНОВА ПАТАРИНСКА
           ИВАНКА ХРИСТОВА ТАКСИРОВА
           ИВЕЛИНА РУСЕВА БУДАКОВА
           ИВЕЛИНА ЦВЕТКОВА НИКИФОРОВА
           ИВО ГОЧЕВ ЖИСОВ
           ИВО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ИВО МИТЕВ СТОЯНОВ
           ИВО РУМЕНОВ КАЗЪЛОВ
           ИЛИАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
           ИЛКА КОСТАДИНОВА ВИДЕВА
           ИЛЯЗ БАЙРЯМ ШЕРИФ
           ИРИНА ВАНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЙОАННА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ЙОВЕЛИНА ДИНКОВА БОЙЧЕВА-ТЕНЕВА
           ЙОВКО БОРИСОВ ФИЛЕВ
           ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВАНЧЕВ
           ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
           ЙОРДАН МИНКОВ КАЛОЯНОВ
           ЙОРДАНКА ДАМЯНОВА ИВАНОВА
           ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕВА
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТИЛЕВА
           ЙОРДАНКА ТОДОРОВА НЕНОВА
           ЙОСКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
           КАЛИН ЗДРАВЧЕВ КАЛИНОВ
           КАЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           КАЛИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           КАЛИНКА ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           КАЛИНКА ПЕТРОВА ПАСЕВА
           КАЛОЯН ПЕТКОВ СТОЙКОВ
           КАМЕЛИЯ ПУЛЕВА ГОСПОДИНОВА
           КАРМЕНА ТОДОРОВА СЛАВЕЙКОВА
           КАРОЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
           КАТЯ ГОСПОДИНОВА ВАНЧЕВА
           КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА
           КАТЯ НИКОЛАЕВА БОЯДЖИЕВА
           КЕРА ЗАПРЯНОВА ЛОЗЕВА
           КЕРИМЕ БЕЙТУЛА АЛИ
           КИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
           КИПРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           КИРИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           КИРИЛ ВАНЧЕВ ВАНЧЕВ
           КИРИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
           КИРИЛ СТОЯНОВ КИРЕВ
           КИРЧО МИТКОВ МАНЧЕВ
           КОЛИНА КРЕМЕНОВА КОЛЕВА
           КОЛЬО РАЙКОВ РАЙКОВ
           КОНСТАНТИН НЕДЯЛКОВ КАДИЕВ
           КОНСТАНТИНОС ВАСИЛЕВ
           КОСТА ГОСПОДИНОВ ТАНЕВ
           КОСТАДИН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
           КОСТАДИН ЛОЗКОВ ГОГОВ
           КОСТАДИН НАНЕВ НАНЕВ
           КРАСЕН АНЧЕВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           КРАСИМИР ДИМЧЕВ ДРАГОЕВ
           КРАСИМИР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
           КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР МИТКОВ ТОНЧЕВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА
           КРЕМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ
           КРЕМЕНА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА
           КРЕМЕНА ЯНЧЕВА МИТЕВА-ГОСПОДИНОВА
           КРИСТИАН ДИМИТРОВ КОСТОВ
           КРИСТИАНА КРАСЕНОВА АНЧЕВА
           КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
           КРИСТИНА ДИМИТРОВА КИРОВА
           КРИСТИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           КРЪСТИНА ФИЛИПОВА СТОЕВА
           КРЪСТЮ СТЕФАНОВ ПАЛАШЕВ
           ЛАСКА КРЕМЕНОВА КОЛЕВА
           ЛАТКА ЙОРДАНОВА ПАЛАШЕВА
           ЛОЗКА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           ЛОЗКА МИТЕВА ГЕНОВА
           ЛОРА АТАНАСОВА ПАНДОВА
           ЛОРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ЛЮБА ГЕОРГИЕВА КУРУЧАЙ
           ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
           ЛЮБОМИР ИВАНОВ НИКИТОВ
           ЛЮДМИЛ ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
           ЛЮДМИЛА МИЛАНОВА БАЛТОВА
           МАКСИМ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           МАКСИМА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           МАЛИНКА ДИМИТРОВА ЦАЦЕВА
           МАНОЛ РУМЕНОВ КАЗЪЛОВ
           МАРГАРИТ ГРОЗЕВ ПАСЕВ
           МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА
           МАРГАРИТА ПЕЙЧЕВА ГОЧЕВА
           МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА
           МАРИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА
           МАРИАНА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА
           МАРИЕЛА МИТЕВА СТОЯНОВА
           МАРИЕТА ПЕТРОВА РАШЕВА
           МАРИЙКА АНГЕЛОВА ГОГОВА
           МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ШИШЛИЕВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА ГАНЕВА
           МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ПАЛАШЕВА
           МАРИЙКА КОСТАДИНОВА КЕРАЧЕВА
           МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА ДАНЧЕВА
           МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ АНГЕЛОВА НИКОВА
           МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА АНДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ПАЙСАМОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ПАЧОВА
           МАРИЯ КИРИЛОВА СТОЙКОВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГОГОВА
           МАРИЯ КРАСЕНОВА НИКОЛОВА
           МАРИЯ МАРИНОВА ПЕТЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ РАДЕВА ГАНЕВА
           МАРИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ЧИЛЕВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ПИСАРОВА
           МАРИЯ-ХРИСТИНА ЯНЧЕВА СЛАВОВА
           МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
           МАРИЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯНА РАШЕВА МАНЧЕВА
           МАРТИН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
           МАЯ НАДЕЖДОВА РАНГЕЛОВА
           МИГЛЕНА СТЕФАНОВА РАЙНОВА-АНГЕЛОВА
           МИЛЕН БОГДАНОВ КИРЕВ
           МИЛЕН СТЕФАНОВ МАКАКОВ
           МИЛЕН СТОЙЧЕВИЧ БОЕВ
           МИЛЕНА ИВАНОВА ГУРМАНОВА
           МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА
           МИЛЕНА ЛОЗКОВА ЛОЗЕВА
           МИЛЕНА НИКОЛОВА ПАНКИНА
           МИЛКА ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА
           МИНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
           МИНКА ИВАНОВА КИРЕВА
           МИНКА РУСЕВА КИРЕВА
           МИНЧО БОЕВ КЕРМЕКЧИЕВ
           МИРЕНА ИВОВА СТОЯНОВА
           МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
           МИРОСЛАВ КИРЧЕВ МАНЧЕВ
           МИРОСЛАВ ПЕТКОВ СЛАВОВ
           МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
           МИТА ПАНЕВА ЧЕЛЕБИЕВА
           МИТКО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
           МИТЮ ПЕТРОВ МИТЕВ
           МИТЮ ТЕНЕВ СТОЯНОВ
           МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ПЕТРОВА
           МИХАИЛ ТОДОРОВ АРАБОВ
           МОНИКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ХАЛАЧЕВА
           НАДЕЖДА ПЕТРОВА БАЕВА
           НАДЕЖДА СТОЙЧЕВА СЕМОВА
           НАДЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
           НАИМ ЮСЕИН РАМАДАН
           НАНЬО ДОНЕВ СЕМОВ
           НАРИЕ ДУРАН МАХМУД
           НАСКО СТОИЛОВ ИВАНОВ
           НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВАНЧЕВА
           НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГИНДУЗОВА-МАНДЖАКОВА
           НАТАЛИЯ ПЕТЕВА БОНЕВА
           НАТАЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГРОЗЕВА
           НАТАЛИЯ СТОЙНОВА НОТЕВА-АРАБОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
           НЕДЯЛКА ГРУДЕВА ЗЛАТАНОВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           НЕДЯЛКА ДИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
           НЕДЯЛКА НЕНКОВА СТАМОВА
           НЕДЯЛКА СЛАВОВА ЖИСОВА
           НЕДЯЛКА СТОЕВА ИВАНОВА
           НЕДЯЛКО ДИНКОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ИВАНОВ ДИМОВ
           НЕЛИ БОЯНОВА РАШЕВА
           НЕЛИ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
           НЕЛИ ГОСПОДИНОВА ВЕЛЕВА
           НЕЛИ ТАНЧЕВА СТАНЕВА
           НЕНКА ИВАНОВА ЖИСОВА
           НИК НИКОЛИНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА КРАЙЧЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ДОБРЕВ НИКОВ
           НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ АТАНАСОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ
           НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
           НИКОЛИНА МАРЧЕВА МАРЧЕВА
           ОЛГА ДЕЧЕВА ХРИСТОВА
           ПАВЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           ПАОЛА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
           ПЕНЕЛОПИ ЛАМБРИДУ СТЕРГИДУ
           ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЬОКОВА
           ПЕНКА ДЯКОВА МИЛУШЕВА
           ПЕНКА ЖЕЛЕВА ТАНЕВА
           ПЕНКА КАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА СТОЙКОВА СТОЯНОВА
           ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ИВАНОВ СЛАВОВ
           ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ПЕТЪР ДИМОВ ДЕЛЧЕВ
           ПЕТЬО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
           ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           ПЕТЯ ВЪЛКАНОВА НИКОЛОВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА
           ПЛАМЕН ГРОЗЕВ ПАСЕВ
           ПЛАМЕН ДИМОВ ПЕТРОВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ АНДРЕЕВ
           ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОСЕВ
           ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА БОЕВА
           ПОЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКИТОВА
           РАДИ ГАНЕВ РАДЕВ
           РАДКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
           РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
           РАДОСЛАВ ИВАНОВ СТАНЧЕВ
           РАДОСЛАВ РУСЕВ ХУБЕНОВ
           РАДОСТИН КАМЕНОВ РАДКОВ
           РАДОСТИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
           РАДОСТИНА ИВАНОВА КИРОВА
           РАДОСТИНА ХРИСТОВА МУСТАФА
           РАДОСТИНА ЯНЧЕВА МИТЕВА
           РАКЪП АЙХАН ЗЕХРИ
           РАЛИЦА ТОНЕВА СТОЯНОВА
           РАМАДАН НАИМ ЮСЕИН
           РОЗА ВАСИЛЕВА САНДЕВА
           РОСЕН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
           РОСИЦА ЖЕКОВА КОСТАДИНОВА
           РОСИЦА ИВАНОВА СЛАВОВА
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
           РУМЕН ЙОВЧЕВ КАЗЪЛОВ
           РУМЕН КИРИЛОВ ПАНКИН
           РУМЯНА ДИМОВА СТОЙЧЕВА-СТЕРГИДИ
           РУСИ АТАНАСОВ ГАДЖЕВ
           РУСИ ГОСПОДИНОВ ХУБЕНОВ
           РУСИАНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
           РУСЛАНА ИВАНОВА ДРАГОЕВА
           САБИНА СТОЙЧЕВА МИТРУШЕВА
           СВЕТЛА АСЕНОВА ЙОТОВА
           СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ПАШАНКОВА
           СВЕТЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
           СВЕТЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
           СВЕТЛИН НИКОЛИНОВ НИКОЛОВ
           СВЕТОСЛАВ СТОЙЧЕВ БИНЕВ
           СЕВО ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
           СЕЗЕР ХАЛИЛ МАХМУД
           СИБИНА КИРОВА ПАЧОВА
           СИЛВА ТОДОРОВА СЛАВОВА
           СИЛВИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
           СИМЕОН МИХАЙЛОВ АРАБОВ
           СЛАВЕЙКО ТОДОРОВ СЛАВЕЙКОВ
           СЛАВЕНА ЖИВКОВА ЖИСОВА
           СЛАВЕЯ ИВАНОВА КОСЕВА
           СЛАВКА БЛАГОЕВА ГОСПОДИНОВА
           СЛАВЧО МЕТОДИЕВ СЛАВОВ
           СМАРАЙДИ СТЕФАНОВА ПЕЕВА
           СНЕЖАНА КРАСИМИРОВА ШУБРОВА
           СТАЙКА БЕЛЧЕВА ШОПОВА
           СТАЙКА ПЕТРОВА ДЮЛГЕРОВА
           СТАМЕН АТАНАСОВ СТАНЕВ
           СТАНИМИР ЛЮДМИЛОВ ВАСИЛЕВ
           СТАНИСЛАВ РУСЕВ ГАДЖЕВ
           СТАНКА АНДОНОВА ИЛИЕВА
           СТАНКА ЙОВЧЕВА ГЬОКОВА
           СТЕЛА СЛАВОВА ЙОВЧЕВА
           СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГУРМАНОВ
           СТЕФАН КРЪСТЕВ ПАЛАШЕВ
           СТЕФКА КИРЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           СТЕФКА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА
           СТОЙКО НИНКОВ ЦЕКОВ
           СТОЙЧО БИНЕВ ГЬОКОВ
           СТОЙЧО ИВАНОВ КОСТОВ
           СТОЙЧО ПЕТКОВ БОЕВ
           СТОЙЧО ХИПОВ СТОЙЧЕВ
           СТОЯН ДЕЯНОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН ИВАНОВ КОСЕВ
           СТОЯНКА ВЪЛЧЕВА ДИМОВА
           ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
           ТАНЯ ВАНЧЕВА ПИСАРОВА
           ТАНЯ ДОЙЧЕВА ТЕНЕВА
           ТАНЯ ПЕТКОВА СТОЙКОВА ПЕТРОВА
           ТАНЯ СТОЙЧЕВА ГЬОКОВА
           ТАТЯНА АНТОНИЕВА КОЛЕВА
           ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ТАТЯНА КОЕВА КОЕВА-НИКОЛОВА
           ТАТЯНА РОСЕНОВА ЙОРДАНОВА-ДИМИТРОВА
           ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
           ТЕМЕНУГА ЩЕРЕВА ЙОРДАНОВА
           ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО ИЛИЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО МИТЕВ СТОЯНОВ
           ТЕОДОРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ТЕОДОРА ИГНАТОВА ГРОЗЕВА
           ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
           ТИЛЬО ГОСПОДИНОВ ТИЛЕВ
           ТИНКА МИЛКОВА ВЪЛЧАНОВА
           ТИХОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           ТИХОМИРА ГЕНЧЕВА ГЕНЕВА
           ТОДКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
           ТОДОР ЖЕЛЕВ ДАНЧЕВ
           ТОДОР МИХАЙЛОВ АРАБОВ
           ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
           ТОДОРКА ЖЕКОВА ВЪЛЧЕВА
           ТОДОРКА ИВАНОВА НАНКОВА
           ТОНИ ЦВЕТАНОВА ЯНАКИЕВА
           ТОНКА КОЛЕВА ГОСПОДИНОВА
           ТОНКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
           ТОНКА СТАНЕВА ИВАНОВА
           ТОНКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           ТОНЧО ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
           ТОСКА КОЛЕВА ДРАГИЕВА
           ТОТКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
           ТОШО ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ
           ТРАЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ТЯНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
           ТЯНКА ТОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           ФИДАНА НАНЕВА СЕМОВА
           ФИКРЕТ РЕФИК МУСТАФА
           ФИЛКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
           ХАЛИЛ АПТУРАХИМ МАХМУД
           ХРИСТАНКА ДИНЕВА АНДИНОВА
           ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА БОЯДЖИЕВА
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПИСАРОВ
           ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО НАНЕВ ДОНЕВ
           ХРИСТО СТОЙЧЕВ БОЕВ
           ЦВЕТА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА
           ЦВЕТАН ЙОСИФОВ ГОРАНОВ
           ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
           ЦВЕТКО НИКОЛОВ КАЛОЯНОВ
           ЦВЯТКО ИВАНОВ НИКИФОРОВ
           ЦЕНКА ВАЧКОВА ГОРАНОВА
           ЦОНКА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           ЩЕРЮ КОЛЕВ ЩЕРЕВ
           ЮЛИЯН АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ
           ЮСЕИН ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ
           ЯНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
           ЯНА ПЕТРОВА ШАМБУРОВА
           ЯНКА ИВАНОВА КАНЕВА
           ЯНКА ПУЛЕВА ГОСПОДИНОВА
           ЯНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА
           ЯНКО ДИМИТРОВ ЮЛИЯНОВ
           ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ
           ЯНЧО ИВАНОВ СЛАВОВ
           ЯРОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛУШЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
     адрес на избирателната секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
           АДИЛЕ РАКЪБ МЮМЮН
           АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ДОЧЕВ ГАНЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ВЪЛЧИНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ
           АЛИС ИСКРЕНОВА ГЕРЕНСКА
           АМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           АНА ЛЕНКОВА СЛАВОВА
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           АНГЕЛ ЯНКОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА КИРЧЕВА НЕДЯЛКОВА-ГРОЗЕВА
           АНДРЕЙ РУСЕВ ШИШМАНОВ
           АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ДОБРЕВА
           АНТОН АТАНАСОВ БАХТИЧЕВ
           АНЬО ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ
           АСЕН ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ
           АТАНАС ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС ГРОЗЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ БАХТИЧЕВ
           АТАНАС ДОНЧЕВ ГОЧЕВ
           АТАНАС ПЕТРОВ ИВАНОВ
           АТАНАСКА БОГДАНОВА ТОДОРОВА
           АТАНАСКА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           АХМЕД НЕДЖИБ НЕДЖИБ
           БАРЪШ АСМА
           БЕКИР РАИФ РАМАДАН
           БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЛАВОВ
           БОЖИДАР САШЕВ ТЕНЕВ
           БОРИС АСЕНОВ АРСОВ
           БОРЯНА ТОДОРОВА КОСТОВА
           БОЯН ГЕОРГИЕВ ВЪГЛАРОВ
           ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ ПРОКОПИЕВ
           ВАЛЕНТИНА ДАНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ВАЛЕНТИНА МИЛЕВА ТОДОРОВА
           ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА КУНЧЕВА
           ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА ГИГОВА
           ВАЛЕРИ АСЕНОВ ТИТОВ
           ВАЛЯ БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВАНЯ ИЛИЕВА ВЪЛЧИНОВА
           ВАНЯ НЕДЯЛКОВА БАХТИЧЕВА
           ВАНЯ СТАЙКОВА ТЕНЕВА
           ВАСИЛ АСЕНОВ МЕРДЖАНОВ
           ВАСИЛ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ВЕЛИСЛАВА РУСЕВА ШИШМАНОВА
           ВЕНЕЛИНА СЕВОВА СТОЯНОВА
           ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ГРОЗЕВ
           ВЕСЕЛИН МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ВИКТОР КОЛЕВ ЯНЕВ
           ВИЛИЯНА КОЛЕВА ИЛИЕВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТАНОВ
           ВЯРА КОСТАДИНОВА АНДОНОВА
           ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
           ГАЛИНА СТЕФАНОВА ЛОЗЕВА
           ГАЛИНА ТОДОРОВА ГАНЕВА
           ГАНКА КИРИЛОВА ЗАПРЯНОВА
           ГЕНАДИ ГОЧЕВ ГЕНЕВ
           ГЕОРГИ БОРИСОВ ВЪГЛАРОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ ЛИЛОВ
           ГЕРГАНА СЛАВОВА МОЛЛОВА
           ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           ГИЗЕМ ЖИВКОВА ИВАНОВА
           ГИНКА СЛАВЧЕВА ПОРЯЗОВА
           ГОСПОДИНКА ЖЕЛЕВА ПЕТКОВА
           ГОСПОДИНКА СИМЕОНОВА ТЕНЧЕВА
           ГОШО СТАНИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГРОЗЮ ЯНКОВ ГРОЗЕВ
           ГРУДИ ГЕНЕВ БОНЕВ
           ДАМЯН ДОНЧЕВ ГОЧЕВ
           ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ЗАПРЯНОВ
           ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ГАНЕВ
           ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
           ДАНИЕЛА АСЕНОВА АРСОВА
           ДАНИЕЛА ВЪЛЕВА ПЕТКОВА
           ДАНИЕЛА ТОШЕВА НИКОЛОВА-ЖЕЛЯЗОВА
           ДАРИН ВАЛЕРИЕВ ТИТОВ
           ДЕАН БОЙКОВ ДАНЕВ
           ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДЕЛЯНА КОЛЧЕВА БОШНАКОВА
           ДЕНИС АСЕНОВ ХАДЖИЕВ
           ДЕНИС КИРИЛОВ ЖЕЛЕВ
           ДЕНИСЛАВ ИСКРЕНОВ ГЕРЕНСКИ
           ДЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           ДИАНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
           ДИДА ЛЕНКОВА ХАДЖИЕВА
           ДИМИТРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАХТИЧЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГИГОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ
           ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ КЕПЕДЖИЕВ
           ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР МИЛКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА СТОЙЧЕВА ДИМОВА-НИКОЛАЕВА
           ДИНКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ДИЯН ПЕТЕВ МЕРДЖАНОВ
           ДИЯНА ЛОЗЕВА ХРИСАКИ
           ДОНКА МИЛКОВА ЗАФИРОВА
           ДОНКА СТОЯНОВА ТЕНЧЕВА
           ДОНЧО ГОЧЕВ ПЕНЕВ
           ДЯКО СТАНЧЕВ ПИЛЕВ
           ЕВАНГЕЛОС ГАРУДИС
           ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЕВГЕНИЯ БОЙКОВА ДАНЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГИГОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНКО ИВАНОВ ГРОЗЕВ
           ЕЛИФ САЛИФ НЕДЖИБ
           ЕМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕМИЛ ЮЛИЯНОВ ГЕНЧЕВ
           ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ЖОСТОВА-ВУТЕН
           ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ГЕОРГОПУЛУ
           ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ГЕНЧЕВА
           ЕРДУАН ЮСЕИН АЛИ
           ЕРОЛ АЛИ САЙД
           ЖАНА АТАНАСОВА УЗУНОВА
           ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ СТОИЛОВ
           ЖЕЧКА АНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА
           ЖИВКО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
           ЖИВКО АНТОНОВ ИВАНОВ
           ЖИВКО ВАСИЛЕВ КАНЕВ
           ЖИВКО ДИМЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ВЕЛЕВ
           ЖИВКО НЕДЯЛКОВ КОЙНОВ
           ЗАПРЯН ПАСИНОВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКА ТЕНЧЕВА ИВАНОВА
           ЗДРАВКО КИРИЛОВ ДИМОВ
           ЗЕЙНЕБ ЮСЕИН МЮМЮН
           ЗИНЕБ ЕМИНОВА ИБИШЕВА
           ЗИНКА АНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ТИТОВА
           ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
           ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ХАДЖИИВАНОВА
           ИВАЙЛО БОЯНОВ ПЕТРОВ
           ИВАЙЛО ЖИВКОВ ВЕЛЕВ
           ИВАЙЛО ИВАНОВ МИТЕВ
           ИВАЙЛО ЛОЗЕВ ИВАНОВ
           ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ПЕТРОВ МИТЕВ
           ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ТОДОРОВ УЗУНОВ
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДРУМЕВА
           ИВАНКА ЗДРАВКОВА ЗДРАВЧЕВА
           ИВАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
           ИВАНКА СТОЯНОВА ГИЕВА
           ИДРИС ЧЕТИНКАЯ
           ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
           ИННА АНГЕЛОВА ЯНКОВА
           ИРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ИРЕНА МИЛЕНОВА МАРГАРИТОВА
           ЙОАНА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОАНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
           ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ГИЕВА
           ЙОВКА ИВАНОВА ХРИСТЕВА
           ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ МАРКОВ
           ЙОРДАН СТАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ЙОРДАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЗАПРЯНОВА
           КАДРИЕ БИЛЯЛ ХАМДИ
           КАЛИН ЛЮБЧОВ ГЕОРГИЕВ
           КАЛОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
           КАЛУДКА ХРИСТОВА ЧЕРКЕЗОВА
           КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
           КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
           КАНА МАРИНОВА ГЛАВЧЕВА
           КАРАМФИЛКА ТЕНЧЕВА ИЛИЕВА
           КАРИНА АНГЕЛОВА ЯНКОВА
           КАТЯ МАРИНОВА ЯНКОВА
           КИРИЛ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
           КИРИЛ МИНЧЕВ КОЛЕВ
           КИРЧО НЕДЯЛКОВ КИРЕВ
           КИЧКА ПЕТРОВА СТАНИЛОВА
           КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР АТАНАСОВ НОЦКОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
           КРАСИМИРА АНГЕЛОВА МАРКОВА
           КРАСИМИРА КОСТОВА ДИМИТРОВА
           КРИСТИНА СТОЙКОВА ПОРЯЗОВА
           КРИСТИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
           КРИСТИЯН ЕМИЛОВ ЖОСТОВ
           КРИСТИЯН ЕРДУАН АЛИ
           КРЪСТЬО ДИМОВ ДЕСПОВ
           ЛИДКА НИКОЛОВА ЙОВЧЕВА
           ЛОЗКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           ЛЮБОМИРА КАЛИНОВА ДЕЛЧЕВА
           МАГДАЛЕНА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
           МАКСУД АХМЕД АХМЕД
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОПУЛУ
           МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧИНОВА
           МАРИЯ АНГЕЛОВА ЛИЛОВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА БАХТИЧЕВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
           МАРИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ЛОЗЕВА ДОБРЕВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА ДИМЧЕВА
           МАРИЯ ПАСКОВА АНДОНОВА
           МАРИЯ ЯНКОВА ЯНКОВА
           МАРТИН РОСЕНОВ МЕТОДИЕВ
           МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД
           МИЛЕН ЖИВКОВ ВЕЛЕВ
           МИЛЕН ИВАНОВ МАРГАРИТОВ
           МИЛКА ИЛИЕВА ВЪГЛАРОВА
           МИРЕЛА ЛЮБЕНОВА ВИДОЛОВА
           МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           МИРОСЛАВ САНДЕВ МИЛАНОВ
           МИТКО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
           МИТКО МИТКОВ АПОСТОЛОВ
           МИТРА БОЖИНОВА ДЕСПОВА
           МОНИКА ХРИСТОВА ХАМЕС
           МУСТАФА РАСИМ ТАСИМ
           МЮМЮН ОСМАН АХМЕД
           НАДЕЖДА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           НАДКА КАНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
           НАДКА ЦВЕТАНОВА ЗДРАВЧЕВА
           НАЗМИЕ АХМЕД НЕДЖИБ
           НАНКО ТОЧЕВ ДОБРЕВ
           НЕБИБЕ АСМА
           НЕБИБЕ МУСТАФА ЮСЕИН
           НЕВЕНА МАРТИНОВА ЙЪЛДЪРЪМ
           НЕДЕЛЧО ТЕНЧЕВ ТЕНЧЕВ
           НЕДЖАТ ХАЛИМ МЮМЮН
           НЕДКА ВЪЛКОВА ПИЛЕВА
           НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА
           НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ВЪЛКАНОВА
           НЕДЯЛКА ЖЕКОВА КИРЕВА
           НЕДЯЛКА МАРКОВА ВЕЛЕВА
           НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКА ПАНЕВА СТОЯНОВА
           НЕДЯЛКА РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
           НЕДЯЛКО ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ
           НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ МАРКОВ
           НЕДЯЛКО КОЛЕВ НИКОЛАЕВ
           НЕДЯЛКО ПЕТЕВ ПЕТКОВ
           НЕЙКА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕЙКА ИВАНОВА ДОЙЧИНОВА
           НЕЛИ ПЕТРОВА ВИДОЛОВА
           НЕЛИ СТЕФАНОВА САКАЛОВА
           НИКИ ДИМИТРИС КРЪСТАНОВА
           НИКОЛА ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ
           НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ ЛАЗАРОВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
           НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ НАНКОВ ТОЧЕВ
           НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА
           НИКОЛИНКА НАНЕВА ХРИСТОЗОВА
           НИЛАЙ ЙЪЛДЪРЪМ
           НИХАТ БЕКИР РАИФ
           НУРДЖАН ХАСАН ШЕВИК
           ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
           ПАВЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ПЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ЗАПРЯНОВА
           ПЕТКО АНГЕЛОВ ГИЕВ
           ПЕТКО КОЛЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТРОНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
           ПЕТЪР ДИМОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОИЛОВ
           ПЕТЪР ТОМОВ ВИДОЛОВ
           ПЕТЬО ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ
           ПЕТЬО ГРОЗЕВ МАРИНОВ
           ПЕТЬО МИЛКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЮ ГОЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГАРУДИС
           ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ
           ПЛАМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ПОЛИНА ВАНЮШЕВА МАРГАРИТОВА
           РАДИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
           РАЙНА РАДЕВА ИВАНОВА
           РАЛИЦА БОЯНОВА МИЛЕВА
           РАСИМ ИДРИЗ ТАСИМ
           РЕМЗИ МЕСТАН ДУРМУШ
           РОСИЦА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
           РОСИЦА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА
           РОСИЦА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА
           РОСИЦА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
           РУМЯНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           РУСЮ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
           САМИР НЕДЖАТ МЮМЮН
           САШО ДЕМИРЕВ ТЕНЕВ
           САШО ХРИСТОВ КОНДУЗОВ
           СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ
           СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СЛАВОВ
           СВИЛЕН ВАЛЕРИЕВ ТИТОВ
           СЕБИЛЕ САЛИ ТАСИМ
           СЕВДА ИВАЙЛОВА ШЕН
           СЕМРА МУСТАФА КЬОРОВА
           СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
           СИНЕМ ЖИВКОВА ИВАНОВА
           СЛАВИНА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           СЛАВКА ВЪЛЧЕВА АРСОВА
           СЛАВКА КОЛЕВА МИТЕВА
           СНЕЖАНА ДИНЕВА ИВАНОВА
           СОФИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
           СТАМЕН ПАСКОВ АНДОНОВ
           СТАНИЛ СТОЙЧЕВ СТАНИЛОВ
           СТАНИМИР ДЯКОВ СТАНЧЕВ
           СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЗАПРЯНОВ
           СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ТЕНЧЕВ
           СТАНКА ИВАНОВА ДИМОВА
           СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
           СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН ТОНЧЕВ САКАЛОВ
           СТЕФАН ХРИСТОВ ХАДЖИИВАНОВ
           СТЕФАНКА РАДЕВА ПЕТРОВА
           СТЕФКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
           СТИЛЯН ЯНЧЕВ ИЛИЕВ
           СТОЙКО КОЛЕВ ПОРЯЗОВ
           СТОЯН АНГЕЛОВ ГИЕВ
           СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
           СТОЯНКА ХРИСТОВА ЖОСТОВА
           СУЛТАН САЛИФ ХАСАН
           ТАНЯ ИВАНОВА КАНЕВА
           ТАТЯНА ЛАТУНОВА ХРИСТОВА
           ТЕМЕНУГА ПЕТРАКИЕВА ТИЛЧЕВА
           ТЕНЧО РАДКОВ РАДЕВ
           ТЕОДОР ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗОВ
           ТИНКА ЗЛАТКОВА КОНДУЗОВА
           ТОДОР АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ГЮРОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ТОДОРКА НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
           ТОМА ПЕТРОВ ВИДОЛОВ
           ТОНКА ДЕЛЧЕВА ВЪЛКАНОВА
           ТОНЧО ДОНЧЕВ САКАЛОВ
           ТОСКА МИНКОВА СТОИЛОВА
           ТОЧО ДОБРЕВ ХРИСТОЗОВ
           ТОШО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
           ТЯНКА ХРИСТОВА БОЮКОВА
           ФИЛИП ПЕНКОВ ФИЛЕВ
           ХАБИБЕ ХАСАН РАМАДАН
           ХАМИДЕ АХМЕД АЛИ
           ХРИСТИНА КРАЙЧЕВА ХРИСТОВА
           ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ЦЕЦА КОНСТАНТИНОВА ПЕТКОВА
           ШИРИН МЮМЮН МЮМЮН
           ЮКСЕЛ ШЕРИФ КЬОРОВ
           ЮЛИЯН ЕРДУАН АЛИ
           ЮСМЕН ИДРИЗ ТАСИМ
           ЯНИЦА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
           ЯНКА ВЪЛЧАНОВА АВРАМОВА
           ЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           ЯНКА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
           ЯНКО ГРОЗЕВ ЯНКОВ
           ЯНЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
     адрес на избирателната секция ул."Бузлуджа" № 1 - ОУ "В.Левски"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БОЕВ
           АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ БОРИСПАСОВ
           АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ТРЪНДЕВ
           АНГЕЛ НАСКОВ МИТЕВ
           АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
           АНДОН КОЛЕВ ТЕНЕВ
           АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА ТОПАЛОВА
           АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРНАУДОВА
           АНКА ПЕТРОВА МАНДАЛОВА
           АННА РУСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           АНТОАНЕТА ДИНКОВА КОДЖАБАШЕВА
           АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ЗАПРЯНОВА
           АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
           АНТОН ИВАНОВ ПЕТРОВ
           АСЕН МИТКОВ ЧИЛИНГИРОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ
           АТАНАС НЕДЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
           АТАНАСКА МИТЕВА ГИНЕВА
           БИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           БЛАГОЙ АПОСТОЛОВ ТАРЕВ
           БОГДАН ДОЧЕВ БОГДАНОВ
           БОГОСЛОВЕН НЕДЯЛКОВ КАЛИНОВ
           БОЖАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-АНГЕЛОВА
           БОЖИДАР ДЯНКОВ КОЛЕВ
           БОНЮ ХРИСТОЗОВ БОНЕВ
           БОРИС КРЪСТЕВ КОСТАДИНОВ
           БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           БОРЯНА МИТКОВА ТОДОРОВА
           БОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           БОЯН КОЛЕВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЩЪРКОВСКИ
           ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЦЕНЕВ
           ВАЛЯ ОГНЯНОВА КАХВЕДЖИУШАГЪ
           ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ВАНЧО ХАРАЛАНОВ МАНОЛОВ
           ВАНЯ ВАНЧЕВА МАНОЛОВА
           ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЙОНЧЕВ
           ВАСИЛ РУСЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ВАСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
           ВЕЛИЧКА РАДЕВА ДИМИТРОВА
           ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
           ВЕНЕТА ГРИГОРОВА СТОИМЕНОВА
           ВЕНЕТА КОЛЕВА СТОЯНОВА
           ВЕНЕТА ТЕНЕВА НОЙКОВА-КОЛЕВА
           ВЕСЕЛИН ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
           ВЕСЕЛИНА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
           ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА СТОЯНОВА
           ВЕСЕЛИНКА ДЕЛЧЕВА КОКЪЛЧЕВА
           ВЕСКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ВИЖДАН РАМИ АПТУЛА
           ВИКТОР ГЕНОВ ГЕНОВ
           ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           ВЪЛКА СТОЯНОВА СТРАТИЕВА
           ГАБРИЕЛ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
           ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСПАСОВА
           ГАЛИНА ДЕЯНОВА ЕФТИМОВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЧИНГАРОВА
           ГАЛИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА ПАВЛОВА МИТЕВА
           ГАЛИНА ПЕТЕВА ТЕКНЕФЕЗОВА
           ГАЛЯ ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
           ГАНЧО ПАНЕВ ПЕТРОВ
           ГЕНО НИКОЛОВ БОНЕВ
           ГЕНО ТОДОРОВ ГЕНОВ
           ГЕОРГИ ГИНЧЕВ БОЕВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ КОСТОВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДЕЧКОВ ДЕЛЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ ЖЕКОВ СТОЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ХАРАЛАМБОВ
           ГЕОРГИ МАНАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ АПОСТОЛОВ
           ГЕОРГИ НАНКОВ БОЙКОВ
           ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
           ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СОТИРОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ЧАНКОВ ПЕТКОВ
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
           ГЕРГАНА МАРКОВА БОБОТАНОВА
           ГЕРГАНА ТИХОМИРОВА ТАНЕВА
           ГЛОРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
           ГОСПОДИН НАСКОВ ЖЕКОВ
           ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ГОЧО ДИМИТРОВ СИРМОВ
           ГРИГОР РАДЕНКОВ МАЛИНОВ
           ГРИГОРИЯ ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
           ГРУДА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
           ДАМЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
           ДАМЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА
           ДАНИЕЛ МИНЧЕВ МИНЕВ
           ДАНИЕЛ МИТКОВ СТАЛЕВ
           ДАНИЕЛ РУШАНОВИЧ МУХАМЕДОВ
           ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МАРКОВ
           ДАНИЕЛ ХРИСТОВ КОДЖАБАШЕВ
           ДАНИЕЛА ДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ПАУНОВА
           ДАНЧО АЛЕКСАНДРОВ ДАНЕВ
           ДАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           ДЕНИС ТОДОРОВ МИТЕВ
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
           ДЕНИЦА ТОДОРОВА МАНДАЛОВА
           ДЕНКА СЛАВОВА ПЕТРОВА
           ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА ЧИЛИНГИРОВА
           ДЕТЕЛИНА ПЕНЕВА СТЕФАНОВА
           ДЖЕМИЛЕ ЮСЕИН РАСИМ
           ДИАНА ДИМЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ДИАНА ИВАНОВА ТАНЕВА
           ДИАНА ТАНЕВА БОЙКОВА
           ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМИТРАНА НЕДЯЛКОВА ДАНЕВА
           ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОЛЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПРОФИРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
           ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГРОЗЕВ
           ДИМИТЪР КИРИЛОВ КАФТАНОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
           ДИМКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМКА ХРИСТОЗОВА МАНОЛОВА
           ДИМО ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
           ДИНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           ДИЯНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
           ДОБРИНКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
           ДОБРИНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ДОБРОМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
           ДОБРОМИР ИВАНОВ ХАРАЛАНОВ
           ДОНКА БОНЕВА РАДЕВА
           ДОНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
           ДОНКА ПЕТЕВА ФИЛИПОВА
           ДОНКА ТОДОРОВА ШИШМАНОВА
           ДОНЧО МИХОВ МИХОВ
           ДОЧКА НАЧЕВА МИТЕВА
           ДУРАН ОРХАН ДУРАН
           ЕВГЕНИЯ ТОЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНА АТАНАСОВА РУСЕВА
           ЕЛЕНА БОЙЧЕВА АРБАЛИЕВА
           ЕЛЕНА ДЕЧКОВА ДЕЛЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА МАВРОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ШИШМАНОВА
           ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПРОФИРОВА
           ЕЛЕНА ЯНЕВА ПАСКОВА
           ЕМА СЛАВЧЕВА ДИНОВА
           ЕМБИЕ ФЕЙЗУЛА БЕКИР
           ЕМИЛ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
           ЕМИЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ
           ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА ХРИСТОВА
           ЕНЧО НИКОЛОВ ЕНЧЕВ
           ЖАКЛИН ЖИВКОВА ТОПАЛОВА
           ЖАНКО ГРОЗЕВ ТОДЕВ
           ЖЕНЯ КАЛЧЕВА КАЛЕВА
           ЖЕЧКА НИКОЛОВА ХРИСТОНОВА
           ЖЕЧКА ТЕНЕВА ДОЙЧЕВА
           ЖИВКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
           ЖИВКО ДАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ЗДРАВКОВ ДИМОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ТОПАЛОВ
           ЖИВКО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
           ЖОРО ЮЛИЯНОВ КАРАБАШЕВ
           ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ЗЛАТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЛАТКА ХРИСТОЗОВА КОЛЕВА
           ИВА ГЕОРГИЕВА МАНАХИЛОВА
           ИВАЙЛО ВАНГЕЛОВ ХРИСТОВ
           ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           ИВАЙЛО ЖИВКОВ ТОПАЛОВ
           ИВАН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
           ИВАН МИТКОВ ЧИЛИНГИРОВ
           ИВАН НИКОЛОВ РИМПОПОВ
           ИВАН ПЕТКОВ БОЕВ
           ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
           ИВАН ТОНЧЕВ ПЕТРОВ
           ИВАН ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОБОТАНОВА
           ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ТИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
           ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           ИВАНКА МАРИНОВА ПЕЕВА
           ИВАНКА НАНКОВА НАНКОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА
           ИВАНКА РОЗКОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА РУСЕВА КОСТАДИНОВА
           ИВЕЛИНА ПАВЛОВА КРАМАРСКА
           ИВЕТА НИКОЛОВА БОНЕВА
           ИВО КРАСИМИРОВ МИНКОВ
           ИЛИЯ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ИЛИЯН ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ
           ЙОВКА КОЛЕВА ГРУДЕВА
           ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА НЕНОВА
           ЙОРДАНКА БЛАГОВА ПЕТРОВА
           ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЙЪЛДЪЗ МЮМЮН ХАЛИЛ
           КАДЕР ШУКРИ ЕРДЖЕБ
           КАЛИНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
           КАТЯ БОРИСОВА КРЪСТЕВА
           КАТЯ БОЯНОВА ХРИСТОВА
           КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГРАМАТИКОВА
           КАТЯ ЖЕЛЕВА ДОБРЕВА
           КАТЯ СТАЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
           КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАФТАНОВ
           КИРИЛ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
           КИРИЛ РАДЕВ РАДЕВ
           КИРИЛКА РУСЕВА СТОИЧКОВА
           КИРЮ РАДЕВ ТОДОРОВ
           КОЛЮ ВЪЛКОВ ИВАНОВ
           КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ КОСТОВ
           КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН НАСКОВ ЖЕКОВ
           КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ
           КРАСИМИР ПЕЕВ ПЕЕВ
           КРАСИМИРА БОРИСОВА СТОЙКОВА
           КРЕМЕНА МИНЧЕВА СОЙЪР
           КРИСТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
           КРИСТИЯН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
           КРЪСТЮ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           КЯМИЛЕ ДЖАБИЛ ЕМИН
           ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
           ЛОЗКА КИРЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЛЮБКА ДЕЛЧЕВА КОКЪЛЧЕВА
           ЛЮБОМИР МИЛКОВ ХРИСТОВ
           МАГДА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
           МАГДАЛЕНА ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА
           МАЛАМКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           МАЛИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
           МАРА ПАНАЙОТОВА ЖЕЛЕВА
           МАРГАРИТА ЖЕКОВА СИМЕОНОВА
           МАРИАНА ВЕЛЧЕВА ПЕЕВА
           МАРИАНА МИТКОВА БОНЕВА
           МАРИАНА СТОЯНОВА НАШЕВА
           МАРИЙКА НИКОВА ИВАНОВА
           МАРИН ГОЧЕВ ТЯНКОВ
           МАРИН МИНЧЕВ МАРИНОВ
           МАРИНА ГЕОРГИЕВА БОЕВА
           МАРИЯ ИВАНЧЕВА ДАВИДКОВА
           МАРИЯ МИТКОВА ВЪЛЕВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА
           МАРИЯНА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА
           МАРКО ХРИСТОВ БОБОТАНОВ
           МАРТИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
           МАРЧЕЛА ГЕОРГИЕВА МАНАХИЛОВА
           МАЯ БЯЛКОВА ДИМИТРОВА
           МАЯ НЕДЯЛКОВА ХАРАЛАМБОВА
           МИГЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТРОВА
           МИГЛЕНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
           МИЛА ИВАНОВА РИМПОПОВА
           МИЛАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           МИЛЕН ТОДОРОВ МАРКОВ
           МИЛЕНА ЖИВКОВА СТОЙЧЕВА
           МИЛЕНА МИНЧЕВА МИНЕВА
           МИЛЕНА ТАНЕВА ТАНЕВА
           МИЛКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           МИЛЧО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           МИНКА ДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
           МИНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           МИНЧО ДЕЛЧЕВ МИНЕВ
           МИНЧО МАРИНОВ МИНЧЕВ
           МИРОСЛАВ БОНЕВ БОНЕВ
           МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГЕНОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
           МИТКО ИВАНОВ ЧИЛИНГИРОВ
           МИТКО ПЕТКОВ МИТЕВ
           МИТЮ СТАЛЕВ МИТЕВ
           МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
           МИШЕЛЛЕ РУШАНОВНА МУХАМЕДОВА
           НАДЕЖДА АНАНИЕВА КАБАКЧИЕВА-КОНАКЧИЕВА
           НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           НАДКА БОРИСОВА ДИНКОВА
           НАДЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТАЛЕВА
           НАДЯ КАМЕНОВА БОРИСПАСОВА
           НАСКО ГОСПОДИНОВ ЖЕКОВ
           НАТАЛИЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА КАБЗИМАЛЕВА
           НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА МУХАМЕДОВА
           НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ГЕНОВА
           НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА МИНЧЕВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИХОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
           НЕДЯЛКА КАЛИНОВА ПЕНЕВА
           НЕРГИН ИБРЯМ ВЕЛИ
           НЕСРИН ИБРЯМ ВЕЛИ
           НИВЕЛИН НАНКОВ БОЙКОВ
           НИКОЛА ГРОЗЕВ АТАНАСОВ
           НИКОЛА ЕНЧЕВ ИВАНОВ
           НИКОЛА РАЙЧЕВ ВАНЧЕВ
           НИКОЛА СТОЯНОВ НЕНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ
           НИКОЛАЙ ДИМОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИНОВ
           НИКОЛАЙ ПАНЕВ ЗАПРЯНОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОНЧЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АРНАУДОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПЕТКОВ
           НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ДИНОВА
           НИКОЛИНА ИВАНОВА УМУРСКА
           НИКОЛИНКА АНДОНОВА КОЛЕВА
           НУРДЖИХАН СЕВИТИН ХАЛИМ
           ПАВЕЛ БОРИСЛАВОВ СТЕФАНОВ
           ПАВЕЛ НИКОЛОВ ВАНЧЕВ
           ПАВЛИН НИКОЛАЕВ ЗАПРЯНОВ
           ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА МИНЧЕВА
           ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
           ПАВЛИНА ТОШЕВА ДИМИТРОВА
           ПАВЛИНКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА
           ПАВЛИНКА МАРКОВА КОПАНО
           ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
           ПАНАЙОТИС ГЕОРГИЕВ ЙОВАНАКИ
           ПАНЧО ДАНЕВ ВАНЧЕВ
           ПАНЧО ЛОЗЕВ ТОНЕВ
           ПАНЮ ГАНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕДРИЕ ДУРАН РАШИД
           ПЕНА ГЪЛЪБОВА ИВАНОВА
           ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
           ПЕНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
           ПЕНКА ЯНАКИЕВА ХРИСТОВА
           ПЕТКО МИНКОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО МИТЕВ ПАСКОВ
           ПЕТКО СТАЛЕВ ДОБРЕВ
           ПЕТРОНА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ПЕТРОВ РАДЕВ
           ПЕТЪР ТИЛЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЯ АТАНАСОВА МИТКОВА
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
           ПЛАМЕН БОНЕВ ЖЕЛЕВ
           РАДИ КИРЕВ РАДЕВ
           РАДКА ДОНЧЕВА ТОНЕВА
           РАДКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
           РАДКА ПАНЧЕВА ВАНЧЕВА
           РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ПЕПЕЛЯНКОВ
           РАДОСТИНА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
           РАДОСТИНА РУСЕВА СТОЕВА-ПЕПЕЛЯНКОВА
           РАЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           РАЙНА ВИЧЕВА ТРЪНДЕВА
           РАЙНА ДАНЧЕВА АСЕНОВА
           РАЙНА ДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА
           РАЙНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА
           РАМИ РАСИМ АПТУЛА
           РАНИЕ ХАЛИЛ АПТУЛА
           РЕМЗИ АЛИЕВ ХАФУЗОВ
           РЕХАНЕ РАМИС ШУКРИ
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЕВА
           РОСИЦА РАНГЕЛОВА ДОБРЕВА
           РОСИЦА СТАНИЛОВА КИРОВА
           РУМЕН ТОДОРОВ ТОДЕВ
           РУМЯНА ДИМИТРОВА ЕРГЮЛ
           РУМЯНА НИКОЛАЕВА ЗАПРЯНОВА
           РУСИ ВАСИЛЕВ ЗАПРЯНОВ
           РУСКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
           РУСКА СТОЙЧЕВА МИТЕВА
           СВЕТЛА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
           СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           СЕВДЖАН РАМИ АПТУЛА
           СИБЕЛ ЕРОЛ РАШИД
           СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           СЛАВКА ЕНЕВА ДИМИТРОВА
           СЛАВЧО ДЕЛЕВ АНГЕЛОВ
           СНЕЖАНА ХРИСТОВА АРНАУДОВА
           СОФИЯ ЖОРОВА КАРАБАШЕВА
           СПАС ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ
           СТАЙКА ЖЕКОВА ЖЕЛЕВА
           СТАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
           СТАНЧО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
           СТЕЛА ПЕТКОВА ДОБРЕВА
           СТЕФАН КОСТОВ СТОИЧКОВ
           СТЕФАН КРЪСТЕВ ПАЛАШЕВ
           СТЕФАНА ЯНКОВА ДЕМИРЕВА
           СТЕФКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
           СТИЛЕНА СЛАВЧЕВА СЛАВОВА
           СТОЙКА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТОЙКА СТОЯНОВА ЗАПРЯНОВА
           СТОЙЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ
           СТОЯН НИКОЛОВ НЕНОВ
           СТОЯН СТАНЕВ СТОЯНОВ
           СЪБИ ДИМИТРОВ СЪБЕВ
           ТАНЬО ИВАНЧЕВ ТАНЕВ
           ТАНЯ БИНЕВА МИТЕВА
           ТАНЯ ДАНЕВА АНГЕЛОВА
           ТАНЯ КУЗМАНОВА СЪБЕВА
           ТАНЯ МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ ХРИСТОВА РУСЕВА-ДАНЕВА
           ТАТЯНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ТАТЯНА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
           ТЕНЧО КОЛЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЮ НОЙКОВ МИТКОВ
           ТЕОДОР ДИМЧЕВ СТОЙЧЕВ
           ТЕОДОР ИЛИЕВ КЮЧУКОВ
           ТЕОДОРА ТОНЧЕВА ТЕНЕВА
           ТИХОМИР ТИХОМИРОВ ТОШКОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПРОФИРОВ
           ТОДОР ЗАПРЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ТОДОР МАРКОВ ШИШМАНОВ
           ТОДОР РАНГЕЛОВ МАНДАЛОВ
           ТОДОРКА КАЛЕВА ДОБРЕВА
           ТОНИ КОЛЕВ ТОНЕВ
           ТОНКА БОНЕВА ДАНЕВА
           ТОНКА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА
           ТОНЯ КОЙНОВА КОЛЕВА
           ТОШКО ГЕОРГИЕВ КАРАСТАЙКОВ
           ТЯНКА ТОНЧЕВА АТАНАСОВА
           ФЕЙЗУЛА БЕКИР РАСИМ
           ФЕРИДЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ-МАНОЛОВА
           ХАВЗЕ ХАЛИЛОВА ХАФУЗОВА
           ХАРАЛАН ВАНЧЕВ МАНОЛОВ
           ХАТИДЖЕ ФЕЙЗУЛА УЛУС
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ХРИСТИНА ПЕНЕВА ИВАНОВА
           ХРИСТИНА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
           ХРИСТО КОПАНО
           ХРИСТО АНАСТАСОВ АРНАУДОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТКОВ
           ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА ТОДОРОВА
           ШУКРИ ЕРДЖЕБ ШУКРИ
           ШУРА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
           ЮЗДЖАН СЕБАХТИН РАШИД
           ЮЛИЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
           ЯЛЧЪН МЮМЮН ДУРМУШАЛИ
           ЯНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
           ЯНАКИ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
           ЯНЧО АТАНАСОВ ЯНЕВ
           ЯНЧО БЕЛЕВ КИРОВ
           ЯНЧО ПЕНЧЕВ СИМЕОНОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АВГУСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
           АВГУСТИНА СТЕФАНОВА РАЕВА
           АЙШЕГЮЛ ХАКИР ХАЛИМ
           АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           АЛЕКСАНДРА ДИМОВА ДИМИТРОВА
           АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ГАЛЧЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЙКОВ
           АЛЕКСАНДЪР СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
           АНА МАРТИНОВА РАДУЛОВА
           АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ КАВРАКОВ
           АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ МАВРОВ ГРОЗЕВ
           АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ПЕТРОВ ЦЕКОВ
           АНГЕЛ СЛАВОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ТЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА ДЕЛЕВА ИВАНОВА
           АНДРЕЙ ЙОСИФОВ ТОМОВ
           АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ЛАЛОВ
           АНДРЕЯН НИКОЛАЕВ ЯНЕВ
           АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
           АНЕЛИЯ ДИМОВА ДИМОВА
           АНИТА СЛАВОВА СЛАВОВА
           АНКА ВЕСЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА
           АННА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           АННА НЕШОВА ПАУНОВА
           АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА
           АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ЛЮБОМИРОВА
           АНТОН АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           АНТОН ДЯНКОВ ТОНОВ
           АНТОН ИВАНОВ МАРКОВ
           АНТОН МИТЕВ КОЙНОВ
           АНТОНИА МИХАИЛОВА СТАМАТОВА
           АНТОНИЯ МАРЧЕВА ИВАНОВА
           АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА ДИНОВА
           АТАНАС АНТОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС ДЕЯНОВ ПЕТРОВ
           АТАНАС КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
           АТАНАС НАЙДЕНОВ РАЕВ
           АТАНАС ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ТОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           АТАНАСКА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           АТАНАСКА ИВАНОВА ЛАТЕВА
           АТАНАСКА СВЕТОСЛАВОВА ЯНЕВА
           АТАНАСКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           АХМЕД МЕХМЕД МУСТАФА
           БАХРИ ИЛЯЗ МЕХМЕД
           БЛАГОВЕСТА ЕВГЕНИЕВА ГАЛЧЕВА
           БОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ БОЕВ
           БОРЯНА ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА
           БОЯН ГРИШЕВ БОЯНОВ
           БОЯН НЕДЕВ НЕДЕВ
           ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
           ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ВАНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ПАШАНОВСКИ
           ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ВАЛЕРИ ЛЕНКОВ АНГЕЛОВ
           ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ЦЕКОВ
           ВАНКА БОНЕВА ГАЛЧЕВА
           ВАНЯ ГЕНЧЕВА ВАНГЕЛОВА
           ВАНЯ ЗЛАТКОВА КИРКОВА
           ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ПЕНЕВ
           ВАСИЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛКА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ВАСИЛКА ПАВЛЕВА ГЕНЕВА
           ВАСИЛКА ХРИСТОВА МИТЕВА
           ВАСКА ИВАНОВА ТОМОВА
           ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
           ВЕЛИЧКА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ВЕЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
           ВЕНЕЛИН ЦЕЦКОВ ХРИСТОВ
           ВЕНЕТА СТОЯНОВА МАДЖАРОВА
           ВЕРКА КИРИЛОВА ТАШКОВА
           ВЕСЕЛА НЕДЯЛКОВА МИХАЛЕВА
           ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕСЕЛИН МАРИНОВ МАВРОВ
           ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПАУНОВ
           ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
           ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
           ВЕСКА ПЕТРОВА ХЪРСЕВА
           ВИОЛЕТА БОРИСОВА ВЪЛКОВА
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
           ВЛАДИМИР КИРЧЕВ ВЪЛЕВ
           ВЛАДИМИР МИТЕВ ХЪРСЕВ
           ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ГАБРИЕЛА ДИНКОВА ГОЧЕВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
           ГАЛИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
           ГАЛЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           ГАНКА ЙОРДАНОВА ГЛУХАРОВА
           ГАНКА ТЕНЧЕВА ХРИСТОВА
           ГЕНАДИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДРЕНСКИ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРЕНСКИ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ПАНДОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ГЕОРГИ СОТИРОВ ВЪЛЧЕВ
           ГЕОРГИ СТОЙКОВ ВЕЛИКОВ
           ГЕОРГИ ТЕОДОСИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ БРАТАНОВ
           ГЕРАСИМ БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ГЕРГАНА ДИМИТРОВА БАНГЕЕВА
           ГЕРГАНА КАЛИНОВА КОЛЕВА
           ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГОСПОДИН ДИМОВ ПЕТРОВ
           ГОСПОДИН КИРИЛОВ ПАВЛОВ
           ГРОЗДАНКА БАНЕВА ЯНЕВА
           ГРОЗДАНКА СТАВРЕВА ГОСПОДИНОВА
           ГРОЗЮ НЕДЯЛКОВ НИКОВ
           ГЮЛНАР СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
           ГЮНАЙ МУСТАФА МАХМУД
           ДАНАИЛ ЛАТУНОВ МАРКОВ
           ДАНАИЛ ТЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
           ДАНИЕЛ ГРОЗЕВ НИКОВ
           ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ КАБЗИМАЛЕВ
           ДАНИЕЛ НИКОЛОВ ГРОЗЕВ
           ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА ТЕНЕВА ПЕПЕЛЯНКОВА
           ДАНЧО ПЕТРОВ АТАНАСОВ
           ДАРИНА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ДАРИНКА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
           ДАЯНА НИКОЛАЕВА ДОБРЕВА
           ДАЯНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
           ДЕЙВИД ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
           ДЕЛЯН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
           ДЕНИСЛАВ СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
           ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ДЕНИЦА ДИНКОВА ГОЧЕВА
           ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА НАНЕВА
           ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА НОЙЧЕВА
           ДЕЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ДЕЯН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
           ДИАНА АНДРЕЕВА НИКОЛАЕВА
           ДИАНА БОРИСОВА ТИЛЕВА
           ДИАНА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА
           ДИАНА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
           ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ДИМИТРИНА АНАСТАСОВА ЯНЕВА
           ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ СОТИРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАБЗИМАЛЕВ
           ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ТЕРЗИЕВ
           ДИМИТЪР РАДКОВ РАДЕВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
           ДИМКА АТАНАСОВА ПАУНОВА
           ДИМКА ТЕНЕВА ПЕНЧЕВА
           ДИМО РАДЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИМО СТАНКОВ ДИМОВ
           ДИМЧО ДЕЛЧЕВ БОРАЧЕВ
           ДИНКО ГОЧЕВ ВЪЛКОВ
           ДИНКО ТОНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИЯН ХРИСТОВ МАРИНОВ
           ДИЯНА ДИМОВА ДОЙЧЕВА-НИКОВА
           ДМИТРИЙ КИРИЛОВИЧ ВЪЛКАНОВ
           ДОБРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ДОБРИНА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
           ДОБРИНКА ДИМЧЕВА КИРЕВА
           ДОБРИНКА РУСЕВА КУМАНОВА
           ДОНКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА
           ДОНЬО ПЕТКОВ ГЕРМАНОВ
           ДОРКА КОСТАДИНОВА ЕМИЛОВА
           ДОРОТЕЯ ДИМИТРОВА ГАЛЧЕВА
           ЕВА БОНЧЕВА ТОДОРОВА
           ЕВГЕНИ ЛЮБОМИРОВ ЕНЧЕВ
           ЕВГЕНИЙ БЛАГОВ ГАЛЧЕВ
           ЕВТИМ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
           ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
           ЕЛЕНА ТОСКОВА БРАТАНОВА
           ЕЛЕНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА КРУШЕВА
           ЕМИНЕ ЕМИН МЕХМЕД
           ЕРСЕН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
           ЖАНА ФИЛЕВА ЯНЕВА
           ЖЕЛА ПРОДАНОВА ХРИСТОВА
           ЖЕЛЯЗКО МИЛЧЕВ БОРИСОВ
           ЖЕЛЯЗКО МЛАДЕНОВ МАЛЕШКОВ
           ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ БУРОВ
           ЖЕНЯ ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
           ЖЕЧКА МЛАДЕНОВА ПЕЕВА
           ЖИВКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЖИВКА ИВАНОВА ЦАРЧЕВА
           ЖИВКО АТАНАСОВ АНГОВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ЖУЛИЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           ЖУЛИЕТА КОЛЕВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
           ЗЛАТКА САШЕВА МИТЕВА
           ЗЛАТКО БОНЕВ КОЛЕВ
           ЗЛАТКО ГОЧЕВ МОМЧИЛОВ
           ЗЛАТКО КИРКОВ ЛАТЕВ
           ЗОИ МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
           ЗОРНИЦА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
           ИВА ЯНКОВА ГИНЕВА-МИХАЙЛОВА
           ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА
           ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН АНДРЕЕВ ТЕНЧЕВ
           ИВАН БОРИСОВ ДОЙЧЕВ
           ИВАН ВЪЛЧАНОВ ДЕМИРЕВ
           ИВАН ГЕНЧЕВ ПАНЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
           ИВАН ГРИГОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
           ИВАН ДЕЛЕВ РАДЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ
           ИВАН ЗАПРЯНОВ ВЪЛЕВ
           ИВАН ИЛИЕВ КАПОНСКИ
           ИВАН МИНЕВ ИВАНОВ
           ИВАН МИТКОВ МИТЕВ
           ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТОЙКОВ ИВАНОВ
           ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА КОЙНОВА ЗЛАТАНОВА
           ИВАНКА КРЪСТАНОВА МИРЧЕВА
           ИВАНКА НЕЙЧЕВА МАРКОВА
           ИВАНКА ХРИСТОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           ИВЕЛИНА БЛАГОЕВА ДИНЧЕВА
           ИВЕТА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
           ИВИЛИНА НЕДЯЛКОВА ТОДЕВА
           ИЛИЯ РУСЕВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯН ЮЛИЯНОВ МИТЕВ
           ИЛЮ ГЕОРГИЕВ ИЛЕВ
           ИРИНА ЦВЕТАНОВА ВЪЛКОВА
           ИСКРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЦАРЧЕВ
           ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН РУМЕНОВ СТАНУЛОВ
           ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ ГЕНЕВ
           ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
           ЙОРДАНКА ДИНКОВА МОНОВСКА
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
           ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА НОЛАН
           ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА КОЛЕВА
           КАДРИЕ СЕБАЙТИН ЮСУФ
           КАЙ ЕДВАРД ИЛИЕВ
           КАЛИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВ
           КАЛИНКА НИКОЛОВА ДЪРВОДЕЛСКА
           КАЛОЯН АНГЕЛОВ ЦЕКОВ
           КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ТЕНЧЕВА-ХРИСТОВА
           КАТЕРИН ПЕТКОВ КАТЕРИНОВ
           КАТИНА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
           КАТЯ ВАСИЛЕВА ДЖОГАЛОВА
           КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
           КАТЯ НАНКОВА НАНКОВА
           КАТЯ ТЕНЧЕВА ПЕТРОВА
           КАТЯ ХРИСТОВА САПУНДЖИЕВА
           КЕРА МИТЕВА СОТИРОВА
           КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЙКОВ
           КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ
           КИРИЛ МИТЕВ ВЪЛКАНОВ
           КИРИЛКА НИКОЛОВА МОМЧИЛОВА
           КИРЧО ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
           КОЛЬО ЖЕЛЕВ КОЛЕВ
           КОСТАДИН БАНЕВ ВЪЛЧЕВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАБЗИМАЛЕВ
           КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ХАРАЛАНОВ
           КОСТАДИН ПЕТКОВ СЛАВЧЕВ
           КОСТАДИНКА СТОИЛОВА АНГЕЛОВА
           КРАСИМИР КОЛЕВ КИРЕВ
           КРАСИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ
           КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
           КРАСИМИРА ДИНЕВА СТОИЛОВА-ПЕТРОВА
           КРАСИМИРА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           КРЕМЕНА ГОСПОДИНОВА ГРОЗЕВА
           КРИСТИНА ПЕТКОВА НЕДЕВА
           КРИСТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОНОВА-ЛЮЦКАНОВА
           КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ АРАБАДЖИЕВ
           КРИСТИЯН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
           ЛАЗАР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           ЛИДИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МИХАЛЕВА
           ЛИДИЯ МИТКОВА ТРИФОНОВА
           ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БУРОВА
           ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА КЛЮЧКОВА
           ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
           ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА ВАКЛИНОВА
           ЛИНА ЛЮБЕНОВА АРАБАДЖИЕВА
           ЛОЗКО ТОНЧЕВ ЛОЗЕВ
           ЛЪЧЕЗАР МИХАЛЕВ ЛАТЕВ
           ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ВЕЛИКОВА
           ЛЮБОМИР АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ
           ЛЮБОМИР ЕНЧЕВ ИВАНОВ
           ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ПЕПЕЛЯНКОВ
           ЛЮБОМИРА ТЕНЕВА ТРЪНДЕВА
           ЛЮДМИЛ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ
           ЛЮДМИЛ МИХАИЛОВ СТАМАТОВ
           МАРА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           МАРА ПЕНЕВА СЛАВЧЕВА
           МАРГАРИТА НИКОЛОВА КРУШЕВА
           МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИАНА ВЕРОНОВА ТЕНЧЕВА
           МАРИАНА ИВАНОВА ПИЛЕВА
           МАРИАНА НИКОЛОВА ТЕНЕВА
           МАРИЕЛА НАНКОВА НАНКОВА
           МАРИЙКА ПЕНЕВА ХРИСТОВА
           МАРИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ДИМОВА БОЙЧЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
           МАРИЯ ПЕНЕВА ВЪЛЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ЯНКОВА ВЪЛЧЕВА
           МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА СТАНУЛОВА
           МАРИЯНА КИРИЛОВА СТОЙКОВА
           МАРИЯНА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯНА ПЕТКОВА ЛАТЕВА
           МАРТИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
           МАРТИН ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
           МАРТИН ХРИСТОВ КОЛЕВ
           МАРУШКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
           МЕЛИХАТ ДЕЯНОВА ЯНЧЕВА
           МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           МИГЛЕНА ИВАНОВА МИНЕВА
           МИКАЕЛА НИКОЛАЕВА ДОБРЕВА
           МИЛЕН БОЯНОВ ИВАНОВ
           МИЛЕН ПАНТЕЛЕЕВ СТОЙНОВ
           МИЛЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
           МИЛЕНА КИРЧЕВА СЛАВКОВА
           МИЛЧО АНГЕЛОВ МИЛЧЕВ
           МИНЧО КОЛЕВ ПЕНЕВ
           МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГОЧЕВ
           МИРОСЛАВ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           МИТКО ВЛАДИМИРОВ ХЪРСЕВ
           МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
           МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
           МИХАИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МИХАЛЕВ
           МИХАИЛ САВЧЕВ АБАДЖИЕВ
           МЮНЕВЕР САБРИ ХАЛИМ
           НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
           НАДЕЖДА ЛЮБОМИРОВА ПЕПЕЛЯНКОВА
           НАДЯ ИВАНОВА КИРОВА
           НАНКО МИТКОВ НАНКОВ
           НАТАЛИЯ БОНЕВА БОНЕВА
           НАТАЛИЯ ДИМОВА ГОСПОДИНОВА
           НАТАЛИЯ ИВАНОВА МИНЕВА
           НЕДКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКА АНДОНОВА ТОДЕВА
           НЕДЯЛКА ЛАТЕВА ПЕПЕЛЯНКОВА
           НЕДЯЛКА МАРИНОВА АНДОНОВА
           НЕДЯЛКА ПЕТЕВА КАБЗИМАЛЕВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА АНГОВА
           НЕДЯЛКА ТОШЕВА ИВАНОВА
           НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
           НЕДЯЛКО ИВАНОВ ЛАМБОВ
           НЕЗАБРАВКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
           НЕЛИ СТОЯНОВА МИНКОВА
           НИКОЛ-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           НИКОЛА ИВАНОВ ЖЕКОВ
           НИКОЛА КРАСИМИРОВ КИРЕВ
           НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ БЪРЦОВ
           НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           НИКОЛАЙ ДРАГАНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ КОСТОВ ТАНЕВ
           НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ СОТИРОВ
           НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КРУШЕВ
           НИКОЛАЙ СТАЙКОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНЕВ
           НИКОЛЕТА АНДРЕЕВА НИКОЛАЕВА
           НИНА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           ОГНЯН ХРИСТОВ ГЪЛЪБОВ
           ОЛГА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА
           ОРХАН АШИМОВ РУЖДИЕВ
           ОРХАН ДЕЯНОВ ЯНЧЕВ
           ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
           ПАВЛИНА ХРИСТОВА ДИМОВА
           ПАНЧО ХРИСТОЗОВ ПАНЕВ
           ПЕНКА ДИНКОВА ЧАКЪРОВА
           ПЕНКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
           ПЕНКА СТОЯНОВА ТЕНЧЕВА
           ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАМБОВ
           ПЕНЧО ПРОДАНОВ ПАУНОВ
           ПЕТКАНА МАНОЛОВА ХАРАЛАНОВА
           ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ
           ПЕТКО КАТЕРИНОВ ЕНЕВ
           ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО РАДЕВ ПИЛЕВ
           ПЕТРА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
           ПЕТРАНКА КОСТОВА ТЕНЧЕВА
           ПЕТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ АЙГЪРОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
           ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЬО ДИМИТРОВ КАБЗИМАЛЕВ
           ПЕТЬО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЬО МИТЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЯ ДЕЛЧЕВА МАДЖАРОВА
           ПЕТЯ ДОНЕВА ГЕРМАНОВА
           ПЕТЯ ХРИСТОВА БАХЧЕВАНОВА
           ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ПАШАНОВСКИ
           ПЛАМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ДЕЧЕВСКИ
           ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА ПЕЛАНТ
           ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ПОЛИКСЕНА ВЕРГИЛОВА НЕНКОВА
           ПОЛИНА МИЛЕНОВА СТОЙНОВА
           ПРОДАН ПЕНЕВ ПАУНОВ
           РАДИ ДИМОВ ГОСПОДИНОВ
           РАДИ САШЕВ САПУНДЖИЕВ
           РАДКА КРЪСТЕВА СТАРОКОВА
           РАДКА МИЛАНОВА БОЯНОВА
           РАДКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
           РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ
           РАДОСЛАВ ЯНКОВ РАЙКОВ
           РАЙНА МАРИНОВА ИВАНОВА
           РАЛИЦА БОЯНОВА БОЯНОВА
           РАЛИЦА ГРОЗЕВА АТАНАСОВА
           РАСИМ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
           РАЯ-АННА КАЛИ СТЕФАНОВА
           РЕЙХАН ГЮНАЙ МАХМУД
           РЕНИ ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
           РОСЕН ДЕЯНОВ ПЕТРОВ
           РОСИЦА КИТЕВА ЦЕКОВА
           РОСИЦА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           РОСТИСЛАВ ВЪЧЕВ РУСЕВ
           РУЖА ИВАНОВА СОТИРОВА
           РУМЕН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           РУМЕН ЙОРДАНОВ СТАНУЛОВ
           РУМЕН РОЙДЕВ ДИМИТРОВ
           РУСИ ХРИСТОВ КОЛЕВ
           РУСКА ГОЧЕВА ГЕРМАНОВА
           РУСКА ИВАНОВА БЛАГОЕВА
           РУСЛАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
           САЛИ САЛИ ЮСУФ
           САШО ТРАЙЧЕВ САПУНДЖИЕВ
           СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА ВАНГЕЛОВА
           СВЕТЛАНА МИТКОВА ГОСПОДИНОВА-ДИМОВА
           СВЕТОСЛАВ ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
           СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           СВЕТОСЛАВ СТАЙКОВ ЯНЕВ
           СЕВЕРИНА БОЯНОВА ИВАНОВА
           СЕМРА САЛИФ МЕХМЕД
           СИЛВИЯ ДИНКОВА БАНЧЕВА
           СИМОНА МИХАИЛОВА СТАМАТОВА
           СИМОНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
           СЛАВ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
           СЛАВИ ТИЛЕВ СЛАВОВ
           СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПОЛИХРОНОВА
           СЛАВКА КОСТАДИНОВА БОРАЧЕВА
           СНЕЖАНА АПОСТОЛОВА КОЛЕВА
           СНЕЖИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           СОНЯ КИРИЛОВА ДОБРЕВА-ДИМИТРОВА
           СОФИЯ РАДОСТИНОВА ДАНЧЕВА
           СОФКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
           СТАЙКО ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           СТАНИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
           СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
           СТАНИСЛАВ ДИМОВ ДИМОВ
           СТАНКА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
           СТАНКА МИХАЙЛОВА ДИМОВА
           СТАНКА НАУМОВА КЪНЧЕВА
           СТАНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
           СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЙКОВ
           СТЕФАНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           СТЕФАНИ ЖЕЛЯЗКОВА БОРИСОВА
           СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           СТЕФКА ЙОРДАНОВА ВАКРИЛОВА
           СТЕФКА МИТЕВА ПАШАНОВСКА
           СТЕФКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           СТОЯН АНГЕЛОВ МАДЖАРОВ
           СТОЯН ЙОРДАНОВ ПЕПЕЛЯНКОВ
           СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ПЕПЕЛЯНКОВ
           СТОЯНКА ГАНЕВА ЧАУШЕВА
           ТАМАРА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
           ТАНА ИВАНОВА МИТЕВА
           ТАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕЕВА
           ТАНКА МИТКОВА ТАНЕВА
           ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА
           ТАНЯ ГАНЕВА ГАНЕВА
           ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
           ТАШИНКА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
           ТЕНЧО ТОДОРОВ ТЕНЧЕВ
           ТЕОДОРА ТЕНЧЕВА ТЕНЧЕВА
           ТОДОР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           ТОДЮ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
           ТОМА ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
           ТОНИ МИТЕВ МАНДОВ
           ТОНЧО МАРИНОВ СЛАВОВ
           ФЕТИЕ МЕХМЕД МУСТАФА
           ФИЛИП СТЕФАНОВ ЧАУШЕВ
           ХАЗЕЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
           ХАЛИЛ ХАЛИЛ МЕХМЕД
           ХАСИНЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
           ХРИСТИНА ДИЯНОВА МАРИНОВА
           ХРИСТИНА СОТИРОВА СЕРТЕВА
           ХРИСТИНКА ДОНЧЕВА ГЪДЕВА
           ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО БОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ БУРОВ
           ХРИСТО РУСЕВ КОЛЕВ
           ХРИСТО ТЕНЕВ КЮМЮРДЖИЕВ
           ХРИСТО ТЕНЧЕВ ХРИСТОВ
           ХУБЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
           ЦВЕТА ПАНЕВА КРУШЕВА
           ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
           ЦВЕТАН НЕДЕВ ЦАНЕВ
           ЦВЕТАН ПЕТКОВ ГЪДЕВ
           ЦВЕТАНКА ДРАГАНОВА ЛАЛОВА
           ЦВЕТАНКА ХУБЧЕВА АПОСТОЛОВА
           ШЕНГЮЛ ЮМЕР ИБРЯМ
           ЮЗЛЕМ ИЛИЯНОВА МИТЕВА
           ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
           ЯНА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА
           ЯНИНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
           ЯНИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           ЯНИЦА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
           ЯНКА АТАНАСОВА ДЖАНАВАРОВА
           ЯНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕК РУМЕНОВ РАЙКОВ
           АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА ТОНЧЕВА
           АЛЕКСАНДЪР ВАСКОВ СТЕФАНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЙОВКОВ АТАНАСОВ
           АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ПАНДЕЛИЕВ ДИМИТРОВ
           АЛЕКСЕЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           АНА САШЕВА ХРИСТОВА
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ДИМОВ ДЕЛИКОЛЕВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ КУМАНОВ
           АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           АНГЕЛ КРУМОВ ТОДОРОВ
           АНГЕЛ ПЕНКОВ ЙОВЧЕВ
           АНЕЛИЯ ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
           АНЕЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
           АНЕЛИЯ СТАНИМИРОВА ВЛАДИНОВА
           АНЕЛИЯ ТОНЧЕВА МАРЧЕВА
           АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА АНГЕЛОВА
           АНЕТА АНГЕЛОВА ЮРТОВА
           АНЕТА АТАНАСОВА РУСИНОВА
           АНКА ЖЕКОВА ХАСАН
           АНТОАНЕТА ДИНЕВА ИВАНОВА-КОСТАКИС
           АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОН ИВАНОВ ПРОДАНОВ
           АНТОН КЪНЧЕВ ХРИСТОВ
           АНТОН ЯНЧЕВ ТОНЕВ
           АНТОНИЯ МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
           АПОСТОЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
           АРГИР СИМЕОНОВ ЮЛИЯНОВ
           АТАНАС ИВАНОВ ВЕРИШАПКОВ
           АТАНАС МИХАЛЕВ АСЕНОВ
           АТАНАС РУСИНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           БАНКО ПЕТРОВ БАНЕВ
           БЛАГОЙ БОНЧЕВ НИКОЛОВ
           БОЖИДАР ИЛИЕВ ИВАНОВ
           БОЖИДАР ЯНЧЕВ ПЕТКОВ
           БОЙКА ГЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           БОНКА КОСТАДИНОВА НИНОВА
           БОРИС ИЛЧЕВ БОРИСОВ
           БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ
           БОРЯНА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
           БРЕЗА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЦЕВ
           ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИНА БОНЧЕВА НИКОЛОВА
           ВАЛЕНТИНА ВАНЕВА МИТКОВА
           ВАЛЕНТИНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
           ВАЛЕНТИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
           ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА КОСЕВА
           ВАНЧО ЙОВЧЕВ ВАНЧЕВ
           ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
           ВАНЯ МИЛКОВА НЕДЯЛКОВА
           ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ВАСИЛ ТАНЕВ СТОЯНОВ
           ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА ДИМОВА
           ВАСКО ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
           ВАСЯ СОТИРОВА СИДЕРОВА
           ВЕЛИЗАР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
           ВЕЛИН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
           ВЕЛИЧКА БОЖИДАРОВА МАТЕВА
           ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА НЕНОВА
           ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ПЕТКОВА
           ВЕЛИЧКА ХРИСТАКИЕВА ХРИСТОВА
           ВЕРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКОВ ГОСПОДИНОВ
           ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ИВАНОВ
           ВЕСЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ЗАХАРИЕВА
           ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КАРЧЕВА
           ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА
           ВЕСЕЛИНКА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА
           ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА НАШЕВА
           ВИКТОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ
           ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА БОГДАНОВА-ИВАНОВА
           ВИОЛЕТКА ГЕНЧЕВА ТОДЕВА
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТАМАХКЯРОВ
           ВЪЛЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ГАЛИН ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           ГАЛИНА БЯЛКОВА ТОДОРОВА-КОСТАДИНОВА
           ГАЛИНА ТОДОРОВА СТАНКОВА
           ГЕЛКА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА
           ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЖЕЧЕВ ЗАХАРИЕВ
           ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ КОСТАДИНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
           ГЕОРГИ МИШЕВ ЯНЕВ
           ГЕОРГИ ПАНЕВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ САВОВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ САРЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЕВ
           ГЕРАСИМ ИВАНОВ ГРОЗЕВ
           ГЕРГАНА ДИМИТРОВА САВОВА
           ГЕРГАНА ПРОДАНОВА ПАУНОВА
           ГЕРГАНА СТАНИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ГАУЧ
           ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
           ГОШО КОЙНОВ КУРТЕВ
           ГРОЗЮ КОЛЕВ АТАНАСОВ
           ГЮЛИЯЗ АХМЕД ХАЛИБРЯМ
           ГЮРСЕЛ АДИЛ САДУЛА
           ДАНАИЛ ДАНЧЕВ КРАСИМИРОВ
           ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛ ДРАГОМИРОВ ТРЪНКОВ
           ДАНИЕЛ ПАВЛОВ ПЕТРОВ
           ДАНИЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
           ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ ЯНКОВ
           ДАНИЕЛА МИЕВА АЛ-ФАХД
           ДАНИЕЛА СЛАВЕЙКОВА ГУНЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
           ДАНЧО ДЕЯНОВ ВАНЧЕВ
           ДАНЧО КОСТАДИНОВ ДАНЕВ
           ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
           ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ДАРИНА ЖИВКОВА ТЕПЕЛИЕВА
           ДАЯНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА
           ДЕАН ДИМОВ ДЕЛИКОЛЕВ
           ДЕЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОНОВА
           ДЕЛЧО ГОЧЕВ ТОШКОВ
           ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ
           ДЕЛЯНА ПЕТРОВА ТЕНЧЕВА
           ДЕНИЦА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ДЕНИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛОЗЕВА
           ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА ПАВЛОВА
           ДЕЯН ПАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ДЕЯН СТАНИСЛАВОВ РАЙКОВ
           ДЖЕМШИТ ДАУД ДАУД
           ДЖУНЕИТ АХМЕД ДУРАН
           ДИАНА ВЕЛКОВА ЧОЛАКОВА
           ДИАНА ВЛАДИМИРОВА КАРЧЕВА
           ДИАНА ВЪЛЕВА СЛАВОВА
           ДИАНА ГЕНЕВА МАРЧЕВА
           ДИАНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ДИАНА ЗАХАРИЕВА ГОРЧЕВА
           ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
           ДИМИТРИНА ВЪЛЕВА ДИНКОВА
           ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПАНДЕЛИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТЕВ ЛОЗЕВ
           ДИМИТЪР САВОВ СТАНЕВ
           ДИМИТЪР СТАЛЕВ СТАЛЕВ
           ДИМО АНГЕЛОВ ДЕЛИКОЛЕВ
           ДИМЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ДИНКО ВЪЛЕВ ДИНКОВ
           ДИНКО ГОЧЕВ СЛАВОВ
           ДИЯН ДРАГИЕВ ВЕЛИКОВ
           ДИЯНА ИЛИЕВА БАНКОВА
           ДОБРИНА МИЦЕВА КОСТАДИНОВА
           ДОБРИНКА ПЕНЕВА ТОДОРОВА
           ДОБРИНКА ТОДОРОВА СИРМОВА
           ЕЛЕНА ВАКРИЛОВА ВЕРИШАПКОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           ЕЛЕНА ДОЙЧЕВА ВЪЛЕВА-ЗАПРЯНОВА
           ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           ЕЛЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ЕЛЕОНОРА СТАЛЕВА СТАЛЕВА
           ЕЛИЯНО ТОНЕВ
           ЕЛКА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА
           ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ ЯНКОВ
           ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ
           ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ДРАГИЕВА
           ЕМИЛИЯ РУСЕВА СТАЛЕВА
           ЕРВИН РАМАДАН МЕХМЕД
           ЕРОЛ ЮСЕИН РАСИМ
           ЖАНЕТА ХРИСТОВА ДЮЛГЕРОВА
           ЖЕКО ИЛИЕВ ИВАНОВ
           ЖЕЧКА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА ДИМОВА СТОЯНОВА
           ЖИВКА ТОДОРОВА ДРАГИЕВА
           ЖИВКО ВАНЧЕВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЧЕВ
           ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ТЕПЕЛИЕВ
           ЖУЛИЯ ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА
           ЗДРАВКА ПЕТРОВА ЧАКЪРОВА
           ЗДРАВКО ЕМИЛОВ ЗДРАВКОВ
           ЗИНА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА
           ЗЛАТИМИРА СТЕФАНОВА ЙОЗТЮРК
           ЗЛАТКА АТАНАСОВА ЯНЕВА
           ЗЛАТКА ДИМОВА ИВАНОВА-ГОСПОДИНОВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           ЗЛАТКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
           ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
           ЗЛАТКА ПЕТКОВА САРЕВА
           ЗЛАТКА ХРИСТОВА КАПАКЛИЕВА
           ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           ЗОРНИЦА ГЕНЧЕВА НАЙДЕВА
           ЗЮМБЮЛКА ЮРИЕВА КОСТОВА
           ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
           ИВАЙЛО ЖИВКОВ ЖЕКОВ
           ИВАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН АТАНАСОВ РУСИНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ САВОВ
           ИВАН ДАМЯНОВ КОЛЕВ
           ИВАН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН МИЛКОВ ХРИСТОВ
           ИВАН ХРИСТАКИЕВ НАШЕВ
           ИВАНКА АСЕНОВА КАРОВА
           ИВАНКА КОЛЕВА ЧАКЪРОВА
           ИВАНКА КУЗМОВА ВЛАДИНОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВА
           ИВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
           ИЛИАНА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА
           ИЛИЯ БАНКОВ АНГЕЛОВ
           ИЛИЯ ЖЕКОВ ИВАНОВ
           ИЛИЯ КИРИЛОВ ИВАНОВ
           ИЛИЯН ЖИВКОВ ТОНЧЕВ
           ИЛЧО БОРИСОВ БОРИСОВ
           ИРИНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
           ИРИНА ТЕНЕВА РАЙКОВА
           ЙОВКА ПЕНКОВА ЙОВЧЕВА
           ЙОВКА ХРИСТОВА КАРЧЕВА
           ЙОНКА НАЧЕВА КРЪСТЕВА
           КАЛИНА МАВРОДИЕВА БАЛЕВА
           КАЛОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           КАМЕЛИЯ МИЕВА ПЕТРОВА
           КАМЕН ГЕНЧЕВ ГОРЧЕВ
           КАРАМФИЛКА КРЪСТЕВА КОСТОВА
           КАТЕРИНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
           КАТЯ ДАНЧЕВА ВЛАДИНОВА
           КАТЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
           КАТЯ КЪНЧЕВА МАРИНОВА
           КАТЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
           КАТЯ ЯНЕВА ХРИСТОВА
           КЕМАЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ
           КЕРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           КИНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
           КИРИЛ ВАСИЛЕВ КАРАБОНЕВ
           КИРИЛ ГЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           КОЛЬО МАРИНОВ НИКОЛОВ
           КОЛЯ РУСЕВА ДИНЕВА
           КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН КЕРЕЗОВ АТАНАСОВ
           КРАСИМИР ГОШЕВ КУРТЕВ
           КРАСИМИР МИТКОВ КИРЧЕВ
           КРАСИМИР ЯНКОВ ЯНКОВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА
           КРИСТИАН ПЕТКОВ ГРОЗЕВ
           КРИСТИНА ЗЛАТКОВА КОСТАДИНОВА
           КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ЛОЗЕВ
           КРЪСТЬО АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
           КЪНЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ЛАЗАР МИТКОВ ДИМОВ
           ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ЛОЗЕВА
           ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА НЕДЕЛЧЕВА
           ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ
           ЛЮБОМИР МИТКОВ СИРМОВ
           ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
           ЛЮБОМИРА ДАНИЕЛОВА НИКОЛОВА
           ЛЮБОСЛАВ ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ
           МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАЛЕНА ТОНЕВ
           МАРА ВЪЛЧЕВА ЗАРЕВА
           МАРГАРИТА ИВАНОВА КОЦЕВА
           МАРИАНА МИЛКОВА ФРЕНГОВА
           МАРИАНА СЛАВЧЕВА СПАСОВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
           МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИНЕВА
           МАРИН ГАЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
           МАРИН РАДЕВ РАДЕВ
           МАРИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ТЕПЕЛИЕВА
           МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
           МАРИЯ СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЯ ЯНЧЕВА ТОНЕВА
           МАРИЯНА АНГЕЛОВА СТАНКОВА
           МАРКО АНДОНОВ УЗУНОВ
           МАРТИН ДОЙЧЕВ ВЪЛЕВ
           МЕРИ КАЛЧЕВА АТАНАСОВА
           МЕТОДИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
           МЕХРИБАН МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ
           МИГЛЕНА НИКОЛОВА ГАРВАЛОВА-ХРИСТОВА
           МИЙРЯМ САДЪК МЕХМЕД
           МИКАЕЛА АЛ ФАХД ПЕТРОВА
           МИЛЕНА ДЕКОВА ПАВЛОВА
           МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА МАНЧЕВА
           МИЛЕНА САШЕВА НЕЙЧЕВА
           МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
           МИЛКО НЕДЯЛКОВ МИЛКОВ
           МИЛЮ ПЕТРОВ МИТЕВ
           МИМА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           МИНКО НЕДЕВ НЕНОВ
           МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
           МИРОСЛАВА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТАКИЕВА
           МИРОСЛАВА ЗДРАВКОВА ПЕНЕВА
           МИТКО ВАНЕВ МИТКОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
           МИТКО ГОЧЕВ СИРМОВ
           МИТКО ИВАНОВ ТАМАХКЯРОВ
           МИТКО ЛАЗАРОВ ДИМОВ
           МИТКО СТАНЧЕВ ПЕТРОВ
           МИТКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           МИХАИЛ ИВАНОВ МИЛКОВ
           МИШО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
           МИЯ КРУМОВ ПЕТРОВ
           МЛАДЕН АНГЕЛОВ МАНОЛОВ
           МОНИКА ТОДОРОВА СТАНКОВА
           НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ВЛАШКИНОВА-ТОНЧЕВА
           НАНЬО ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ
           НАТАЛИЯ ДИМОВА ЯНКОВА
           НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
           НЕВЕНА КРАСИМИРОВА ДАНЕВА
           НЕВЕНА КРАСИМИРОВА ЯНКОВА
           НЕВЕНКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
           НЕДКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА-АНГЕЛОВА
           НЕДКО НАЙДЕНОВ ЙОСИФОВ
           НЕДЬО МИНКОВ НЕНОВ
           НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА ЕНЧЕВА
           НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
           НЕДЯЛКО ХРИСТОНОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕЛИ ЯНЧЕВА ЯНЕВА
           НИКИ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           НИКОЛ ИВАНОВА ДИМОВА-ХРИСТОВА
           НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ КАЛИТВЕНЦОВ
           НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДРАГИЕВ
           НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТАКИЕВ ХРИСТОВ
           НИКОЛИНКА СОТИРОВА ПРОЙКОВА
           НИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
           НИНА АНГЕЛОВА ЦИГАНЧЕВА
           ПАВЛИН ПЕТРОВ ДИНКОВ
           ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ
           ПАНКА ГОСПОДИНОВА КАНЕВА-ГОГОВА
           ПАНКА ДЕЧЕВА ИВАНОВА
           ПЕНКА АНДРЕЕВА КАРАБОНЕВА
           ПЕНКА ДЕЧЕВА БОРИСОВА
           ПЕНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ПЕТКОВА АЛИПИЕВА
           ПЕНКА СЛАВОВА ПЕТРОВА
           ПЕТКО СТАНКОВ ТЕКИБАШЕВ
           ПЕТКО СТЕФАНОВ ГРОЗЕВ
           ПЕТКО СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ
           ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ТРЪНДЕВ
           ПЕТЪР СОТИРОВ АЛЕКСОВ
           ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДЕЛЧЕВ
           ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ НИНОВ
           ПЕТЬО ДИМИТРОВ ЛОЗЕВ
           ПЕТЬО ПЕТРОВ МИНЕВ
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА БАНЕВА
           ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ЛОЗЕВА
           ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ВАСКОВ СТЕФАНОВ
           ПЛАМЕН ДИНКОВ КОСТАДИНОВ
           ПЛАМЕН ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
           РАДКА НАСКОВА МАЛАМОВА
           РАДКО МАРИНОВ РАДЕВ
           РАДОМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           РАДОСЛАВ ИВАНОВ НАШЕВ
           РАЛИЦА АТАНАСОВА ЯНКОВА
           РЕНЕТА ГАНЧЕВА КИРЕВА
           РОКСАНА ДАНИЕЛОВА БОНЕВА
           РОСИЦА ДОБЧЕВА КОЛЕВА
           РОСИЦА НИКОЛОВА КУРТЕВА
           РОСИЦА ТОШЕВА КОЛЕВА
           РУМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
           РУМЕН ГОСПОДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           РУМЕН ДЕЛЧЕВ РАЙКОВ
           РУМЯНА АТАНАСОВА ПАВЛОВА
           РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           РУМЯНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
           РУМЯНА СИМЕОНОВА ЛОЗЕВА
           РУСА НЕДЕВА ПАНЕВА
           РУСИ ПЕТРОВ БАНГИЕВ
           РУСКА ПАСИНОВА ВАНЕВА
           САШО ВАЛЕНТИНОВ ФЕНЕРСКИ
           САШО ИВАНОВ ИВАНОВ
           САШО МИЛКОВ ИВАНОВ
           САШО МИНЧЕВ НЕЙЧЕВ
           САШО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
           СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
           СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕОРГИЕВА
           СВЕТОСЛАВ ВЕЛИЗАРОВ ЧОЛАКОВ
           СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           СЕВИНЧ АЙВАЗ МЕРДЖАН
           СИБЕЛ НЕДКОВА НАЙДЕНОВА
           СИЛВИЯ КОЛЕВА АНГЕЛОВА
           СИЛВИЯ МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           СИЛВИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА
           СИМОНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
           СЛАВА ПЛАМЕНОВА КОСЕВА
           СЛАВИЦА ДЕЛЧЕВА
           СЛАВКА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА
           СЛАВКА ЯНКОВА ВЪЛЧЕВА
           СРЕБКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
           СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
           СТАНИМИР МИНКОВ НЕНОВ
           СТАНИМИР ПЕТРОВ СОТИРОВ
           СТАНИМИРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
           СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ САВОВ
           СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
           СТАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           СТАНКА МИТЕВА ГЕНЧЕВА
           СТАНКА РАЙКОВА СИМЕОНОВА
           СТАНКА ЯНКОВА ХРИСТОВА
           СТЕФАН ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
           СТЕФАН ПЕТКОВ ЗАХАРИЕВ
           СТЕФАН СТОЯНОВ ДРАГИЕВ
           СТЕФАН ТОДОРОВ УЗУНОВ
           СТЕФКА ПЪШЕВА БАЛЕВА
           СТОЙКА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
           СТОЯНКА ЯНЧЕВА МАРКОВА
           СУЗАНА САШЕВА МЕХМЕД
           СУЗАНА ХРИСТОВА ЯНЕВА
           ТАНКА МАВРОДИЕВА ТОНЕВА
           ТАНЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ТАНЯ ДАНИЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ТАНЯ НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
           ТАТЯНА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ТАШКО ЖЕЛЯЗКОВ КИРОВ
           ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
           ТЕНЧО МАРУШКОВ ТЕНЧЕВ
           ТЕОДОРА МИНКОВА ДИНЕВА
           ТЕОДОРА СТЕФАНОВА УЗУНОВА
           ТИНКА РУСЕВА ИВАНОВА
           ТИХОМИР ТОНЧЕВ МАРЧЕВ
           ТИХОМИР ХРИСТОВ МАРИНОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ САРЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
           ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ПЕТРОВ ЧАКЪРОВ
           ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ТОНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНКА ТОНЕВА ПАНДЕЛИЕВА
           ТОНЧО АНГЕЛОВ МАРЧЕВ
           ТРИФОН АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
           ХАДЖЕР АХМЕД САДУЛА
           ХРИСТАКИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           ХРИСТИНА СТОИЦОВА КРЪСТЕВА
           ХРИСТО ИВАНОВ НАШЕВ
           ХРИСТО ОГНЯНОВ ЩЕРЕВ
           ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО СТОЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
           ЦАНКО НАЙДЕНОВ ГАНЕВ
           ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ДУХЛЕВА
           ЦВЕТИНА ЯНКОВА МАРКОВА
           ЦВЕТКО КИРИЛОВ КАРАБОНЕВ
           ЦВЯТКО ЯНКОВ ГОГОВ
           ЧАВДАР ХРИСТОВ ПРОЙКОВ
           ШЕНИ ФИЛИПОВА ГЮРБЮЗ
           ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
           ЯНА МИТКОВА МИТКОВА
           ЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           ЯНКО АТАНАСОВ ЯНКОВ
           ЯНКО КРЪСТЕВ ЯНКОВ
           ЯНКО ПАУНОВ ДОБРЕВ
           ЯНКО ХАРАЛАМБИЕВ МАРКОВ
           ЯНЧО ТОНЕВ ЯНКОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
     адрес на избирателната секция Ул. „Вл.Поптомов” № 4 - Читалище „Устрем”

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЗИС СЕИДАХМЕД АЛИ
           АЙСЕР СЕВИТИН МЕХМЕД
           АЛБЕНА АСЕНОВА ЧЕЛЕБИЕВА
           АЛБЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           АЛБЕНА КИРИЛОВА МАРИНОВА
           АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МЕТОДИЕВА
           АЛВИНА МАРКОВНА ИВАНОВА
           АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМОВ
           АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ АТАНАСОВ
           АЛИ МУСТАФА ЮСЕИН
           АЛИ ХАСАН ХАСАН
           АЛЬОНА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
           АНА КОЛЕВА ДАМЯНОВА
           АНА МАНОЛОВА МИЛАНОВА
           АНА НЕДКОВА ТОМОВА
           АНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА
           АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ДАЧЕВСКА
           АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВНА СТОЯНОВА
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
           АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИТЕВ
           АНГЕЛ КОСТАДИНОВ МАРГАРИТОВ
           АНГЕЛ КРАСИМИРОВ ХУБЕНОВ
           АНГЕЛ ПЕНЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ЯНКОВ СТОЯНОВ
           АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
           АНГЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
           АНДРЕЙ ИЛИЕВ ДЕМИРЕВ
           АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ТЕПЕЛИЕВ
           АНДРЕЙ ЧЕЛЕБИЕВ ЧЕЛЕБИЕВ
           АНИТА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
           АНКА БАНЕВА ИВАНОВА
           АНКА ГЕОРГИЕВА БИНЕВА
           АНКА ДИМИТРОВА ЮЛИЯНОВА
           АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА
           АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
           АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           АНТОН ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ
           АНТОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           АНТОН ПЕТРОВ НИКОВ
           АНТОН РУМЕНОВ ХАДЖИЕВ
           АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА ГЕНЕВА
           АНТОНИЯ СПИРОВА ИВАНОВА
           АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА
           АНШЕ НАИМ ХАШИМ
           АСЯ АНГЕЛОВА АЧЪКГЬОЗ
           АТАНАС ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
           АТАНАС ФОТЕВ ПОПОВ
           АТАНАСКА ДИМОВА ПАШЕВА
           АТАНАСКА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА
           АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
           АТАНАСКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
           АХМЕД ЮСЕИН ХАШИМ
           БАЙСЕ ХЮСНЮ ДИНЧ
           БАНЬО ИВАНОВ АНТОНОВ
           БАХРИЕ РЕФИК ЮМЕР
           БЕЙТУЛА ХЪЛМИ МЕХМЕД
           БЕЛГИН СЕДАТ СЮЛЕЙМАН
           БЕРКАНТ НАЗИМ БЕКИР
           БИЛЯНА БОЖИДАРОВА ГАЧЕВА
           БОГОМИЛ ИВАНОВ БОНЕВ
           БОЖИДАР ЖИВКОВ СЛАВЧЕВ
           БОЖИДАР НЕДЯЛКОВ ПЕХЛИВАНОВ
           БОЖИДАРА БОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           БОНЧО КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ
           БОРИС АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           БОРИС НЕДЕЛЧЕВ ПАРАШКЕВОВ
           БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ
           БОРИСЛАВА ЖЕЛЯЗКОВА АСПРОМАЛЛИС
           БОЯН БОЯНОВ ТОДОРОВ
           БОЯН ЕВГЕНИЕВ ТОШЕВ
           БОЯН ЦАНКОВ ТОДОРОВ
           БРАНИМИРА МИТКОВА ИВАНОВА
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ВАЛЕРИ СТАНЕВ БАНСКИ
           ВАЛЕРИЯ ГЕРГОВА ЦВЕТКОВА
           ВАНГЕЛУДКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           ВАНЕСА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
           ВАНЬО ИВАНОВ ПАВЛОВ
           ВАНЯ ДЕЛЕВА ДОБРЕВА
           ВАНЯ КРЪСТЕВА ДАМЯНОВА
           ВАНЯ СИВКОВА НИКОЛОВА
           ВАНЯ ТЕНЧЕВА ВЪЛЕВА
           ВАСИЛ НИКИФОРОВ ИВАНОВ
           ВАСИЛКА СТЕПАНОВА ТОДОРОВА
           ВЕЛИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ВЕЛЬО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
           ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
           ВЕНИЦА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ ЖИВКОВ МАРИНОВ
           ВЕРА РАНГЕЛОВА СТОИЛКОВА
           ВЕРА РУМЕНОВА ГРИГОРОВА
           ВЕРА ХРИСТЕВА ДИМОВА
           ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ЕМИНИДУ
           ВЕСЕЛИНА ЛИЛЯНОВА ИЛИЕВА
           ВЕСЕЛИНА ПАСИНКОВА ДЕЛЧЕВА
           ВЕСКА НЕДЕВА КОЛЕВА
           ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОЗАКОВ
           ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
           ВИЛИЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ВИОЛЕТА АВРАМОВА АСЕНОВА
           ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИТЕВА
           ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МИТЕВА
           ВИОЛИНА ХРИСТОВА ШОПОВА
           ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ИВАНОВ
           ВЛАДИМИР ПАНЧЕВ ЛАТЕВ
           ВЪЛЬО ПЕНЕВ ВЪЛЕВ
           ГАЛИНА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ГАЛИНА ДЯКОВА ДЕЛЧЕВА
           ГАЛИНА ТОДОРОВА ПАРАШКЕВОВА
           ГАЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ГАЛЯ АНДОНОВА ТОДОРОВА
           ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА СОТИРОВА
           ГАНКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
           ГЕНЧО СТЕФАНОВ ЛОЗЕВ
           ГЕНЧО ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ
           ГЕОРГИ АЛБЕНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАНДЖАКОВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ АВРАМОВ
           ГЕОРГИ СЛАВОВ ДИМОВ
           ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ТРУХЧЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖЕЧЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ТОШКОВ СТОЙКОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШОПОВ
           ГЕРГАНА ИЛИЕВА БАЦИЕВА
           ГЕРГАНА КОЛЕВА СИМЕОНОВА
           ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ДЕЛЧЕВА
           ГИНЮ ТОДОРОВ ГИНЕВ
           ГОГО НЕДЕВ РУСЕВ
           ГОРАН ВАСИЛЕВ ПАНОВ
           ГОСПОДИНКА ГАНЕВА БОНЕВА
           ГОСПОДИНКА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
           ГОСПОДИНКА ЛОЗЕВА КУЗМАНОВА
           ГЪЛЪБИНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
           ГЬОКЧЕН ХАЛИЛ ЮСЕИН
           ГЮКЧЕН НАИМ СЮЛЕЙМАН
           ГЮЛДЖАН МАРТИНОВА СТОЯНОВА
           ГЮЛНАДИЕ САЛИ ИСМАИЛ
           ГЮЛНАР АХМЕД ДУРМУШ
           ГЮЛСЮМ БЕКИР МЕХМЕД
           ГЮЛТЕН РЕМЗИ БЕКИР
           ГЮЛШЕН РАШИД АЛИ
           ГЮНАЙ ГЮНЕР ХЪКМЕТ
           ГЮНЕР ХЪКМЕТ ДУРМУШ
           ДАВИД МИТКОВ СИМЕОНОВ
           ДАЙНА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА
           ДАМЯН КОЛЕВ ДАМЯНОВ
           ДАМЯН НИКОЛИНОВ КОЛЕВ
           ДАМЯН ТАНЕВ БОНЕВ
           ДАНАИЛ МИЛЕНОВ ГЕНОВ
           ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
           ДАНИЕЛ ВЪЧКОВ НАЙДЕНОВ
           ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА
           ДАНИЕЛА РУСЕВА ЧОБАНОВА
           ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОЛЕВА
           ДАНЧЕ КОСТОВА КОЛЕВА
           ДАФИНКА ИЛЧЕВА ИЛЧЕВА
           ДЕЛКА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДЕЛЧО ГЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ДИМОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО НАСКОВ МЕЧЕРИНКОВ
           ДЕЛЧО ХРИСТОВ КАВГАЗОВ
           ДЕЛЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНОВА
           ДЕНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
           ДЕЯН АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ
           ДЖАНСЕЛ ЙЪЛМАЗ
           ДЖУЛИЯ-МАРИЯ ЮЛИЯНОВА ШИШИНЬОВА
           ДИАН ТЯНКОВ ЧАКЪРОВ
           ДИАНА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
           ДИАНА ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА
           ДИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ДИАНА НИКОЛАЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДИАНА ТЕНЕВА ХРИСТОВА
           ДИМИТРИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА ПЕНЧЕВА
           ДИМИТЪР АЛБЕНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОСТОВ
           ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПАМУКОВ
           ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕНЕВ
           ДИМИТЪР НИКИФОРОВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕНЕВ РАДНЕВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ НАЙДЕНОВ
           ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
           ДИМО КАНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИМЧО ГЕОРГИЕВ НАЧКОВ
           ДИМЧО МИТКОВ ТАНЕВ
           ДИНА КОЕВА КОЕВА
           ДИНКА МАРИНОВА БОЯДЖИЕВА
           ДИНКО ДЯЛЧЕВ ПЕНЕВ
           ДИНКО НЕДКОВ ТОМОВ
           ДИНКО ПАНЧЕВ РАДЕВ
           ДИНКО РАКШИЕВ ДИНКОВ
           ДИНКО ЯНЧЕВ ПЕТКОВ
           ДИЯН ГИНЕВ ГИНЕВ
           ДИЯН ИЛИЕВ АТАНАСОВ
           ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ТИЛЕВА
           ДИЯНА ХРИСТОВА БЕКЯРОВА
           ДОБРИ АЛЕКСИЕВ БЕКЯРОВ
           ДОБРИ ДЕЛЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРИ ДОБРЕВ БЕКЯРОВ
           ДОБРИ НЕДЯЛКОВ БОНЧЕВ
           ДОНКА РУСЕВА ПЕТКОВА
           ДОНКА ТИЛЕВА ХАРИЗАНОВА
           ДОНЧО ИЛИЕВ СЕМОВ
           ДОРКА КОСТОВА ИВАНОВА
           ЕВГЕНИ МИЛЕНОВ КОЛЕВ
           ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ГЕНЕВ
           ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ
           ЕЛЕНА АТАНАСОВА ФОТЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА ПЕТКОВА
           ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СРЕБРЕВА
           ЕЛЕНА НИКОВА ДОБРЕВА
           ЕЛЕНКА ВАНЧЕВА ДОБРЕВА
           ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
           ЕЛЕНКА ЙОВЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЕЛЕНКА САВЧЕВА ТЕНЕВА
           ЕЛЕНКА ФИЛИПОВА БЕШКОВА
           ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА ЖЕКОВА
           ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ЕМИЛ ВЕРОВ РУМЕНОВ
           ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ
           ЕМИЛ ИЛЧЕВ ТРИФОНОВ
           ЕМИЛИЯ АНАСТАСОВА НЕЙКОВА
           ЕНЧО МИТКОВ ИВАНОВ
           ЕРДИНЧ ОРХАН РЕДЖЕБ
           ЕРДИНЧ ЯШАР МЮМЮН
           ЖЕКО МЛАДЕНОВ ДИМОВ
           ЖЕЛЯЗКА ЖЕКОВА МАРЧЕВА
           ЖЕЛЯЗКО РАДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЖИВКА СЕВОВА СИМЕОНОВА
           ЖИВКА ТАНЕВА ДИНКОВА
           ЖИВКА ТЕНЕВА ГИНЕВА
           ЖИВКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
           ЖИВКО ГОСПОДИНОВ РУСЕВ
           ЖИВКО ЗАПРЯНОВ МАРИНОВ
           ЖИВКО МИТКОВ СТЕФАНОВ
           ЖИВКО РАКШИЕВ ДИНКОВ
           ЖИВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ЖИВКО ТЕНЧЕВ ВЪЛЕВ
           ЗАХАРИНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА
           ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
           ЗДРАВКА ДАНЕВА ПЕТРОВА
           ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ЧОБАНОВА
           ЗДРАВКО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ
           ЗДРАВКО КРЪСТЕВ ЯНЕВ
           ЗИНКА ГЕНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЗИНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           ЗЛАТКА КОСТОВА ТАНЕВА
           ЗЛАТКА СТОЯНОВА ЦАНКОВА
           ЗЛАТКА ЯНЧЕВА ТОНЕВА
           ЗЛАТКО ЛОЗЕВ КОСТОВ
           ЗОРНИЦА ДАНАИЛОВА ПЕТКОВА
           ЗЮЛБИЕ МУСТАФА ЮСЕИН
           ИВА ЖИВКОВА СЛАВЧЕВА
           ИВАЙЛО ТОЛЕВ ТОЛЕВ
           ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ГОСПОДИНОВ ДИМОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
           ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН КОНСТАНТИНОВ ВУШКОВ
           ИВАН МАРИНОВ ГЕОРДЖЕВ
           ИВАН ТАНЕВ БИНЕВ
           ИВАН ТОШКОВ КАЛИНОВ
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛЮБЕНОВА
           ИВАНКА ВЪЛКОВА ТРИФОНОВА
           ИВАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ИВАНКА КОСТАДИНОВА РАЕВА
           ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
           ИВАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
           ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           ИВЕТА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
           ИВЕТА ИВАНОВА БИНЕВА
           ИВЕТА НИКОЛАЕВА ЕЛ БОУДАЛИ
           ИЗАБЕЛА ВЕРОВА РУМЕНОВА
           ИЛИАН ТОДОРОВ ЛАЗОВ
           ИЛИЯНА БАНЕВА ИВАНОВА
           ИЛИЯНА ЖИВКОВА ТАШЕВА
           ИЛИЯНА РАЙКОВА ВЕЛЕВА
           ИЛХАН РЕМЗИ БЕКИР
           ИРИНА БИЛЯНОВА СЛАВОВА
           ИРИНА СИМЕОНОВА ЮЛИЯНОВА
           ИРИНКА МИНЧЕВА ВЛАШЕВА
           ИСМЕТ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
           ЙОРДАН ГЕНЧЕВ СТЕФАНОВ
           ЙОРДАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
           ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ЙОРДАНКА ПАУНОВА ДИНЕВА
           ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА
           КАЛИН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
           КАЛИН КРАСИМИРОВ ДИМОВ
           КАЛИН МИХАЙЛОВ КЪНЧЕВ
           КАЛИНКА ВАСЕВА ТЕНЕВА
           КАЛИНКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
           КАМЕН СТАНКОВ ИВАНОВ
           КАПКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
           КАТЕРИНА КИРИЛОВА ТАШКОВА
           КАТЯ АЛБЕНОВА АСЕНОВА
           КАТЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
           КАТЯ КОЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           КАТЯ ТАНЕВА ХРИСТОВА
           КАТЯ ТОШКОВА КАЛИНОВА
           КЕРИМЕ ДУРАН НЕДЖИБ
           КИНА НЕДЕЛЧЕВА ЛОРЕНЦ
           КИРИЛ ЖЕКОВ МЛАДЕНОВ
           КИРИЛ НЕДЕВ ДИМИТРОВ
           КОЛЬО ЕЛЕНОВ ДИМОВ
           КРАСИМИР АНГЕЛОВ ХУБЕНОВ
           КРАСИМИР ДАМЯНОВ БОНЕВ
           КРАСИМИР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
           КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
           КРЕМЕНА ИВАНОВА БИНЕВА
           КРИСТИНА ЯНКОВА ДУРМУШАЛИЕВА
           КРИСТИЯН АНГЕЛОВ МИТЕВ
           КРИСТИЯН СИЛВИЕВ ПЕТРОВ
           КРИСТИЯНА СТАНКОВА ПЕТКОВА
           КРЪСТЮ ЯНЕВ КРЪСТЕВ
           КУЗМАН ГЕНОВ ТРИКОВ
           ЛАТИН ХРИСТОВ ЛАТИНОВ
           ЛАТКА РУСЕВА ДЖАНГОЗОВА
           ЛИДИЯ ВАСКОВА ДИМОВА
           ЛИЛИ ЩИЛЯНОВА ЙЪЛМАЗ
           ЛИЛЯНА СЕВДАЛИНОВА СТОЯНОВА
           ЛЪЧЕЗАР ЗЛАТКОВ КОСТОВ
           ЛЮБЕН ГЕРГОВ ПЕТРОВ
           ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ
           ЛЮБОМИР ПАВЛИНОВ ЯНКОВ
           ЛЮБОМИРА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
           ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МАЛИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
           МАНОЛ ДЕЛЧЕВ МАНОЛОВ
           МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
           МАРИАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           МАРИАНА ИВАНОВА КОЗАКОВА
           МАРИАНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           МАРИАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА-МАЗЪЛОВА
           МАРИЙКА ДОЙЧЕВА ПЕТРОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА ШИШИНЬОВА
           МАРИН ЮРИЕВ ШИШИНЬОВ
           МАРИО ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
           МАРИЯ АСЕНОВА СТАВРЕВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА
           МАРИЯ ВЪЛКАНОВА ЯНЕВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-СТОЯНОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ДИНКОВА ВЕЛИКОВА
           МАРИЯ ДОБРЕВА ДОБРЕВА
           МАРИЯ ЕЛЕНОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ДИШЛИЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
           МАРИЯ КОЛЕВА КОСТОВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА ЦИКОВА
           МАРИЯ ПАНАЙОТОВА ЛОЗЕВА
           МАРИЯ СОТИРОВА АВРАМОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА АРНАУДОВА
           МАРИЯН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
           МАРИЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           МАРИЯНА ГАНЧЕВА МЛАДЕНОВА
           МАРИЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРТИН ЮЛИЯНОВ СТОЯНОВ
           МАТА ХРИСТОВА АРНАУДОВА
           МЕДЖИТ МЮМЮН НЕДЖИБ
           МЕЛИХАТ АХМЕД МУСТАФА
           МИГЛЕНА ДАМЯНОВА БОНЕВА
           МИЛЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
           МИЛЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ
           МИЛЕН ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
           МИЛКА ПАНАЙОТОВА ВЕНКОВА
           МИМА ЖЕЛЯЗКОВА ВЕЛЕВА
           МИНА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
           МИНКА МАРИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
           МИНКА СТЕФАНОВА ДЕЛЧЕВА
           МИНКА СТОЯНОВА ДЕЛЧЕВА
           МИНЧО КОЛЕВ ЧИЛИНГИРОВ
           МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВЛАШЕВ
           МИРОСЛАВ МИТКОВ ДЕМИРЕВ
           МИРОСЛАВ РУСЕВ ЧОБАНОВ
           МИТКО ГОГОВ ГЕОРГИЕВ
           МИТКО ИВАНОВ БОНЕВ
           МИТКО МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ПЕНЕВ МИТЕВ
           МИТКО САШЕВ СИМЕОНОВ
           МИТКО СТЕФАНОВ МАРЧЕВ
           МИТКО ТЕНЧЕВ МИТЕВ
           МИТКО ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ
           МИТКО ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ
           МИТУНКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА
           МИТЮ ЯНЧЕВ МИНКОВ
           МИХАИЛ ИВАНОВ БАКАЛОВ
           МИХАИЛ ИВАНОВ ВЛАШЕВ
           МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           МИХАИЛ КЪНЧЕВ МИНЧЕВ
           МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
           МЛАДЕН ЖЕКОВ МЛАДЕНОВ
           МОНИКА ЗЛАТКОВА КОСТОВА
           МОНИКА ХРИСТОВА МОНЕВА
           МУАЗЕС МАРЕМ АДИЛ
           НАДЕЖДА ДИМОВА БАЛКАНДЖИЕВА
           НАДЕЖДА ДИМОВА ПЕТКОВА
           НАДЕЖДА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           НАДЕЖДА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           НАДКА ДАНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           НАДЯ ПЕЕВА ГЕНОВА
           НАСКО ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           НАСКО ПАСИНОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕВРИЕ МЮМЮН ЕЛЧИН
           НЕДЕЛЧО МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА РУСАНОВА
           НЕДЯЛКА СЛАВЧЕВА ДИМОВА
           НЕДЯЛКА СПАСОВА ДРЕЛЕВА
           НЕДЯЛКО БОРИСОВ ПАРАШКЕВОВ
           НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ЛОЗЕВ
           НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕХЛИВАНОВ
           НЕДЯЛКО ПЕТКОВ БОЙЧЕВ
           НЕЛА ВАНЕВА НИКОЛОВА
           НЕЛИ ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           НИКИТА ВИКТОРОВ КОЗАКОВ
           НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
           НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЕВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНДЖАКОВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ НИКОЛАЕВ
           НИКОЛАЙ ЖЕКОВ МЛАДЕНОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
           НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ЧИЛИНГИРОВ
           НИКОЛАЙ РОСЕНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
           НИКОЛИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
           ОРХАН ЕРЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
           ОРХАН ОСМАН ЮМЕР
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
           ПАМЕЛА ДАНАИЛОВА ГЕНОВА
           ПАНЧО РАДЕВ ХУБЧЕВ
           ПЕНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЕВА
           ПЕНКА ДОБРЕВА СТАНКОВА
           ПЕНКА ИВАНОВА ЯЧКОВА
           ПЕНКА ТОНЕВА ИВАНОВА
           ПЕНЬО МИТКОВ ПЕНЕВ
           ПЕНЮ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
           ПЕТКО ТОНЧЕВ БОЙЧЕВ
           ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ПЕТРАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ШИДЕРОВА
           ПЕТРАНКА ЦВЕТКОВА МАНДЖАКОВА
           ПЕТРОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЪР ИВАНОВ МАЗЪЛОВ
           ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР МАРКОВ СОТИРОВ
           ПЕТЪР СТАНЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЬО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
           ПЕТЬО ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЯ ГИНЕВА ГИНЕВА
           ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ШУЛЕВА
           ПЕТЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА
           ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
           РАДКА ДОБРЕВА ТОНЕВА
           РАДКА ДРАГИЕВА ГЕНЕВА
           РАДКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
           РАДКА ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА
           РАДКА КАЛИНОВА РАДЕВА
           РАДКА НАНЕВА ХАРАЛАНОВА
           РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           РАДКО ТЕНЕВ РАДЕВ
           РАДОМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
           РАДОСТИНА ХУБЕНОВА ХУБЕНОВА
           РАЙНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           РАКШИ ДИНКОВ РАКШИЕВ
           РЕДЖЕБ ОРХАН РЕДЖЕБ
           РЕМЗИ БЕКИР ЮСЕИН
           РЕНИ ЖИВКОВА СЛАВЧЕВА
           РИТА АЛЕКСЕЕВНА ИНКИНА
           РОЗАЛИНА ТОНЧЕВА ДИМИТРОВА
           РОСЕН НИКОЛАЙЧЕВ НИКОЛОВ
           РОСИЦА АНДОНОВА ДИМОВА
           РОСИЦА ОЛГОВА ДИМИТРОВА
           РОСИЦА РУСЕВА СТОЯНОВА
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
           РУМЕН КИРИЛОВ МИНЧЕВ
           РУМЯНА ИЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           РУМЯНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
           РУМЯНА КРЪСТИНОВА ГЕОРГИЕВА
           РУМЯНА МИТЕВА ВЕЛЕВА
           РУМЯНА РУСЕВА МИТЕВА
           РУСКА ИВАНОВА ПАНЕВА
           РУСКА ТАЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           РУСКО ГЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           СВЕТЛА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           СВЕТЛА МИТКОВА СИМЕОНОВА
           СВЕТЛА САШЕВА АТАНАСОВА
           СВЕТЛАНА ВЕСКОВА ХУБЕНОВА
           СВЕТОСЛАВ БОНЕВ СЛАВОВ
           СВЕТОСЛАВ ЖЕКОВ МЛАДЕНОВ
           СЕБАСТИЯН АНДЖЕЛЕСКУ ГЕОРГИ
           СЕВАЛ НАЗИМ БЕКИР
           СЕВГИНАР МУРАД МЕХМЕД
           СЕВДА НАСКОВА ШИШИНЬОВА
           СЕВЕН ШАБАН САМИ
           СЕВЕР АЛИ ЮСЕИН
           СЕВИЛ ГЮЛСЮМ БЕКИР
           СЕДРИЕ ЮМЕР ИБРЯМ
           СЕЗЕР СЕИДАХМЕД АЛИ
           СЕИДАХМЕД АЗИС АЛИ
           СИЙКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
           СИЛВАНА СЛАВЧЕВА ЯНКОВА
           СИЛВИЯ БОРИСОВА ПАРАШКЕВОВА
           СИЛВИЯ ПАВЛОВА ПЕТРОВА
           СИЛВИЯ СТАНКОВА НИКОЛОВА
           СИМЕОН АЛЕКСИЕВ СЛАВОВ
           СИМЕОН САШОВ АСЕНОВ
           СИМОНА ДЕМИРЕВА РАДЕВА
           СЛАВИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           СЛАВИ ДИМОВ СЛАВОВ
           СЛАВИ СТОЯНОВ МИТЕВ
           СЛАВКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
           СЛАВКА СТОЙНОВА ХУБЕНОВА
           СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
           СОТИР АНДОНОВ СОТИРОВ
           СОФИЯ ЛАМБОВА ЦВЕТКОВА
           СРЕБРЮ СТАЙКОВ СРЕБРЕВ
           СТАНА ПЕТКОВА ДИМОВА
           СТАНИМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
           СТАНИМИРА ИВАНОВА КОНДОВА
           СТАНИСЛАВ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           СТАНИСЛАВ ЯНКОВ ЯНЕВ
           СТАНКА КОЛЕВА ВЪЛЕВА
           СТЕФАН БЯЛКОВ ТОДОРОВ
           СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
           СТЕФАН ГЕНЧЕВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН КОСТАДИНОВ КУЗМАНОВ
           СТЕФАН СИДЕРОВ ДАВИДОВ
           СТЕФАН СИМЕОНОВ СЛАВОВ
           СТЕФКА БЛАГОЕВА СТАНКОВА
           СТЕФКА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
           СТЕФКА ДИАНОВА ТЕПЕЛИЕВА
           СТИЛЕНА МИХАЙЛОВА КОМИТОВА
           СТИЛИАН НАСКОВ ИВАНОВ
           СТИЛЯН КАМЕНОВ ИВАНОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЯЧКОВ
           СТОЯНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           СУНАЙ НЕДЖАТ МЮМЮН
           ТАНЕР СЕДАТ СЮЛЕЙМАН
           ТАНКА ПЕЙЧЕВА КОЛЕВА
           ТАНЯ ДЕЯНОВА СТОЯНОВА
           ТАНЯ МИТКОВА БОНЧЕВА
           ТАТЯНА ТЯНКОВА ЧАКЪРОВА
           ТЕНЧО ГАНЧЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
           ТЕОДОРА БОЯНОВА ДИМИТРОВА
           ТЕОДОРА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ТЕОДОРА КАЛЕВА ЯНКОВА
           ТИЛКО ТОНЕВ БЪЧВАРОВ
           ТИХОМИР АТАНАСОВ НАЧЕВ
           ТОДОР АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
           ТОДОР ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ
           ТОДОР РАДЕВ ИВАНОВ
           ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХУБЧЕВА
           ТОДОРКА НИКОЛОВА ТЕНЧЕВА
           ТОНКА ДЕЛЧЕВА МАРГАРИТОВА
           ТОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНКА ЙОРДАНОВА КАВГАЗОВА
           ТОНКА КОЛЕВА ТРУХЧЕВА
           ТОНКА СТАНЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ТОНЮ ЖЕЛЕВ ПАРХОВ
           ТОШКО КАЛИНОВ ДЕЛЧЕВ
           ТЮРКЯН МЕДЖИТОВА МЮМЮНОВА
           ТЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЙНОВА
           ТЯНКА ИВАНОВА ТАНЕВА
           ТЯНКА КОЙНОВА ПЕТКОВА
           ТЯНКО ДИНЧЕВ ЧАКЪРОВ
           ФЕРДИ МУСТАФА ЮСЕИН
           ФИЛИП АТАНАСОВ ФОТЕВ
           ХАВА МУСТАФОВА СЛАВОВА
           ХАСИБЕ МУСТАФА АЛИ
           ХРИСТА ИВАНОВА МАЗЪЛОВА
           ХРИСТИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
           ХРИСТИНА ГОСПОДИНОВА ЯНЧЕВА
           ХРИСТИНА МИТКОВА БОНЕВА
           ХРИСТИНА РУСЕВА РАДЕВА
           ХРИСТИНА ХУБЕНОВА СТОЯНОВА
           ХРИСТО ДЕЛЧЕВ КАВГАЗОВ
           ХРИСТО МИТКОВ ДЕМИРЕВ
           ХРИСТО СТАНЕВ ИВАНОВ
           ХРИСТО ХРИСТОЗОВ ДИМОВ
           ХРИСТО ЦВЕТКОВ ЧОБАНОВ
           ХРИСТОС СТОЯНОВ ДИМОВ
           ХУБЕН МИТЕВ ХУБЕНОВ
           ХЪЛМИ БЕЙТУЛА ХЪЛМИ
           ЦВЕТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ МАНДЖАКОВ
           ШАБАН САМИ МЮМЮН
           ШЕРИФЕ РАМИ РЕДЖЕБ
           ШИНКА ТЕОФИЛОВА НАЙДЕНОВА
           ЩИЛИЯН ДОБРЕВ БЕКЯРОВ
           ЮЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
           ЮЛИЯН ЮРИЕВ ШИШИНЬОВ
           ЮРИЙ МАРИНОВ ШИШИНЬОВ
           ЯВОР ДИМИТРОВ КОЛЕВ
           ЯНИСЛАВ ЛЮБЧЕВ ХУБЕНОВ
           ЯНКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЕВА
           ЯНКО СТАЙКОВ ЯНЕВ
           ЯНЧО ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ
           ЯНЧО ПЕТРОВ ДИНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
     адрес на избирателната секция Ул. „Вл.Поптомов” № 4 - Пенсионерски клуб „Славянски”
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА
           АЛЕКСАНДРА ТЕОДОРОВА АТАНАСОВА
           АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
           АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ЛЮБОМИРОВ
           АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
           АЛЕКСАНДЪР РАДОСТИНОВ НИКОЛОВ
           АЛИ АХМЕД САЛИБРЯМ
           АЛЛА АЛБЕРТОВНА БЕГЛЯРОВА
           АЛПЕРЕН СЕЛАЛМАЗ
           АНА ДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           АНАСТАСИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
           АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА
           АНГЕЛ ДИМОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
           АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ
           АНГЕЛИНА КОСТОВА РУСИМОВА
           АНГЕЛИНА ЧАНКОВА МАРКОВА
           АНГЕЛИНКА ДОНЕВА КУЗЕВА
           АНДОН ЛЮБЕНОВ ПОПОВ
           АНДРЕЙ ДИМИТРОВ МИТЕВ
           АНДРЕЙ ИВАНОВ АЛБАНОВ
           АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГРОЗЕВА-ДЕЛЧЕВА
           АНИТА ВАЛЕНТИНОВА АНДОНОВА
           АНИТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           АНКА АСЕНОВА МИТЕВА
           АНТОАН ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
           АНТОАНЕТА МИХАЛЕВА БАНЕВА
           АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА БОЖАНОВА
           АНТОАНЕТА ТОНЧЕВА СТОЯНОВА
           АНТОНИНА ДИМИТРОВА МЪНЕВА
           АНТОНИНА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
           АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ РАДЕВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           АТАНАС ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ
           АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАСКА АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
           АТАНАСКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
           АХМЕД САЛИБРЯМ МЕСТАН
           БАЙСИЕ ЯШАР ШЕВКЕТ
           БЕНГИЗ ЙЪЛМАЗ ЮСЕИН
           БЕХЧЕД РАСИМ РАСИМ
           БОГОМИЛ КРАСИМИРОВ ЦОНЕВ
           БОЖИДАР ДИНЕВ СТОЙЧЕВ
           БОЖИДАР ЙОРДАНОВ КИТОВ
           БОЖИДАРА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           БОЖИДАРА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
           БОЙКА БОРИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
           БОНЧО СТЕФАНОВ БАНЕВ
           БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ
           БОРЯНА ВАСИЛЕВА КАРТАЛОВА
           БОРЯНА КИРЧЕВА ТОДОРОВА
           БОЯНКА ИВАНОВА ПАНЕВА
           БРАНИМИРА БРАНИМИРОВА КРЕМОВА
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
           ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ МИЛЕНКОВ
           ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН РАДИЧЕВ КОЙНОВ
           ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА ДОБРИКОВА-ЛОЗЕВА
           ВАЛЕНТИНА ДОБЧЕВА НИКОВА
           ВАЛЬО ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ
           ВАНГЕЛ РУСЕВ ТОНЕВ
           ВАНЧО ПАНЧЕВ ИВАНОВ
           ВАНЯ ГРУДЕВА СТОЙКОВА
           ВАНЯ СТЕФАНОВА МИТРЕВА
           ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ВАСИЛ ДОБРИНОВ РАДИЧЕВ
           ВАСИЛ ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ИВАНОВ
           ВАСИЛ ИВАНОВ РАДИЧЕВ
           ВАСИЛКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ОРМАНОВА
           ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЗАПРЯНОВА
           ВЕНЕТА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
           ВЕНЕТА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА
           ВЕСА ВАНЧЕВА БЕХОВА
           ВЕСА ТОЧЕВА ПОПОВА
           ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ГРОЗЕВА
           ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ЗАПРЯНОВА
           ВЕСКА ДИМОВА КЬОСЕВА
           ВИОЛЕТА ДИНКОВА ГИКОВА
           ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА КАРАИВАНОВА
           ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ДЕЛЧЕВА
           ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           ВИОЛЕТА ЯНКОВА БАНЕВА
           ВЛАДИМИР ТЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЛАДИМИР ЯНЕВ ЧАНКОВ
           ВЛАДИМИРА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЕВА
           ВЪЛКАНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА РАДИЧЕВА
           ГАЛИНА ЯНКОВА КАРАУЛАНОВА
           ГАЛЯ ДАНЧЕВА ИЛИЕВА
           ГАНКА ГИЧЕВА ПЕТРОВА
           ГЕНЧО МАВРОДИЕВ ОРМАНОВ
           ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СТАЛЕВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ МАРИНОВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГАЙДАЖИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАЛЕВ
           ГЕОРГИ ДОБРЕВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ДОРЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЖЕКОВ КОСТОВ
           ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ НИКОДИМОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТАВРЕВ МИТРЕВ
           ГЕОРГИ СТАТЕВ СТАТЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЯНЕВ ЯНЕВ
           ГЕОРГИЦА АСЕНОВА ХРИСТОВА
           ГЕРАСИМ ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
           ГЕРГАНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
           ГИТА ИВАНОВА ДИМОВА
           ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           ГОСПОДИН ГОГОВ МАРИНОВ
           ГОСПОДИН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
           ГОСПОДИН ИВАНОВ МЪНЕВ
           ГОСПОДИН СТАЛЕВ АНГЕЛОВ
           ГОСПОДИНКА ЗАХАРИЕВА ЯНЕВА
           ГРЕТА ВЪЛКОВА ДИМИТРОВА
           ГЬОКМЕН ЙЪЛМАЗ ИСМАИЛ
           ГЮЛЕР КАСИМ ИСМАИЛ
           ГЮЛСЕМИН МУХАММЕТ БАШ
           ГЮЛСЕР РАМИС МЕХМЕД
           ГЮНЕР АДИЛ АДЕМ
           ДАВИД ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ДАВИД ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МАДЖАРОВ
           ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ГОСПОДИНОВ
           ДАНИЕЛ ТЕНЧЕВ ЛЕКОВ
           ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДУЛЕВА
           ДАНИЕЛА ДИНКОВА КОЛЕВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА МАРИАНОВА МАСТЕВА
           ДАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДАФИНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
           ДЕЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ДИНЧЕВ МИТРЕВ
           ДЕЛЯН ВАЛЕНТИНОВ МИТРЕВ
           ДЕЛЯН ЛЮБОМИРОВ СЛАВЧЕВ
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           ДЕНИЦА ДОБРИНОВА КУЗЕВА
           ДЕНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДОНКОВА
           ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ПАВЛОВА
           ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
           ДЕСИСЛАВА ЦЕЦКОВА ЛЕЩАРСКА
           ДЕЯН ПЕТРОВ САМАРДЖИЕВ
           ДЖУЛЕТТА РОБИКОВНА БЕГЛЯРОВА
           ДИАНА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИАНА МАРИНОВА БЛАТЕВА
           ДИАНА ХРИСТОВА ТЕНЕВА
           ДИАНА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
           ДИЛЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ДИЛЯНА ГЕНЧЕВА МАВРОДИЕВА
           ДИМА РУСЕВА ВЪЛЕВА
           ДИМИТРА ИВАНОВА ЯНЕВА
           ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЛИЧЕВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           ДИМИТЪР ВЪЛЕВ ПЕТКОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ
           ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ХРИСТОЗОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
           ДИМИТЪР РАЛЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ФЕРАЛИЕВ
           ДИМКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
           ДИМКА ПЕТКОВА МАНОЛОВА
           ДИМКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
           ДИМО ГЕНОВ ТОЧЕВ
           ДИМО МАНОЛОВ ДИМОВ
           ДИМО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМО НЕДЯЛКОВ ДИМОВ
           ДИМО ПЕТКОВ ЙОТОВ
           ДИМО ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ДИМО ЧАНЕВ ЧАНЕВ
           ДИМЧО АТАНАСОВ ДИМОВ
           ДИНКО ПЕТКОВ ГИКОВ
           ДИНО ТОДОРОВ ДИНОВ
           ДИЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
           ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИГЬОЗЕВА
           ДИЯНА НИКОЛАЕВА КАРАУЛАНОВА
           ДИЯНА РАЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА-ТОНЕВА
           ДИЯНА ТОДОРОВА ВАСЕВА
           ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ АЛБАНОВ
           ДОБРИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ДОБРИН АНГЕЛОВ КУЗЕВ
           ДОБРИН ВАСИЛЕВ РАДИЧЕВ
           ДОБРИНА ИВАНОВА ЧАНЕВА
           ДОБРИНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
           ДОБРОМИР КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР МИНКОВ ЛОЗЕВ
           ДОБРОМИР ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДОБРОМИРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
           ДОНКА АНГЕЛОВА ГАВРАИЛОВА
           ДОНКА ДИМОВА ВЪЛЧАНОВА
           ДОНКА ДОЙЧЕВА КОСТАДИНОВА
           ДОНКА ТОДОРОВА ВЪЛЕВА
           ДОРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЕВГЕНИ ИВАНОВ КОЛАРОВ
           ЕВГЕНИЙ ЛЮБОМИРОВ СЛАВЧЕВ
           ЕВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЪШКЪН
           ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА БУХАРИЕВА
           ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ДИМОВА БУДАКОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА СИМЕОНОВА
           ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
           ЕЛЕНКА ЗДРАВКОВА ТОТЕВА
           ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МИТРЕВА
           ЕЛЗА ЯНЕВА МАРКОВА
           ЕЛКА ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА
           ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
           ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ЕМИЛ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ
           ЕМИЛ ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
           ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА РУПП
           ЕРАЙ БЕХЧЕД РАСИМ
           ЖАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ЖЕЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
           ЖЕЛЯЗКА ДИМЧЕВА ДИМОВА
           ЖЕЛЯЗКО МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
           ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ ВЪЛЧАНОВ
           ЖЕНИ СИМЕОНОВА ПЕНЕВСКА
           ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           ЖИВКА ГОСПОДИНОВА ГЕНОВА-ЙОРДАНОВА
           ЖИВКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ЖИВКО АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ
           ЖИВКО ЗАПРЯНОВ ИВАНОВ
           ЖИВКО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
           ЖОРО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ЖУЛИЕН ЯНКОВ ВЪЛЧАНОВ
           ЖУЛИЕТА ВАНЧЕВА ИВАНОВА
           ЗДРАВКА ГЕРАСИМОВА МИХАЙЛОВА
           ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЕЛИЕ МЕДЖАЛИ ИСМАИЛ
           ЗЛАТКА ГРОЗЕВА ВАНГЕЛОВА
           ЗЛАТКА КОЛЕВА ЙОВОВА
           ЗЛАТКА СПАСОВА СПАСОВА
           ЗЛАТКА СТАНЕВА ЛОЗЕВА
           ЗЛАТОМИРА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ЗОРНИЦА ИВАНОВА ГЕРГАНОВА
           ЗОРНИЦА ТИХОМИРОВА ТОТЕВА
           ЗОРНИЦА ЯНКОВА ЯНЕВА
           ИВАЙЛО ИВАНОВ СТАНЧЕВ
           ИВАЙЛО МИНЧЕВ ДИМОВ
           ИВАЙЛО СВЕТОЗАРОВ ИВАНОВ
           ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ ПЕЕВ
           ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЯНЕВ
           ИВАЛИНА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
           ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВОДЕНИЧАРОВ
           ИВАН ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ
           ИВАН ГЬОКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ВЪЛЕВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ГРУДЕВ
           ИВАН ДИМОВ ЧАНЕВ
           ИВАН МИТЕВ СТАНКОВ
           ИВАН НАНЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
           ИВАН РАДКОВ ТОНЕВ
           ИВАН ТЕНЧЕВ ЛЕКОВ
           ИВАН ТИХОМИРОВ ТОТЕВ
           ИВАН ФИЛЕВ ПИЛЕВ
           ИВАН ЩЕРЕВ ИВАНОВ
           ИВАНЕЛА АНДРЕЕВА АЛБАНОВА
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ДЕ МАРКИ
           ИВАНКА ВЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАДЖИЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ДИМОВА АРАБАДЖИЕВА
           ИВАНКА ДОБРЕВА РАДИЧЕВА
           ИВАНКА ИВАНОВА АВРАМОВА
           ИВАНКА МИНЕВА ПЕТКОВА
           ИВАНКА ПЕНЕВА ПЕТРОВА
           ИВАНКА ХРИСТЕВА ХРИСТОЗОВА
           ИВЕЛИНА ДОНЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ЗЛАТЕВА
           ИВЕЛИНА ТОШЕВА СМОЛ
           ИВЕТА ПЕЕВА ТОДОРОВА
           ИЛИАНА МИТКОВА ТЕНЕВА
           ИЛИЯ СТОИЛОВ ДЖУРГОВ
           ИЛКА АСПАРУХОВА СТАЛЕВА
           ИЛКО ВАСИЛЕВ ЧАМОВ
           ИЛЯ СТОЯНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ИОАНА ГОСПОДИНОВА МЪНЕВА
           ИСМИГЮЛ АЛИ ИСМАИЛ
           ЙОВЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           ЙОВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ЙОВКА ТЕНЕВА СПАСОВА
           ЙОРДАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ЙОРДАНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
           ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КАМБЕРОВА
           ЙОРДАНКА КИРЕВА ДИМИТРОВА
           ЙЪЛМАЗ АДЕМ ИСМАИЛ
           КАДИР ТАИР ИЗЕТ
           КАЛБИЕ ИСМАИЛ АДЕМ
           КАЛИНА ПЕТКОВА ЗАПРЯНОВА
           КАЛИНКА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
           КАЛИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧЕВА
           КАМЕН СИМЕОНОВ РУСИМОВ
           КАСИМ АЛИОСМАН ИСМАИЛ
           КАТЯ ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА
           КАТЯ НИКОЛОВА КОТЕВА
           КЕРА ЗАПРЯНОВА АНАСТАСОВА
           КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           КИРИЛКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
           КЛАРА ВЕСКОВА ВАСИЛЕВА
           КОЛЬО АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
           КОЛЮ ИЛИЕВ КОЛЕВ
           КОЛЮ СТАНЧЕВ КОЛЕВ
           КОНСТАНТИН ДАВЛЯТОВИЧ БУХАРИЕВ
           КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БУХАРИЕВ
           КОСТА КАМЕНОВ РУСИМОВ
           КОСТАДИН АНГЕЛОВ МАРГАРИТОВ
           КОСТАДИН БАНЕВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН СТОИЛОВ ДЖУРГОВ
           КРАСЕН ПЕТРОВ САМАРДЖИЕВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАМБЕРОВ
           КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛЕВ
           КРАСИМИР ТОТКОВ ВЪЛЧЕВ
           КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
           КРАСИМИРА АНТОНОВА ДЕЛЧЕВА
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           КРАСИМИРА РУСЕВА КАЗАКОВА-ФЕНЕРСКА
           КРИСТИНА ИВОВА КОЕВА
           КРИСТИНА РОБИКОВНА БЕГЛЯРОВА
           КРИСТИЯН НЕДЯЛКОВ НИКОЛАЕВ
           КРЪСТЮ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
           ЛАЗАР СТОЯНОВ ПЕТКОВ
           ЛЕНА ПЕНЕВА КИРЕВА
           ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЛОЗЮ ДОБРЕВ ЛОЗЕВ
           ЛОРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА-ДОБРЕВА
           ЛЪЧЕЗАР ЯНКОВ ДИМИТРОВ
           ЛЮБЕН ТОДОРОВ ЛЮБЕНОВ
           ЛЮБКА ДИМИТРОВА УРУМОВА
           ЛЮБКА ЖЕКОВА МИТЕВА
           ЛЮБОВ ВИТАЛЕВНА ГРОЗЕВА
           ЛЮБОВ ДИМОВА ЧАНЕВА
           ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ СЛАВЧЕВ
           ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ
           ЛЮБОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ЛЮБОМИРА АНДОНОВА ПОПОВА
           ЛЮБОМИРА КИРИЛОВА МАДЖАРОВА
           ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА КОЛЕВА
           ЛЮДМИЛА ТЕНЧЕВА ЛЕКОВА
           МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДАЛЕНА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
           МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА МИТРЕВА
           МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА БАЛТАДЖИЕВА
           МАНИЖА КОНСТАНТИНОВНА БУХАРИЕВА-ДИМОВА
           МАНОЛ ДИМОВ МАНОЛОВ
           МАРИАН АТАНАСОВ ВЪЛЕВ
           МАРИАНА МИТКОВА ГЕЛЕВА
           МАРИЕЛА ЕМИЛОВА БОГОЕВА
           МАРИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТЕВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           МАРИЙКА КИРЕВА ДИМОВА
           МАРИЙКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИН БОНЧЕВ СТАЙКОВ
           МАРИН ВЕСЕЛИНОВ МИТЕВ
           МАРИН ГОГОВ ПАЛАЗОВ
           МАРИН ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ
           МАРИН ХРИСТОВ НИКОВ
           МАРИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
           МАРИНА НЕДЯЛКОВА ПАСАЛАКУА
           МАРИНА СЛАВОВА СТЕФАНОВА
           МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МАРИЯ ВЕЛИНОВА МИЛЕНКОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           МАРИЯ ГОГОВА ДИМОВА
           МАРИЯ ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ТЕНЧЕВА
           МАРИЯ ИЛИНИЧНА САФТА
           МАРИЯ МАНОЛОВА ДИМОВА
           МАРИЯ МАРИНОВА БОГОЕВА
           МАРИЯ МИЛКОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           МАРИЯ ТЕНЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА
           МАРИЯ ЯНКОВА СЪБЕВА
           МАРИЯН КОСТАДИНОВ БАНЕВ
           МАРИЯН СТОЯНОВ ТОМОВ
           МАРИЯНА МИТКОВА МАРИНОВА
           МАРИЯНА ПЕТРОВА ГАНЕВА
           МАРИЯНА ТЕНЧЕВА ВЪЛЕВА
           МАРИЯНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
           МАРТИН РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
           МАРТИН РУМЕНОВ РУСЕВ
           МАЯ КОСТАДИНОВА ЧАНКОВА
           МИЛАНА РОБЕРТОВНА БЕГЛЯРОВА
           МИЛАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ
           МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           МИЛЕНА ЕМИЛОВА СЕЛАЛМАЗ
           МИЛЕНА ИВАНОВА ЯНКОЛОВА
           МИЛЕНА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
           МИЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
           МИЛЕНА СТАЙКОВА СОЛАКОВА
           МИЛКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           МИЛКО ПЕТРОВ МИЛКОВ
           МИМА СТАТЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИНКА ВАСИЛКОВА МЕЛЕЗОВА
           МИНКА ГИНЕВА ПАМУКОВА
           МИНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
           МИНКА ДОБЧЕВА ПЕТРОВА
           МИНКА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
           МИНКА ПЕТРОВА ЛАТЕВА
           МИНЧО ИВАНОВ ДИМОВ
           МИНЧО ЛАТЕВ ЛОЗЕВ
           МИРЕЛА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
           МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДЕЛЧЕВ
           МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
           МИРХАН МЮМЮН ЮСЕИН
           МИТКА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА
           МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           МИТКО МАРИНОВ ВАНЧЕВ
           МИТКО ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ
           МОНИКА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА
           МУХАРЕМ ХАМДИ ХАБИЛ
           МЮЖГЯН АХМЕД МУСТАФА
           МЮМЮН ХАКЪ ЮСЕИН
           НАДЕЖДА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
           НАДЕЖДА ПЕТКОВА ХРИСТОНОВА
           НАДЕЖДА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
           НАДИСЛАВ МАРИАНОВ РАЕВ
           НАДКА ДОНЕВА ДИМИТРОВА
           НАДКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
           НАДЯ ДИМИТРОВА АФЕНЛИЕВА
           НАДЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
           НАДЯ ЛЮДМИЛОВА БУЦОВА
           НАНЮ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           НЕВЕНА ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЕВА
           НЕДКО ИВАНОВ МАРКОВ
           НЕДКО КАМЕНОВ РУСИМОВ
           НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ЗЛАТЕВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
           НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ДИМОВ ДИМОВ
           НЕЛИ БЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА
           НЕЛИ ЛОЗКОВА СТАТЕВА
           НЕШКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА ЕРОЛ
           НИКИФОР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
           НИКОЛА ДИМОВ ГРОЗЕВ
           НИКОЛА ЦАНКОВ ЦВЕТКОВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КОСТОВ
           НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
           НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАУЛАНОВ
           НИКОЛАЙ ДИМОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
           НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГРОЗЕВ
           НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
           НИКОЛИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
           НОРА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
           НУРХАН МУХАРЕМ ХАМДИ
           ОЛГА ДИНЕВА ТОДОРОВА
           ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
           ПАВЕЛ ИВАНОВ САФТА
           ПАВЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ПАНАЙОТ ПЕНЕВ ПАНАЙОТОВ
           ПАНКА ПЕТЕВА ГРОЗЕВА
           ПАНТЕЛЕЙ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
           ПАНЧО ЦВЕТКОВ ПАНЕВ
           ПЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           ПЕТКО ДАЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТКО ФИЛИПОВ ХРИСТОНОВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР КРЪСТЕВ САМАРДЖИЕВ
           ПЕТЪР РАДЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ЮЛИЕВ БОРИСОВ
           ПЕТЬО ЖИВКОВ ГОСПОДИНОВ
           ПЕТЯ ГОЧЕВА ИВАНОВА-ГУДЕЛА
           ПЕТЯ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕЕВА
           ПЕТЯ МИХАЙЛОВА МИТЕВА
           ПЕТЯ СЛАВОВА СЛАВОВА
           ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ВЪЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
           ПЛАМЕН ХРИСТОВ ТЕНЕВ
           ПЛАМЕНА ВЪЛЕВА СТАЛЕВА
           ПЛАМЕНА ПАНЧЕВА МАРИНОВА
           ПОЛИНА ПАНТЕЛЕЕВА ВЪЛЧЕВА
           ПОЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
           РАДИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           РАДКА ГРУДЕВА СТОЙКОВА
           РАДКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА
           РАДКО ДИМИТРОВ СТОЕВ
           РАДОСЛАВ ВАНГЕЛОВ ТОНЕВ
           РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
           РЕНЕТА МАРИАНОВА ВЪЛЕВА
           РЕНИСЛАВА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА
           РОКСАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
           РОСИЦА БОЖИНОВА СТЕФАНОВА
           РОСИЦА МАРКОВА РУСЕВА
           РОСИЦА ЯНЕВА СЛАВЧЕВА
           РУЖА ИВАНОВА ЦЕНОВА
           РУМЕН БОЙЧЕВ СТОЯНОВ
           РУМЕН ДОБРЕВ РУСЕВ
           РУМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
           РУМЕН НИКОЛОВ КОЛЕВ
           РУМЕН ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ
           РУМЯНА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
           РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           РУМЯНА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
           РУСИ ДИМОВ ВЪЛЕВ
           САВКО ТРАЙЧЕВ САВОВ
           СВЕТЛА ТОДОРОВА КУЦИЛИ
           СВЕТЛАНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
           СВЕТОЗАР ДИНКОВ ДИМИТРОВ
           СВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЕЛЕВ
           СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БОЙЧЕВ
           СЕЛЯХТИН САДЕТИН МЕХМЕД
           СЕРГИЙ ПАВЛОВИЧ САФТА
           СИЙКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
           СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
           СИЛВИЯ АТАНАСОВА ЦОНЕВА
           СИМЕОН ПАНЧЕВ СИМЕОНОВ
           СЛАВКА КОЛЕВА КАЗАКОВА
           СЛАВЧО НИКОЛОВ СЛАВОВ
           СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           СНЕЖАНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
           СОФКА СТОЯНОВА КОСТОВА
           СПАС ПЕНЕВ СПАСОВ
           СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
           СТАНИМИР ДЕЛЧЕВ ПЕЕВ
           СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДУЛЕВ
           СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ
           СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
           СТАНИСЛАВА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
           СТАНКА ВАСИЛЕВА СТАМОВА
           СТАНКА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           СТАНКА НИКОВА КОЕВА
           СТАНЧО КОЛЕВ КОЛЕВ
           СТАТИ ГОЧЕВ СТАТЕВ
           СТЕЛА БОНЧЕВА БАНЕВА
           СТЕЛА ДЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
           СТЕЛА ИЛИЕВА ЦЕНОВА
           СТЕФАН АНГЕЛОВ КУЗЕВ
           СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФКА ИЛИЕВА РАДЕВА
           СТИЛИАНА ГЕОРГИЕВА БЕХОВА
           СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
           СЪБКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ ДЕЛЧЕВА АСЕНОВА
           ТАНЯ РУМЕНОВА ЕМИЛОВА
           ТАНЯ РУСКОВА ГОСПОДИНОВА
           ТАНЯ СТОЯНОВА ВЪЛЕВА
           ТАТЯНА АНАТОЛЕВНА АЛБАНОВА
           ТАТЯНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
           ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
           ТЕОДОР ЕМИЛ ТОДОРОВ
           ТЕОДОРА ВЕНЕТОВА СТОЯНОВА
           ТЕОДОРА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
           ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ЗАПРЯНОВ
           ТИХОМИР ИВАНОВ ТОТЕВ
           ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ТИХОМИРА ТИХОМИРОВА ЙОВЧЕВА
           ТОДОР ДИМИТРОВ ЛУКАРЕВ
           ТОДОР ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ
           ТОДОРКА ИВАНОВА ЯНЕВА
           ТОМИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
           ТОНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНКА ГИНЕВА ВЪЛЧАНОВА
           ТОНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ТОНКА ПЕТКОВА ЗАПРЯНОВА
           ТОСКА АНГЕЛОВА ЦАКОВА
           ТОЦКА СТОЯНОВА ТОПЧЕВА
           ТОШКО ВЪЛЕВ ТОЧЕВ
           ТРАЯНА ГЕРАСИМОВА МИХАЙЛОВА
           ТЮРКЯН КАСИМ АЛИОСМАН
           ТЯНКА ДИНКОВА ВАСЕВА
           ФАЙТИН АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
           ФАТМЕ СЕЛЯХТИН БАЙЪК
           ФЕДЯ БОРИСЛАВОВ МАРКОВ
           ФЕРДУН ЮКСЕЛ КЬОРОВ
           ХАБИБЕ АДИЛ ЮСЕИН
           ХАФИЗЕ ЮСУФ ХАБИЛ
           ХРИСТИАН ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ
           ХРИСТИАНА НИКОЛАОС ГУДЕЛА
           ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
           ХРИСТО ГЕНЧЕВ МАВРОДИЕВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
           ХРИСТО ГОЧЕВ КИСЬОВ
           ХРИСТО ДАФИНОВ ЦЕНОВ
           ХРИСТО ДИМОВ ЯНЕВ
           ХРИСТО МИХАИЛОВ ДИНЕВ
           ХРИСТОСКО ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ
           ЦВЕТА ХАРАЛАНОВА ДИМОВА
           ЦВЕТЕЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДИМИТРОВА
           ЦВЕТКА ПАУНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЧАВДАР ДИНКОВ ДИМИТРОВ
           ЧАНА ИВАНОВА БАЛТАДЖИЕВА
           ШЕНОЛ ШАБАН АРИФ
           ЩЕРЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЕЛЕНКОВА
           ЮЛИЯ ХРИСТОФОРОВА ВЪЛЕВА
           ЮСУФ РАФЕТ МУСТАФА
           ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
           ЯНИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА ДИМИТРОВА
           ЯНКА БАЙКОВА МИТЕВА
           ЯНКА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
           ЯНКА ДИНЕВА КОЛАРОВА
           ЯНКА МАРИНОВА ПАЛАЗОВА
           ЯНКО ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЧАНОВ
           ЯНКО КРЪСТЕВ ЯНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛБЕНА КИРИЛОВА РАДИЧЕВА
           АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ СТЕФАНОВ
           АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ЙОСИФОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
           АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ РИСКОВ
           АЛЬОША ГРИШЕВ БОЯНОВ
           АНА МИХАЙЛОВА ВЕЛЧЕВА
           АНГЕЛ АТАНАСОВ РУСЕВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАНКОВ
           АНГЕЛ НИКОЛОВ ДИЧЕВ
           АНГЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПАИСИЕВ
           АНДОН ГРОЗЕВ ПЕТКОВ
           АНДРЕАН НИКОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧУРЧУЛИЕВА-ЯНЕВА
           АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДЕВА
           АНЕТА ДАНЧЕВА КРАСИМИРОВА
           АНЕТА ИВОВА МИШЕВА
           АНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           АНТОАНЕТА БОЙКОВА СМИЛЕНОВА
           АНТОАНЕТА РАДЕВА МИТРЕВА
           АНТОАНЕТА ТЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОН ИЛИАНОВ БАЛИНОВ
           АНТОН МИТКОВ АНДОНОВ
           АНТОН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           АНТОНИЯ ХРИСТОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           АСЕН АНТОВ КАРАГЕОРГИЕВ
           АТАНАС АНГЕЛОВ РУСЕВ
           АТАНАС ГИНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           БЕЙСИМ ИЛЯЗОВ НАСУФОВ
           БИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           БЛАГОЙ ИЛКОВ КОСТАДИНОВ
           БОГДАН БОРИСЛАВОВ НЕНЧЕВ
           БОЙЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
           БОРИС ДОБРОМИРОВ МАРКОВ
           БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТЕНЧЕВ
           БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
           БОРИСЛАВ МИТКОВ НИНЧЕВ
           БОРИСЛАВ СТОЯНОВ НЕНЧЕВ
           БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ФОТЕВ
           БОРЯНА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА
           БОЯН НЕДЯЛКОВ ХУБЕНОВ
           БОЯН ТОДОРОВ МАЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
           ВАЛЕНТИН ПАНЕВ БОНЕВ
           ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВ ПАИСИЕВ
           ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ПЕНЕВ
           ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ЯНЕВ
           ВАЛЕНТИНА ВАНЧЕВА ИВАНОВА
           ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА
           ВАЛЕРИ РУМЕНОВ БОНЕВ
           ВАНЯ ИВАНОВА ГЕРЕНСКА
           ВАНЯ СТЕФАНОВА БОНЕВА
           ВАСИЛ ИВАНОВ ЦАЧЕВ
           ВАСИЛ МИЛУШЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНКОВ
           ВАСИЛ ТОДОРОВ КЕХАЙОВ
           ВАСИЛЕНА НИКОЛАЕВА РУСЕВА
           ВЕЛИКА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
           ВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
           ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА МИШЕВА
           ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА АНТОВА
           ВЕЛИЧКА СЛАВОВА МАРИНЧЕВА
           ВЕЛЬО ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
           ВЕНЕТА ГОСПОДИНОВА БОЙЧЕВА
           ВЕНЕТКА АСПАРУХОВА МАЛЧЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ ПАНЕВ
           ВЕРОН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
           ВЕРОНИКА ЙОНКОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕРОНИКА ТОДОРОВА МИТЕВА
           ВЕСЕЛИН ДИНОВ ТОДОРОВ
           ВЕСЕЛИНА ГЕНОВА МАВРОВА
           ВЕСЕЛИНА СТОЙКОВА ИВАНОВА
           ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА КИРОВА
           ВИОЛЕТА АНАСТАСОВА ДОНЕВА
           ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ЯКИМОВА
           ВИОЛЕТА ПЕТЕВА ИВАНОВА
           ВЛАДИМИР ДИМОВ МИНОВ
           ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ДРАГОСТИНОВ
           ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ МАЛЧЕВ
           ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ КРЪСТЕВ
           ВЪЛКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
           ВЪЛКО КИРИЛОВ ВЪЛКОВ
           ГАБРИЕЛ НИКОЛОВ МАНДОВ
           ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
           ГАБРИЕЛА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ГЕЛА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧАНКОВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТЕНЧЕВ
           ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ЯНКОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОТКОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ РИСКОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕНЧЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕРГАНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           ГЕРГАНА ГОШЕВА ГОГОВА
           ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ИЛИЕВА БОНДАРЕВА
           ГЕРГАНА ТОДОРОВА МИТЕВА
           ГЕРГАНА ТОЧЕВА СТОЯНОВА-ДЕНЧЕВА
           ГИНКА ИГНАТОВА ГОСПОДИНОВА
           ГОСПОДИН ГИНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГОСПОДИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ
           ГОСПОДИНКА СТОЙЧЕВА ДИЯНОВА
           ГОЧО ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           ГОЧО ЛОЗЕВ ЖЕЛЕВ
           ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           ГЮЛШЕН МЮМЮН МУРАД
           ГЮЛШЕН САЛИФ ТАХИР
           ГЮРГА ДИМИТРОВА МАЛЧЕВА
           ДАМЯН ХРИСТОВ ФОТЕВ
           ДАНАИЛ МИРЕНОВ МИХАЙЛОВ
           ДАНАИЛ РУСКОВ ВЕЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ АНТОНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
           ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА ЖИВКОВА ВИДЕВА
           ДАНИЕЛА МИТКОВА ДОНЕВА
           ДАРИНА АЛЕКСАНДРОВА УЗУНОВА
           ДАФИНКА ДИМИТРОВА ДУЛЕВА
           ДЕНИЦА ГИНЕСЛАВОВА НИКОЛОВА
           ДЕНИЦА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           ДЕНИЦА КРУМОВА КАРАСТАНЕВА-БАЛИНОВА
           ДЕНКО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
           ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
           ДИАНА ГИНЕВА МАНДОВА
           ДИАНА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
           ДИАНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
           ДИЛЯНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
           ДИЛЯНА СТЕФАНОВА ВЕЛЧЕВА
           ДИЛЯНА СТОЯНЧЕВА РИСКОВА
           ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
           ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
           ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИЯ КОЛЕВА КОНДОВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИБРИШИМОВ
           ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕЛЕНОВ
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
           ДИМИТЪР ДИАНОВ СТОЯНОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЕВСКИ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДЕВ
           ДИМИТЪР ИЛКОВ КОСТАДИНОВ
           ДИМИТЪР КУЦАРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕНКОВ МАЗГАЛОВ
           ДИМИТЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА ВЪЛКОВА ПЕТКОВА
           ДИМО ЖЕКОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           ДИМО ПАНЕВ ДИМОВ
           ДИНКО ЖЕЛЯЗКОВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНКО РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ
           ДИНЧО НЕЙКОВ ВЕЛЧЕВ
           ДИЯН ИВАНОВ ДИЯНОВ
           ДОБРИ ГОСПОДИНОВ ПАЛАЗОВ
           ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ДИЛКОВСКА
           ДОБРИНКА ЛОЗКОВА ПАНЕВА
           ДОБРИНКА СЛАВЧЕВА ДАНЕВСКА
           ДОНКА ДИМОВА ДОЙЧЕВА
           ДОНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
           ДРАГОМИР ИВАНОВ ДРАГИЕВ
           ДРАГОМИРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
           ДУРАН РЕДЖЕБ ДУРАН
           ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧАНКОВА
           ЕДУАРД ЯСЕНОВ МЕТРАШЕВ
           ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
           ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОВЧЕВА-НЕНЧЕВА
           ЕЛЕНА ЖИВКОВА ВЕЧЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТОДОРОВА
           ЕЛЕНА ИЛИАНОВА БАЛИНОВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА ФОТЕВА
           ЕЛЕНА СПАСОВА ГОСПОДИНОВА
           ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕНОВСКА
           ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
           ЕЛЕОНОРА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
           ЕЛИНА ВИКТОРОВА МАНОЛОВА
           ЕЛИЯНКА ДИМИТРОВА КИРЕВА
           ЕЛКА ИВАНОВА ЦАЧЕВА
           ЕМИЛ ЕНЧЕВ КОСТОВ
           ЕМИЛ НИКОЛОВ ЛАЛОВ
           ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ТОНЧЕВ
           ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ГИГЕЛОВА
           ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА
           ЕНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕНЧО ЛИЧЕВ КОСТОВ
           ЕРДАЛ САМИ САЛИМ
           ЖАКЛИН МАРИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           ЖАКЛИНА ДИАНОВА ПЕТРОВА-АТАНАСОВА
           ЖАНЕТА ПЕТКОВА ДЕМИРЕВА
           ЖАСМИНА РИЗОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖЕКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
           ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА ДИМОВА ЯНКОВА
           ЖИВКА СТАЙКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЖИВКО БОРИСЛАВОВ НЕНЧЕВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           ЖИВКО ПЛАМЕНОВ ПАНЕВ
           ЖИВКО ТОДОРОВ БОЖЕВ
           ЖУЛИЕТА РАДЕВА ДОБРЕВА
           ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ЗЕРЕГЮЛ РАСИМ ДАУД
           ЗЕФИРА НЕДЯЛКОВА ПАВЛОВА
           ЗЛАТА БОЖИНОВА АТАНАСОВА
           ЗЛАТИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ЗЛАТКА АТАНАСОВА БОРИСОВА
           ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА КОСТОВА
           ЗЛАТКА СПАСОВА АНГЕЛОВА
           ЗЛАТКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
           ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
           ИВАЙЛО АНГЕЛОВ РУСЕВ
           ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
           ИВАН БОРИСОВ ВЪЛКАНОВ
           ИВАН ВАСИЛЕВ ЦАЧЕВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ДАНЕВСКИ
           ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ДОБРОМИРОВ МАРКОВ
           ИВАН ДРАГИЕВ ВЕЛИКОВ
           ИВАН ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЗДРАВКОВ КОСТАДИНОВ
           ИВАН КИРИЛОВ ГИНОВ
           ИВАН КОЛЕВ ГРОЗЕВ
           ИВАН КОЛЕВ СПАСОВ
           ИВАН ЛАТЕВ СТОЕВ
           ИВАН МАРИНОВ МАВРОВ
           ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН ПЕНЧЕВ МАЛЧЕВ
           ИВАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН РАДКОВ РАДЕВ
           ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА РАЙКОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
           ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ПЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
           ИВАНКА ЦЕНОВА ТАНЕВА
           ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
           ИВЕЛИНА ТИЛЕВА ТОДОРОВА
           ИВО ХРИСТОВ ГЕНОВ
           ИЗАБЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА
           ИЛИАН ВЛАДИМИРОВ МИНОВ
           ИЛКО БЛАГОЕВ КОСТАДИНОВ
           ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           ИРИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
           ИРИНА КОЛЕВА МАНОЛОВА
           ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕНОВСКИ
           ЙОРДАНКА ДИЧЕВА СТАНЧЕВА
           ЙОРДАНКА ЕВТИМОВА ИВАНОВА
           КАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
           КАЛОЯН АСЕНОВ КАРАГЕОРГИЕВ
           КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
           КАМЕН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
           КАНА ДОБРЕВА ШИШКОВА
           КАНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА МАЗГАЛОВА
           КАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ШИШКОВА
           КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
           КАТИНА БОРИСОВА АТАНАСОВА
           КАТЯ КОЛЕВА КРЪСТЕВА
           КАТЯ ОМАР АМУРИ
           КЕРИМЕ ИСА МЮМЮН
           КИНА ГОЧЕВА БОЖЕВА
           КИНКА ПАНЧЕВА СТЕФАНОВА
           КИРИЛ НИКОЛОВ ГИНОВ
           КИРИЛ ТОДОРОВ ТОНЧЕВ
           КИРИЛ ЯНКОВ КИРЕВ
           КИРИЛКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           КИЧКА МИШЕВА МИХАЙЛОВА
           КОЛЬО СТОЯНОВ ЯНЕВ
           КОЛЮ МИТЕВ КОЛЕВ
           КОЛЮ МИТРЕВ ДАПКОВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
           КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ МАЛЧЕВ
           КРАСИМИР ГОЧЕВ ЖЕЛЕВ
           КРАСИМИР ГРУДЕВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР ПАВЛОВ ПЕТРОВ
           КРАСИМИР ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
           КРАСИМИРА ИВАНОВА ФИЛИПОВА-БОЖЕВА
           КРАСИМИРА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
           КРЕМЕНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
           КРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ЧУДОМИРОВ
           КРЪСТИНА ТЕНЕВА КОСТОВА
           КЪНЧО ВЪЛЕВ КРЪСТЕВ
           ЛАЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
           ЛАЛКА ЦВЕТКОВА МИТОВА
           ЛЕНКО РАЙКОВ АНГЕЛОВ
           ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ТОТКОВА
           ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА-МИТЕВА
           ЛИЛЯНА ФИЛОТЕЕВА ФИЛОТЕЕВА
           ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
           ЛОЗКА НИКОВА МИТРОВА
           ЛОЗКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА
           ЛОЗКА РАЙЧЕВА СТОЙНОВА
           ЛЪЧЕЗАР ЮРИЕВ ЛОЗЕВ
           ЛЮБИМКА ДИМИТРОВА БУДУРОВА
           ЛЮБОМИР АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ
           МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИАНА БОРИСОВА СТАНЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОТОВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
           МАРИЙКА ТИЛЕВА СРЕБРЕВА
           МАРИН ВЕРОНОВ ИВАНОВ
           МАРИН ЖЕКОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           МАРИО ЮРИЕВ ЛОЗЕВ
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ДИМОВА ВЪЛКАНОВА
           МАРИЯ ЕНЧЕВА КОСТОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА МАВРОВА
           МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИЯ КИРИЛОВА ЯНКОВА
           МАРИЯ МИТЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА КАЛИНКОВА
           МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ТОНЕВА МАВРЕВА
           МАРИЯНА БОРИСОВА ПОТУР
           МАРТИН АНТОНОВ МИТКОВ
           МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
           МЕЛЕХАТ ХАСАН СМАИЛ
           МИЛЕН ВЕРОНОВ ИВАНОВ
           МИЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДЕВА
           МИЛЕНА АСЕНОВА ГОСПОДИНОВА
           МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИЛУШЕВА
           МИЛЕНА ЯНЕВА ПЕТРОВА
           МИЛКО ПЕНЕВ МИЛКОВ
           МИЛЧО ТЕНЕВ БУДУРОВ
           МИНКА ГАНЕВА ДЕМИРЕВА
           МИНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
           МИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
           МИНЬО ИВАНОВ МИНЕВ
           МИРА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВ НИКОЛОВ МАНДОВ
           МИРЧО ДИМИТРОВ КОСЕВ
           МИТКО ДОНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           МИТКО КОЛЕВ МИТЕВ
           МИТРА ЗАПРЯНОВА ВАКРИЛОВА
           МИХАИЛ НИКОЛОВ ГЕРЕНСКИ
           МИШО ОГНЯНОВ МИТЕВ
           МУСТАФА РАФЕТ МУСТАФА
           НАДЯ ЖЕКОВА БОНЕВА
           НАДЯ МИХАЙЛОВА ПЕНЕВА
           НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
           НЕВЕНА АТАНАСОВА ТЕНЕВА
           НЕВЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
           НЕДА ИВАНОВА ДИМОВА
           НЕДЕЛЯ СТАНЕВА СЛАВОВА
           НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА МИТЕВА
           НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
           НЕДЯЛКА ЦЕНОВА ДЕЛЧЕВА
           НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ ЯКИМОВ
           НЕДЯЛКО МАТЕВ ДИМИТРОВ
           НЕЛИ КРИСТИЯН ГАРГОВА
           НЕЛИНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА
           НИКОЛА ДОБРЕВ ДИЧЕВ
           НИКОЛА ИВАНОВ ГРОЗЕВ
           НИКОЛА ХРИСТОВ ТОДЕВ
           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ
           НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ
           НИКОЛАЙ МИТЕВ МАНДОВ
           НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
           НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ДРАГАНОВ
           НИКОЛАЙ РАДЕВ ДОБРЕВ
           НИКОЛЕТА СПАСОВА ГОСПОДИНОВА
           НИКОЛИНА ВЪЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           ОЛГА ПЛАТОНОВНА РИСКОВА
           ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ПАВЕЛ СТРАТИЕВ СТРАТИЕВ
           ПАВЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ АНГЕЛОВ
           ПАВЛИН ЛОЗКОВ ПАНЕВ
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА
           ПАНЧО ВАЛЕНТИНОВ БОНЕВ
           ПЕНЮ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
           ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
           ПЕТРОНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
           ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ТОМОВ КРЪСТЕВ
           ПЕТЬО СТАНИСЛАВОВ ПЕТЕВ
           ПЕТЯ ДОНКОВА ЯНЕВА
           ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ЯНКОВА
           ПЕТЯ НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА
           ПЕТЯ ЯНЧЕВА АРНАУДОВА
           ПЛАМЕН БЛАГОЕВ МАЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ДИМОВ ДИМОВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕНА ВЪЛКОВА ТОДОРОВА
           ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           РАДИ ДИМИТРОВ РАДЕВ
           РАДИНА ТАНЕВА ВЪЛКАНОВА
           РАЙНА АЛЕКСИЕВА ЯКИМОВА
           РАМАДАН КАЙРОВ БАЙРЯМОВ
           РЕНА ЗАПРЯНОВА ИВАНОВА
           РЕНЕТА ПЕТЕВА ПЕТКОВА
           РОЗА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           РОСЕН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
           РОСЕН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           РОСИЦА БОРИСОВА ДАНЕВА
           РОСИЦА НОНЧЕВА ДРАГОСТИНОВА
           РУЖА ИВАНОВА ГИНОВА
           РУМЕН ЕВГЕНИЕВ БОНЕВ
           РУМЕН СОФРОНИЕВ ГЕРГОВ
           РУМЕН ТЕНЧЕВ ГАНЧЕВ
           РУМЯНА ЯНКОВА ТОНЕВА
           РУСИ ТАНЧЕВ ТАНЕВ
           РУСКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           РУСКА КОЛЕВА ПАНЕВА
           РУСЛАН ДАМЯНОВ ТАНЕВ
           САДУЛА САМИ САДУЛА
           САМИ МЮМЮН САЛИМ
           САМИ САДУЛА МУРАД
           САМИ ШАБАН МЮМЮН
           СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ЛОЗЕВА
           СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ ЯНЕВ
           СЛАВКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
           СЛАВКА СТОЙКОВА ПЕНЕВА
           СЛАВЧО ПАНЕВ СЛАВОВ
           СЛАВЧО ТОНЧЕВ СЛАВОВ
           СОНЯ ПЕТРОВА РАДЕВА
           СОФИЯ КИРИЛОВА ТОНЧЕВА
           СОФИЯ-НИКОЛ НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА
           СПАС ГЪЛЪБОВ ГОСПОДИНОВ
           СТАНА КУРТЕВА ТОДОРОВА
           СТАНИМИР ПАНАЙОТОВ СТЕФАНОВ
           СТАНИСЛАВ МИТКОВ ДОНЕВ
           СТАНИСЛАВ ПЕТЕВ ДАНЕВ
           СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ИВАНОВ
           СТАНКА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
           СТАНКА НИЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           СТЕЛА ИВАЙЛОВА ВАНЕВА
           СТЕЛЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           СТЕЛЯНА МИХАЙЛОВА ПАРХОВА
           СТЕФАН ПАНАЙОТОВ СТЕФАНОВ
           СТЕФКА ДИЯНОВА ДИМИТРОВА
           СТЕФКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТОЙКА ДИНЕВА ГИНЕВА
           СТОЙКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
           СТОЙКО ГАНЧЕВ СТОЙНОВ
           СТОЙЧО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           СТОЯН БИСЕРОВ АСЕНОВ
           СТОЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
           ТАНА ДОНЧЕВА ПЕТКАНИНА
           ТАНЧО РУСЕВ ТАНЕВ
           ТАНЯ ИВАНОВА МИЛКОВА
           ТАНЯ МИЛЧЕВА БУДУРОВА
           ТАНЯ НИКОЛОВА РУСЕВА
           ТАТЯНА АНАТОЛИЕВНА МАРКОВА
           ТАТЯНА ДОБРЕВА НИКОВА-ГЕНОВА
           ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ТАТЯНА ЯНКОВА ДЕЛЧЕВА
           ТЕНЧО КИРИЛОВ ВЪЛКОВ
           ТЕНЧО МИЛКОВ ТЕНЧЕВ
           ТЕОДОР ЙОНКОВ ГЕОРГИЕВ
           ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
           ТЕОДОРА ГОЧЕВА ДИМИТРОВА
           ТЕОДОРА ЖИВКОВА БОЖЕВА
           ТЕОДОРА СТАНИСЛАВОВА ТОДЕВА
           ТЕОДОРА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
           ТИХОМИР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
           ТИХОМИР СПАСОВ ГОСПОДИНОВ
           ТОДОР ВЪЛЕВ МИТЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ДИМИТРОВ СМИЛЕНОВ
           ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ БОЖЕВ
           ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР МИНЧЕВ СТОЯНОВ
           ТОДОР ПАВЛОВ ДИМОВ
           ТОДОР ХРИСТОВ КОНДОВ
           ТРИФОН ХРИСТОВ ВИДАРКИНСКИ
           ТЯНКО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
           ТЯНКО ЯНКОВ СТАТЕВ
           ФАНИЕЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА-ПЕНЧЕВА
           ФАНКА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА
           ФАНКА ДИМОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           ФЕРИХАН СЮЛЕЙМАН ХЮСНИ
           ХАФИЗЕ САМИ ХЮСМЕН
           ХРИСТИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
           ХРИСТИНА ДИЧЕВА ХРИСТОЗОВА-ПЕТКОВА
           ХРИСТИНА ХРИСТОВА СЛАВОВА
           ХРИСТИНА ХРИСТОВА ТОМОВА
           ХРИСТИНКА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА
           ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ГЕНОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ХРИСТО МИШЕВ ОГНЯНОВ
           ХРИСТО НИКОЛОВ ТОДЕВ
           ХРИСТО ПЕТЕВ ПЕТКОВ
           ХРИСТО ПИЛЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ТОДОРОВ КОНДОВ
           ХРИСТОЗ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
           ЦАНКО БЛАГОЕВ МАНОЛОВ
           ЦЕНО ТАНЧЕВ ТАНЕВ
           ЮЛИЯ РАЛЕВА ДИМИТРОВА
           ЮМЕГЮЛ ЕМИН САЛИМ
           ЮРИЙ ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ
           ЯНА ГРУДЕВА ГЕНЕВА
           ЯНА НИЧЕВА АНДОНОВА
           ЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           ЯНКА ИВАНЧЕВА РАДЕВА
           ЯНКА КРЪСТЕВА ЯНЕВА
           ЯНКА НИКОЛАЕВА БОЖКОВА
           ЯНКО ВЪЛЧЕВ ЯНЕВ
           ЯНКО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
           ЯНКО МАТЕВ ДИМИТРОВ
           ЯНКО СТАТЕВ ЯНКОВ
           ЯСЕН КИРИЛОВ МЕТРАШЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЙГЮЛ СЮЛЕЙМАН ТЮФЕКЧИОГЛУ
           АЙЛИН СЮЛЕЙМАН ЮСУФ
           АЙХАН САБРИ ХАСАНСАБРИ
           АЙШЕ АЗИС ЮМЕР
           АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ВАНГЕЛОВ
           АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ПЪРВАНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СЕВРИЙСКИ
           АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ АРНАУДОВ
           АЛЕКСАНДЪР ПЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ МОМЧИЛОВ
           АЛИЕ ФАРИТИН ЮСУФ
           АНА СЕВЕРИНОВА МИТЕВА
           АНАБЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
           АНАСТАС НЕДЯЛКОВ АРНАУДОВ
           АНАТОЛИЙ СЕВЕРИНОВ ФИЛЕВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЖОГОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           АНГЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
           АНГЕЛ МИХАИЛОВ САШЕВ
           АНГЕЛ РУСЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА ДОБРЕВА АНДОНОВА
           АНДОН СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ
           АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
           АНЕЛИЯ ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
           АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ДЖЕБЕДЖИ
           АНЕТА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
           АНЕТА МИЛАДИНОВА ДАКОВА
           АНИТА РУСЕВА ШНЕЕВАЙС
           АННА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
           АННА СТОИЛОВА ПЪРВАНОВА
           АНТОАНЕТА ВАНЧЕВА ИВАНОВА
           АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТОЕВА
           АНТОНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ВЕЛИЧКОВА
           АНТОНИЯ РАДОСЛАВОВА ДАНДЕНОВА
           АТАНАС ВЪЧЕВ АНДОНОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ
           АТАНАС ГОСПОДИНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМОВ ТЕНЧЕВ
           АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС СТОЯНОВ СЛАВОВ
           АТАНАС СТРАХИЛОВ АТАНАСОВ
           АТАНАСКА ВЪЛЧАНОВА БЕЛЕВА
           АТАНАСКА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА
           БАЙСЕ ХАСАН ЮСУФ
           БАРИЕ САБРИ РАМАДАН
           БАХАР МЕХМЕД ЮСУФ
           БЕАНИ РАСИМ АПТУЛА
           БЕДРИ РАСИМ РАСИМ
           БЕЙДА КАВАКЛЪ
           БЕЛА-ДАРЕНА ГАЛИНОВА ТЕНЧЕВА
           БЕХЧЕТ БЕКИР РАМАДАН
           БИЛЯНА МИШЕВА РАЙЧЕВА
           БИРГЮНАЙ БАЙРАМ САЛИ
           БЛАГА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           БЛАГОВЕСТА ПЕТРОВА СТОИЛОВА
           БЛАГОЙ ПЕТРОВ КИРКОВ
           БОЖИДАР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           БОЙКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           БОНКА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА
           БОНЮ ГЕОРГИЕВ ЙОКИМОВ
           БОРИСЛАВ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНДУЛЕВ
           БОРЯНА ТАНЕВА ПЕТРОВА
           ВАЛЕНТИН ГЕНЧЕВ ВЪЛКОВ
           ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ КАЦАРОВ
           ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН РОСЕНОВ ПЕНЕВ
           ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВА ЧЕЛИКОВА
           ВАЛЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ВАНЯ ЛОЗКОВА КАЦАРОВА
           ВАСИЛ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
           ВАСИЛКА ЕНЕВА ТЕНЕВА
           ВЕЛИНКА АНДОНОВА ПАВЛОВА
           ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА
           ВЕЛИЧКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
           ВЕНЕТА ХУНГ ЧАН
           ВЕНЦИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПАНДУЛЕВ
           ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА КАВАКЛЪ
           ВЕРГИНИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           ВЕРКА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА
           ВЕРКА ТОДОРОВА ЗАПРЯНОВА
           ВЕСЕЛИНА БИНЧЕВА ДИМОВА
           ВЕСЕЛИНА ДЕЛЧЕВА МАРКОВА
           ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА РУСЕВА
           ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
           ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ТРОНЧЕВА
           ВЕСЕЛИНКА ЕНЕВА ВАСИЛЕВА
           ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОВА ТОНЕВА
           ВИДА ПАНЕВА СТАНИЛОВА
           ВИКТОР ДАНИЕЛОВ ПЕТРОВ
           ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА НЕСТОРОВА
           ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ВИОЛЕТА БОЯНОВА ЯНЕВА
           ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА
           ВИОЛЕТА ЖЕКОВА ПЕТКОВА-ВЪЧЕВА
           ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ВЪЧЕВ
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
           ВЪЛЧО ТРИФОНОВ ЛОДКАДЖИЕВ
           ГАБРИЕЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
           ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КАНЕВА
           ГАЛИНА ВЪЛЕВА ЯНЕВА
           ГАЛИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           ГАЛИНА МИТЕВА КАРАИВАНОВА
           ГАЛИНА МИШЕВА РАЕВА
           ГАЛИНА ТЕНЧЕВА ПАНАЙОТОВА САФДАР
           ГАНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА
           ГАНКА ТОДОРОВА ЯНЕВА
           ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГЕНЧЕВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЪРБАНОВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ СТАЛЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛИНКОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНКОВ
           ГЕОРГИ ИЛЧЕВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТЕВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕЙЧЕВ
           ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ БАКАЛОВ
           ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
           ГИНКА НЕДЯЛКОВА ПЕЙЧЕВА
           ГОСПОДИН СЛАВЧЕВ МРАМОРЕНСКИ
           ГОСПОДИНКА СЛАВОВА ГОСПОДИНОВА
           ГРИГОР ЖЕЛЯЗКОВ ГРИГОРОВ
           ГРОЗДАНКА ПРОДАНОВА ИВАНОВА
           ГЮЛКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
           ДАВИД СТРАХИЛОВ МАВРОВ
           ДАМЯН ТЕНЕВ ДИНЕВ
           ДАНАИЛ ГЕНЧЕВ ДИНКОВ
           ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНАИЛ ТИЛКОВ ТОНЕВ
           ДАНАИЛ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
           ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ КАЦАРОВ
           ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ
           ДАНИЕЛ ПЕШЕВ ПЕЕВ
           ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
           ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА ЛЮБЧЕВА АТАНАСОВА-СТЕФАНОВА
           ДАНИЕЛА РУСЕВА РУСЕВА
           ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА
           ДАНКА СТОЕВА НЕДЯЛКОВА
           ДАНКО ПЕТКОВ КОЛЕВ
           ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ДАНЧО ЛОЗЕВ БОНЕВ
           ДЕЛЧО ЖЕКОВ ИВАНОВ
           ДЕЛЧО ИВАНЧЕВ ЩЕРЕВ
           ДЕЛЧО МАРКОВ ПЕТРОВ
           ДЕЛЧО МИНКОВ ХАДЖИЕВ
           ДЕЛЯ ПЕТКОВА БАИРОВА
           ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ВЕЛИЧКОВА
           ДЕНКА МИНКОВА АТАНАСОВА
           ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА
           ДЕЯН БОНЧЕВ АТАНАСОВ
           ДЖЕЙДА КАВАКЛЪ
           ДЖЕНА ГЕОРГИЕВА ШИГУЛОВА
           ДЖОШКУН ШАБАН САМИ
           ДИАНА МИТКОВА ИВАНОВА
           ДИАНА САШЕВА БАРАКОВА
           ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА ДОБРЕВА
           ДИМИТРИНКА ЦВЯТКОВА ПЕТРОВА
           ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА ЛОЗЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
           ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
           ДИМИТЪР ДИМОВ ЕНЕВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
           ДИМИТЪР РУСЕВ РУСЕВ
           ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ СТАЛЕВ
           ДИМИТЪР ТАНЕВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРУШКОВ
           ДИМИТЪР ХУБИНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА ГАНЧЕВА КАЛИНКОВА
           ДИМКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
           ДИНКА ДРАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ДИНКО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
           ДИЯН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ
           ДИЯНА ДИНКОВА МАРКОВА
           ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
           ДОБРИНКА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
           ДОБРИНКА ДОБРЕВА КОЛЕВА
           ДОБРОМИРА АТАНАСОВА СТАЙКОВА
           ДОНКА ДЕЛЕВА МАРКОВА
           ДОРА ВЪЛЧАНОВА ДИНЕВА
           ДОЧКА ИВАНОВА ЧАШКАДЖИЕВА
           ДУРМУШАЛИ МЮМЮНОВ ДУРМУШАЛИЕВ
           ЕВДОКИЯ ЕМИЛОВА ПЕТКОВА
           ЕВЕЛИНА ПЕТКОВА ДРЕХАРОВА
           ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА КИРКОВА
           ЕЛЕНКА ТЕНЕВА РУСЕВА
           ЕЛЕОНОРА ДАНКОВА КОЛЕВА
           ЕЛИЗА НЕДЯЛКОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛИС ЙЪЛМАЗ КАРАМЕХМЕДОВА
           ЕЛФИДЕ ЮСЕИН РАМАДАН
           ЕМИЛ АСЕНОВ ДАКОВ
           ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ
           ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТРАЙЧЕВА
           ЕМИЛИЯ КИРОВА ЧАНКОВА
           ЕРВИН НАСУФ РАМАДАН
           ЕРГЮЛ МЕТИН ФЕРАД
           ЕРГЮН ХАСАН БЕКИР
           ЕРСАН МЕТИН ФЕРАД
           ЖАНЕТА КИРИЛОВА ТОНЧЕВА
           ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ЙОНОВА
           ЖЕЛЯЗКО ЯНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНИ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
           ЖЕЧКА ЙОРДАНОВА КОЙНОВА
           ЖИВКА ДИМОВА ИВАНОВА
           ЖИВКА РУСЕВА МАВРОВА
           ЖИВКО ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ СТАЙКОВ
           ЖИВКО КОЛЕВ РУСЕВ
           ЖИВКО РУМЕНОВ ИВАНОВ
           ЗАХАРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЕЛИЕ МУСТАН АПТУЛА
           ЗЕЛИХА БЕАНИ АПТУЛА
           ЗЛАТАН ПАВЛОВ ДРЕХАРОВ
           ЗЛАТИНА ДИНКОВА МАНОВА
           ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА
           ЗЛАТКА МАРИНОВА ПЕНЕВА
           ЗЛАТКА РУСЕВА ХРИСТОВА
           ЗОРКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ИБРАХИМ МЮМЮН ГЮЛЮСТАН
           ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ИВАН БОНЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ПЕНКОВ
           ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМОВ РАНГЕЛОВ
           ИВАН ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН КИРИЛОВ ДОБРЕВ
           ИВАН МАТЕВ БАРАКОВ
           ИВАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ
           ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ
           ИВАН СТОЯНОВ КОЛЕВ
           ИВАН ТАШЕВ ПАНЕВ
           ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ЛАМБОВА МИТРУШЕВА КАМАЧИХАН
           ИВАНКА НОНДОВА ГЪРКОВА
           ИВАНКА ТЯНКОВА ВЪЛЕВА
           ИВАНКА ТЯНКОВА ПАСЕВА
           ИВАНКА ЯНЕВА ШЕКЕРОВА
           ИВАНЧО ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ
           ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ
           ИВЕЛИНА ТЯНКОВА МАРИНОВА
           ИВКО ИВАНОВ СТОЯНОВ
           ИВО АНТОНОВ ТОНЧЕВ
           ИГОР МАРИНОВ ИВАНОВ
           ИДРИЗ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
           ИЛАЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
           ИЛИЯН МАРИНОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯНА МАРИЯНОВА ИВАНОВА
           ИЛХАН БЕДРИ РАСИМ
           ИЛЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
           ИРЕН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ
           ИРЕН ТРАЙЧЕВА ТРАЙЧЕВА
           ИРИНА РАДЕВА ИВАНОВА
           ИРИНКА ИВАНОВА ДИМОВА
           ЙОАНА НЕДЯЛКОВА ТРОНЧЕВА
           ЙОРГА ЖЕЛЕВА СТОЕВА
           ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
           ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД ЮСЕИН
           КАЛИНА ДЕЧКОВА ТОНЕВА
           КАЛИНКА МИТЕВА АТАНАСОВА
           КАРАМФИЛКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
           КАРДЕЛЕН АТЛЪ
           КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           КАТЯ АНГЕЛОВА ГЕРГИНОВА
           КАТЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           КАТЯ ТАНЕВА ПЕНЕВА
           КИРИЛ ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ
           КИРИЛ НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
           КИРИЛ ТАШЕВ ПАНЕВ
           КИРИЛ ТОНЧЕВ ВЪЧЕВ
           КОЛЮ МИЛЧЕВ ЧИЛИНГИРОВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
           КОСТАДИН ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ
           КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
           КРАСИМИР ДИНКОВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР СТОЕВ ВЕЛИЧКОВ
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
           КРАСИМИРА ПЕТКОВА ДЕЛЧЕВА
           КРИСТИАННА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           КРИСТИЯН МЛАДЕНОВ МЕТРАШЕВ
           ЛАТИНКА ЧЕЛЕБИЕВА СОЛАКОВА
           ЛАТКА ДАНЕВА ВЪЛЧЕВА
           ЛЕНА ДИМИТРОВА ТОЧЕВА
           ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА КАНОВА
           ЛОЗКО ДИМИТРОВ ЛОЗЕВ
           ЛЪЧЕЗАР ВАЛЕНТИНОВ КАЦАРОВ
           ЛЮБКА НИКОЛОВА ДЖОГОВА
           ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГРУДЕВ
           ЛЮБОМИРА ТИЛКОВА ТОНЕВА
           ЛЮТВИ РАСИМ ЮСУФ
           МАГДАЛЕНА МАРКОВА ГАНЦ
           МАГДАЛЕНА ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА
           МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА ДОЙЧИНОВА
           МАРГАРИТА ВЪТОВА ДАНЧЕВА
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
           МАРИАНА БОРИСОВА ВЕЛЧЕВСКА
           МАРИАНА ЛЕКОВА АРНАУДОВА
           МАРИАНА СЛАВЧЕВА МАНОВА
           МАРИЕТА ДЕЛЧЕВА МАРКОВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АКАБАЛИЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПАНДУЛЕВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА КОЛЕВА
           МАРИЙКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА ШОПОВА
           МАРИН ИЛИЕВ МАРИНОВ
           МАРИН НЕДЯЛКОВ МАРИНОВ
           МАРИЯ ВЕСКОВА КОСТОВА
           МАРИЯ ГЕНЕВА РУСЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЕВА
           МАРИЯ ПЕТКОВА АЛАКУШЕВА
           МАРИЯ ТЕНЧЕВА ПЕНЕВА
           МАРИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           МАРИЯНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
           МАРИЯНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
           МАРИЯНА СПАСОВА ГЕРГОВА
           МАЯ РУМЕНОВА ХАДЖИЕВА
           МЕРГЮЛ МЕХМЕД АЛИ
           МИЛЕН ВЪЛЧАНОВ АТАНАСОВ
           МИЛЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ
           МИЛЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           МИЛЕН ОГНЯНОВ СОЛАКОВ
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕНЧЕВА
           МИЛЕНА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА
           МИЛЕНА ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА
           МИЛКА КАРЕВА МРАМОРЕНСКА
           МИЛКА ХРИСТОВА САШЕВА
           МИНКА ЖЕЛЕВА ДИМОВА
           МИНКА КАМЕНОВА СЪБЕВА
           МИНКО ДИНЧЕВ ГОВЕДАРОВ
           МИРЕЛА ПЕНЕВА ЗАПРЯНОВА
           МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ДАКОВ
           МИРОСЛАВ ПАНЕВ ПАНЕВ
           МИРОСЛАВ ПЕШЕВ ПЕЕВ
           МИТКО КОЛЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
           МИТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
           МИТЮ ПЕЕВ МИТЕВ
           МИХАИЛ МИТКОВ МИХОВ
           МИХАИЛ САШЕВ САШЕВ
           МЛАДЕН ДОБРОМИРОВ МИТЕВ
           МУСТАФА МЮМЮН ГЮЛЮСТАН
           МЮМЮН РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
           МЮМЮНЕ ИСМАИЛ ХАСАН
           МЮМЮНЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ
           МЮРИФЕ МЮСРЕФ РАСИМ
           НАДЕЖДА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА
           НАДКА СТЕФАНОВА ТОПУЗОВА
           НАДЯ ДИМИТРОВА УЗУНОВА
           НАДЯ ЛЮБЕНОВА ИСАЕВА
           НАЗМИЕ ЕРГЮН ЮСУФ
           НАЙДЕН СЪБЕВ НАЙДЕНОВ
           НАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           НАТАЛИЯ НЯГОЛОВА ЮРЮН
           НЕДА ДЕМИРЕВА МАРИНОВА
           НЕДЯЛКА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА
           НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНЕВА
           НЕДЯЛКА НИЧКОВА ИВАНОВА
           НЕДЯЛКО АНАСТАСОВ АРНАУДОВ
           НЕЖЛА БЕХЧЕТ БЕКИР
           НЕЛА ДИМИТРОВА ШКОДРОВА
           НЕЛА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           НЕШКО МИХАИЛОВ САШЕВ
           НИКОЛ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
           НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛА МИНЧЕВ ПЕНЕВ
           НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСЕВ
           НИКОЛАЙ ЖИВКОВ РУСЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВ
           НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БАИРОВ
           НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
           НИКОЛАЙ ТЕНЧЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛИНА ТАШЕВА НИКОЛОВА
           НИКОЛИНКА ПЕТРОВА СТАЛЕВА
           НИНА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
           НУРДЖИХАН РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
           НУРИЕ АРИФ МЕХМЕД
           НЯГОЛ АЛЕКСИЕВ ИСАЕВ
           ОГНЯН АСЕНОВ СОЛАКОВ
           ОСМАН ЮСЕИН ЮМЕР
           ПАВЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ПАВЛИНКА МИХОВА ДЖЕНДОВА
           ПАНТЕЛЕЙ МИРЧЕВ СТОЙНОВ
           ПАНЧО ДАНЕВ ИВАНОВ
           ПАНЧО ИВАНОВ КОНДОВ
           ПЕНКА МИТЕВА ЩЕРЕВА
           ПЕНКА СТОЯНОВА КАЗАКОВА
           ПЕНЧО ДОБРЕВ ПЕНЕВ
           ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ГРОЗЕВ МОМЧИЛОВ
           ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           ПЕТЯ ДАНКОВА КОЛЕВА
           ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОСЕВА
           ПЕШО ДЕЛЧЕВ ПЕЕВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ МИТКОВ
           ПЛАМЕН ОГНЯНОВ СОЛАКОВ
           ПРОДАН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
           РАДИМИРА САШЕВА КОЕВА
           РАЙМЕ МУСТАФА ГЮЛЮСТАН
           РАЙНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           РАЙНА ГОСПОДИНОВА КРУШКОВА
           РАЛИЦА ДИНКОВА ДАНЧЕВА
           РАЛИЦА СТРАХИЛОВА МАВРОВА
           РЕМЗИЕ МУСТАФА ХАСАН
           РЕНЕТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
           РИДВАН ИДРИЗ АХМЕД
           РОСА НЕДЯЛКОВА ПЕЕВА
           РОСИЦА АТАНАСОВА ЙОКИМОВА
           РОСИЦА БОНЧЕВА АТАНАСОВА
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           РУМЕН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
           РУМЯНА ДЕНКОВА ЙОРДАНОВА
           РУСИ ГОЧЕВ РУСЕВ
           РУСКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
           РУСКА ДЕНЧЕВА АТАНАСОВА
           РУСКА ПЕНЕВА ИЛИЕВА
           САБРИЕ МЮМЮН МУСТАФА
           САВА ТРАЙЧЕВ ТРАЙЧЕВ
           САВКА КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА
           САЙФЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
           САЛИ ХАСАН САЛИ
           САШКО КОЛЕВ КОЕВ
           САШО МИХАИЛОВ САШЕВ
           САШО СТОЯНОВ СЛАВОВ
           СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           СЕВИНЧ ФАРИС МЮМЮН
           СЕЗГИН РАМАДАН АЛИ
           СЕЛВЕР СЕРГЕЕВА ИВАНОВА
           СЕЛЯТИН РИФАТ СЕЛЯТИН
           СЕРГЕЙ ИГОРОВ ИВАНОВ
           СИБЕЛ ВАСКОВА КАРТАЛОВА
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АЛАКУШЕВА
           СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ВЕЛИЧКОВА
           СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ДОЙЧЕВА
           СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА ФИЛЕВА
           СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
           СИМЕОН ВЪЛКОВ ЙОРДАНОВ
           СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           СИМОНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           СЛАВЕЙКО ГОСПОДИНОВ МРАМОРЕНСКИ
           СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
           СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
           СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           СЛАВКА ДОБЧЕВА ПЕНЕВА
           СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ
           СОНЯ АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА
           СОФИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОВА
           СОФКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КАРАДЖОВ
           СТАНИМИР ПЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           СТАНИМИР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТАНКА ДОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           СТАНКА ПЕНЕВА ЯНЕВА
           СТАНКО ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
           СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
           СТЕФКА ЙОРДАНОВА ПИРОНКОВА
           СТЕФКА МИХАИЛОВА САШЕВА
           СТИВЪН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           СТИВЪН МЛАДЕНОВ МЕТРАШЕВ
           СТОЙНА КОЛЕВА ЧАЛЪКОВА
           СТОЯН АТАНАСОВ СЛАВОВ
           СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
           СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           СТРАХИЛ ДИМИТРОВ МАВРОВ
           СЮЛЕЙМАН ИДРИЗ АХМЕД
           СЮЛЕЙХА ДЖЕБИР СЕЛЯТИН
           ТАНКА ГОГОВА ХРИСТОВА
           ТАНКА ДИМОВА СПАСОВА
           ТАНЮ ТОДЕВ ВЪЛЕВ
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
           ТАНЯ СТЕФАНОВА ГОЦЕВА
           ТАНЯ ЦВЕТКОВА ДОЙЧЕВА
           ТЕМЕНУЖКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕНЧО ГЕНЧЕВ СТОЕВ
           ТЕНЬО ДИНЕВ ПЕТРОВ
           ТЕОДОРА ГРОЗЕВА УЗУНОВА
           ТЕОДОРА ИВАНОВА КАЛИНКОВА
           ТЕЯ СТОЯНОВА ЧИЛИНГИРОВА
           ТИЛЮ ЗЛАТЕВ ТИЛЕВ
           ТИХА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
           ТИХОМИР АСЕНОВ МИТЕВ
           ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ИЛЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР МИТКОВ ВАСИЛЕВ
           ТОДОР ТАНЕВ ТОДЕВ
           ТОДОРА ТОМОВА ЕВТИМОВА
           ТОДОРКА ВАНГЕЛОВА МОМЧИЛОВА
           ТОДОРКА ИВАНОВА МИЛКОВА
           ТОДОРКА ТОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           ТОНИ ФЪК ЛЕ
           ТОНКА ИВАНОВА КОСЕВА
           ТОНКА МАРИНОВА ГЕНЧЕВА
           ТОНКА МИТЕВА ДАСКАЛОВА
           ТОНКА НАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНКА СТЕФАНОВА ГОЦЕВА
           ТОНЧО МИТКОВ СТЕФАНОВ
           ТРАЙЧО САВКОВ ТРАЙЧЕВ
           ТЯНА РАДЕВА ДЕЛЧЕВА
           ТЯНКО ДАНЕВ МАРИНОВ
           ФАРТИН ШИНАСИ ЮСУФ
           ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ИВАНОВА
           ФАТМЕ ХАСАН АТЛЪ
           ФЕДЯ НЯГОЛОВ ИСАЕВ
           ФЕРАЙ ШИНАСИ ЮСУФ
           ФИЛИП ВЕНЦИСЛАВОВ КОЛЕВ
           ФОТИНИ ТРЕНДАФИЛОВА КЬОСЕВА
           ХАЗЕЛ АРИФ ДУРМУШАЛИ
           ХАЗИМЕ РИДВАН ЮМЕР
           ХАЙРЕГЮЛ РАМАДАН РАСИМ
           ХАСАН ЕРГЮН БЕКИР
           ХРИСТИНА ИВАНОВА МИТЕВА
           ХРИСТИНА СТРАХИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ХРИСТИНА ХУНГ ЧАН
           ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ПАНДУЛЕВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ХРИСТО НИКОЛОВ ЧАШКАДЖИЕВ
           ХРИСТО ТОДОРОВ ДОБРЕВ
           ХРИСТО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
           ЦАНА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
           ЦАНКА ВЪТОВА КОЛЕВА
           ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МАНОВА
           ЦВЕТАНКА ДИМОВА КОЕВА
           ЦВЕТКО РУМЕНОВ ХАДЖИЕВ
           ШИНАСИ ЛЮТВИ ЮСУФ
           ЮЗКАН ЛЮТВИ ХАЛИЛ
           ЮЗЛЕМ ЛЮТВИ ХАЛИЛ
           ЮЛИЯ ГОРАНОВА ЗЕТОВА
           ЮЛИЯ ТЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЮЛИЯН ВЪЛЧЕВ ЯНЕВ
           ЮРКЮШ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
           ЮСЕИН ОСМАН ЮМЕР
           ЯНА ЖИВКОВА ДИМИРЕВА
           ЯНИ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
           ЯНКА ГОСПОДИНОВА КОНДОВА
           ЯНКА КОЛЕВА МАРИНОВА
           ЯНКА МИНЧЕВА ДЖАМБАЗОВА
           ЯНКО ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА ВЪЛЧАНОВА СЛАВОВА
           АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЛЕКОВА
           АДРИАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ
           АДРИАН НИКОЛАЕВ БАНОВ
           АЙСЕВИЛ ДЖЕМАЛОВА АБИЛ
           АЙШЕ КЯМИЛ НУРИ
           АЙШЕ МИНЕ ИНАН
           АЙШЕ САЛИФОВА ОСМАНОВА
           АЛЕКС МИТКОВ НЕДЯЛКОВ
           АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
           АЛЕКСИЯ ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
           АЛЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           АНА РОСЕНОВА МИЛКОВА
           АНАСТАС ВАНЧЕВ АНАСТАСОВ
           АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
           АНАТОЛИ ГОШЕВ КАБЗИМАЛЕВ
           АНГЕЛ ДЕМИРЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
           АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
           АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           АНДОН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           АНДОН СТОИЛОВ ТАНЕВ
           АНДРЕЙ МИНЧЕВ АТАНАСОВ
           АНДРЕЙ САВОВ СЛАВОВ
           АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
           АНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
           АННА АНДОНОВА ТОДОРОВА
           АНТОАНЕТА ГОЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           АНТОН КИРЧЕВ ТОНЕВ
           АНТОН ТРИФОНОВ АСПАРУХОВ
           АНТОНИЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
           АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           АНТОНИЯ ГОЧЕВА ГЕНОВСКА
           АНТОНИЯ ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
           АНТОНИЯ ФИЛИПОВА ВЪЛКОВА
           АПТИЛЯЗИМ ФАХРИ РАМАДАН
           АРГИРИОС ВАЙЛАКАКИС
           АСИЕ СМАИЛ БИЧЕР
           АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС АНДОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
           АТАНАС АТАНАСОВ ПЕЕВ
           АТАНАС ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
           АТАНАС ВЕЛИКОВ ОРМАНОВ
           АТАНАС ВЪЛКАНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ВЪЛКОВ КАМОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ МАЗГАЛОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ ЧАУШЕВ
           АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ
           АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
           АТАНАС КИРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС КИРЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           АТАНАСКА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА
           АТАНАСКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
           АТАНАСКА ГЕНЧЕВА ДАМЯНОВА
           БАСТИАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           БИСТРА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
           БИСТРА ХРИСТОВА РАДЕВА
           БЛАГОЙ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
           БОГДАНКА СЕВОВА БОЙДЕВА
           БОЖАНКА СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА
           БОЖИДАР ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
           БОЖИДАР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
           БОЖИК АНГЕЛОВ БОТИЛОВ
           БОНКА ПЕТРОВА ДИНЧЕВА
           БОНКА ТИЛЕВА ДЕЧЕВА
           БОНЮ КОЛЕВ КИРЕВ
           БОНЮ СЕВОВ ТОШЕВ
           БОЯН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ
           БОЯНА ГОЧЕВА ТОНЕВА
           БОЯНКА ГОСПОДИНОВА РАДЕВА
           БЮРХАН ТЕФИК ЮМЕР
           ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ КАМОВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОДОВ
           ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
           ВАНЯ АНАСТАСОВА АНАСТАСОВА
           ВАНЯ АТАНАСОВА РАЙКОВА
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ВАНЯ НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА
           ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИНКОВ
           ВАСКО КОЛЕВ МИНКОВ
           ВЕЛИК АТАНАСОВ ОРМАНОВ
           ВЕЛИКА ТАШЕВА ПЕТРОВА
           ВЕЛИЧКА ТИЛЕВА СТАНКОВА
           ВЕЛЮ ПЕТРОВ ФИЛЕВ
           ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ВЕНЦИСЛАВ ГОЧЕВ ГЕНОВСКИ
           ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
           ВЕСЕЛИН МИЛКОВ МИЛКОВ
           ВЕСЕЛИН НАНЕВ МИХАЙЛОВ
           ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ВЕСКА ГИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕСКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
           ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
           ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА МИТЕВА
           ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЛАДИМИР ГИНЕВ ВЪЛКОВ
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ
           ВЛАДИМИР СЛАВОВ ЖЕКОВ
           ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ
           ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
           ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ
           ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ГАЛЕНА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
           ГАЛИНА КОСТОВА ЯНКОВА
           ГАЛИНА МИЛКОВА ГЕНЧЕВА
           ГАЛИНА ТОНЧЕВА СОФРОНИЕВА
           ГАЛЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
           ГАЛЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
           ГАЛЯ ЩИЛЯНОВА ХРИСТОВА
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ БОНЕВ КИРЕВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ КАЛИНОВ ВЪЛЕВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ МАДЖАРОВ
           ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ НИНОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
           ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТАМАТОВ ТАБАКОВ
           ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ БРАЙКОВ
           ГЕОРГИ ТАНЕВ ДЕЧЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ДЕСПОДОВА
           ГИНА ЖЕКОВА АТАНАСОВА
           ГИНА СТОЙЧЕВА ДИМЧЕВА
           ГИНКА ЗАПРЯНОВА ПАЛАЗОВА
           ГОЧО АТАНАСОВ ГЕНОВСКИ
           ГОЧО БОЙЧЕВ ТОНЕВ
           ГОЧО ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
           ГОЧО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
           ГОЧО КИРЕВ ГЛУХЧЕВ
           ГОШО ГРУДЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГРАМАТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ГЮЛТЕН МУСТАФА ИСМАИЛ
           ДАНАИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНАИЛ КИРИЛОВ КИРЧЕВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДИМОВ
           ДАНИЕЛА КОСТОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА НИНОВА НИКОЛОВА
           ДАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
           ДАФИНКА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕЛЧО ВЪЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
           ДЕЛЧО ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЯНА АТАНАСОВА КАМОВА
           ДЕНИС ШОН КАНХ
           ДЕНИЦА ДИМОВА ДИМОВА
           ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОЗОВА
           ДЕНИЦА ХРИСТОВА КАБАКОВА
           ДЕЯН ДЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
           ДЕЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ
           ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДЕЯН КАЛОЯНОВ ДИМОВ
           ДЕЯН КИРИЛОВ ДЯКОВ
           ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ НУРИ
           ДИАН ТЕНЧЕВ ДАНЧЕВ
           ДИАНА ГАНЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДИАНА СТОЙКОВА СТОЙКОВА
           ДИЛЯНА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДИМИТРИЙКА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
           ДИМИТРИНА ДОБЧЕВА МАРКОВА
           ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ЖЕКОВА
           ДИМИТРИЯ ПАНЧЕВА ПЕТРОВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР БОЕВ БОЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ
           ДИМИТЪР ДАНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
           ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТРЕВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЩЕРЕВ
           ДИМКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
           ДИМКА СТАЛЕВА ДИМИТРОВА
           ДИМО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ
           ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ
           ДИМО КОЛЕВ ДИМОВ
           ДИМО КОЛЕВ ДИМОВ
           ДИМЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ДИМЧО РАДЕВ ВАСИЛЕВ
           ДИНКА ТОДОРОВА ТОШЕВА
           ДИНКО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           ДИЯН ВАСИЛЕВ ГЕНЕВ
           ДИЯН ХРИСТОЗОВ БРАТАНОВ
           ДИЯН ЯНЧЕВ ДИМОВ
           ДОБРИНА ПЕТРОВА ЯНКОВА
           ДОБРИНКА ХРИСТОЗОВА ТРЕНЧЕВА
           ДОБРОМИР ДАНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
           ДОБРОМИР РАДЕВ ЯНКОВ
           ДОБРОМИР РАДОСЛАВОВ ЦОНКОВ
           ДОНКА КОЛЕВА ТЕНЕВА
           ДОНКА СЕВОВА ТОНЕВА
           ДОНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
           ДОРА КОСТАДИНОВА МИТРЕВА
           ДРАГОМИР ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАРАГЯУРОВА
           ЕЛЕНА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЧИФЛИГАРОВА
           ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТЕНЕВА
           ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
           ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ЧИФЛИГАРОВА
           ЕЛЕОНОРА ГОЧЕВА ЛЕКОВА
           ЕЛИФ ЙОЗБИЛИР
           ЕЛКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
           ЕМАНУЕЛА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЕМИЛ ТРИФОНОВ АСПАРУХОВ
           ЕРГЮН ТАХИР АБИЛ
           ЕРЕН ЙОЗБИЛИР
           ЖАНЕТА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖЕКА СТРАТИЕВА ВАСИЛЕВА
           ЖЕЧКА МИТЕВА ПЕТРОВА
           ЖИВКА АСЕНОВА ГРОЗЕВА
           ЖИВКА ГОЧЕВА ВЪЛКОВА
           ЖИВКА ИЛЕВА ИВАНОВА
           ЖИВКО ВАЛЕНТИНОВ КОВАЧЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ЖИВКО ИЛИЕВ ТАШЕВ
           ЖУЛИЕН ЖИВКОВ ПЕТКОВ
           ЖУЛИЕТА ПЕТКОВА КАБАКОВА
           ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ДИМОВА
           ЗАПРЯНА РАЙЧЕВА ГРОЗЕВА
           ЗАРКА ХРИСТОВА АНДОНОВА
           ЗДРАВКА ПЕТКОВА НАЧЕВА
           ЗЛАТКА АНДОНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ЗЛАТКА ДИМОВА ЧИФЛИГАРОВА
           ЗЛАТКА НЕЙЧЕВА ТАБАКОВА
           ЗЛАТКО ДЕМИРЕВ АНГЕЛОВ
           ЗЛАТКО ПЕТКОВ ДИМОВ
           ЗЛАТОМИРА РУМЕНОВА БОНЕВА
           ЗОЯ ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА
           ИВАЙЛО БЛАГОЕВ МИХАЙЛОВ
           ИВАЙЛО РУМЕНОВ БОНЕВ
           ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
           ИВАН ДИНЕВ ДИМОВ
           ИВАН ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН МАРИЯНОВ ДОЙЧЕВ
           ИВАН МИЛКОВ БОЕВ
           ИВАН МИТКОВ КАЛИНОВ
           ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ПЕТРОВ ДИНЧЕВ
           ИВАН СТЕФАНОВ ГАБРОВ
           ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ИВАНА ДЕЛЧЕВА КАВГАЗОВА
           ИВАНИЧКА БОНЕВА СТЕФАНОВА
           ИВАНКА ВЪЛКОВА ДЕВЕДЖИЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
           ИВАНКА ГУМАНОВА ЦОНЕВА
           ИВАНКА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА КОСТОВА ВЪЧЕВА
           ИВЕЛИН БОРИСОВ ПЕТРОВ
           ИВЕЛИН ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           ИВЕЛИНА СТОЙКОВА СОФРОНИЕВА
           ИЗАБЕЛА ИГНАТОВА АРАБАДЖИЕВА
           ИЛКО МИНКОВ РАДЕВ
           ИЛЧО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
           ИЛЮ СТОЯНОВ ИВАНОВ
           ИРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ИСМАИЛ МУСТАФА ХАСАН
           ЙОАНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
           ЙОАНА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
           ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ДЕЛЧЕВ
           ЙОРДАНКА ЖИВКОВА МАТОВА
           КАЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
           КАЛИН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           КАЛИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           КАЛОЯН ДИМОВ ДИМОВ
           КАТЯ АНАСТАСОВА АНАСТАСОВА
           КАТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           КЕРИМЕ САЛИ ЮМЕР
           КИРИЛ ХРИСТОВ КИРОВ
           КИРЯКИ МАРГАРИТИ БУРГУДИ
           КИЧКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
           КИЧКА ИВАНОВА БОТИЛОВА
           КИЧКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
           КОЛЬО МИТКОВ СТАНКОВ
           КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
           КОНСТАНТИН МИТКОВ МАДЖАРОВ
           КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
           КОСТАДИН КИРИЛОВ КИРЧЕВ
           КОСТАДИН МАТЕЕВ МАТЕЕВ
           КРАСИМИР АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           КРАСИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
           КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ КОЕВ
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           КРАСИМИРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           КРАСИМИРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           КРАСИМИРА ХРИСТОВА КИРЧЕВА
           КРИСТИАН ЧАВДАРОВ ИВАНОВ
           КРИСТИНА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА
           КРЪСТИНА ВЪЛКОВА БОРИСОВА
           КРЪСТИНКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА
           КУНЧО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           КЯМИЛ ЮСЕИНОВ КЯМИЛОВ
           ЛАЗАРИНА БОЕВА ДЕСПОДОВА
           ЛАТКА ПАНЕВА АТАНАСОВА
           ЛАТЬО РУСЕВ ДЖАМБАЗОВ
           ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ЛИЛЯНА ИЛКОВА РАДЕВА
           ЛЮБЕН ФИЛИПОВ УЗУНОВ
           ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
           ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
           МАГДАЛЕНА СЛАВОВА ЖЕКОВА
           МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
           МАРИАНА ВЪЛКАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИАНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
           МАРИАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ПЕНЕВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ЯНКОВА ИВАНОВА
           МАРИЕЛА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА АТАНАСОВА МАРКОВА
           МАРИЙКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
           МАРИЙКА КИРЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИЙКА ПАВЛОВА ДОБРЕВА
           МАРИН АПОСТОЛОВ ГРОЗЕВ
           МАРИН БОЖИКОВ БОТИЛОВ
           МАРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ДАНЧЕВА ЛУКИЯНОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА РАЙКОВА
           МАРИЯ ДОБРЕВА ЩЕРЕВА
           МАРИЯ ДОЙЧЕВА ТАНЕВА
           МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АСПАРУХОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА АНАСТАСОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ДИМОВА
           МАРИЯ КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАДЪНКОВА
           МАРИЯ МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА
           МАРИЯ ПАНЧЕВА ЧАНКОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯ СТОЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ТАНКОВА ЗАПРЯНОВА
           МАРИЯ ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯН АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           МАРИЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯНА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
           МАРИЯНА МИЛЧЕВА ЗАГРАЛОВА
           МАРТИН ВЪЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           МАРТИН ЯНКОВ ДОЙЧЕВ
           МАЯ РУСЕВА МАРИНОВА
           МИГЛЕНА ГЕНЧЕВА ЖЕКОВА
           МИЛЕН ДИМОВ СРЕБРЕВ
           МИЛЕН МИЛКОВ МИЛКОВ
           МИЛЕНА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           МИЛКО ВАСИЛЕВ МИЛКОВ
           МИЛКО ИВАНОВ БОЕВ
           МИЛКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           МИЛУШКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА
           МИЛЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
           МИМИ СТАЛЕВА РАДЕВА
           МИНА ЕВГЕНИЕВА ГОЧЕВА
           МИНКА ЖЕКОВА КРЪСТЕВА
           МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
           МИНКА КАНЕВА ГАНЕВА
           МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ
           МИТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           МИТКО ВАНЧЕВ ТОДОРОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
           МИТКО ДРАГАНОВ БОРИСОВ
           МИТРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           МЛАДЕН БОРИСЛАВОВ ЕМИЛОВ
           МОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           МУСТАФА ИСМАИЛ МУСТАФА
           МЮРФЕТ РУФАТОВА ДУРМУШАЛИЕВА
           НАДЕЖДА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
           НАДКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           НАДЯ ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА
           НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
           НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
           НЕВРИЕ РАСИМ ЮМЕР
           НЕДЖИБЕ ЮСРЕФ ХЮСНИ
           НЕДКА ЕНЕВА ФИЛЕВА
           НЕДЯЛКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
           НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТОВА
           НЕДЯЛКА ЛАТЕВА ЖЕЛЕВА
           НЕДЯЛКА ТОНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           НЕДЯЛКА ХРИСТОВА МАРКОВА
           НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
           НЕДЯЛКО РАДЕВ НЕДЯЛКОВ
           НЕДЯЛКО ТОСКОВ ХРИСТОЗОВ
           НЕЖЛА ХАЛИЛ ИНАН
           НЕЛИ ДЕЛЧЕВА МИЛКОВА
           НЕФИЗЕ МУСИН МУСТАФА
           НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАНОВ
           НИКОЛА ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ОРМАНОВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
           НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ЗАПРЯНОВ
           НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ КОЙНОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧАНКОВ
           НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ДИМОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КАБАКОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МАРКОВ
           НИКОЛЕТА ЛОЗКОВА КОЛЕВА
           НИКОЛИНА ПЕТКОВА НИНОВА
           НИКОЛИНА ТОНЕВА КОЛЕВА-ЗАПРЯНОВА
           НИНА ГЕНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           НИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
           НИНА СЛАВОВА ГЕНОВСКА
           ОРХАН ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ
           ПАВЛА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
           ПАВЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ПАВЛИНА СТОЕВА СИМЕОНОВА
           ПАВЛИНКА ГЕНЕВА НИНОВА
           ПАМЕЛА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
           ПАОЛИНА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
           ПАУЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕХОВА
           ПЕНКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
           ПЕНКА ВЪЛЕВА ПЕТРОВА
           ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КУЛИЧЕВА
           ПЕНКА ДИМОВА ПЕНЕВА
           ПЕНКА ДЯНКОВА ПЕТКОВА
           ПЕНКА НАЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           ПЕНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ХУБЕНОВА БРАТАНОВА
           ПЕТКО ЗАПРЯНОВ КИЧЕКОВ
           ПЕТКО КОЕВ ИВАНОВ
           ПЕТКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
           ПЕТКО НИКОЛОВ НИНОВ
           ПЕТКО ПЛАМЕНОВ КОЕВ
           ПЕТРА БОРИСОВА ЖЕЛЕВА
           ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           ПЕТРОНКА МИТЕВА ХРИСТОВА
           ПЕТЪР ИВАНОВ ДИНЧЕВ
           ПЕТЪР КОСТОВ ТОПАЛОВ
           ПЕТЪР МИЛКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР НАНЕВ МИХАЙЛОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ГАНЕВ
           ПЕТЪР ТОДОРОВ ДИМОВ
           ПЕТЪР ЧАНКОВ КАШМЕРОВ
           ПЕТЮ ТЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
           ПЕТЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЯ ТОНЕВА ДИМОВА
           ПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ПЛАМЕН БОНЧЕВ БОНЕВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
           ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ДЕЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ БАНОВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ КОЕВ
           ПЛАМЕН СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
           ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           ПЛАМЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           РАДИФЕ ЯШАР ХАСАН
           РАДКА ГАНЕВА ЛЮБЕНОВА
           РАДКА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОЗОВА
           РАДОСЛАВ ДИМОВ ЦОНКОВ
           РАДОСТИНА АТАНАСОВА ВЪЛКАНОВА
           РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛИЦОВА
           РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА МАДЖАРОВА
           РЕНИ СИМЕОНОВА ЛЕКОВА
           РОЗАЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           РОСЕН РОСЕНОВ МИЛКОВ
           РОСЕН ТЕНЧЕВ ДАНЧЕВ
           РУЖА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
           РУЖКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
           РУМЕН ИВАНОВ БОНЕВ
           РУМЕН ТОТЕВ ИВАНОВ
           РУМЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
           РУМЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
           РУСКА ДИМИТРОВА ДЖУНЕВА
           РУСКА ДИНЕВА ТОДОРОВА
           СВЕТЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ДОБРЕВА
           СВЕТЛА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА
           СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
           СВЕТЛА ТЕНЕВА ТОДОРОВА
           СВЕТЛАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           СВЕТОЗАР СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ
           СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           СЕВДА БИСЕРОВА ИСАЕВА
           СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
           СИЙКА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
           СИМЕОН МАНОЛОВ СИМЕОНОВ
           СИМЕОН СЛАВЕЕВ СИМЕОНОВ
           СИМОНЕ ГЕОРГИЕВ БРАЙКОВ
           СИНАН ФАХРИ РАМАДАН
           СЛАВЕЯ ДЕЛЧЕВА БРАЙКОВА
           СЛАВЕЯ МАРКОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           СЛАВЕЯ СТОЕВА ПЕТРОВА
           СЛАВИ ДОНЧЕВ ПЕТРОВ
           СЛАВИ ЖЕКОВ СЛАВОВ
           СЛАВКА АНГЕЛОВА КОЙНОВА
           СЛАВКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
           СЛАВКА НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
           СЛАВКА ХУБЕНОВА КАБЗИМАЛЕВА
           СЛАВКА ХУБЕНОВА ПАНДОВА
           СЛАВЧО ИВАНОВ ДОБРЕВ
           СОНЯ СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           СОФИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
           СПАС ДИНКОВ РАЙКОВ
           СТАЛЮ БОГДАНОВ СТАЛЕВ
           СТАЛЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
           СТАМЕН ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ
           СТАНА ТОДОРОВА ЦОНКОВА
           СТАНИМИРА ПЕТКОВА ЗАПРЯНОВА
           СТАНИМИРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           СТАНИСЛАВ ЖЕКОВ ПЕНЕВ
           СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
           СТАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
           СТАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
           СТАНКА СТЕФАНОВА КИРЕВА
           СТАНКА ХРИСТОВА ПЕНЕВА
           СТЕЛА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
           СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ
           СТЕФАН ГЕНОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН ИВЕЛИНОВ ДИНКОВ
           СТЕФАН ТОДОРОВ ТАБАКОВ
           СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
           СТЕФКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
           СТИЛИАН ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
           СТИЛИАНА ДОБРОМИРОВА ЯНКОВА
           СТИЛЯН ИВАНОВ СТОЙКОВ
           СТОЙКА АТАНАСОВА МАЗГАЛОВА
           СТОЙКО ПЕЕВ СОФРОНИЕВ
           СТОЙЧО ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ
           СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ ДОБРЕВ
           СТОЙЧО КРАЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           СТОЮ ИВАНОВ ГАНЕВ
           СТОЯ АТАНАСОВА САПУНДЖИЕВА
           СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           СТОЯН ХРИСТОЗОВ СТОЯНОВ
           СТОЯНКА ДИМИТРОВА КОНДЕВА
           СТОЯНКА НЕДЯЛКОВА ЯНКОВА
           СТОЯНКА ТРАЙКОВА СТОЙЧЕВА
           СУЛТАНКА АНГЕЛОВА ПРОДАНОВА
           СУНАЙ ИЛМИ ИСА
           ТАМЕР ЮСРЕФ ХЮСНИ
           ТАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
           ТАНКА МИРЧЕВА СИМЕОНОВА
           ТАНЮ АНДРЕЕВ ЖЕКОВ
           ТАНЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ТАНЯ ДЕЛЧЕВА КАМОВА
           ТАНЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИНКОВА
           ТАНЯ ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА
           ТАНЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           ТАНЯ НИКОЛОВА ЧОБАНИКОВА
           ТАНЯ РАДЕВА ГОЧЕВА
           ТАНЯ СТОЙКОВА ЛАЧЕВА
           ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
           ТАТЯНА ДИНЕВА СТЕФАНОВА
           ТАТЯНА КОСТАДИНОВА МАДЖАРОВА
           ТЕОДОРА ГОЧЕВА НАЧКОВА
           ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
           ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ТОДОР ВАНЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ДИМИТРОВ КОЕМДЖИЕВ
           ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           ТОДОРКА МИНЧЕВА ТОДОРОВА
           ТОДОРКА ПАСКАЛЕВА КОЛЕВА
           ТОДОРКА ТЕНЕВА ПЕЙЧЕВА
           ТОНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           ТОНКА ГЕОРГИЕВА ЗАГРАЛОВА
           ТОНКА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА
           ТОНЮ ТАНЕВ ВИДЕВ
           ТОСКА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           ТОТКА ДОНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ТОТЮ ДИНЕВ ДРУМЕВ
           ТОШКО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОШКО РУМЕНОВ ТОДОРОВ
           ТРИФОН АСПАРУХОВ ДИМИТРОВ
           ФАТМЕ АХМЕД РАМАДАН
           ФАХРИ АПТИ РАМАДАН
           ФИЛИП МАРТИНОВ ИСАЕВ
           ХАЛИЛ ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ
           ХАСИБЕ РАГЪБ ХАСАН
           ХРИСТИНА ВАНЕВА МИХАЙЛОВА
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕНЧЕВА
           ХРИСТИНА ЖЕКОВА АНГЕЛОВА
           ХРИСТИНА ЗЛАТАНОВА БОНЕВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА-БАРТЕЛ
           ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ЧОБАНИКОВА
           ХРИСТИНА ТАНЕВА ЖЕКОВА
           ХРИСТИЯН ДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТИЯН ДИЯНОВ БРАТАНОВ
           ХРИСТО БОЖИДАРОВ АНГЕЛОВ
           ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
           ХРИСТО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО НЕДЯЛКОВ КАБАКОВ
           ХРИСТО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           ХРИСТО РОСЕНОВ МАРКОВ
           ХРИСТО СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ
           ЦАНКА ДИМОВА БОЕВА
           ЦВЕТА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ЦВЕТЕЛИН ЖИВКОВ ЛОЗЕВ
           ЦВЕТЕЛИН КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ
           ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ЦОНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
           ЧАВДАР МИТКОВ ИВАНОВ
           ЧАВДАР ПЕТРОВ ЧАНКОВ
           ШЕВКИ АХМЕДОВ ШЕРИФОВ
           ШЕРИФЕ ХАЛИЛ ЙОЗБИЛИР
           ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ПРОДАНОВА
           ЮЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ЮЛИЯНА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА
           ЮСУФ БЕЙТУЛА ХАСАН
           ЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ЯНИЦА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
           ЯНИЦА ЙОНКОВА ЙОВЧЕВА
           ЯНКА СТАЙКОВА НАЙДЕНОВА
           ЯНКО ВЪЛЧЕВ КРЪСТЕВ
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
           ЯНКО ДЕЛЧЕВ ГАНЕВ
           ЯНЧО ТАНЕВ ЯНКОВ
           ЯСЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ЯСМИН БЕЙТУЛА ХАСАН
           ЯШАР МЮМЮН ДУРМУШАЛИ
           ЯШАР МЮМЮНОВ ДОРМУШАЛИЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 013
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АВРАМ РАШКОВ НИКОЛОВ
           АДРИАНА КИРИЛОВА КОЛЕВА
           АЗИЗЕ ХАЛИБРЯМ ЮСЕИН
           АЛБЕНА АСЕНОВА УГУР
           АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА ХРИСТОЗОВА
           АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЖОСТОВ
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ
           АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ПАНЧЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕВ ПАНЕВ
           АНАСТАС ИЛКОВ ИВАНОВ
           АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА
           АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА КОЛЕВА
           АНГЕЛ ГОЧЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ
           АНГЕЛ СЛАВОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           АНГЕЛИНА НИЧЕВА КАЛИНОВА
           АНДРЕЙ ПЕТКОВ НЕСТОРОВ
           АНЕЛИЯ МИНЧЕВА УЗУНИ
           АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ГОЧЕВА
           АНКА ДЕЛЧЕВА ДАНЕВА
           АНКА КЕВОРК ХРИСТОЗОВА
           АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА
           АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ТЕНЕВА
           АНТОАНЕТА РУСЕВА ТЕРЗИЕВА
           АНТОН ВЕЛКОВ ХРИСТОЗОВ
           АНТОН ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ
           АНТОН ДИМОВ ТОНЕВ
           АНТОН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
           АНТОНИЯ ДОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОНИЯ ПЕТЕВА АТАНАСОВА
           АСЕН ДОБРОМИРОВ ПАУНОВ
           АСЕН ЙОСИФОВ СИМЕОНОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИНКОВ ТОДОРОВ
           АТАНАС ЕНЧЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ИВАНОВ СТАЛЕВ
           АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАСКА МАРИНОВА КОЛЕВА
           АТАНАСКА ТОНЧЕВА БЯЛКОВА
           БИЛЯНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
           БИСТРА ДЕЛЧЕВА ЖЕКОВА
           БЛАГОЙ БЛАГОЕВ РАНГЕЛОВ
           БЛАЖКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
           БОЖИДАР ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
           БОЙКА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
           БОНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
           БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ЧИЛИНГИРОВ
           БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ БОЖИНОВ
           БОРИСЛАВ ДИМОВ ГОЧЕВ
           БОРИСЛАВ СЛАВОВ ТОДОРОВ
           БОРЯНА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА
           БОРЯНА ПЕТКОВА ПАВЛОВА
           БОЯН БОГОМИЛОВ СТЕФАНОВ
           БОЯН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
           БОЯНА ГОСПОДИНОВА БИНЕВА
           БОЯНА ЖАНЕТОВА ИВАНОВА
           БЯЛКО ЕНЧЕВ БЯЛКОВ
           БЯЛКО КОЛЕВ БЯЛКОВ
           ВАЛЕНТИН МИТКОВ НИКОЛОВ
           ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
           ВАЛЕНТИН СТОЕВ ВЕЛИЧКОВ
           ВАЛЕНТИНА ТЕНЕВА КУМАНОВА
           ВАЛЕРИ ДИМОС УЗУНИС
           ВАЛЕРИЯ КРАСИМИРОВА ТИНЕВА
           ВАЛЯ ПЕНКОВА ГЕНЧЕВА
           ВАНА КАНЕВА АНГЕЛОВА
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           ВАНЯ ЕНЧЕВА АТАНАСОВА
           ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
           ВАРВАРА СПИРИДОН ФИЛИУ
           ВАСИЛ АТАНАСОВ САНТОВ
           ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ
           ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
           ВАСИЛ РАШЕВ АТАНАСОВ
           ВАСИЛ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
           ВАСКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА-ДАНЕВА
           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА
           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
           ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМОВА
           ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
           ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
           ВЕЛКО НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
           ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
           ВЕНЕЛИН МИТКОВ ЖЕЛЕВ
           ВЕРА ИВАНОВНА ГЕОРГИЕВА
           ВЕРОНИКА НАСКОВА АТАНАСОВА
           ВЕСЕЛА ПЕТРОВА КЮЧУКОВА
           ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
           ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ БЯЛКОВ
           ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
           ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ МИТЕВ
           ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ВЕСЕЛИН ТОСКОВ КИРЧЕВ
           ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
           ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА СТРАТИЕВА
           ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СТАЛЕВА
           ВЕСЕЛИНА НИЧЕВА АНГЕЛОВА
           ВЕСКА КОСТОВА ДРАГИЕВА
           ВИКТОРИЯ НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА
           ВИЛИ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
           ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
           ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА СТАНКОВА
           ВИОЛЕТА ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
           ВИОЛЕТА ЕВДЕВА ХРИСТОЗОВА
           ВИОЛЕТА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
           ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ВИРЖИНИЯ ПЕТРОВА МИНЧЕВА
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
           ВЛАДИМИР СЛАВОВ ВЛАДЕВ
           ВЛАДИМИР СТАВРЕВ МЕТОДИЕВ
           ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
           ВЪЛЮ ИВАНОВ ДИМОВ
           ВЪРБИНА ПЕТРОВА БЮТЮНЕВА
           ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СТОЕВА
           ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГАЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ГАЛЯ ВЪЛЕВА ДОБРЕВА
           ГАЛЯ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГАНА ГОСПОДИНОВА АНТОНОВА
           ГАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА
           ГАНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ГАНЧО ТОДОРОВ НЕДЕВ
           ГЕНО БОНЕВ ТАНЕВ
           ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА МАРИНОВА
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЛЮЧКОВ
           ГЕОРГИ ДИНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           ГЕОРГИ КУМАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИЛКОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ МИТЕВ ЖЕКОВ
           ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПАНТЕЛЕЕВ ПАНДОВ
           ГЕОРГИ САШЕВ АТАНАСОВ
           ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТАНКОВ ЛИНГОВ
           ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЕНКОВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ЯНЕВ ГЬОКОВ
           ГЕОРГИ ЯНКОВ ГАЙДОВ
           ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА МЛАДЕНОВА
           ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БРАТАНОВА
           ГЕРГАНА МАРИНОВА ЯНКОВА
           ГЕРГАНА СТАМЕНОВА ИВАНОВА
           ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           ГИНКА КРАСИМИРОВА КОСТОВА
           ГОРИЦА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
           ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
           ГОСПОДИНКА МАРИНОВА БРАТАНОВА
           ГОЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ГОЧО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
           ГОШО ЖЕКОВ ГОЧЕВ
           ГОШО ПЕНЕВ АТАНАСОВ
           ГОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГОШО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ГРЕТА НИКОЛОВА РУСКОВА
           ГРОЗДАНКА МАРИНОВА ДИМОВА
           ДАВИД АТАНАСОВ ТОДОРОВ
           ДАМЯН КРУМОВ ИЛИЕВ
           ДАНАИЛ МОМЧИЛОВ ТЪРНЕВ
           ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
           ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНИЕЛ СРЕБРИНОВ ХРИСТОВ
           ДАНИЕЛА РОСЕНОВА СТАНЧЕВА-ПАВЛОВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
           ДАНКА ЖЕЛКОВА АНГЕЛОВА
           ДАРИНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
           ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО КОСТАДИНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЯ БОНЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДЕЛЯН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
           ДЕЛЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
           ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
           ДЕНИЦА ВАЛЕРИ УЗУНИ
           ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДЕНКА ДИМОВА МИТЕВА
           ДЕНКА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДЕНЧО НАНЕВ НАЧЕВ
           ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА
           ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АНГЕЛОВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЛАПУНОВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМЧЕВА КРЪСТЕВА
           ДЕЯН БОЙЧЕВ БОЕВ
           ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДЕЯНА КОЛЕВА УРУМОВА
           ДИАН ЖЕКОВ ДОЙЧЕВ
           ДИАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
           ДИАН ХРИСТОВ СТАЛЕВ
           ДИАНА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
           ДИАНА ТЕНЕВА ГЕНЧЕВА
           ДИЛЯН ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
           ДИЛЯН НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
           ДИМА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИЙКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
           ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА КИРИЛОВА
           ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЛЮЧКОВ
           ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           ДИМИТЪР КОЙНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДИМИТЪР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ
           ДИМИТЪР КЪНЧЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР ТОНЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ
           ДИМКА СТОЯНОВА ДЕМИРЕВА
           ДИМКА ТАНЕВА ИВАНОВА
           ДИМО БОРИСОВ ГОЧЕВ
           ДИМО ТОДОРОВ КОЛЕВ
           ДИМО ТОНЕВ ДИМОВ
           ДИМЧО ВАСИЛЕВ ЕЧКИН
           ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМЧЕВ
           ДИМЧО ТОНЕВ МИТЕВ
           ДИНА СЛАВОВА СТОЯНОВА
           ДИНКА ИВАНОВА ГЮРОВА
           ДИНКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           ДИНКО ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
           ДИНКО ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
           ДИЯН МИТКОВ НИКОЛОВ
           ДИЯН ЯНКОВ ЯНКОВ
           ДИЯНА КРЪСТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДИЯНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
           ДИЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
           ДОБРИ ВЪЛЕВ БЯЛКОВ
           ДОБРИНА ХРИСТОВА ПЕНЕВА
           ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
           ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ДОБРИНКА ЖЕЧЕВА ДОНЕВА
           ДОБРИНКА ИВАНОВА КИРЕВА
           ДОБРИНКА МИТЕВА ЕНЧЕВА
           ДОБРОМИР АСЕНОВ ПАУНОВ
           ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ
           ДОБРОМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
           ДОЙЧО ВЪЛКОВ КОЛЕВ
           ДОНИКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           ДОНКА ДЕНЕВА КОЗАРЕВА-МЕТОДИЕВА
           ДОНКА ПЕТКОВА БЯЛКОВА
           ДОНКА ПЕТКОВА КРАЙЧЕВА
           ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЕВ
           ДРАГОМИР ГАНЕВ ИВАНОВ
           ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-МИЛЕВА
           ЕВГЕНИЯ ЖЕКОВА ЧЕРВЕНЯШКА
           ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ЕКАТЕРИНА ГАНЧЕВА ТОДОРОВА
           ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА
           ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГАКИЕВА СЕПЕТЧИЕВА
           ЕЛЕНА КИНЧЕВА ГОГОВА
           ЕЛЕНА МАНОЛОВА КОСТОВА
           ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА
           ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СТАЛЕВА
           ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
           ЕЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ
           ЕМИЛИЯ МИТКОВА ЕНЧЕВА
           ЕНЧО АТАНАСОВ КИРЕВ
           ЖАКЛИН АТАНАСОВА ЗИДАРОВА
           ЖАКЛИНА ДОНЧЕВА ИВАНОВА
           ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
           ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
           ЖАНЕТА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
           ЖАНИНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЖЕКО ДИНЕВ ДОЙЧЕВ
           ЖЕКО КРАСИМИРОВ ЧЕРВЕНЯШКИ
           ЖЕЛКА ВАСИЛЕВА КОДЖАМАНОВА
           ЖЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
           ЖЕЛЯЗКА НАЙДЕНОВА РАЙЧЕВА
           ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНИ ИВАНОВА ЛАКОМА
           ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА КИЛЕС
           ЖИВКА ВАНЕВА КОСТАДИНОВА
           ЖИВКА ПЕНЕВА КАЙЛИЕВА
           ЖИВКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
           ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ЖИВКО ЖЕЛЧЕВ ПЕТКОВ
           ЖИВКО ИЛИЕВ ДЯНКОВ
           ЖИВКО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           ЖИВКО НЕДЯЛКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ПЕТКОВ НЕСТОРОВ
           ЖИВКО ТЕНЕВ ЖЕКОВ
           ЖУЛИЕНА ДАНИЕЛОВА ГОСПОДИНОВА
           ЖУЛИЕТА ГАРАБЕД БАГДАСАРЯН
           ЗАПРЯНКА АРГИРОВА ГЕОРГИЕВА-ИВАНОВА
           ЗДРАВКА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЗДРАВКО ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
           ЗЛАТКА ВЪЛКОВА КРЪСТЕВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДУБОВСКА
           ЗЛАТКА ГРУДЕВА МИЛЕВА
           ЗЛАТКА КИРЕВА РАЕВА
           ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ВОЛФ
           ЗЛАТКА МИТКОВА ХУБЕНОВА
           ЗЛАТКО КОЛЕВ БОРИСОВ
           ЗЛАТОМИР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
           ЗЛАТОМИРА ПЕТКОВА КАКАЛОВА-ИВАНОВА
           ЗОРНИЦА ФИЛЕВА ЩЕРЕВА
           ЗОЯ ВЕЛЕВА ТОДОРОВА
           ЗОЯ ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
           ИБРАХИМ ТАЛИП МЕЙЗИН
           ИВА БОРИСЛАВОВА ЯНКОВА
           ИВА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
           ИВА ДОНЧЕВА ИВАНОВА
           ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ИВАН АНАСТАСОВ СТАЛЕВ
           ИВАН ВАСКОВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН ВЪЛЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
           ИВАН КИНЧЕВ ГОГОВ
           ИВАН КИРЧЕВ ГРОЗЕВ
           ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
           ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
           ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ИВАН СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ТИМОФЕЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ЯНКОВ ГАЙДОВ
           ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА-ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ДОБРЕВА СТАЛЕВА
           ИВАНКА КОСТАДИНОВА ВЪЛКОВА
           ИВАНКА МИТКОВА ИСАЙЕВА
           ИВАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА КАКАЛОВА
           ИВАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
           ИВЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ИВЕЛИНА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА
           ИВЕЛИНА ПЕТЕВА АТАНАСОВА
           ИВЕЛИНА РУСЕВА ПЕНЕВА
           ИВЕЛИНА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА
           ИВЕТА СТАМЕНОВА ИВАНОВА
           ИЛИАНА МИЛКОВА ДИМИТРОВА
           ИЛИЯ ИВАНОВ ДРАГИЕВ
           ИЛКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
           ИРИНА РУМЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ИРИНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
           ИРИНКА ДИЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ИСКРА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
           ЙОАНА ВЕЛЕВА АСЕНОВА
           ЙОВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАРАКОЛЕВА
           ЙОНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
           ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН ИВАНОВ ТАБАКОВ
           ЙОРДАНКА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА
           ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
           ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГОГОВА
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
           ЙОРДАНКА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА
           ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КИРЧЕВА
           ЙОРДАНКА ПЕЙКОВА РАЙЧЕВА
           ЙОРДАНКА ПЕЙЧЕВА ДОБРЕВА
           КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           КАМЕЛИЯ АТАНАСОВА ЖОСТОВА
           КАМЕН РАДКОВ ВИДЕНОВ
           КАТЯ БОРИСОВА СТАМОВА
           КАТЯ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
           КАТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
           КАТЯ ТОШЕВА ИВАНОВА
           КИНА ТЯНКОВА ТОПАЛОВА
           КИНЧО ВАНЧЕВ ГОГОВ
           КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПАНЧЕВ
           КИРИЛ ДИМОВ КОЛЕВ
           КИРИЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
           КИРЧО ДИМОВ КУРТЕВ
           КИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           КИЧКА ФИЛИПОВА ХРИСТОНОВА
           КОСТА ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
           КОСТАДИН ДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН ЖЕЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
           КРАСИМИР АСЕНОВ КАРАГЬОЗОВ
           КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР ДАНЧЕВ КИРЕВ
           КРАСИМИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           КРАСИМИР ЖЕКОВ КОСТОВ
           КРАСИМИР ЖИВКОВ ДЯНКОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ КИРЕВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
           КРАСИМИР КОСТОВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР МИТКОВ КАЛИНОВ
           КРАСИМИР ПАНТЕЛЕЕВ СТОЙНОВ
           КРАСИМИР ПЕШЕВ ЩЕРЕВ
           КРАСИМИР СЛАВОВ ИВАНОВ
           КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
           КРАСИМИРА СТОЙКОВА МИТЕВА
           КРИСТИАН СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ
           КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧАНОВА
           КРИСТИНА ВАЛЕРИ УЗУНИ
           КРИСТИНА ИВАНОВА МУРАРИУ
           КРИСТИНА МИТКОВА СИДЕРОВА
           КРИСТИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРАНДЕВА
           КЪЙМЕТ АРИФ МЕЙЗИН
           КЪНЧО ВЪЛКОВ КЪНЕВ
           КЪНЧО МИТЕВ КРЪСТЕВ
           ЛИЛЯНА ПЕТКОВА БРАТАНОВА
           ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА СТАЙКОВА
           ЛЪЧЕЗАР МИШЕВ МИЛЕВ
           ЛЮБЕН КОСТОВ ЛЮБЕНОВ
           ЛЮБКА КРЪСТЕВА ХРИСТОЗОВА
           ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХУБЕНОВ
           ЛЮБОМИР СТОЕВ МОНЕВ
           ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ХУБЕНОВА
           ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА ДЕНЕВА
           ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
           МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА АНДОНОВА
           МАНОЛ КРАСИМИРОВ КОСТОВ
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           МАРГАРИТА НИКОЛОВА ПАУНОВА
           МАРГАРИТКА МИЛКОВА ГРОЗЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
           МАРИН ДОЙЧЕВ КОЛЕВ
           МАРИН СЕВОВ БОЙДЕВ
           МАРИН ЯНКОВ КАРАКОЛЕВ
           МАРИНА ГОСПОДИНОВА СТОЙНОВА
           МАРИНКА ДИМИТРОВА ЧИФЛИГАРОВА
           МАРИНКА РУСЕВА ТОПАЛОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
           МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ТЪРНЕВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕКОВА
           МАРИЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ МИХОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
           МАРИЯ СТОЯНОВА КИРЕВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА БЯЛКОВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ДОБРЕВА
           МАРИЯ ЯНЕВА ГЬОКОВА
           МАРИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           МАРИЯНА ВИСАРИОНОВА ВАРЧИН
           МАРИЯНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯНА ТОДОРОВА ЙОНКОВА
           МАРИЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
           МАЯ ЩЕРЕВА ВАСИЛЕВА
           МИЛЕН МИХОВ ШКОДРОВ
           МИЛЕНА ИВАНОВА ТСЕПЕЛИС
           МИЛЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ХУБЕНОВА
           МИЛКА ГРОЗЕВА АНГЕЛОВА
           МИНА ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА
           МИНКА АНАСТАСОВА ИЛИЕВА
           МИНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
           МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БРАТАНОВ
           МИТКО ДИНКОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ЕНЧЕВ КАЛИНОВ
           МИТКО МИЛКОВ ГЕНЧЕВ
           МИТКО НИКОЛАЕВ МИТЕВ
           МИТКО ПЕНЧЕВ ЖЕЧЕВ
           МИТКО ХРИСТОВ НАНЕВ
           МИТКО ХУБЕНОВ ХРИСТОЗОВ
           МИХАИЛ АСЕНОВ МИТКОВ
           МИХАИЛ СТАНИМИРОВ СТАНКОВ
           МЛАДЕН ЗЛАТКОВ КОЛЕВ
           МОМЧИЛ ПЕТРОВ ТЪРНЕВ
           МОНИКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           МОНИКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
           НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
           НАДЯ ПЕТРОВА БЮТЮНЕВА
           НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА ЖЕКОВА
           НАТАЛИЯ НЕВЕНОВА КОЛЕВА
           НАТАЛИЯ СТАТЕВА АНГЕЛОВА
           НЕДИ ПЕТРОВА ГОЧЕВА
           НЕДКА ГАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
           НЕДКО ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ
           НЕДЯЛКА БАНЕВА СТОЯНОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА РЕДМАН
           НЕДЯЛКА МИТЕВА ТАШЕВА
           НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПАНЕВА
           НЕДЯЛКА ПЕТРОВА РАШЕВА
           НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           НЕЛА КОЛЕВА ТАБАКОВА
           НЕЛИ СЛАВОВА РУСИНОВА-ИВАНОВА
           НИКОЛА ДОБРОМИРОВ ПАУНОВ
           НИКОЛА ХРИСТОВ АРБОВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ НАЧЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНДОНОВ
           НИКОЛАЙ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
           НИКОЛАЙ МИТЕВ СТОЯНОВ
           НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА НАНЕВА
           НИКОЛИНА ХРИСТОЗОВА КОЛЕВА
           НИКОЛИНКА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА
           НИНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
           НИНА СТЕФЧЕВА НИКОЛАЕВА
           НУРГИН НЕАТ НАИМ
           НУРДЖАН НЕАТ НАИМ
           ПАВЕЛ ВЪЛЕВ ПАВЛОВ
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
           ПАВЛИНА ДЕЛЧЕВА ВЪЛКОВА
           ПАВЛИНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
           ПАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           ПАНЧО ДЕЛЧЕВ ПАНЕВ
           ПАНЧО ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ
           ПАСКО МИЛКОВ ПАСКОВ
           ПАУЛА ДРАГОМИРОВА ИВАНОВА
           ПАУЛА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕНКА ГОСПОДИНОВА АНГЕЛОВА
           ПЕНКА ДОБРЕВА ДОЙЧЕВА
           ПЕНКА ДОБРЕВА НЕНОВА
           ПЕНКА ИГНАТОВА СЛАВОВА
           ПЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
           ПЕНКА ТЕМЕЛКОВА ТОДЕВА
           ПЕНЬО ИВАНОВ ПЕНЕВ
           ПЕТКО ВЕЛЧЕВ ДАНЕВ
           ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО КУМАНОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО МАРИНОВ БЕЛЯШКИ
           ПЕТКО НЕСТОРОВ ТОДЕВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
           ПЕТЪР ЖЕКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ КЮЧУКОВ
           ПЕТЪР КИРИЛОВ ДЯНКОВ
           ПЕТЪР КИРИЛОВ КИРИЛОВ
           ПЕТЪР МОМЧИЛОВ ТЪРНЕВ
           ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ПЕТРОВ БЮТЮНЕВ
           ПЕТЬО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ПЕТЯ АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕТЯ ХРИСТОСКОВА СТОЯНОВА
           ПЛАМЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН БОНЧЕВ ЯНКОВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ МАРИНОВ
           ПЛАМЕН ТОДОРОВ РАЙЧЕВ
           ПЛАМЕН ЦАНКОВ СТОЯНОВ
           ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА ДЯНКОВА
           ПОЛИНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
           ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА МАРЕВА
           РАДИНА ЙОРДАНОВА ТАБАКОВА
           РАДКА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           РАДКА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА
           РАДКА ДЕЛЧЕВА ДИМЧЕВА
           РАДКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
           РАДКА КОСТАДИНОВА ЩЕРЕВА
           РАДКА ТИНЕВА РАДЕВА
           РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ СТОЙНОВ
           РАДОСТИНА ИВАНОВА КИРИЛОВА
           РАДОСТИНА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
           РАЙНА ИВАНОВА УЗУНИ
           РАЙЧО ИВАНОВ РАЙКОВ
           РЕБЕКА ТХЪОНГ ДО
           РЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРИУ
           РОЗАЛИН ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ДАСКАЛОВА
           РОСЕН АВРАМОВ НИКОЛОВ
           РОСИЦА ГРОЗЕВА МИНЕВА
           РОСИЦА ЖИВКОВА ДЯНКОВА
           РОСИЦА ИВАНОВА ТОЧЕВА
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
           РУМЕН ДИМОВ ГОЧЕВ
           РУМЯНА БОНЧЕВА КАЛИНОВА
           РУМЯНА ВАСКОВА НЕСТОРОВА
           РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
           РУМЯНА КОСТОВА КЛЮЧКОВА
           РУМЯНА ПАНЧЕВА ХРИСТОЗОВА
           РУМЯНА СТОЕВА ВЪЛЧЕВА
           РУСКА СТАЛЕВА КУРТЕВА
           САШО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
           СВЕТЛА ДОБРЕВА АРНАУДОВА
           СВЕТЛА ИВАНОВА КИРОВА
           СВЕТЛА КИРЧЕВА ДИМОВА-ПАНЕВА
           СВЕТЛА ТОДОРОВА РАЙЧИНОВА
           СВЕТЛАНА ДИНКОВА КОДЖАМАНОВА
           СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ ТОШЕВ
           СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
           СВЕТОСЛАВ ВИЛИ ВЕЛЧЕВ
           СВЕТОСЛАВ КОСТОВ ДОБРЕВ
           СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СЛАВОВ
           СЕВГЮЛ ЕМУРЛА НУРИДИН
           СЕВДА МИТЕВА СИМЕОНОВА
           СИЛВИЯ ЦАНКОВА СТОЯНОВА
           СИМЕОН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           СИМЕОНКА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           СЛАВИ БОНЕВ ТОДОРОВ
           СЛАВИ КИРИЛОВ ИВАНОВ
           СЛАВЧО ВЪЛКОВ ЙОРДАНОВ
           СЛАВЧО ГОСПОДИНОВ СЛАВОВ
           СНЕЖАНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
           СОНЯ ЛЮБЕНОВА ДЕНЕВА
           СОФИЯ СРЕБРОВА ГЕОРГИЕВА
           СРЕБРИН ДИНКОВ ХРИСТОВ
           СТАМЕН ИВАНОВ СТАМОВ
           СТАНИМИР МИХАЙЛОВ СТАНКОВ
           СТАНИМИРА ПЕШЕВА ЩЕРЕВА
           СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           СТАНИСЛАВ СТАНИМИРОВ СТАЙКОВ
           СТАНКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
           СТАНКО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
           СТАНКО ГОСПОДИНОВ ГОЧЕВ
           СТАНЧО ДИНЕВ ЖЕКОВ
           СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА
           СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ КЕПЕДЖИЕВ
           СТЕФАН МАРИНОВ ВЕНКОВ
           СТЕФАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           СТЕФАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           СТОЙЧО РАДЕВ СТОЙЧЕВ
           СТОЯН АНТОНОВ СТЕФАНОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
           СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ВЕЛИЧКОВ
           СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
           СТОЯНКА ПРОДАНОВА КЪНЕВА
           ТАЛИП ДЖЕФЕР МЕЙЗИН
           ТАНИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ТАНКА СТАНКОВА ПЕЛЕВА
           ТАНЯ АПОСТОЛОВА ДЯНКОВА
           ТАНЯ БОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА
           ТАНЯ БОРИСОВА ЖЕКОВА
           ТАНЯ ГАНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ТАНЯ МИТКОВА ДО
           ТАНЯ ПЕТКОВА ДИМОВА
           ТАНЯ СТОЯНОВА ДЕЛЧЕВА
           ТАТЯНА КИРИЛОВА ЯНЕВА
           ТАТЯНА ЛЮДМИЛОВА КОЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
           ТЕОДОРА БОНЕВА ПЕТКОВА
           ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           ТЕОДОРА ДЕЛЧЕВА ЖЕКОВА
           ТИНКА ГОЧЕВА ПЕЙЧЕВА-ДЕЛЧЕВА
           ТИНКА НЕНКОВА ГРОЗДАНОВА
           ТИХОМИР ВЕЛКОВ ВЪЛКОВ
           ТИХОМИР ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ
           ТИХОМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
           ТИХОМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           ТИХОМИР ЮЛИЯНОВ ЩЕРЕВ
           ТОДОР ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
           ТОДОР ДИНКОВ ПЕНЕВ
           ТОДОР ЙОРДАНОВ РАЙЧЕВ
           ТОДОР МИНЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ТОДОРКА ИВАНОВА НОВАКОВА
           ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНКА ГОСПОДИНОВА КИРЕВА
           ТОНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           ТОНЯ СТРАТИЕВА СТРАТИЕВА
           ТЯНКА ДАНЕВА ТЕНЕВА
           ТЯНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
           ФИЛИП АТАНАСОВ САНТОВ
           ФИЛИП КИРЕВ ВЪЛКОВ
           ФИЛКА НИКОЛАЕВА ПЕТЕВА
           ХРИСТА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ХРИСТИНА РУМЕНОВА РУСЕВА
           ХРИСТИНА СЛАВОВА ТОДОРОВА
           ХРИСТИНА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
           ХРИСТИЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ДЕНЕВ
           ХРИСТО АНГЕЛОВ ТЕНЕВ
           ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ УРУМОВ
           ХРИСТО ЕВДЕВ ХРИСТОЗОВ
           ХРИСТО ЖЕКОВ ПЕНЕВ
           ХРИСТО ЗДРАВКОВ ТОПАЛОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОЗОВ
           ХРИСТО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ХРИСТОМИРА ВЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
           ХРИСТОФОР ТОДОРОВ ПОПОВ
           ХУБЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           ХУБЧО СТАЛЕВ СТАТЕВ
           ЦВЕТАНА ИВАНОВА ДУРЧЕВА
           ЦВЕТОМИР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛЕВ
           ЦЕЦА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           ЦЕЦА ТОМОВА ПЕШЕВА-АТАНАСОВА
           ЦОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
           ЦОНКА ПАВЛОВА КЮЧУКОВА
           ЧАВДАР ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
           ЩИЛЯНА ЮЛИЯНОВА ЩЕРЕВА
           ЮЛИЯН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
           ЯВОРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ЯНИ ГЬОКОВ ИВАНОВ
           ЯНИС АЛЕКСАНДРОС ЮВАНАКИС
           ЯНИЦА ИВАНОВА ДЯКОВА
           ЯНИЦА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
           ЯНКА АЛДИНОВА НИКОЛОВА
           ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
           ЯНКА ВЪЛКОВА МАРИНОВА
           ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
           ЯНКА ЖИВКОВА ДИМОВА
           ЯНКА ЗЛАТКОВА КОЛЕВА
           ЯНКА МИТЕВА ПЕТРОВА
           ЯНКА ПАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ЯНЧО ГЕНЧЕВ ИВАНОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДАЛБЕРТ КРАСИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
           АЙШЕ ХАЛИЛ САЛИ
           АЛБЕНА АТАНАСОВА ТРАНДЕВА
           АЛБЕНА ИВАНОВА ВАРИЙСКА
           АЛЕКСАНДРА ТОШКОВА ТОДОРОВА
           АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОСТАДИНОВ
           АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
           АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАПАЗОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ШЕРЕМЕТОВ
           АНГЕЛ ЖЕКОВ БЯЛКОВ
           АНГЕЛ ЛОЗКОВ ТЕОДОСИЕВ
           АНДОН СТЕФАНОВ БАКЪРОВ
           АНДРЕЙ ПЕТРОВ ЕВТИМОВ
           АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           АНЕЛИЯ СТОЯНОВА БАЛДЖИЕВА
           АНИ ПЛАМЕНОВА МОЛЕВ
           АННА АНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
           АННА БОРИСЛАВОВА НИНОВА
           АННА РАДОСЛАВОВА МАРЧЕВА
           АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА
           АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
           АНТОАНЕТА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОАНЕТА КОЛЕВА ПЕНЕВА
           АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
           АНТОАНЕТА РУМЕНОВА НЕДКОВА
           АНТОН АНГЕЛОВ АРНАУДОВ
           АНТОН ДИМИТРОВ АНЕСТИЕВ
           АНТОН ИВАНОВ ИГНАТОВ
           АНТОН КИРИЛОВ ВЪЧЕВ
           АНТОН КОЛЕВ АНГЕЛОВ
           АНТОН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           АНТОН СТОЯНОВ НЕЙКОВ
           АСЕН ИВАНОВ ДУЧЕВ
           АСЕН НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ
           АТАНАС АТАНАСОВ КОСТОВ
           АТАНАС ВЪЛЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ВЪЧЕВ ДИМОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНСКИ
           АТАНАС ДИМИТРОВ ШЕРЕМЕТОВ
           АТАНАС КОСТОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ ПАВЛОВ
           АТАНАС ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА ПИЛЕВА
           АТАНАСКА СЛАВОВА ИВАНОВА
           АТАНАСКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
           АТАНАСКА ТЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
           АТАНАСКА ЯНКОВА ТЕНЧЕВА
           БИСТРА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
           БИСТРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           БОГОМИЛ НАНЬОВ ГЕНЧЕВ
           БОГОМИЛА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           БОГОМИЛА ЕМИЛОВА ЛОЗЕВА
           БОРИС ВАЛЕНТИНОВ ЖЕЛЕВ
           БОРИС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           БОРИС МИЛКОВ МАРИНОВ
           БОРИС ТОДОРОВ БЛИЗНАКОВ
           БОРЯНА ВАНЧЕВА ДИМОВА
           БОРЯНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           БОРЯНА МИТЕВА ДРАГИЕВА
           БОЯН ИВАНОВ МИЛЕВ
           БОЯН СТОЯНОВ НЕЙКОВ
           ВАЛЕНТИН БОНЕВ ЖЕЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ГИНЕВ ТОЗЕВ
           ВАЛЕНТИН ДИНЕВ ХАДЖИЕВ
           ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
           ВАЛЕНТИН МИТЕВ ГОЧЕВ
           ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА ПАИСИЕВА
           ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БОРИСОВА
           ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ЗАХАРИЕВА
           ВАНЬО ХРИСТОВ СТОИЦЕВ
           ВАНЯ БОТЕВА АНГЕЛОВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ВАНЯ ДИМЧЕВА ГИНЕВА
           ВАНЯ ДОБРЕВА ЗАФИРОВА
           ВАНЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ИВАНОВ ЗАНГОВ
           ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕДЯ ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
           ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
           ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА КОЛЕВА
           ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           ВЕНЕТА БЯЛКОВА НЕДЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ БАНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
           ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕСА ВЪТОВА ДЕЧЕВА
           ВЕСЕЛИН БОРИСОВ СТАЙКОВ
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПАНИЧКОВ
           ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
           ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ БЛАГОЕВ
           ВЕСЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИЕВА
           ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАШЕВА
           ВЕСЕЛИНА ДАНИЕЛОВА БОРИСОВА
           ВЕСЕЛИНА ИГНАТОВА ТОДОРОВА
           ВЕСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕСКА КОСТАДИНОВА ДУХОВА
           ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВИКТОРИЯ ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА
           ВИЛИАН ЯНКОВ КАНЕВ
           ВИНЕЛИНА НИКОВА НЕДЕВА
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА
           ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ БЯЛКОВ
           ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БАЛДЖИЕВ
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЪЛКОВ
           ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЛАДИМИР ПЕТКОВ НЕДЕВ
           ВЛАДИСЛАВА ПЕЕВА ПЕЕВА
           ВЪЛЮ ХРИСТОВ НЕНОВ
           ВЪЧКА ТОДОРОВА ГЮЛЕВА
           ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА БАХЧЕВАНСКА
           ГАБРИЕЛА ДАНИЕЛОВА КРЪСТЕВА
           ГАБРИЕЛА ДОБРОМИРОВА УЗУНОВА
           ГАБРИЕЛА СТАЙКОВА СТОЙКОВА
           ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
           ГАЛИНА ДАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
           ГАЛИНА ИВАНОВА КОЕВА
           ГАЛИНА ХРИСТОВА МИЛЕВА
           ГАЛЯ ДИМЧЕВА ГИНЕВА
           ГАЛЯ НАЙДЕНОВА ПЕНКОВА
           ГАНЧО НАНЕВ ГАНЕВ
           ГЕНА ИВАНОВА ПАНИЧКОВА
           ГЕНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПАСЕВА
           ГЕНКА ТРИФОНОВА ЦВЕТАНОВА
           ГЕНЧО ТОДОРОВ ГЕНЕВ
           ГЕОРГИ БОЙЧЕВ БОЕВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЯРЪМОВ
           ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНТОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕНОВ
           ГЕОРГИ ЖИВКОВ БИНЕВ
           ГЕОРГИ ЗАФИРОВ АЗОВ
           ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМОВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
           ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ КОСТОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЧАУШЕВ
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
           ГЕРГАНА МАРТИНОВА СЛАВОВА
           ГЕРГАНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
           ГИНКА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
           ГОСПОДИН ПЕТКОВ ЖЕКОВ
           ГОЧО МАРИНОВ ГОЧЕВ
           ДАВИД ДИМИТРОВ МИТЕВ
           ДАВИД ПЕНКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДАМЯН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
           ДАНИЕЛ ЗЛАТКОВ ТЕНЕВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ
           ДАНИЕЛ ХРИСТОВ МАРКОВ
           ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА ДАНЕВА
           ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА БЯЛКОВА
           ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДАНИЕЛА ИЛЧЕВА КАПОЦЦИ
           ДАНИЕЛА КИРЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КАБАКОВА
           ДАНИЕЛА ПЕТРОВА НИЗАМОВА
           ДАНИЕЛА ЦОЛОВА ЦОЛОВА
           ДАНЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНЧО ТОДОРОВ ФИДАНОВ
           ДАФИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
           ДАЯНА ВАСИЛЕВА ДЕЛЕВА
           ДЕАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ДЕАН КИРИЛОВ КАИКОВ
           ДЕАНА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ЛАЗАРОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЯНА ГРОЗЕВА УЗУНОВА
           ДЕНКА КОЛЕВА ХАДЖИЙСКА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АНЕСТИЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОТЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА БОШКОВА
           ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
           ДЕСИСЛАВА СТАЙКОВА СЛАВЧЕВА
           ДЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ
           ДЕЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           ДЖЕНИФЪР МИХАИЛ ЗАХАРИЕВА
           ДИЛЯН ИВАНОВ ДИЧЕВ
           ДИЛЯНА СТАНЕВА АТАНАСОВА
           ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА ДИМОВА
           ДИМИТРИНА РАДОСЛАВОВА МАРЧЕВА
           ДИМИТРИНКА МАРКОВА ЯНЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БЯЛКОВ
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
           ДИМИТЪР АНЕСТИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТКОВ
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШЕРЕМЕТОВ
           ДИМИТЪР БОРИСОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ВАНЧЕВ ТОДЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ЖЕКОВ ЖЕКОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР КАНЕВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
           ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДАНДЕНОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИЛЕВ
           ДИМИТЪР ЦОЛОВ ЦОЛОВ
           ДИМО МЛАДЕНОВ КАРЕВ
           ДИМО ПАВЛОВ ДИМОВ
           ДИМЧО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ
           ДИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ДИНКО КИРЕВ АТАНАСОВ
           ДИНКО ПАУНОВ ДИНКОВ
           ДИНКО СТЕФАНОВ ДИНКОВ
           ДОБРИ СЕВОВ ДОБРЕВ
           ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ
           ДОБРИНКА ДИМОВА ДИМОВА
           ДОБРИНКА РУСЕВА ТЕНЧЕВА
           ДОБРОМИР ЗДРАВКОВ ЗАФИРОВ
           ДОБРОМИР СТОЯНОВ УЗУНОВ
           ДОНКА АНАСТАСОВА БАНКОВА
           ДОНКА ВЪЛКОВА СТОЙЧЕВА
           ДОНКА ГОЧЕВА АТАНАСОВА
           ДОНКА РУМЕНОВА ТЕНЧЕВА
           ДОНКА РУСЕВА ДИМОВА
           ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ДРАГОМИР ВЕЛЕВ ДРАГИЕВ
           ЕВГЕНИ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ
           ЕВГЕНИ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ
           ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ВАРИЙСКА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛЕНА ТЕНЕВА МИХАЛЕВА
           ЕЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
           ЕЛИ СТОЙКОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
           ЕЛИОНОРА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ЕЛИСАВЕТА ТИНЕВА ПАНЕВА
           ЕЛКА АНГЕЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА
           ЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
           ЕЛКА РАДЕВА СТОЯНОВА
           ЕМИЛ БОНЧЕВ ЛОЗЕВ
           ЕМИЛ ИЛИЕВ ШОПОВ
           ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА
           ЕНЧО ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ
           ЖАКЛИН ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           ЖАНА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА
           ЖАНЕТА ДЕЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЖАНЕТА ДИМОВА МИНЧЕВА
           ЖАНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖАНЕТА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           ЖЕКО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
           ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
           ЖЕНЯ ЖИВКОВА ДЕЧЕВА
           ЖЕЧКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
           ЖЕЧКА ЖЕЛЕВА АНДОНОВА
           ЖИВКА ВЪЛКОВА СПАСОВА
           ЖИВКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЖИВКО ДИМЧЕВ ЖЕЛЕВ
           ЖИВКО ДОБРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ КРУМОВ
           ЖИВКО МИТКОВ КАБАКОВ
           ЖИВКО МИТКОВ ПЕТКОВ
           ЖИВКО МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ
           ЖИЛЯНКА ГОСПОДИНОВА ТЕНЕВА
           ЖУЛИЕН СТАЙКОВ АРНАУДОВ
           ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА БИНЕВА
           ЖУЛИЕТА ОГНЯНОВА БРАТАНОВА
           ЖУЛИЕТА РАДКОВА ПАЛАЗОВА-ЙОРДАНОВА
           ЗДРАВКО КОЛЕВ ЗАФИРОВ
           ЗДРАВКО ЯНЕВ НЕДЕВ
           ЗЛАТИНА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЗЛАТКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
           ЗЛАТКА КАЛИНОВА КЛЮНЧЕВА
           ЗЛАТКА КАРЕВА АНГЕЛОВА
           ЗЛАТКА КОЛЕВА ДИМОВА
           ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ЗЛАТНА ГЕНОВА СТОИЦЕВА
           ЗОРКА ГАНЕВА НЕДЕВА
           ЗОРНИЦА ЖЕЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЗОРНИЦА ЯНЕВА МИЛЕВА
           ИВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРИФОНОВ
           ИВАЙЛО ИЛИЕВ ШОПОВ
           ИВАЙЛО СПАСОВ КОСТАДИНОВ
           ИВАЙЛО ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН АНДРЕАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ВАСИЛЕВ ЗАНГОВ
           ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНИЧКОВ
           ИВАН ДЕЧЕВ ДЕЧЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ
           ИВАН ДИМЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ИВАН ДРАГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ИВАЙЛОВ ТРИФОНОВ
           ИВАН ИВАНОВ МИЛЕВ
           ИВАН ИВАНОВ ПАНЕВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           ИВАН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
           ИВАН КРЪСТЕВ ЧАЛЪКОВ
           ИВАН МИХАЙЛОВ ЗОРТЕВ
           ИВАН НАНЕВ ПЕТКОВ
           ИВАН НЕДЯЛКОВ ЕНЕВСКИ
           ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
           ИВАН ПАУНОВ ДИНКОВ
           ИВАН ПЕТЕВ ИВАНОВ
           ИВАН РАДЕВ ЦАНЕВ
           ИВАН СТОЙНОВ ВАРИЙСКИ
           ИВАН ТЕНЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ТОДОРОВ КЛЮНЧЕВ
           ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ИГНАТОВ
           ИВАН ЦОНЕВ МИХАЙЛОВ
           ИВАНА КОСТАДИНОВА ДАНЕВА
           ИВАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
           ИВАНКА ДИМОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ДИНКОВА ГОЧЕВА
           ИВАНКА ЕНЧЕВА ХРИСТОЗОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОЗОВА
           ИВАНКА РАДЕВА ИВАНОВА-КОЕВА
           ИВАНКА СВЕТОСЛАВОВА НАНОВСКА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
           ИВЕЛИНА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА
           ИВОНА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА
           ИЛИЯ ДИМИТРОВ ШОПОВ
           ИЛИЯ КОЛЕВ КОЛЕВ
           ИСМАН АХМЕД САЛИ
           ЙОВКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
           ЙОНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ЙОНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА
           ЙОНКО ДИМИТРОВ НАНОВСКИ
           ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПАПАЗОВ
           ЙОРДАН СТАЙКОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
           ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
           КАЛИНА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
           КАЛИНА СТАМОВА СТАЙКОВА
           КАЛОЯН РОЛАНД ШНЕЕВАЙС
           КАЛОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
           КАМЕЛИЯ ГЕНЧЕВА ГЕНЕВА
           КАМЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ЩЕРЕВА
           КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ДАНЕВА
           КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА СТАХОВЯК
           КАТЯ АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА
           КАТЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
           КАТЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           КАТЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
           КАТЯ ЗАПРЯНОВА КОСТОВА
           КАТЯ НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА
           КАТЯ ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           КАТЯ ТОЧЕВА ДОБРЕВА
           КИРИЛ ДИМОВ КАИКОВ
           КИРИЛ КОЙНОВ КИРЕВ
           КИРИЛ РАДЕВ СТАНКОВ
           КИРИЛКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
           КИРИЛКА ПЕНЕВА КИРЕВА
           КИРЧО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           КИЧКА ВАСИЛЕВА ВАКРИЛОВА
           КОНСТАНТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           КОНСТАНТИНА МИТКОВА ИВАНОВА
           КОСТАДИН АТАНАСОВ КОСТОВ
           КОСТАДИН БОЙЧЕВ ЧИЛЕВ
           КОСТАДИН ГАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ
           КОСТАДИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           КОСТАДИН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЪРЗЕВ
           КРАСИМИР ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ НЕЙКОВ
           КРАСИМИР ЙОНКОВ ЙОНКОВ
           КРАСИМИР КОЛЕВ ДАНЕВ
           КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЙОСИФОВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВЪТКОВА
           КРАСИМИРА ДИМЧЕВА МАРЧЕВА
           КРАСИМИРА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
           КРАСИМИРА КИРЕВА СТОЯНОВА
           КРАСИМИРА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА
           КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ШОПОВА
           КРЕМЕНА ДИНКОВА АТАНАСОВА
           КРЕМЕНА НЕДЯЛКОВА ЛЕМАН
           КРЕМЕНА ТОМОВА КРЪСТЕВА
           КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА БАЛДЖИЕВА
           КРИСТИНА ДЕЛЧЕВА БАКАЛОВА
           КРИСТИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           КРИСТИНА ТИХОМИРОВА ТРАНДЕВА
           КРИСТИНКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА
           КРИСТИЯН ПЕЕВ ПЕЕВ
           КУНКА ГАНЧЕВА МИЛЕВА
           ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           ЛИЛЯНА ТЕНЧЕВА СТОЯНОВА
           ЛОЗКО ДИМОВ ЗДРАВКОВ
           ЛОЗКО СТОЙЧЕВ ТЕОДОСИЕВ
           ЛОРА ПЛАМЕНОВА БАКАЛОВА
           ЛЪЧЕЗАР ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ЛЪЧЕЗАР ДОБРОМИРОВ УЗУНОВ
           ЛЮБА ТАНЕВА ПЕТКОВА
           ЛЮБИНА МИЛЕВА ЗАХАРИЕВА
           ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ БАКАЛОВ
           ЛЮБОМИР НЕНЧЕВ ГОЧЕВ
           ЛЮДМИЛ ПЕЕВ ПЕЕВ
           МАРГАРИТА АТАНАСОВА ЖЕКОВА
           МАРГАРИТА ПЕТРОВА АЗОВА
           МАРИАН МИТКОВ ВЪРБАНОВ
           МАРИАНА БОНЧЕВА СТОЯНОВА
           МАРИАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
           МАРИАНА ДОБРЕВА НЕНОВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
           МАРИЙКА ЙОКИМОВА КОСТАДИНОВА
           МАРИЙКА КОЛЕВА ГЕНЕВА
           МАРИЙКА МИНЧЕВА МИХАЙЛОВА
           МАРИЙКА МИТЕВА ИЛИЕВА
           МАРИЙКА НИКОВА ЗОРТЕВА
           МАРИЙКА СТАМОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИН ГОЧЕВ МАРИНОВ
           МАРИН КОСТАДИНОВ ДЕЛЧЕВ
           МАРИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИНЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           МАРИЯ АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
           МАРИЯ ГОЧЕВА СЛАВОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДОБРЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ЕНЕВСКА
           МАРИЯ ЙОНКОВА ЙОНКОВА
           МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ПАНЕВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ЕВТИМОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА КАРАГЬОЗОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА МАТКОВА
           МАРИЯ РУСЕВА КОЕВА
           МАРИЯ СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА
           МАРИЯ ЯНЕВА МИНКОВА
           МАРИЯНА БОРИСОВА БАКЪРОВА
           МАРИЯНА ПЕТЕВА РАДЕВА
           МАРИЯНА ХРИСТОВА ЧАЛЪКОВА
           МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТАНОВ
           МАРТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
           МАРТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           МАРТИНА ЖЕЛЕВА СЛАВОВА
           МАРУШКА ГОСПОДИНОВА ЖЕКОВА
           МАТУША ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           МИГЛЕНА ГЕНОВА БИНЕВА
           МИКИС ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           МИКЯЙ САЛИМ НАИМ
           МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           МИЛЕН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
           МИЛЕН СТАЙКОВ ЙОРДАНОВ
           МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА-ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕНА ТОШКОВА ЯНКОВА
           МИЛКА ВИТАНОВА ГРОЗЕВА
           МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
           МИЛКА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МИЛКО БОЙЧЕВ МАРИНОВ
           МИЛЧО ИВАНОВ КАРАГАНЕВ
           МИМА ЗАПРЯНОВА ИЛИЕВА
           МИНКА АНДОНОВА НОЙЧЕВА
           МИНКА СЛАВОВА ПЕЕВА
           МИНЧО ГОЧЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
           МИРЕЛА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
           МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ВЪЛКОВ
           МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА АЗОВА
           МИТКО ВЛАДИМИРОВ ВЪЛКОВ
           МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ КАБАКОВ
           МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
           МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ
           МИТКО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           МИТКО ПЕТКОВ ИВАНОВ
           МИТРА РАДЕВА СТАЙКОВА
           МИХАЕЛ МИХАИЛОВ ЗАХАРИЕВ
           МИХАЕЛА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
           МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           МИХАИЛ ИВАНОВ ЗОРТЕВ
           МИХАИЛ ЛЮБОМИРОВ БАКАЛОВ
           МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЛЕВ
           МИХАИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
           МИХАЛ ПЕТРОВ МИХАЛЕВ
           МОМЧИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
           МОНИКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
           НАДЕЖДА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
           НАДЕЖДА СЕРАФИМОВА АНАСТАСОВА
           НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           НАДКА ЙОСИФОВА КАИКОВА
           НАЙДЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
           НАНЮ ПЕТКОВ ДЕЛЕВ
           НЕВЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           НЕДКО СТЕФАНОВ НЕДКОВ
           НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА БОНЕВА
           НЕДЯЛКА НАСКОВА РАНГЕЛОВА
           НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
           НЕДЯЛКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
           НЕДЯЛКО ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
           НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ЯНКОВ ТОПАЛОВ
           НЕЛИ ЖИВКОВА АРНАУДОВА
           НЕЛИ ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
           НЕЛИ РАЙКОВА БЕЙЧЕВА
           НИКОЛА АСЕНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕВ
           НИКОЛАЙ ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДАНЕВ
           НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
           НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДАНЕВ
           НИКОЛИНА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА
           НИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
           ПАВЕЛ СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛОЗЕВА
           ПАВЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ПАВЛИНА МИТЕВА ИЛЕВА
           ПАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
           ПАНО СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ
           ПАОЛИНА ДИМИТРОВА КОЙНОВА
           ПАТРИСИЯ НИКОЛАЕВА НАНЕВА
           ПАУН ДИНКОВ ГЮЛЕВ
           ПЕНКА МАРКОВА ФИДАНОВА
           ПЕНКА СТЕФАНОВА МИТКОВА
           ПЕНКА ЯНКОВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕНЧО ВЕЛЧЕВ ПЕНЕВ
           ПЕНЧО ВЪЛЧЕВ ПЕНЕВ
           ПЕНЧО ГЕНЧЕВ ПЕНЕВ
           ПЕНЧО ГИНЕВ ПЕНЕВ
           ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ НЕДЕВ
           ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ПЕТРАНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА
           ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВА МИНЕВА
           ПЕТРАНКА БОРИСОВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АЗОВ
           ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ДИМОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ
           ПЕТЪР МИХАЛЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ РИМПОПОВ
           ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ТЕНЕВ ТЕНЕВ
           ПЕТЪР ТОДОРОВ КАРАГЬОЗОВ
           ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ КРЪСТЕВ
           ПЕТЬО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЯ ДЕЛЧЕВА МИХАЛЕВА
           ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА
           ПЕТЯ КИРЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЯ МИТЕВА РАДЕВА
           ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА
           ПЛАМЕН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ ЖЕКОВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ КОЕВ
           ПЛАМЕН ПЕТЕВ ПАНЕВ
           ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЯНКОВ
           ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ
           ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН ТОДОРОВ МИНЕВ
           ПЛАМЕН ХУБЕНОВ ПАНЕВ
           ПЛАМЕН ЯНКОВ КАНЕВ
           ПОЛЯ ВЛАДИМИРОВА БАЛДЖИЕВА
           ПРОДАН ФИЛЕВ ФИЛЕВ
           РАДКА ГЕОРГИЕВА БЪДЕВА
           РАДКА ДЕЛЕВА НЕДЕВА
           РАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           РАДКА ИВАНОВА ДЕЛЕВА
           РАДКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           РАДКА ПЕТКОВА КАНЕВА
           РАДКО КИРИЛОВ СТАНКОВ
           РАДОСВЕТА ДИМИТРОВА ГАЛАНИ
           РАДОСЛАВ ХРИСТОВ МАРЧЕВ
           РАДОСЛАВА ГОШЕВА КИРИЛОВА
           РАДОСЛАВА НИКОЛОВА БЪРЗЕВА
           РАДОСТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           РАДОСТИНА МИТЕВА ИЛЕВА
           РАЙНА ГЕОРГИЕВА ХАРАЛАНОВА
           РЕНИ ВЛАДИМИРОВА НЕДЕВА
           РОСИЦА АНГЕЛОВА КИРЕВА
           РОСИЦА АНГЕЛОВА МИТЕВА
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           РОСИЦА ИВАНЧЕВА ХАДЖИЕВА
           РОСИЦА НИКОЛАЕВА СТАЙКОВА
           РОСИЦА СТОИЛОВА КОНДАКОВА
           РОСИЦА СТОЙЧЕВА ГОЧЕВА
           РОСИЦА ХРИСТОВА ЧИЛЕВА
           РУМЕН ИВАНОВ ГАНЧЕВ
           РУМЕН ТИЛЕВ ТЕНЧЕВ
           РУМЯНА АНГЕЛОВА ШЕРЕМЕТОВА
           РУМЯНА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           РУМЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           РУСА ДИМИТРОВА ЯЗОВА
           РУСИ ТЕНЧЕВ ПАСЕВ
           РУСКА ИВАНОВА ТИЛЕВА
           РУСКА ЛАТЕВА ДЕЛЧЕВА
           РУСЮ ГЕНЕВ ЙОРДАНОВ
           САЛИМ РАМАДАН САЛИ
           СВЕТЛА БОЙЧЕВА СТАНКОВА
           СВЕТЛА ВЪЛКОВА СПАСОВА
           СВЕТЛА ИВАНОВА ПАНЕВА
           СВЕТЛА ХРИСТОЗОВА ДАНЕВА
           СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ДАНЕВ
           СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           СЕВО ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ
           СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ТЕНЕВА
           СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
           СИЛВИЯ СПАСОВА СТАНКОВА
           СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
           СИМОНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
           СЛАВКА ИВАНОВА ЛОЗЕВА
           СЛАВКА КОСТАДИНОВА МАГУ
           СЛАВКА РУСЕВА ИЛЕВА
           СМИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА ТОЧЕВА
           СНЕЖАНА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА
           СНЕЖАНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
           СОФКА СТОЯНОВА БАХЧЕВАНСКА
           СПАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           СПАС НИКОЛОВ СТАНКОВ
           СРЕБКА ТОДОРОВА ДЕРЕНЦЕВА
           СРЕБРИНА АНГЕЛОВА БАХЧЕВАНСКА
           СТАЙКО ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ
           СТАЙКО ТЕНЧЕВ АРНАУДОВ
           СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
           СТАНИМИР ИВАНОВ КРУМОВ
           СТАНИМИРА ГОСПОДИНОВА ЧАУШЕВА
           СТАНИМИРА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
           СТАНИСЛАВ ПЕЕВ ПЕЕВ
           СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОЕВА
           СТАНИСЛАВА ПЪРВОЛЕТОВА ВЪТКОВА
           СТАНИСЛАВА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
           СТАНКА ВЪЛЕВА ДИНКОВА
           СТАНКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
           СТАНКО ЖЕКОВ ЖЕКОВСКИ
           СТЕЛА ЗДРАВКОВА ЯНЕВА
           СТЕЛИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ МИТЕВ
           СТЕФАН ДИНКОВ ДИНКОВ
           СТЕФАН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ
           СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТЕФКА ПЕТРОВА ДИМОВА
           СТОЙКА СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
           СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН ИВАНОВ БАНКОВ
           СТОЯН СТОЙКОВ СТОЯНОВ
           СТОЯНКА ПАНОВА МАРКОВА
           ТАНЮ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
           ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТАНОВА
           ТАНЯ ЖЕКОВА НЕЙКОВА
           ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ЖЕЛЕВА
           ТАНЯ ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА
           ТАНЯ СТЕФАНОВА ЯНКОВА
           ТАНЯ СТОЙКОВА СОКОЛОВА-КОНТОПРИА
           ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЖЕКОВСКА
           ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАУШЕВА
           ТАТЯНА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
           ТАШКО ДИМОВ ТАНЕВ
           ТЕНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ТЕНЧО МИХАЙЛОВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО СТАЙКОВ АРНАУДОВ
           ТЕНЬО АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
           ТЕОДОР АТАНАСОВ БАХЧЕВАНСКИ
           ТЕОДОР МИТКОВ БОЯНОВ
           ТЕОДОРА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
           ТЕОДОРА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕОДОРА МИТКОВА ИВАНОВА
           ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА МИНЕВА
           ТЕОДОРА ТИХОМИРОВА ТРАНДЕВА
           ТЕОДОРА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
           ТИНКА ЙОРДАНОВА ПАПАЗОВА
           ТИНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ТИХОМИР БОРИСОВ КЪНЧЕВ
           ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ БАШЕВ
           ТИХОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ТИХОМИР ПАВЛОВ ТРАНДЕВ
           ТИХОМИР ЯНКОВ ЯНКОВ
           ТИХОМИРА ДАНЧЕВА ФИДАНОВА
           ТИХОМИРА РУСЕВА ТЕНЧЕВА
           ТОДОР ЖИВКОВ ЖЕКОВ
           ТОДОР МАРЧЕВ СТОЯНОВ
           ТОДОР ТАНЕВ ЙОРДАНОВ
           ТОДОРКА НЕДЕВА ПЕНЕВА
           ТОНИ ДАНАИЛОВ АТАНАСОВ
           ТОНКА ЖЕКОВА ЖЕКОВА
           ТОНКА ИВАНОВА МИТЕВА
           ТОНКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
           ТОНКА ТОДОРОВА АРНАУДОВА
           ТОНЯ ВЛАДОВА ХРИСТОВА
           ФАТМЕГЮЛ АПТУРАИМ ШАКИР
           ФИДАНКА АНТОНОВА СТЕФАНОВА
           ФРАНЧЕСКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ХРИСТИНА ГОЧЕВА ЯРЪМОВА
           ХРИСТИНА ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА
           ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
           ХРИСТИНА НЕДКОВА ДЕЛЧЕВА
           ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ДАНЕВ
           ХРИСТО ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ
           ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ДИМИТРОВ МИЛЕВ
           ХРИСТО ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ДИЧЕВ
           ХРИСТО МИЛКОВ МАРИНОВ
           ХРИСТО СЕВОВ ЧАКЪРОВ
           ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ХРИСТО ТАНЧЕВ БРАТАНОВ
           ХРИСТО ТОДЕВ ИВАНОВ
           ХРИСТОНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           ХУБЕН ПЛАМЕНОВ ПАНЕВ
           ЦВЕТАН ВЕНЕЛИНОВ ВЪТКОВ
           ЦВЕТАНКА КИРЧЕВА АТАНАСОВА-ЧОБАНИДУ
           ЦВЕТЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ЕНЕВСКА
           ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ЦОЛО ДИМИТРОВ ЦОЛОВ
           ЦОНИ ИВАНОВ ЦОНЕВ
           ЧАНА ДИМИТРОВА КАРАРАДЕВА
           ЧОНКА КОЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЮЛИЯНА ДИЛЯНОВА НАЙДЕНОВА
           ЯВОР ЗДРАВКОВ ЯНЕВ
           ЯВОР ХРИСТОВ БЛАГОЕВ
           ЯВОРА АНТОНИЕВА ЗАПРЯНОВА
           ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
           ЯНИ ДИНКОВ ДИНКОВ
           ЯНИ МИНКОВ ГЕНЕВ
           ЯНИЦА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
           ЯНИЦА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
           ЯНКА АНГЕЛОВА ТОПАЛОВА
           ЯНКА ДОНЧЕВА СТЕФАНОВА
           ЯНКА ЖЕКОВА БОРИСОВА
           ЯНКА РАШКОВА ИВАНОВА
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ КАНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 015
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
           АЙГЮЛ РЕМЗИЕВА ЙОРДАНОВА
           АЛБЕНА ДОБЧЕВА ТАТАРОВА
           АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
           АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЗКИ
           АЛЕКСАНДЪР БАШЕВ ГУНДЕРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГАВАЗКИ
           АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ АТАНАСОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ГЬОШЕВ
           АНАСТАСИЯ ДИМОВА ГОСПОДИНОВА
           АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА
           АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ПЕЙКОВСКИ
           АНГЕЛ ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
           АНГЕЛ ТРИФОНОВ ХРИСТОЗОВ
           АНГЕЛИНА ЯНКОВА ДЖОЛЕВА
           АНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
           АНКА ГЕОРГИЕВА НЕСТОРОВА
           АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
           АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           АНТОАНЕТА СТОЙКОВА ИВАНОВА
           АНТОН ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
           АНТОН МИНЧЕВ ТОНЕВ
           АНТОН ХРИСТОВ АНАСТАСОВ
           АСЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ
           АТАНАС ИВАНОВ НАЧКОВ
           АТАНАС ТОДОРОВ МАЛЧЕВ
           АТАНАС ТОДОРОВ ХРИСТОВ
           АТАНАСИЯ ДИМИТРИС ИВАНОВА
           АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           БАЙРАМ МЕХМЕД ХАСАН
           БЕЛГИН ДУРХАНОВА МЕСТАНОВА
           БИЛЯНА ПЕТРОВА ТИНОВСКА
           БИСЕР ВИОЛЕТОВ ПЕТКОВ
           БИСЕР КИРИЛОВ ТАТАРОВ
           БОЖИДАР АТАНАСОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
           БОЖИДАР ТЕНЕВ ЛАТЕВ
           БОЙКА БОЙЧЕВА АТАНАСОВА
           БОЙНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           БОНА ЯНЧЕВА ФИЛИПОВА
           БОРИС МИТЕВ ИВАНОВ
           БОРИСЛАВ АНТОНОВ АНАСТАСОВ
           БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
           БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
           БОРЯНА БОРИСЛАВОВА МАВРОВА
           БОРЯНА ДЕЛЧЕВА ХАДЖИЕВА
           БОЯН КОСТАДИНОВ ЦОКАНОВ
           ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
           ВАЛЕНТИНА НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
           ВАЛЕНТИНА ХУБЕНОВА КРУШАРСКА
           ВАЛЯ ЖЕЛЕВА ВЕЛЕВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
           ВАНЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
           ВАНЯ ТЕНЧЕВА МИТЕВА
           ВАСИЛ ЖИВКОВ ДОБРЕВ
           ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДУХОВА
           ВАСИЛКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
           ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ АТАНАСОВ
           ВЕЛИН ТОШКОВ ТОДОРОВ
           ВЕНЕТА ПЕТРОВА РАШЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ АНДОНОВ
           ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ КРЪСТЕВ
           ВЕСЕЛА ТОДОРОВА МАНОЛОВА
           ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕСЕЛИНА ХРИСТОЗОВА ПЕЙКОВСКА
           ВИЛИАНА ИВАНОВА СТАМАТОВА
           ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА МАЛЧЕВА
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
           ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
           ВЛАДИМИРА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
           ВЛАДИСЛАВА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА
           ВОЙСЛАВ МИТКОВ ПЪРВАНОВ
           ГАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАФТАНОВА
           ГАЛИНА ЗЛАТИНОВА ГРИГОРОВА
           ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
           ГАНКА МАРИНОВА КАНАЛИЕВА
           ГАНКА СТОИЛОВА ХРИСТОЗОВА
           ГАНКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГАНЧО ТОДОРОВ ТИНОВСКИ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ДЯЛКОВ ДИНКОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАФТАНОВ
           ГЕОРГИ КОЛЕВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ПАНТЕЛЕЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ СЕМКОВ
           ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПОЧИЛЕЕВ
           ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ФОТЕВ
           ГЕРГАНА ГОШКОВА БОНЕВА
           ГЕРГАНА ТОНЕВА МИНЧЕВА
           ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГРЕТА ТИЛЧЕВА МЕТОДИЕВА
           ГРОЗКА БОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
           ГРОЗЮ ЗАПРЯНОВ ДЯКОВ
           ГЮЛВЕРЕН ЮСУФ ХАСАН
           ДАМЯН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
           ДАНАИЛ БИСЕРОВ ТАТАРОВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ДАНИЕЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
           ДАНИЕЛА АТАНАСОВА НАЧКОВА
           ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ДАНЧО ЛОЗЕВ ЙОРДАНОВ
           ДАНЧО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
           ДЕЛЧО РУСЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
           ДЕНИЦА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА
           ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ДАЙНОВСКА
           ДЕСИСЛАВА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕЯН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ДИАНА МИТКОВА РОМАШИНА
           ДИАНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА
           ДИЛЯНА ТЕНЧЕВА ДУЧЕВА
           ДИМИТРИЯ ГИНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ЗАФИРОВ
           ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КАЛУДОВ КАЛУДОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИЗАМОВ
           ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЖЕЛЕВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ
           ДИМО ГОСПОДИНОВ СТАНЧЕВ
           ДИМО СТЕФАНОВ ДИМОВ
           ДИМО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           ДИНКО СТОЯНОВ ТОНЕВ
           ДИЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
           ДИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИЯН ТЕНЕВ ДИМОВ
           ДИЯНА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛЕВА
           ДИЯНА МАРКОВА ЖЕЛЕВА
           ДИЯНА ЯНКОВА КАРАИВАНОВА
           ДОБРИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ДОБРИНКА ТРИФОНОВА ДУЛЕВА
           ДОНИКА ТОШКОВА ЧУШКОВА
           ДОНКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
           ДОНКА ТОТЕВА ЧУШКОВА
           ДЯНКО ХРИСТОВ СУЛТОВ
           ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
           ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГИНЕВ
           ЕВГЕНИ СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
           ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГАВАЗКА
           ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ДУХОВА
           ЕЛЕНА СТОИЛОВА ПОЧИЛЕЕВА
           ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
           ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
           ЕЛЕОНОРА САШЕВА ХРИСТОВА
           ЕЛИН ПЕТРОВ ПЕШЕВ
           ЕМБИЕ МЕХМЕД ХАЛИБРАМ
           ЕМИЛ ТОДОРОВ КУНЕВ
           ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ПАРАНДИЕВА
           ЕМРЕ НЕЖДЕТ РАИФ
           ЖАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ЖЕЛЮ ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ
           ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
           ЖЕЛЯЗКО МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ
           ЖИВКА ДЖЕНЕВА СЕМКОВА
           ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
           ЖИВКО ХРИСТЕВ КУТЯНОВ
           ЖИВКО ХРИСТОВ ТОМОВ
           ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА
           ЗВЕЗДОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ КОСТОВ
           ЗДРАВКО ДЕЛЧЕВ ТОНЧЕВ
           ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА
           ЗЛАТКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА СУЛТОВА
           ЗОРКА БОРИСОВА АТАНАСОВА
           ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
           ЗОЯ ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА
           ЗОЯ СПАСОВА ПЕТРОВА
           ИВА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
           ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
           ИВАН АНДОНОВ ЧЕРНЕВ
           ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ИВАН ИЛИЕВ КОНДЕВ
           ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
           ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ПЕНЕВ ИВАНОВ
           ИВАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН СЛАВОВ СЛАВОВ
           ИВАН ХРИСТОВ СУЛТОВ
           ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
           ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ГИНЕВА
           ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ПЕНДОВА-ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА ТОНЧЕВА ИВАНОВА
           ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ДУХОВА
           ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА
           ИВЕЛИНА РУМЕНОВА ВЕЛЕВА
           ИВЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           ИВО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
           ИЛИАН ИЛИЕВ СЛАВЧЕВ
           ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯ ФИЛИПОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯНА ИВАНОВА КОНДЕВА
           ИЛИЯНА ТОДОРОВА СЛАВОВА
           ИЛКА ТЕНЕВА КУТЯНОВА
           ИЛКЕР ДЖОШКУН
           ИЛКНУР ДЖОШКУН
           ИЛКО ПЛАМЕНОВ КОСТОВ
           ИРИНА ШИШМАНОВА ГУНДЕРОВА
           ЙЕЛИЗ БАЙРАМ АСАМАЗ
           ЙОВА ГОЧЕВА СТАЙКОВА
           ЙОРДАН ЛЮДМИЛОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           КАЛИНА БОНЧЕВА БОРИСОВА
           КАЛУД ДИМИТРОВ КАЛУДОВ
           КАМЕЛИЯ ЛОЗКОВА ХАМЕТНЕР
           КАТЯ БОГДАНОВА ТОНЕВА
           КИНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
           КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАФТАНОВ
           КИРИЛ ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ
           КИРИЛ ДИМОВ ДЯКОВ
           КИРИЛ ЦВЕТКОВ КАРАБОНЕВ
           КИРИЛКА ПЕЕВА КИРЯКОВА
           КОЛЮ ГЕОРГИЕВ ПОРЯЗОВ
           КОЛЮ МИТЕВ БЪЧВАРОВ
           КОСТАДИН АНГЕЛОВ ДУХОВ
           КОСТАДИН АНГЕЛОВ ЦОКАНОВ
           КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
           КОСЮ СТОЯНОВ КОСЕВ
           КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ЗАПРЯНОВ
           КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР ТЕНЕВ КРЪСТЕВ
           КРАСИМИР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           КРАСИМИРА ЛОЗАНОВА БОРИСОВА
           КРАСИМИРА ТОНЧЕВА ПРОДАНОВА
           КРЪСТИНКА ПАРАШКЕВОВА ТИЛЕВА
           ЛАТКА ДЕЛЧЕВА ДЖАМБАЗОВА
           ЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОЛОВА
           ЛЕНА ПАНЧЕВА ПАНЕВА
           ЛИДИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ЛИДИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ЛИЛИ ТЯНКОВА ЙОРДАНОВА
           ЛИЛЯНА КОЛЕВА ИЛИЕВА
           ЛЪЧЕЗАР ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
           МАНЮ ГРИГОРОВ ХУБЕНОВ
           МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
           МАРГАРИТА ИВАНОВА ДЯКОВА
           МАРГАРИТА ЛОЗЕВА СТАЛЕВА
           МАРИЕТА ВЪЛЕВА КАФТАНОВА
           МАРИЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           МАРИЙКА СЛАВОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЙКА ТАШЕВА ТАТЯНОВА
           МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           МАРИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ДЕЛЧЕВА АРНАУДОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
           МАРИЯ КАЛУДОВА РАШ
           МАРИЯ КИРЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ТИНКОВА ЗАПРЯНОВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ПАНТЕЛЕЕВА
           МАРИЯ-КРИСТИНА ЯНКОВА МИТЕВА
           МАРИЯНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЯНА ИВАНОВА ТЕНЕВА
           МАРИЯНА ПЕНЕВА ПЕНЧЕВА
           МАРИЯНА ПЕТРОВА ГИНЕВА
           МАРИЯНА ХРИСТОВА МАЛЧЕВА
           МАРТИН ИВАНОВ КОНДЕВ
           МАРТИН РУМЕНОВ ВЕЛЕВ
           МАРТИНА ЯНЕВА ЖЕКОВА
           МЕРИАН ТУНДЖАЕВА МЕСТАНОВА
           МЕСУРЕ МУСТАФА АЛИ
           МИЛЕН ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
           МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
           МИЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           МИЛЕНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
           МИЛКА ХРИСТОВА КАЛУДОВА
           МИНА КОЛЕВА ИВАНОВА
           МИНКА МИЛЕВА СТАНЧЕВА
           МИНЧО ТОНЕВ МИНЧЕВ
           МИНЧО ТОНЕВ СЛАВОВ
           МИРОСЛАВА ВИТАЛИЕВА МИТЕВА
           МИРОСЛАВА ТОШКОВА ТОДОРОВА
           МИТХАТ МУРАД МУРАД
           МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ
           МИХАИЛ КРАСИМИРОВ КИРКОВ
           МЛАДЕН ДИМОВ СТАНЧЕВ
           МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ДУЛЕВ
           МОМЧИЛ СПАСОВ МОМЧИЛОВ
           НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
           НАДЕЖДА ГРОЗЕВА ДЯКОВА
           НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА МИТЕВА
           НАДЕЖДА СЕВЕРИНОВА ПЧЕЛАРОВА
           НАДЕЖДА ТЕНЕВА ЛАТЕВА
           НАДЯ ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА
           НАДЯ ТАШОВА ИЛИЕВА
           НЕБАТ ИСМАИЛ РАИФ
           НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
           НЕВЕНА КОЛЕВА БЪЧВАРОВА
           НЕВЕНА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА НАЧКОВА
           НЕДЯЛКА ГЕНЕВА БЪЧВАРОВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА НИЗАМОВА
           НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
           НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           НЕДЯЛКА ХРИСТОВА КАРАКЕРЕЗОВА
           НЕДЯЛКО ИВАНОВ ДАЙНОВСКИ
           НЕДЯЛКО ЦВЕТАНОВ КРУШАРСКИ
           НЕДЯЛКО ЦВЕТКОВ ПАРАНДИЕВ
           НЕЖДЕТ БЕКИР РАИФ
           НЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОЧИЛЕЕВА
           НЕЛИ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           НЕЛИ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕНКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
           НЕРГИЗ БАЙРАМ ХАСАН
           НИКОЛ ЖЕЛЕВА ВЕЛЕВА
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГЕШЕВ
           НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ЧАКОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ СТАНИМИРОВ ГОСПОДИНОВ
           НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ ТОНЕВ
           НИКОЛАЙ ЦОЛОВ НИНКОВ
           НИКОЛИНА ВАНЧЕВА БУДАКОВА
           НИКОЛИНКА ТЕНЕВА ВИДЕВА
           НОРА ДАНЧЕВА ГОЧЕВА
           НОРА МИНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           НОРА МИТЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
           ПАБЛО ЕМИЛ ПАНЧЕВ
           ПАВЕЛ БИСЕРОВ ТАТАРОВ
           ПАВЕЛ ГРОЗЕВ ДЯКОВ
           ПАВЕЛ НАЧЕВ ПЕТРОВ
           ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА КАНЕВА
           ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
           ПАНЧО ИВАНОВ ПАНЕВ
           ПАОЛА КОНСТАНТИНОВА КОНСТАНТИНОВА
           ПАУЛИНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА
           ПЕНКА ВАСИЛЕВА НИНКОВА
           ПЕНКА ВЕЛИЧКОВА КОСТАДИНОВА
           ПЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
           ПЕНКА КОСТАДИНОВА ЧАНКОВА
           ПЕНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА
           ПЕНКА ЯНЕВА ХРИСТОЛОВА
           ПЕТКО МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ
           ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
           ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА ГРОЗЕВА
           ПЕТЪР АВРАМОВ ПЕШЕВ
           ПЕТЪР ГАНЧЕВ ТИНОВСКИ
           ПЕТЪР ГИНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИЗАМОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ ПРОЙКОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
           ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПАНЧЕВ
           ПЕТЬО КОСЕВ ИВАНОВ
           ПЕТЯ АТАНАСОВА ПЕЙЧЕВА
           ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЮНГОВСКИ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТОВ
           ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЛАМЕН НИЧЕВ МИТЕВ
           ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
           РАДИНА СТОЙЧЕВА РАДЕВА
           РАДКА ДИМОВА ИЛИЕВА
           РАДКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
           РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           РАДКО ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           РАДОСТИНА ТОДОРОВА ТОМОВА
           РАЙКА НАЙДЕНОВА КОСТАДИНОВА
           РОСЕН МАРИНОВ ПАРОВ
           РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА КАНТАРДЖИЕВА
           РУМЕН НОЛЧЕВ ФИЛИПОВ
           РУМЯНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
           РУМЯНА МАНЕВА ХУБЕНОВА
           РУСАЛИНА ВИКТОРОВА АНАСТАСОВА
           РУСКА АНАСТАСОВА КОЛЕВА
           РУСКА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
           САНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           САШО КОСТАДИНОВ БУДАКОВ
           СВЕТЛА МАНЕВА КОСТОВА
           СВЕТЛА СЛАВЧЕВА ПЕТКОВА
           СВЕТЛАНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
           СВЕТЛИН МАРИНОВ ДИНЕВ
           СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ СЛАВЧЕВ
           СЕВДА ЮСЕИН МУРАД
           СЕЗЕН ТУНДЖАЕВА МЕСТАНОВА
           СЕЛЧУК МИТХАТ МУРАД
           СЕРДЖИН МИТХАТ МУРАД
           СИЛВИЯ ИВАНОВА ДИМОВА
           СЛАВЕЙКА БОЙЧЕВА ЦОКАНОВА
           СЛАВЕЯ ГЕОРГИЕВА ЧАНКОВА
           СЛАВКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
           СЛАВЧО ТАНЕВ ВИДЕВ
           СЛАВЧО ТОШКОВ СЕМКОВ
           СНЕЖА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА-ВАСИЛЕВА
           СНЕЖАНКА ДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА
           СТАЙКО ГОСПОДИНОВ КАНАЛИЕВ
           СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           СТАНИМИР КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ
           СТАНИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ТОДЕВ
           СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ
           СТАНКА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
           СТЕФАН КОСЕВ СТОЯНОВ
           СТЕФАН ТОДОРОВ МАНОЛОВ
           СТЕФКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
           СТИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           СТОИЛ РАДКОВ ПОЧИЛЕЕВ
           СТОЙКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
           СТОЮ СТОЯНОВ АТАНАСОВ
           СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ
           СТОЯНА КИРОВА ТОНЕВА
           СТОЯНКА ЗЛАТИНОВА МАРИНОВА
           ТАЛЮ ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
           ТАНЯ ГАНЧЕВА АНГЕЛОВА
           ТАНЯ ЖЕЛЕЗАНОВА ТОМОВА
           ТАНЯ КОСТАДИНОВА КОНДЕВА
           ТАНЯ СТОЕВА АТАНАСОВА
           ТАТЯНА ПЕТЕВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕНЧО ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ
           ТЕНЧО ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
           ТЕНЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
           ТЕНЬО ДИНЕВ ДИМОВ
           ТЕНЮ ГИНЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЮ ЛАТЕВ ДЖАМБАЗОВ
           ТЕОДОРА КОЛЕВА КАРАБОНЕВА
           ТИНКО ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ
           ТИХОМИР АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
           ТИХОМИР НЕДЯЛКОВ ТИЛЕВ
           ТИХОМИР СЛАВЧЕВ ВИДЕВ
           ТОДОР АТАНАСОВ МАЛЧЕВ
           ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ГАНЧЕВ ТИНОВСКИ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР МАНОЛОВ ХРИСТОВ
           ТОДОР ТЕНЧЕВ ИЛИЕВ
           ТОДОРКА ВАНЧЕВА ТОДЕВА
           ТОНИ СТОЯНОВ ВАНЧЕВ
           ТОНКА ДЕЛЧЕВА ХУБЕНОВА
           ТОНКА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА
           ТОНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
           ТОНКА ПЕНЕВА ДОЛАПЧИЕВА
           ТОНКА ПЕТКОВА ЧАКОВА
           ТОНЧО НИКОЛОВ ТОНЕВ
           ТОНЧО ПРОДАНОВ ТОНЕВ
           ТОТКА ТАНЕВА КАЗАКОВА
           ТРАНДАФИЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ТУНДЖАЙ ТАКИЕВ МЕСТАНОВ
           ХАБИБЕ НЕЖДЕТ МЛАДЕНОВА
           ХАЙРИ МАРТИНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСАНА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
           ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ПЕЙКОВСКА
           ХРИСТИНА АНТОНОВА АНАСТАСОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА
           ХРИСТО АНАСТАСОВ КОСТАДИНОВ
           ХРИСТО АСЕНОВ АНГЕЛОВ
           ХРИСТО ДАНЧЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ДЯНКОВ СУЛТОВ
           ХРИСТО ЖИВКОВ КУТЯНОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ТОМОВ
           ХРИСТО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТА АТАНАСОВА ИГНАТОВА
           ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ДУЛЕВ
           ЦВЕТЕЛИНА ТОНЧЕВА ТОНЕВА
           ЦВЕТКО НЕДЯЛКОВ ПАРАНДИЕВ
           ЦВЕТОЗАР НЕДЯЛКОВ КРУШАРСКИ
           ЦОЛО НИНКОВ НИНКОВ
           ЮЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА АНДОНОВА
           ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА
           ЯНАКИ ФОТЕВ ЯНАКИЕВ
           ЯНКА ВАНЧЕВА ПЕТКОВА
           ЯНКА КОЛЕВА ТЕНЕВА
           ЯНКО ИВАНОВ МИТЕВ
           ЯНКО ИВАНОВ ХРИСТОЛОВ
           ЯНКО ЙОНКОВ НИКОЛОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 016
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА ЩЕРЕВА КИРЕВА
           АДЕМ АРИФОВ МУСТАФОВ
           АЙСЕР САЛИФ САЛИМ
           АЛЕКСАНДРА ВЪЛЕВА ПЕТКОВА
           АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВА ДЖОЛЕВА
           АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КЕРЕЗОВ
           АЛЕКСАНДЪР МАНЧЕВ ИЛИЕВ
           АНАСТАСИЯ КОЛЕВА ПАНЕВА
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ГЪРКОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕНЕВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕНЕВ
           АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ТОНЧЕВ ХРИСТОВ
           АНГЕЛ ЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА ВИЧЕВА КОЛАРОВА
           АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ДОШЕВА
           АНДРЕЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ
           АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           АНЕЛИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
           АНЕТА МИНЧЕВА КИРЕВА
           АНИТА ИВАЙЛОВА СЛАВОВА
           АНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
           АНКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
           АНТОАНЕТА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
           АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
           АНТОН ГЕОРГИЕВ МАДЖИРОВ
           АНТОН ГОЧЕВ ДЖАНГОЗОВ
           АНТОН ДИНЧЕВ МАРЧЕВ
           АНТОН ИВАНОВ АНТОНОВ
           АНТОН ЙОРДАНОВ ТОЧЕВ
           АНТОН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
           АНТОНИЯ ЛЮБОМИРОВА КИРКОВА
           АНТОНИЯ НЕЙЧЕВА АНДРЕЕВА
           АНТОНИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
           АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ХРИСТОВ ИВАНОВ
           АТАНАСКА ГЕНЕВА ЦВЕТКОВА
           АТАНАСКА ГОСПОДИНОВА БЪРДУКОВА-НИКОЛОВА
           АТАНАСКА ТОНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
           БАЙРАМ ЕМРУЛА РЕДЖЕБ
           БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           БИНКА НИКОЛАЕВА ЧИЛИНГИРОВА
           БИНЬО СЛАВОВ БИНЕВ
           БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА МОРФ
           БЛАГА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
           БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
           БОЖИДАР МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ
           БОЖИДАР РАЙКОВ ХРИСТОВ
           БОЖИДАР ТОДОРОВ МИТКОВ
           БОЙКО ДЕЛЧЕВ БОЙДЕВ
           БОНКА ГРОЗЕВА ПЕНЧЕВА
           БОРЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
           БОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           БОЯН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
           ВАЛЕНТИН ГАНЕВ БОЖАНОВ
           ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
           ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ДЖАНГОЗОВА
           ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА БОГДАНОВА
           ВАЛЕНТИНА МИНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           ВАЛЕНТИНА ТЕНЕВА ВЪЛЧАНОВА
           ВАНЕСА ГАЙЕР
           ВАНЕСА ЕМИЛОВА ЧИЛИНГИРОВА
           ВАНКА ДИМИТРОВА РАХНЕВА
           ВАНЬО РАДЕВ ГЕРЕНЕВ
           ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАЛЕВА
           ВАНЯ ГОСПОДИНОВА ПАВЛОВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ВАНЯ НАСКОВА СЛАВЧЕВА
           ВАСИЛ АТАНАСОВ ИВАКИМОВ
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ СТАНКОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛЕНА ВЪЛЕВА КОСТАДИНОВА
           ВАСКО АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ
           ВАСКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВЕЛИКА АТАНАСОВА ИВАКИМОВА
           ВЕЛИКА НИКОЛОВА МАЩИКОВА
           ВЕНЕТА ТОНЧЕВА ВЕЛЕВА-ИВАНОВА
           ВЕНЦИСЛАВ ГОСПОДИНОВ СТАНЧЕВ
           ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЧИЛИНГИРОВ
           ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
           ВЕНЦИСЛАВ МАЛИНОВ ИЛАНСКИ
           ВЕНЦИСЛАВ РУСЕВ ДЕЛЧЕВ
           ВЕСЕЛА ДИНКОВА ИВАНОВА
           ВЕСЕЛА НЕДЕЛЧЕВА МАРИНОВА
           ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
           ВЕСЕЛИН ДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ВЕСЕЛИНА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА
           ВЕСЕЛИНА СЛАВОВА ПЕТРОВА
           ВЕСКА ГОЧЕВА КОСТАДИНОВА
           ВИВИАН АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА
           ВИКТОР ПЕТРОВ КИРИМОВ
           ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
           ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНОВА КОСТАДИНОВА
           ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА РЕДЖЕБ
           ВИОЛЕТА ДЕДЕВА КОЛЕВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА
           ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА
           ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА
           ВЛАДИМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЛАДИМИР ВАНЧЕВ ВАКРИЛОВ
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕНКОВ
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПАЛАУЗОВ
           ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТОЧАРОВ
           ВЛАДИМИР НИКОЛОВ НЕШЕВ
           ВЪЧКА ЗЛАТЕВА БЪРДУКОВА
           ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА ЙОСИФОВА
           ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА МАРИНОВА
           ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА КАНЕВА КАРАИВАНОВА
           ГАЛИНА МИЛЧЕВА МОЛЛОВА
           ГАЛИНА СТАНИМИРОВА ИВАНОВА
           ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
           ГАЛЯ ТАНЕВА ГИНЕВА
           ГАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ГАНКА МИХОВА МИНКОВСКА
           ГАНКА НАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГАНКА ПЕЕВА СТАТЕВА
           ГАНКА ТЕНЧЕВА ЛАЗАРОВА
           ГЕНЧО ИВАНОВ ВЪЛЧАНОВ
           ГЕОРГИ АНАСТАСОВ АРНАУДОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТИЛЕВ
           ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАЛАУЗОВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДЕНКОВ ГИНЕВ
           ГЕОРГИ ДИМОВ БАКЪРДЖИЕВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИТЕВ
           ГЕОРГИ МИЛКОВ БОДАКОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЯНЕВ ТОДОРОВ
           ГЕРГАНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА БОГДАНОВА
           ГЕРГАНА РУСЕВА СЛАВЧЕВА
           ГЕРГАНА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
           ГИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ГИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ГИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ГОСПОДИН АТАНАСОВ БЪРДУКОВ
           ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
           ГОСПОДИНКА ТОТЕВА ПЕТРОВА
           ГРОЗДАНКА КРЪСТЕВА МИЛЕВА
           ГЮЛБАХАР АДЕМОВА МУСТАФОВА
           ДАМЯН НЕВЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
           ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ВЪЧКОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛ ДЖЕСИ УЕТЕ
           ДАНИЕЛ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           ДАНИЕЛ МАРИНОВ МАРТИНОВ
           ДАНИЕЛ РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ
           ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ТОДОРОВ
           ДАНИЕЛА ЖЕКОВА КОЛЕВА
           ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КОЛЕВА
           ДАНКА КОЛЕВА ПЕТКОВА
           ДАРИНА АЛЕКСАНДРОВА КИРКОВА
           ДАРИНА АНГЕЛОВА ПАЛАУЗОВА
           ДЕДЮ КОЛЕВ ДЕДОВ
           ДЕЛКА ТАНЕВА НУНЕВА
           ДЕЛЧО БОЙДЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ДИМОВ ПАНЕВ
           ДЕЛЧО ДИНКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕНИС АНТОНОВ ТОЧЕВ
           ДЕНКА ИЛИЕВА ДЕНЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ЕНЧЕВА АТАНАСОВА
           ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА
           ДЖАНАН ГЮНАЙ РАСИМ
           ДЖАНЕТ КРАСИМИРОВА БРАТАНОВА
           ДИАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           ДИАНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
           ДИАНА ТОДОРОВА БЛИЗНАКОВА
           ДИЛЯНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
           ДИЛЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           ДИМИТРИНА БОРИСЛАВОВА БАРБОВА
           ДИМИТРИНА НЕДЕЛЧЕВА СЛАВОВА
           ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА
           ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ДОЙКОВА
           ДИМИТЪР АНТОНОВ МАРЧЕВ
           ДИМИТЪР ВИЧЕВ КАРАИВАНОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЪРЗЕВ
           ДИМИТЪР ДИНКОВ СТАНЧЕВ
           ДИМИТЪР ИЛЧЕВ СЛАВЧЕВ
           ДИМИТЪР КИРЕВ ТАШЕВ
           ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ДИМИТЪР КИРЧЕВ СТЕФАНОВ
           ДИМИТЪР МИНЧЕВ БАХЧЕВАНОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
           ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР СИМОНОВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР СТАНКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМО ПЛАМЕНОВ КОЗАЛИЕВ
           ДИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
           ДИНКО ЯНЧЕВ ИВАНОВ
           ДИЧКА КОСТАДИНОВА ГЕРЕНСКА-СТОИМЕНОВА
           ДИЯН КАНЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ДИЯНА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА
           ДОБРИНКА ЖЕЛЕВА КАРАБОЙЧЕВА
           ДОБРИНКА ТОНЧЕВА АТАНАСОВА
           ДОБРОМИР ПЕНЕВ ДОЙЧЕВ
           ДОНКА ИЛИЕВА КЕРЕЗОВА
           ДОНКА НАНКОВА ДАФОВА
           ДОНКА ПЕТКОВА МИТЕВА
           ДОНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           ДОНЧО НАНЕВ ДОНЕВ
           ДОРА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА
           ДОРА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА
           ЕБРУ ХАЙРИ СЕЗГИН
           ЕЛЕНА ВЪЧКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           ЕЛЕНА ЖЕКОВА ВАСИЛЕВА
           ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ЛЕБЕДЕВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГИЛЕВА
           ЕЛЕНКА МИТКОВА ДЕЛЧЕВА
           ЕЛЕОНОРА МАРИНОВА РАЙКОВА
           ЕЛИСА ЕВГЕНИЕВА КОЛАРОВА
           ЕЛКА ДАНЕВА ИВАНОВА
           ЕМЕЛ РАИФ КАХРАМАН
           ЕМИЛ МИТЕВ МОЛЛОВ
           ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МИЛЕВА
           ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МИЛЕВА
           ЕМИЛИЯН ТОДОРОВ РУСЕВ
           ЕНИЛИН ХРИСТОВ МИХОВ
           ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
           ЕНЧО ПЕТКОВ СТОЯНОВ
           ЕРХАН БЕДРИ РАСИМ
           ЖЕЛЯЗА РАДЕВА СТАНЧЕВА
           ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА
           ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ МАРКОВ
           ЖЕНЯ ЛОЗКОВА БАРБОВА
           ЖЕЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           ЖИВКА КИРИЛОВА ДУКОВА
           ЖИВКО ДИМОВ КОЛЕВ
           ЖИВКО ДОБРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ЛОЗЕВ ДЕЛЧЕВ
           ЖУЛИЕТА БОЯНОВА МАЛЧЕВА
           ЗАПРЯНКА ГАНЕВА ДИМИТРОВА
           ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ
           ЗЛАТА ДЕМИРЕВА ПЕНЕВА
           ЗЛАТИНА ГОСПОДИНОВА ЗЛАТЕВА
           ЗЛАТИНА МАРИНОВА СТАНЧЕВА
           ЗЛАТИНА РАЙЧЕВА ВЕЛИНОВА
           ЗЛАТКА АСЕНОВА МАДЖАРОВА
           ЗЛАТКА ГОЧЕВА АНДРЕЕВА
           ЗЛАТКА ДАНЕВА ВЪЛКОВА
           ЗЛАТКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
           ЗЛАТКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
           ЗЛАТКО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
           ЗЛАТКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ
           ЗОРКА ИВАНОВА ТАШЕВА
           ЗОЯ ДОБРЕВА ИЛАНСКА
           ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ГЪРКОВ
           ИВАЙЛО АТАНАСОВ КЕРЕЗОВ
           ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
           ИВАЙЛО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
           ИВАЙЛО ИВАНОВ КОЛАРОВ
           ИВАЙЛО СЛАВОВ СЛАВОВ
           ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
           ИВАЙЛО ТОНЕВ ИВАНОВ
           ИВАН АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН АНГЕЛОВ ГЪРКОВ
           ИВАН АНТОНОВ ИВАНОВ
           ИВАН АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ НАНЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
           ИВАН ГОЧЕВ МАЩИКОВ
           ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
           ИВАН ДОНЕВ НАНЕВ
           ИВАН КУНЕВ ДОБРЕВ
           ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
           ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ИВАН СТАНИМИРОВ КЮРКЧИЕВ
           ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
           ИВАНКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
           ИВАНКА БОРИСОВА ХРИСТОЗОВА
           ИВАНКА ВАНГЕЛОВА ТАНЕВА
           ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА КИРЧЕВА ПЕТКОВА
           ИВАНКА МИТЕВА БАХЧАВАНОВА
           ИВАНКА МИХОВА ЧОБАНОВА
           ИВАНКА ПЕНЕВА БОЖАНОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА
           ИВАНКА СЕВОВА ПЕТКОВА
           ИВЕЛИНА ТОДОРОВА БЛИЗНАКОВА
           ИГНАТ КОЛЕВ КОЙНОВ
           ИЛИАНА ДИМИТРОВА КОЖУХАРОВА
           ИЛИАНА ТОНЧЕВА ТОНЕВА
           ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
           ИЛИЯ КРЪСТЕВ МАЛАКОВ
           ИЛИЯ СТОИЛОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛЧЕВ
           ИЛИЯНА ЯНЧЕВА ИЛИЕВА
           ИЛЧО ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ
           ИНА ТИНЧЕВА АНГЕЛОВА
           ИРЕНА МАРИНОВА АТАНАСОВА
           ЙОВКА ЗЛАТКОВА ХРИСТОВА-ТАНАНОВА
           ЙОВКО ДОНЧЕВ ДОБРЕВ
           ЙОРДАН ВЕНЦИСЛАВОВ ЧИЛИНГИРОВ
           ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ
           ЙОРДАН ИВАНОВ КИРИШЕВ
           ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           ЙОРДАНКА НЕДЯЛКОВА ЧЕКОВА
           ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
           ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА АНДРЕЕВА
           КАЛИНКА ВЕЛЕВА МИТЕВА
           КАЛИНКА МИТРЕВА БЪРЗЕВА
           КАЛОЯН АНГЕЛИНОВ КИРОВ
           КАЛОЯН ДОНЧЕВ ДОБРЕВ
           КАЛОЯН КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
           КАНЮ ТОТЕВ ВЪЛКАНОВ
           КАТЕРИНА РАДЕВА ИВАНОВА
           КЕРИМЕ МЕХМЕДАЛИ КАДИР
           КИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           КИНКА НАЙДЕНОВА БОЯДЖИЕВА
           КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           КИРИЛ ГРУДЕВ ИВАНОВ
           КИРИЛКА КОЙНОВА ИЛИЕВА
           КИЧКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА
           КОЛИНКА ХРИСТЕВА ДЕДОВА
           КОЛЬО ВЛАДИМИРОВ КОЛЕВ
           КОЛЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           КОЛЮ НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
           КОНСТАНТИН ПАНЧЕВ ЗЛАТАНОВ
           КОСТАДИН МИТЕВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЗАНОВ
           КРАСИМИР ДИМОВ АНГЕЛОВ
           КРАСИМИР КОСТОВ КОСТОВ
           КРАСИМИР ПЕТРОВ КИРЕВ
           КРАСИМИР ЯНКОВ СТЕФАНОВ
           КРАСИМИРА ИВАНОВА КОСТОВА
           КРАСИМИРА ИВАНОВА ПЕТКОВА
           КРАСИМИРА МИНЧЕВА КИРЕВА
           КРИСТИАН ЛЮБОМИРОВ КОСТОВ-ХУТЛЕ
           КРИСТИАН ХРИСТОВ КОЧМАРОВ
           КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА САЗОНОВА
           КРИСТИНА-МАРИЯ МАЛЕШКОВА ВЪЛЕВА
           КРИСТИЯН АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
           КРЪСТИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           КЪНЮ ТРОЯНОВ ЕНЧЕВ
           ЛАЗАР РУМЕНОВ ДУКОВ
           ЛАЗАР ТЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ
           ЛАРИСА СТОЯНОВА ГАЙЕР
           ЛАТА ЧИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЛИЛИЯ АНТОНОВА ДЖАНГОЗОВА
           ЛИЛИЯ КИРЧЕВА СТЕФАНОВА
           ЛИНА СТОЕВА РАДЕВА
           ЛОЗКО ГЕОРГИЕВ БАРБОВ
           ЛЪЧЕЗАР ТАКОВ ЛОЗЕВ
           ЛЮБКА АСЕНОВА КАРОВА
           ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
           ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           ЛЮДМИЛА СПИРИДОНОВА ДЕЛИБАЛТОВА
           МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГИНЕВА
           МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
           МАЛАМКА ХРИСТОЗОВА РИЗОВА
           МАЛИН ЕМИЛОВ ПАШАЛИЕВ
           МАРГАРИТА БИНЕВА ТИЛЕВА
           МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА СТОЕВА
           МАРГАРИТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
           МАРИАНА ВАСИЛЕВА БИНЧЕВА
           МАРИЕТА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА
           МАРИЕТА ПАНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
           МАРИЙКА ДИНКОВА РАЕВА
           МАРИЙКА ИЛИЕВА АНГОВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
           МАРИН МИТКОВ МАРИНОВ
           МАРИН ТОДОРОВ РАЙКОВ
           МАРИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛКОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЧАКОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОЗАЛИЕВА
           МАРИЯ ЖИВКОВА ПАШАЛИЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
           МАРИЯ НИКОЛАЕВА ТОНЧЕВА
           МАРИЯ ОГНЯНОВА ДОШЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА
           МАРИЯ СТАНИМИРОВА НАНЕВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ТОНЕВА МАДЖИРОВА
           МАРИЯ ТОШКОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
           МАРИЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
           МАРТИН СТЕФАНОВ ШОПОВ
           МЕЛЕКБЕР АХМЕД МЮМЮН
           МИЛАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ
           МИЛАН ДАНИЕЛОВ МАРТИНОВ
           МИЛЕН ДОНЧЕВ ДОНЕВ
           МИЛЕН ТАКОВ ЛОЗЕВ
           МИЛЕН ЯНЧЕВ КОСТАДИНОВ
           МИЛЕНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           МИЛЕНА ЕМИЛОВА КЕЛЕШЕВА
           МИЛЕНА КИРЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕНА ТАНЕВА ГОСПОДИНОВА
           МИЛКО ГЕОРГИЕВ БОДАКОВ
           МИЛКО ПАВЛОВ ПЕТКОВ
           МИНКА СЛАВЧЕВА БОНЕВА
           МИНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
           МИНЧО ДИМИТРОВ БАХЧАВАНОВ
           МИНЧО КИРОВ РАДЕВ
           МИРОСЛАВ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
           МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           МИРЯНА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА
           МИТКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           МИТКО МАРИНОВ МАДЖАРОВ
           МИТКО ПЕТКОВ ПАНЕВ
           МИТЮ ВЕЛЧЕВ МИТЕВ
           МИХАИЛ ВЕРГИНИЕВ ГЕОРГИЕВ
           МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ДЕЛИБАЛТОВ
           МЛАДЕН ПЕТЕВ ПЕТКОВ
           МУДА КРЪСТЕВА КАЛИНКОВА
           НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           НАДЕЖДА МИНЧЕВА РАДЕВА
           НАДЕЖДА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           НАНЮ ДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА ПАНЕВА
           НЕВЕНА ПЕТРОВА ШОПОВА
           НЕДЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ДИКОВА
           НЕДЕЛЧО СЛАВОВ РАХНЕВ
           НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ТЕНЕВА
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           НЕДЯЛКА ПРОДАНОВА ТОЧАРОВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ШОПОВА
           НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
           НЕДЯЛКО КОЙЧЕВ РАДЕВ
           НЕДЯЛКО СТАЙКОВ ГАНЧЕВ
           НЕЗАБРАВКА АНТОНОВА ТОЧЕВА
           НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
           НЕЛИ ИВАНОВА КОЙНОВА
           НЕЛИ ИВАНОВА ТОШЕВА
           НИКОЛ СТАНИМИРОВА ПАШАЛИЕВА
           НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ
           НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ДЕДЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЦЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
           НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
           НИКОЛАЙ МИТЕВ МИТЕВ
           НИКОЛАЙ МИТКОВ ТАНЕВ
           НИКОЛИНА ИВАНОВА БАИРОВА
           НИКОЛИНА ИВАНОВА ЛЮДСКАНОВА
           НИКОЛИНА СТОЯНОВА МАДЖИРОВА
           НИНА АРСОВА ПАШАЛИЕВА
           НИНА НЕДЯЛКОВА КОЙЧЕВА
           НИНА ПАВЛОВА ЛОЗЕВА
           НИНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
           НУРАЙ АДЕМОВ МУСТАФОВ
           ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ДОШЕВ
           ОГНЯН ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ
           ОЛГА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ОЛЕГ ТОЧЕВ ТОДОРОВ
           ОРХАН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН
           ПАВЕЛ МИЛКОВ ПЕТКОВ
           ПАВЕЛ РОЙДЕВ ДИМИТРОВ
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ПАВЛИНКА ПЕЙЧЕВА ПАНЕВА
           ПАНКА СЛАВОВА СТАНОЕВА
           ПАНЧО КОСТОВ ЗЛАТАНОВ
           ПЕНКА ИВАНОВА НАНЕВА
           ПЕНКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕНКА КОЛЕВА БАКЪРДЖИЕВА
           ПЕНКА НАКИЕВА ПЕНЧЕВА
           ПЕНКА ПАВЛОВА ЙОВЧЕВА
           ПЕНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
           ПЕНКА ПЪРВАНОВА БОДАКОВА
           ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ЕНЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО СЛАВОВ ПЕНЧЕВ
           ПЕТРАНКА ПАВЛОВА ТАНЕВА
           ПЕТРАНКА ТЕНЕВА НИКОЛОВА
           ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
           ПЕТЪР БОНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ШОПОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ КАРТУЛЕВ
           ПЕТЪР СЛАВОВ КАНЕВ
           ПЕТЪР ХРИСТЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЬО БОЖИДАРОВ МИТЕВ
           ПЕТЬО КЪНЕВ ЕНЧЕВ
           ПЕТЬО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
           ПЕТЮ МИЛЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТЯ АНГЕЛИНОВА ТОМОВА
           ПЕТЯ АНГЕЛОВА МИЛЕВА
           ПЕТЯ ДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА ЛОЗЕВА
           ПЕТЯ ЙОВЧЕВА ДОБРЕВА
           ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ТИШЕВА
           ПЕТЯ МИЛЕНОВА ТОЧЕВА
           ПЕТЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
           ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЕВ
           ПЛАМЕН ДИМОВ КОЗАЛИЕВ
           ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ПЛАМЕН ХРИСТОЗОВ СЕВОВ
           ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
           ПЛАМЕНА ИВАНОВА ДРАГИЕВА
           ПЛАМЕНА МАРИНОВА РАЙКОВА
           РАДКА ИЛИЕВА ШЕРЕН
           РАДКО РАЙЧЕВ СЕРБЕЗОВ
           РАДОМИР ЕМИЛОВ МИТЕВ
           РАДОСЛАВА ПЕТРОВА СЕНДОВА
           РАИФ САЛИМ САЛИМ
           РАЙЧО ДИНКОВ СЛАВЧЕВ
           РАЛИЦА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
           РЕНИ ДИЯНОВА ДЕЛЧЕВА
           РОЗА ЖЕЛЯЗКОВА АНГЕЛОВА
           РОСЕН КОЛЕВ ШЕРЕН
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
           РОСИЦА МИЛЕНОВА ЛОЗЕВА
           РОСИЦА ПЕНЕВА ТАКОВА
           РОСИЦА СЛАВОВА ВЕЛИКОВА
           РОСИЦА СТАНКОВА ХРИСТОВА
           РУМЕН БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ
           РУМЕН СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
           РУМЯНА ПЕТРОВА КЮЧУКОВА
           РУМЯНА ХРИСТОВА МИНКОВСКА-ГЕРЕНЕВА
           РУСИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           РУСИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
           РУСКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           РУСКА ТОДОРОВА МАРКОВА
           САНИЕ МЮМЮНОВА МЕХМЕДОВА
           СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           СВЕТЛАНА ИГНАТОВА РАЙКОВА
           СВЕТОЗАРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           СВЕТОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           СВЕТОСЛАВ КАНЕВ ВЪЛКАНОВ
           СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ НЕСТОРОВ
           СЕВИНЧ СУНАЙ ГЮЛЮСТАН
           СЕДРИЕ МЮМЮНОВА МУСТАФОВА
           СЕНИХА МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТИЛКОВА
           СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           СИЛВИЯ СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
           СИМЕОН ВАНЧЕВ СИМЕОНОВ
           СИМЕОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
           СИМЕОН ИВАЙЛОВ СЛАВОВ
           СИМОНА ДАНИЕЛОВА МАРТИНОВА
           СИМОНА НИКОЛАЕВА ТАНЕВА
           СЛАВЕЯ НЕДЕЛЧЕВА СЛАВОВА
           СЛАВИ РУСЕВ ПЕТРОВ
           СЛАВИНА ХРИСТОВА БЯЛКОВА
           СЛАВКА СТАНЧЕВА КОЦЕВА
           СЛАВКА ЯНКОВА ДОБРЕВА
           СЛАВЧО ЛОЗКОВ ВЪЛЕВ
           СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ГАНЕВА
           СНЕЖАНА МИТКОВА ХРИСТОВА
           СНЕЖАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
           СНЕЖАНКА БОРИСОВА СИМЕОНОВА
           СОФИЯ ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА
           СОФИЯ МИЛКОВА СУЛТИНА
           СОФИЯ ХРИСТОЗОВА ХРИСТОЗОВА
           СОФКА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА
           СТАНИМИР ДИНЕВ СТАНКОВ
           СТАНИМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
           СТАНИМИР МАЛИНОВ ПАШАЛИЕВ
           СТАНИСЛАВ ДОНЧЕВ ГАНЕВ
           СТАНКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
           СТАНКА СЛАВОВА ПЕТКОВА
           СТАНКА ЯНКОВА ДРАГАНОВА
           СТЕФАН ВАСИЛЕВ НЕСТОРОВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ ТАШЕВ
           СТЕФАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
           СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕНЧЕВ
           СТЕФАНИ КЪНЕВА ЕНЧЕВА
           СТЕФКА ЛАЗАРОВА ДИНКОВА
           СТЕФКА МИХОВА ФИЛЕВА
           СТЕФКА НЕЙКОВА ДОБРЕВА
           СТЕФКА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА
           СТЕФКА ХРИСТОЗОВА КОЛЕВА
           СТОЙКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
           СТОЙКА ПИЛЕВА ИВАНОВА
           СТОЙЧО РУМЕНОВ ТАЛЕВ
           СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН КУРТЕВ КОЛЕВ
           СУЗАНА МЛАДЕНОВА КАРАМАН
           СУЛТАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ТАКО ЛОЗЕВ ТАКОВ
           ТАНА ДОБРЕВА ЗЛАТАНОВА
           ТАНЯ ДИМЧЕВА ЧАУШЕВА
           ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ТАНЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
           ТАНЯ СТАНИМИРОВА КЮРКЧИЕВА
           ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА ТЕНЕВА
           ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ШОПОВА
           ТАТЯНА МИТКОВА ТЕНЕВА
           ТЕНЧО ЛАЗАРОВ ГИНЕВ
           ТЕОДОР ЛЪЧЕЗАРОВ ЛОЗЕВ
           ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВА
           ТЕОДОРА РУСЕВА ДЕЛЧЕВА
           ТЕОДОРА ТОДОРОВА ХРИСТОЗОВ
           ТЕОДОРА ЯНИСЛАВОВА ДИМОВА
           ТИА ГЪЧЕВА ИВАНОВА
           ТИНЧО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
           ТИХОМИР ПЕТРОВ БОНЕВ
           ТОДОР ВЪЛКАНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР КОСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ТОДОР МИТКОВ СТЕФАНОВ
           ТОДОР ПЕТКОВ РИЗОВ
           ТОДОР СТЕФАНОВ ШОПОВ
           ТОДОР ХРИСТОВ СТОИМЕНОВ
           ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ
           ТОДОРКА МИХАЛЕВА СТАЙКОВА
           ТОНИ ИВАНОВ ТОНЕВ
           ТОНКА НАНЕВА ВАСИЛЕВА
           ТОНКА СЛАВЧЕВА СТАНЧЕВА
           ТОНКА ТОНЕВА ПЕТРОВА
           ТОНЧО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
           ТОНЮ ГОЧЕВ АТАНАСОВ
           ТОНЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           ТОСКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА
           ТОЧО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
           ТЯНКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА
           ФАНКА ДАВИДОВА ХИНКОВА
           ФИЛИМОН АЛЕКОВ СИДЕРОВ
           ХАЗАР ДЖЕМ КАРАМАН
           ХАЙРЕТИН БАЙРАМ РЕДЖЕБ
           ХАСАН ХАЛИЛ ИБРЯМ
           ХИЛДА МИЛАНОВА МАРТИНОВА
           ХРИСТИНА АПОСТОЛОВА КОСТОВА
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
           ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА
           ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ХРИСТО ВЪЛЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
           ХРИСТО КАЛИНОВ ЦАНЕВ
           ХРИСТО КИРИЛОВ ИВАНОВ
           ХРИСТО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ХРИСТО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ЯНКОВ АНДРЕЕВ
           ХЮСНЮ МЮМЮНОВ ХЮСНИЕВ
           ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ЦАНЕВА
           ЧАВДАР ПЕТРОВ ЧЕКОВ
           ЮЛИАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
           ЮЛИЯ ЕЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЮЛИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
           ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ЧАУШЕВ
           ЯНА ПЛАМЕНОВА КОЗАЛИЕВА
           ЯНИСЛАВ ПЕТРОВ ДИМОВ
           ЯНИЦА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА ТИЛКОВА
           ЯНКА АСЕНОВА НИКОЛОВА
           ЯНКА ДИМОВА МАЛАКОВА
           ЯНКА ЛОЗЕВА АНГЕЛОВА
           ЯНКА СТАЛЕВА ВЪЛКАНОВА
           ЯНКО СТЕФАНОВ МИНЧЕВ
           ЯНКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ
           ЯНЧО ПАНЕВ ПЕТКОВ
           ЯНЧО СТОЯНОВ ИЛИЕВ
           ЯНЧО СТОЯНОВ ЯНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 017
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА-ДЕРЕ
           АЙШЕ МЕХМЕД БЕКИР
           АЙШЕ НУРИ ШАКИР
           АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА НАЙДЕВА
           АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           АНА ИВАНОВА ВЪЛЕВА-ПЕТКОВА
           АНА СТАЛЕВА ЗЛАТАНОВА
           АНАСТАСИЯ МИЛЕВА ДИМИТРОВА
           АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ТЕНЕВА
           АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ТЕНЕВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ШВАРЦ
           АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БЕЙЧЕВ
           АНГЕЛ НИКОЛОВ КАЦАРОВ
           АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА ДИМЧЕВА АНГЕЛОВА
           АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КОЗИЧ
           АНЕЛИЯ ЕНЧЕВА ХРИСТОВА
           АНЕЛИЯ ИВАНОВА СТАНИНА
           АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА-КАРАНЛЪКОВА
           АНЕТА ПАРУШЕВА СТОЕВА
           АНЕТА ТОДОРОВА ШАПКОВА
           АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           АНИ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
           АНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
           АННА ВАЛЕНТИНОВА ЧАВДАРОВА
           АННА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           АНТОАНЕТА МИЛЕВА ГОЧЕВА
           АНТОН ВЛАДКОВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОНИО МАРТИНОВ ИЛИЕВ
           АНТОНИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           АНТОНИЯ ПЕПОВА НИКОЛОВА
           АНТОНИЯ СЕРЬОЖА КЮЧУКОВА
           АПОСТОЛ АТАНАСОВ ГРОЗЕВ
           АРСЕН МИХАЙЛОВ ОВЧАРОВ
           АСЯ ГАЛИНОВА ГАВРАИЛОВА
           АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ КОСТОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМЧЕВ АНГЕЛОВ
           АТАНАС СЛАВОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС СТЕФАНОВ КОЛЕВ
           АТАНАСКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
           АХМЕД НАЙДЕНОВ КРУМОВ
           БОЙКА СОТИРОВА ГЕОРГИЕВА
           БОЙКО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
           БОНЧО ТРАНДЕВ ЯНКОВ
           БОРИСЛАВ ЛОЗЕВ БОНЕВ
           БОРЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ФОТЕВ
           ВАЛЕНТИНА ТИЛЧЕВА ПЕРГОВА-СТОЯНОВА
           ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           ВАЛЕРИ ПЕТКОВ НАНЕВ
           ВАЛЕРИ СТОЯНОВ БИНЕВ
           ВАНИНА РАЙЧЕВА КОСТОВА
           ВАНЬО СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
           ВАНЮША ПАВЛОВ ТУТУРИЛОВ
           ВАНЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛИДУ
           ВАНЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
           ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЦАРЧЕВ
           ВАСИЛ РУСЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ТАНЕВ ГАРИГОВ
           ВАСИЛ ЯНКОВ НИКОЛОВ
           ВАСИЛКА ДИМОВА СТОЯНОВА
           ВЕЛИК НЕДЯЛКОВ ГЕНЧЕВ
           ВЕЛИЧКА ПАНЕВА КАДИЙСКА
           ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ ТЕНЕВ
           ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ ЧАВДАРОВ
           ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ ДЕЛЧЕВ
           ВЕНЕЛИН ТЕНЧЕВ ФИЛЕВ
           ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ КОСТОВ
           ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
           ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
           ВЕСКА ИЛИЕВА ЯМАНДИЕВА
           ВЕСКА СТАНЕВА БОЙЧЕВА
           ВИКТОР ВЕНКОВ КОСТОВ
           ВИКТОР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
           ВИКТОРИЯ БОЯНОВА ИЛИЕВА
           ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЧАНЕВА
           ВИОЛЕТА АНАСТАСОВА ЦВЕТКОВА
           ВИОЛЕТА ГИНЕВА ДИМИТРОВА
           ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
           ВИЧКА ГАНЕВА ГЕНОВА
           ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВ КИРЧЕВ
           ВЛАДКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
           ВЪЛКА ХУБЕНОВА СРЕБРЕВА
           ВЪЛКО ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
           ВЪЧКА ХРИСТОВА ФИЛЕВА
           ГАБРИЕЛА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
           ГАВРАИЛ ЗДРАВКОВ ГАВРАИЛОВ
           ГАЛЕНА ТОДОРОВА ТОНЕВА
           ГАЛИНА АНГЕЛОВА БОШКИЛОВА
           ГАЛИНА АНГЕЛОВА ТЕНЕВА
           ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ХУБЕНОВА
           ГАЛИНА ЛОЗКОВА НЕДЯЛКОВА
           ГАЛИНА ПЕЕВА КОЛЕВА
           ГАЛЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
           ГАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ГЕНКО НИКОЛАЕВ ГИНЕВ
           ГЕНО ЯНКОВ ГЕНОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕЕВ
           ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ПАВЛОВ
           ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТОПУЗОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАРАЧКОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ПЕТЕВ БОРИСОВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТАЙКОВ
           ГЕОРГИ СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ИВАНОВА ВИДЕМАН
           ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА БЕЙЧЕВА
           ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
           ГЕРГАНА РУМЕНОВА ГЕНЕВА
           ГИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           ГИНКА АТАНАСОВА ПРОДАНОВА
           ГИНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
           ГОСПОДИНКА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
           ГОЧО ЯНКОВ ГОЧЕВ
           ГОШО РАДКОВ КРАЕВ
           ГРОЗДАНКА КИРОВА ДИМИТРОВА
           ГЮЛТАНЕ МУРАД ФАКИ
           ГЮНАЙ СЕБАХТИН САЛИМЕХМЕТ
           ДАВИД ФИДАНОВ ЯНЕВ
           ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНАИЛ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНИЕЛ ДИМЧЕВ ДИМОВ
           ДАНИЕЛ ДОБРЕВ ХРИСТОВ
           ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
           ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ПОПОВА
           ДАНИЕЛА МАНОЛОВА ТОДОРОВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МАНОЛОВА
           ДАРИНА КРАЙЧЕВА КАНЕВА
           ДАРИНКА СТЕФАНОВА КЬОСЕВА
           ДЕЛКА СТОЯНОВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕЛЧИН ЗАПРЯНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕНКА КАНЕВА ДИМИТРОВА
           ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ВЕНКОВА
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
           ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА-ПЕЕВА
           ДЕЯНА СЛАВЧЕВА АТАНАСОВА
           ДИАН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИАНА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
           ДИАНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
           ДИАНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
           ДИАНА ПЕТРОВА МИТЕВА
           ДИЛЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
           ДИЛЯНА АТАНАСОВА ДИМОВА
           ДИМИТРИЙКА РАЙЧЕВА КАЦАРОВА
           ДИМИТРИЙКА ХРИСТОЗОВА ЧАВДАРОВА
           ДИМИТРИНА ДИМОВА ГОЧЕВА
           ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА
           ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СТАРИПАВЛОВА
           ДИМИТРИЯ ЖЕКОВА БЕЙЧЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БЕЙЧЕВ
           ДИМИТЪР АНДРЕЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
           ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ТРИФОНОВ
           ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
           ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
           ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХУБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМО ИВАНОВ КОСТОВ
           ДИНКО ИВАНОВ ДРАГИЕВ
           ДИНКО ПАНАЙОТОВ ВЪЛКАНОВ
           ДИЯН ГОЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ДИЯН МИТКОВ НИКОЛОВ
           ДИЯНА ВЛАДИМИРОВА ЕСТХЕР
           ДИЯНА ПАНЧЕВА КАЛИНОВА
           ДОБРИНКА ДАНЕВА АНАСТАСОВА
           ДОБРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
           ДОБРИНКА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
           ДОБРОМИР ВАСИЛЕВ ГАРИГОВ
           ДОБРОМИР СТЕФАНОВ ГЕНОВ
           ДОБРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           ДОНКА ЙОВЧЕВА ПАВЛОВА
           ДОНКА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА
           ДОНКА ТИЛЕВА АНГЕЛОВА
           ДОНЧО ФИЛЧЕВ ДОНЧЕВ
           ДОНЮ ГОСПОДИНОВ ДОНЕВ
           ДРАГОМИР ИВАНОВ ТЕНЕВ
           ЕВГЕНИ ДИМЧЕВ ДИНКОВ
           ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГЕНЕВ
           ЕДУАРД ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕЛЕНА БОРИСОВА ГЕРДЖИКОВА
           ЕЛЕНА ГОЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЕЛЕНА ДАМЯНОВА НИКОЛОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА СТАНКОВА
           ЕЛЕНА КОСТОВА БОЖКОВА
           ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА
           ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ТОДОРОВА КРАЙЧЕВА
           ЕЛЕНА ХРИСТОВА РУСЕВА
           ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
           ЕЛЕНА ШИДЕРОВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ГРОЗЕВА
           ЕЛЕНКА ГОЧЕВА НИКОЛОВА
           ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ВЕЛЕВА
           ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА МАРИНОВА
           ЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕЛИЦА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ЕЛКА ТЕНЧЕВА ДОЙЧЕВА
           ЕМИЛ ПЕТРОВ МИХОВ
           ЕМИЛ СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕНЧО АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ
           ЖЕЛКА ЖЕЧЕВА ГАРИГОВА
           ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ВЕЛЕВ
           ЖЕЧКА ГОСПОДИНОВА ЯНКОВА
           ЖИВКА ВАСИЛЕВА ЦАРЧЕВА
           ЖИВКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
           ЖИВКА ЕНЕВА ДИМОВА
           ЖИВКА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА
           ЖИВКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
           ЖИВКО МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
           ЖИВКО СТАНИЛОВ ИВАНОВ
           ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ЖУЛИЕТА НЕЙКОВА ПЕНЕВА
           ЖУЛИЕТА СТЕФАНОВА МИТЕВА
           ЗАПРЯНКА ДИМОВА ВЕЛЕВА
           ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЦАРЧЕВА
           ЗДРАВКА МАРИЕВА КОЛЕВА
           ЗДРАВКА ПАВЛОВА НАЙДЕНОВА
           ЗДРАВКО ИЛИЕВ ШИДЕРОВ
           ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКО СТАЛИНОВ ИЛИЕВ
           ЗИНАИДА МИШЕВА МИТЕВА
           ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА ДРАГИЕВА
           ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА КОСТОВА
           ЗЛАТКА ТАНЧЕВА БРАТАНОВА
           ЗЛАТКА ТОДОРОВА КИРЕВА
           ЗЛАТКО ИВАНОВ ТОНЕВ
           ИВАЙЛО ГОСПОДИНОВ ТАБАКОВ
           ИВАН АНДОНОВ КАРАВАСИЛЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ДИНКОВ ДРАГИЕВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ БОЙЧЕВ
           ИВАН КОСТОВ КОЛЕВ
           ИВАН ЛАЗАРОВ КАРАДЖОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ КАРАНИКОЛОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ КОЧЕВ
           ИВАН НИКОЛОВ КАРАНЛЪКОВ
           ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН РАДЕВ МАРИНОВ
           ИВАН ТОНЕВ ХУБЕНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ
           ИВАНКА АНТОНОВА РАДЕВА
           ИВАНКА ВЪЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА РАНГЕЛОВА
           ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ЙОРДАНОВА
           ИВАНКА КОЛЕВА ЖЕКОВА
           ИВАНКА ПЕТКОВА КРАЛЕВА
           ИВАНКА СТОЕВА МИТЕВА
           ИВЕЛИНА РУСЕВА ЯНЧЕВА
           ИВЕЛИНА ЯНКОВА ИВАНОВА
           ИЛИЯНА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
           ИРЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
           ЙОАНА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЙОВКА МЛАДЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА
           ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
           ЙОРДАН ГАНЧЕВ КОВАЧЕВ
           ЙОРДАН ГОЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЙОРДАН ИЛИЕВ ЧАВДАРОВ
           ЙОРДАН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
           ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           КАЛИН ДЕЛЧЕВ КАЛИНОВ
           КАМЕЛИЯ КИРОВА СЪБЕВА
           КАМЕН НИКОЛОВ ДИМОВ
           КАМЕН ХРИСТОВ КРАЛЕВ
           КАТЕРИНА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА
           КАТЕРИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
           КАТЯ АРАЛАНОВА ИВАНОВА
           КАТЯ РАДЕВА АТАНАСОВА
           КАТЯ СТЕФАНОВА СЕИЗОВА
           КЕРА ХРИСТОВА МИХОВА
           КИНА ЛАМБОВА АТАНАСОВА
           КИРИЛ АНДРЕЕВ КИРИЛОВ
           КИРИЛ ДЕЛЧЕВ ВЕЛЕВ
           КИРИЛ ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ
           КИРИЛ ПЕТКОВ КИРЕВ
           КИЧКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           КИЧКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           КОЛЮ АТАНАСОВ КУЗМОВ
           КОЛЮ КИРОВ НИКОЛОВ
           КОЛЮ МАРТИНОВ НИКОЛОВ
           КОСТА ИВАНОВ КОЛЕВ
           КОСТА СТОЯНОВ ГРАМАТИКОВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОПУЗОВ
           КОСТАДИН НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           КОСТАДИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАЙЧО ДИМИТРОВ КРАЙЧЕВ
           КРАСИМИР АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
           КРАСИМИР БЛАГОМИРОВ СТОЙНЕВ
           КРАСИМИР БОРИСОВ ЯКИМОВ
           КРАСИМИР БРАНИМИРОВ ТОДОРОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
           КРАСИМИР ПЕТРОВ ТОПАЛОВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОСТОВА
           КРАСИМИРА КРАЙЧЕВА КРАЙЧЕВА
           КРАСИМИРА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
           КРАСИМИРА ЯНКОВА ИВАНОВА
           КРЕМЕНА СТИЛЯНОВА ЛЬОФЛЕР
           КРИСТИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
           КРИСТИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
           КРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ТЕОДОШЕВ
           КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
           КРИСТИЯНА ИВАНОВА МАРИНОВА
           КРЪСТЮ КОЛЕВ КРЪСТЕВ
           ЛАЗАР ИВАНОВ КАРАДЖОВ
           ЛАЗАРИНА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА
           ЛАТКА ЕНЕВА ИВАНОВА
           ЛАТКА КИРЕВА РАДЕВА
           ЛАТКА ТОДЕВА ТЕНЧЕВА
           ЛЕВЕНТ ЛЮТВИ ШАБАН
           ЛЕМАН ЛЮТВИ ИСМАИЛОГЛУ
           ЛЕФТЕРИЯ ЛАЗАРОС СУКАЛОПУЛУ
           ЛИДИЯ ЖЕКОВА ТОДОРОВА
           ЛИДИЯ МИТЕВА ДИМИТРОВА
           ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ЛИЛЯНА МИТЕВА ТУТУРИЛОВА
           ЛИЛЯНА СТОЕВА ГРИГОРОВА
           ЛОЗКО ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ
           ЛОРА ЛЮБОМИРОВА ЛАМБРЕВА
           ЛЮБА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КЬОСЕВ
           ЛЮБЕН ТАНЕВ ИВАНОВ
           ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
           ЛЮБОМИР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
           МАГДАЛЕНА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА
           МАЛИНКА ПЕТРОВА ВУЧЕВА
           МАРА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
           МАРГАРИТА КИРИЛОВА ГЕНОВА
           МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
           МАРГАРИТА НЕДЯЛКОВА ГЕНЕВА
           МАРГАРИТА ПЕНЕВА СТОЯНОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЛОЗЕВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
           МАРИАНА ДИМИТРОВА ПЕНКОВА
           МАРИАНА ЛАЛОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЕЛА ВЕЛИЧКОВА КАРАНИКОЛОВА
           МАРИЕЛА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
           МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИЙКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
           МАРИН ИВАНОВ КАДИЙСКИ
           МАРИЯ ВЪЛКОВА ЯНКОВА
           МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ХУБЕНОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
           МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА
           МАРИЯ ЖЕКОВА ТОНЕВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА СТАТЕВА
           МАРИЯ МИТКОВА ПЕТРОВА
           МАРИЯ НИКИФОРОВА ДИМЧЕВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕНЕВА
           МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА
           МАРТИН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
           МАТА ТАНЕВА МИТЕВА
           МАЯ НЕДЕВА ВЪЛЧЕВА
           МЕРИ РУСЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИГЛЕНА ТЕНЕВА ДЕЛЧЕВА
           МИЛЕН АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ
           МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           МИЛЕН ЛЮБЕНОВ КЬОСЕВ
           МИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛКА НИКОЛОВА ФИЛЕВА
           МИНКА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
           МИНКА ДИМИТРОВА ДОНЕВА
           МИНКА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА
           МИРОСЛАВ ГОСПОДИНОВ ТАБАКОВ
           МИРОСЛАВ МИТКОВ НИКОЛОВ
           МИРОСЛАВ САШЕВ ФЕНЕРСКИ
           МИРОСЛАВ ТОДОРОВ СЪБЕВ
           МИРОСЛАВА НЕДЯЛКОВА ЦВЕТКОВА
           МИТКО ДИМОВ НИКОЛОВ
           МИТКО ДОБРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           МИТКО ИВАНОВ СТАНКОВ
           МИТЯ МИТЕВ ЙОРДАНОВ
           МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
           МИХАИЛ АТАНАСОВ МОМЧИЛОВ
           МИХАИЛ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ
           НАДЕЖДА ГОЧЕВА ГОЧЕВА
           НАДЕЖДА ЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА
           НАДЕЖДА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
           НАДЕЖДА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА-ПЕТКОВА
           НАДЕЖДА ЯНКОВА ПЕТРОВА
           НАДКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
           НАДЯ ТОДОРОВА БАЙЧЕВА
           НАЙДЕН АТАНАСОВ ВЪЛЕВ
           НАЙДЕН ЛАТЕВ НАЙДЕНОВ
           НАТАЛИЯ АСЕНОВА ОРМАНДЖИЕВА
           НАТАЛИЯ ВЛАДОВА КОЛЕВА
           НАТАЛИЯ ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА
           НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           НАЧО ПЕТКОВ НАЧЕВ
           НЕВЕНА ЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА
           НЕВЯНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
           НЕДЕЛЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
           НЕДКА ДАМЯНОВА КРЪСТЕВА
           НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА БИНЕВА
           НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
           НЕДЯЛКА МИНКОВА ЙОРДАНОВА
           НЕДЯЛКА ПАВЛОВА КИРОВА
           НЕДЯЛКА ХРИСТЕВА КУЗМОВА
           НЕДЯЛКО ГЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
           НЕДЯЛКО САВОВ НЕДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ТИЛЕВ ДЕЛЕВ
           НЕЛИ ИВАНОВА КУПЕНОВА
           НЕФИЗЕ ФЕЙЗУЛА ЕЛМАДЖЪ
           НИКОЛА АНГЕЛОВ КАЦАРОВ
           НИКОЛА ЗЛАТАНОВ ДЕЧЕВ
           НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ РУСЕВ
           НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ АТАНАСОВ
           НИКОЛАЙ ГЕНОВ ГЕНОВ
           НИКОЛАЙ ГИНЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЧЕВ
           НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
           НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
           НИКОЛАЙ ТЕНЧЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
           НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           НИНА СТОЯНОВА ЯНКОВА
           НОРА АНГЕЛОВА ОВЧАРОВА
           НУРАЙ СЕБАХТИН САЛИМЕХМЕТ
           НУРТЕН ЕМИН СЕИД
           ОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
           ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ РАДЕВ
           ПАВЕЛ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ
           ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ПАВЛИНА ПЕТРОВА КИРОВА
           ПАВЛИНА ТОНЕВА КОЗИЧ
           ПАНАЙОТ ГОСПОДИНОВ ВЪЛКАНОВ
           ПАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
           ПАНЧО ИВАНОВ РАДЕВ
           ПАСХАЛИС АТАНАСИОС МИХАЙЛИДИС
           ПЕНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА
           ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕНЕВА
           ПЕНКА КОСТАДИНОВА ТАБАКОВА
           ПЕНКА СИМЕОНОВА ВЪЛЧЕВА
           ПЕНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКО СТОИЛОВ ПЕНКОВ
           ПЕНЧО БОРИСОВ НИКОЛОВ
           ПЕНЧО МИНЧЕВ ТОПАЛОВ
           ПЕТРАНА ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА
           ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ФОТЕВ
           ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИЯНОВ ИЛИЕВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ЗЛАТАНОВ
           ПЕТЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ПЕТЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ПЕТЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА
           ПЕТЯ НЕДЯЛКОВА ТИЛЕВА
           ПЕТЯ ТОНЧЕВА ДИНОВА
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БОШКИЛОВ
           ПЛАМЕН ДИНКОВ ГАНЧЕВ
           ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ КАЗОВ
           ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
           ПЛАМЕНА АТАНАСОВА СТАЙКОВА
           РАДКА ПРОДАНОВА ХРИСТОЗОВА
           РАДОСВЕТ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
           РАДОСТИН ВАНЕВ ГЕРЕНЕВ
           РАДОСТИНА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
           РЕСМИЕ АЛИ МАХМУД
           РОСЕН ДОНЕВ ГОСПОДИНОВ
           РОСЕН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ
           РОСЕН ТОНЧЕВ РУСЕВ
           РОСИЦА ВАКРИЛОВА ГАНЧЕВА
           РОСИЦА РУМЕНОВА ГЮНАЙДЪ
           РОСИЦА ТОШЕВА НАЙДЕВА
           РУМЕН ГЕНЕВ КОСТОВ
           РУМЕН ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
           РУМЯНА ВАСИЛЕВА АПОСТОЛОВА
           РУСА ДИМОВА МАРИНОВА
           РУСИ ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
           РУСИ ДЕЛЧЕВ ПЕНЕВ
           РУСКА МАРКОВА КОВАЧЕВА
           РУСКА МИХОВА ГЕНОВА
           САБРИЕ НЕДЖИБ ШАКИР
           САЛИМЕХМЕД ШАКИР ШАКИР
           СВЕТЛАНА РОСЕНОВА СТЕФАНОВА
           СВЕТОЗАР КОСТОВ КОЛЕВ
           СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
           СВЕТОСЛАВ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
           СВЕТОСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ШИДЕРОВА
           СЕБАХТИН САЛИМЕХМЕТ ШАКИР
           СЕБИЕ ХАЛИЛ ИБРАМ
           СЕВАН АХМЕД ФАКИ
           СЕВГИНАР АХМЕД ФАКИ
           СЕРЬОЖА ПЕТРОВ КЮЧУКОВ
           СИЙКА ТОДОРОВА ПОПОВА
           СИЛВИЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
           СИЛВИЯ АТАНАСОВА СЛАВОВА-АТАНАСОВА
           СИМЕОН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           СИМЕОН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
           СИМОНА МАРИНОВА ТОДОРОВА
           СЛАВИ ИВАНОВ ИВАНОВ
           СЛАВКА ТОНЧЕВА КАРАВАСИЛЕВА
           СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ТОПУЗОВА
           СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА БЕЙЧЕВА
           СОНЯ АНДРЕЕВА КАРАПАЧОВА
           СОФИЯ РОУЗ СТОЯНОВА ДАБЕВА
           СТАВРОС ЙОАННИС КУРДУМИС
           СТАНИМИР КОЛЕВ СТОЯНОВ
           СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ
           СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ МИТЕВ
           СТАНИСЛАВ НАЙДЕНОВ КИРИЛОВ
           СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ЗЛАТАНОВА
           СТАНКА ДИМОВА ДАБЕВА
           СТАНКА РУСЕВА НИКОЛОВА
           СТАНКА ТЕНЕВА ПЕТКОВА
           СТЕФАН ДОБРЕВ ГЕНОВ
           СТЕФАН ПЕТРОВ КОЛЕВ
           СТЕФАН СТОЯНОВ ДАБЕВ
           СТЕФАН СТОЯНОВ ДАБЕВ
           СТЕФАНИ ЯНЧЕВА ТОПАЛИДУ
           СТЕФКА ЗЛАТАНОВА АНГЕЛОВА
           СТЕФКА МИРОСЛАВОВА ГЕРДЖИКОВА
           СТЕФКО ДРАГАНОВ КИТАНОВ
           СТОИЛКА СТОЙКОВА КАПАЛО
           СТОЙЧО БОНЧЕВ СТОЙЧЕВ
           СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           СТОЯН БИНЕВ БИНЕВ
           СТОЯН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ
           СТОЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
           СТОЯН СТЕФАНОВ ДАБЕВ
           СТОЯНКА ПАНЧЕВА КАРАНЛЪКОВА
           ТАНКА ВАНЧЕВА ИВАНОВА
           ТАНЬО ВАСИЛЕВ ГАРИГОВ
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА
           ТАНЯ НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
           ТАТЯНА БАНЕВА ХРИСТОВА
           ТАТЯНА ДАНЧЕВА ПАВЛОВА
           ТАТЯНА ЖЕКОВА КОЧЕВА
           ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ВАСИЛЕВА
           ТЕНЧО АНТОНОВ СТАНКОВ
           ТЕНЧО РУСЕВ ДИМИТРОВ
           ТЕНЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ТЕНЧО ТОШЕВ НАЙДЕВ
           ТЕНЬО МИШЕВ МИТЕВ
           ТЕОДОРА АТАНАСОВА ДЕМИРЕВА
           ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
           ТЕОДОРА СТОЯНОВА ГРАМАТИКОВА
           ТЕОДОРА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
           ТИХОМИР МИРОСЛАВОВ ГЕРДЖИКОВ
           ТОДОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ТОДОР ВЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ЖЕКОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР КОСТОВ ТОНЕВ
           ТОДОР СТЕФАНОВ СЪБЕВ
           ТОМА СПИРОВ ТОМОВ
           ТОНКА ХУБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           ТОНЧО ИВАНОВ ДИНОВ
           ТОНЧО РУСЕВ ТОНЕВ
           ТОСКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
           ТОСКА ПЕТРОВА ДИНОВА
           ТОТКА ВАСИЛЕВА БАРАЧКОВА
           ТОШО ТЕНЕВ НАЙДЕВ
           ХАРИ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ХАСАН САЛИ СЕИД
           ХРИСТИАН ХРИСТОВ СТАНИН
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА КОСТОВА
           ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ОРМАНДЖИЕВА
           ХРИСТИНА РУМЕНОВА ПЕНЕВА
           ХРИСТИНКА КОЛЕВА КУЗМОВА
           ХРИСТИЯН ЕДУАРД ХРИСТОВ
           ХРИСТО ВЕНЕЛИНОВ ФИЛЕВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАНИН
           ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ
           ХРИСТО КАМЕНОВ КРАЛЕВ
           ХРИСТО РАДЕВ МИХОВ
           ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ТОНЧЕВ РУСЕВ
           ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           ХУБАВЕНА СТОЙЧЕВА ХРИСТОВА
           ХУБЕН ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ЦАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА
           ЦВЕТАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           ЦВЕТЕЛИНА ГОШЕВА КРАЕВА
           ЦВЕТОМИР ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОВ
           ЦОНА АЛЕКСЕВА СТАРОКОВА
           ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ЧАВДАРОВ
           ЮЛИАН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
           ЮЛИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
           ЮМЮГЮЛ ГЮНЕР ШАБАН
           ЮРКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
           ЯНИС ХУБЕНОВ ЯНЧЕВ
           ЯНИЦА ГОЧЕВА ЖЕКОВА
           ЯНКА ВАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЯНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
           ЯНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ЯНКО ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ
           ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯНЧЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 018
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АГЛАИДА ГЕОРГИЕВА КРУШАРСКА
           АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           АДЕЛИНА МИТКОВА ВЪЧЕВА
           АДЕЛИНА РУМЕНОВА ПЕТКОВА
           АДРИАН ДИМИТРОВ ХАДЖИИВАНОВ
           АДРИАН НЕДКОВ АНДРЕЕВСКИ
           АЙВАН ТЕОДОР СТОЯНОВ
           АЛЕКСАНДРА ЖЕЛЯЗКОВА СЕВОВА
           АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ МИХАЙЛОВСКИ
           АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОНОВ ГЕОРГИЕВ
           АНА НИКОЛОВА НЕДЕВА
           АНГЕЛ БОНЕВ ДИМОВ
           АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           АНГЕЛ ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
           АНГЕЛ ГРОЗЕВ ЗАХАРИЕВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ КУНЕВ
           АНГЕЛ ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ИГНАТОВ КОЛЕВ
           АНГЕЛ СТАЙКОВ СТАЙКОВ
           АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           АНГЕЛИНКА ПАНЧЕВА ЧАНКОВА
           АНДОН ДИМИТРОВ ДАДАЛОВ
           АНДРЕЙКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
           АНЕЛИЯ МИЛКОВА АПОСТОЛОВА
           АНКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА
           АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           АНТОАНЕТА ДИМОВА ГЕНОВА
           АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ГЕЛЕНОВА
           АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
           АНТОАНЕТА ТРИФОНОВА МАРИНОВА
           АНТОН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОН ВЪЛЕВ ХАРАЛАНОВ
           АНТОН ДИМИТРОВ ГРАДЕВ
           АНТОН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА ДИНЕВА
           АНТОНИЯ ПЕТКОВА ВАНГЕЛОВА
           АНТОНИЯ РАЙКОВА СРЕБРЕВА
           АНТОНИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           АПОСТОЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
           АСЕН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ
           АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           АТАНАС КРАСИМИРОВ СТОЙЧЕВ
           АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС СЪБЕВ СЪБЕВ
           АТАНАС ФИЛИПОВ АТАНАСОВ
           АТАНАСКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
           АТАНАСКА ДЕЛЧЕВА СИМОВА
           АТАНАСКА ДИМИТРОВА СТОЕВА
           АТАНАСКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           АТАНАСКА КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА
           АТАНАСКА СРЕБРЕВА ТОПУЗОВА
           БЕРКЕ АБЛАК
           БИЛЧЕН СЮЛЕЙМАН САЛ
           БИНА БАШЕВА ДИМИТРОВА
           БИНКА ПЕТКОВА ДИМОВА
           БИСТРА ДОБРЕВА ЯНКОВА
           БОЖИДАР АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           БОЖИДАР КУНЧЕВ АТАНАСОВ
           БОЙКО НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
           БОНЬО ЙОВЧЕВ БОНЕВ
           БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ КОЦЕВ
           БОРИСЛАВ ГОШКОВ БОНЕВ
           БОРИСЛАВ МИЛЧЕВ БОРИСОВ
           БОРЯНА ЕВГЕНИЕВА ДИНЕВА
           БОЯН КОЛЕВ КАМБУРОВ
           БОЯН ПЕТРОВ БОНЕВ
           БОЯНКА РОЙДЕВА СЛАВОВА
           БРАНИМИР РУМЕНОВ ГЕЛЕНОВ
           ВАЛЕНТИН АНТОНОВ ХАРАЛАНОВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
           ВАЛЕНТИН ГРОЗЕВ ПЕТКОВ
           ВАЛЕНТИН ДИМОВ СРЕБРЕВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИКОВ
           ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
           ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН МИТЕВ ВЕЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН НЕДЕВ СТОЯНОВ
           ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
           ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЖЕКОВА
           ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
           ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
           ВАСИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛКА ИЛИЕВА ШИДЕРОВА
           ВАСКО ПЕТРОВ ПАЛОВ
           ВЕЛИКА СМИЛЕНОВА ДОЙЧЕВА
           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
           ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
           ВЕНЕТА ЩЕРЕВА БОНЕВА
           ВЕНЦИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ
           ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ СТЕПАНОВ
           ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
           ВЕРКА ДИМОВА ЛАПАНОВА
           ВЕРКА ЗАХАРИЕВА ТРУХЧЕВА
           ВЕСА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
           ВЕСА СТАНЧЕВА ГЕРОВА
           ВЕСЕЛА РУСЕВА ИЛИЕВА
           ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
           ВЕСЕЛИН ДЕЛЧЕВ ПИЛЕВ
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТИЛЕВ
           ВЕСЕЛИН СЛАВКОВ ГОСПОДИНОВ
           ВЕСЕЛИНА ДЕЛЧЕВА ПОПОВА
           ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА ГОСПОДИНОВА
           ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
           ВЕСКА ВАСИЛЕВА ГРАДЕВА
           ВЕСКА ЖЕЛЯЗОВА ГОЧЕВА
           ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           ВИКТОРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
           ВИЛИЯН СТЕФАНОВ МАВРОДИЕВ
           ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
           ВИОЛЕТА ЖЕЧЕВА ХУБЕНОВА
           ВИТКА НЕДЕВА ПЕРЧЕМЛИЕВА
           ВИЧКА ДИНЕВА КИРОВА
           ВЪЛКО ЗАПРЯНОВ ШИВАРОВ
           ВЪЛЧО МИХОВ ВЪЛЧЕВ
           ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА БОНЕВА
           ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА ДЕМИРЕВА
           ГАЛИНА БИНЕВА ДИМОВА
           ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
           ГАНКА НИКОЛОВА СЛАВОВА
           ГЕНА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРАДЕВ
           ГЕОРГИ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНОВСКИ
           ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПАНЕВ
           ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЕВ
           ГЕОРГИ МАРИНОВ ПЕТЕВ
           ГЕОРГИ МАРИНОВ ЧАНКОВ
           ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СЛАВОВ ГЕРЗИЛОВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
           ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИОС ВАСИЛИОС КИТСОС
           ГЕРГАНА СЛАВОВА ГИНЕВА
           ГИНА МАНОЛОВА МАРИНОВА
           ГИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
           ГИНКА ТОНЕВА СЛАВОВА
           ГОСПОДИН МИТЕВ ПРОДАНОВ
           ГОСПОДИН РАДЕВ ХРИСТОВ
           ГОСПОДИНКА ВЕЛЧЕВА КАЛИНОВА
           ГОЧО ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ГОЧО ТИЛЕВ ПРАКОВ
           ГРОЗДАН МИТКОВ МАРКОВ
           ГРОЗЮ ГЕНОВ ЯНКОВ
           ДАНАИЛ ПЕНКОВ ДИМОВ
           ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛ ДРАГАНОВ МИХАЙЛОВ
           ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ СТОЕВ
           ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МАРИНОВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИНЕВА
           ДАНИЕЛА ЛАМБЕВА ДОБРЕВА-АЛ-КУАТЛИ
           ДАНИЕЛА МИНКОВА МИЛЕВА
           ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
           ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА СТАЛЕВА
           ДАНИЕЛА СТОЯНОВА СИРАКОВА
           ДАНЧО ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ДАРИНА ПЕНЧЕВА БОРИСОВА
           ДЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
           ДЕЛЧО АНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ТАНЕВ ПИЛЕВ
           ДЕЛЯНА РУСЕВА ГОГОВА
           ДЕМИР НИКОЛАЕВ МУРГАНОВ
           ДЕНИСЛАВА ДЕСИСЛАВОВА ОРМАНОВА
           ДЕНИЦА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДЕНИЦА СТЕФАНОВА ВЕНКОВА
           ДЕСИ СТАНИМИРОВА ТЕНЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
           ДЕТЕЛИНА ХРИСТОНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕЧКА ДЕЧЕВА ТОШЕВА
           ДЕШКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
           ДЕЯНА АНГЕЛОВА ТЕНЧЕВА
           ДЖУЛИЯ БАССАМ АЛ-КУАТЛИ
           ДИАН РУСЕВ ВЪЛЕВ
           ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
           ДИАНА ДОБЧЕВА НИКОЛОВА
           ДИАНА НАНЕВА КУНЕВА
           ДИМИТРА ТОДОРОВА НАНОВСКА
           ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КУНЕВ
           ДИМИТЪР АНДОНОВ ДАДАЛОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ СЛАВОВ
           ДИМИТЪР ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЖИВКОВ САТАМОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
           ДИМИТЪР ПАУНОВ ПАУНОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЕВ
           ДИМИТЪР ТОСКОВ ХРИСТОЗОВ
           ДИМИТЪР ФИЛИПОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ЯНКОВ СТРАТИЕВ
           ДИМКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМО БИНЕВ ДИМОВ
           ДИМО ХРИСТОВ ПАРАШЕВ
           ДИНКО МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНКО ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНЮ ЗАПРЯНОВ ГЕНЧЕВ
           ДОБРОМИРА ИВАНОВА ДИМОВА
           ДОБРОМИРА ПЕТКОВА ДИМОВА
           ДОБРОМИРА СИДЕРОВА ДИМОВА
           ДОНКА ВЛАДЕВА БЛИЗНАКОВА
           ДОРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ДРАГАНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
           ЕВА ПЕНЕВА ВЪЛЧЕВА
           ЕВГЕНИ ГЕНОВ ДИНЕВ
           ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕВГЕНИ ЖЕКОВ ДИМОВ
           ЕВГЕНИЯ ФИЛИПОВА СТОЕВА
           ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ДИШЕВА
           ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛЧЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
           ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДОБРЕВА
           ЕЛЕНА ЛОЗЕВА НИКОЛОВА
           ЕЛЕНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА ТАНЕВА МИХАЙЛОВА
           ЕЛЕНА ТОШЕВА ИВАНОВА
           ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА САТАМОВА
           ЕЛЗА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
           ЕМЕЛ СЮЛЕЙМАН АЛИ
           ЕМИЛ ГИНЕВ АТАНАСОВ
           ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДАДАЛОВ
           ЕМИЛ СТОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
           ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА НИКОЛАЕВА
           ЕМИЛИЯ СТАЙКОВА АТАНАСОВА
           ЕМИЛИЯ ЦАНКОВА АПОСТОЛОВА
           ЕНЧО ИВАНОВ КОЛЧЕВ
           ЕНЧО ПЕНЕВ ГРОЗЕВ
           ЖАНА ИВАНОВА ПРАКОВА
           ЖАНКА ДОЙЧЕВА ТРЪНДЕВА
           ЖЕКА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
           ЖЕЛКА СЛАВОВА ГОСПОДИНОВА
           ЖЕЛЮ АНГЕЛОВ ЖЕЛЕВ
           ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
           ЖЕЛЯЗКО ЛЮБОМИРОВ ЛОЗЕВ
           ЖЕНИ ЕВГЕНИЕВА ДИМОВА
           ЖЕНЯ ДИМОВА УЗУНОВА
           ЖЕНЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА
           ЖЕЧКА ПЕНЕВА СТАНКОВА
           ЖЕЧО СТРАТИЕВ ТОДОРОВ
           ЖИВКА АТАНАСОВА КАРАБОЙЧЕВА-ДИМОВА
           ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ЖИВКА ЖЕКОВА ИЛИЕВА
           ЖИВКО АСЕНОВ СТЕФАНОВ
           ЖИВКО ДЕЛЧЕВ САТАМОВ
           ЖИВКО МИТКОВ ЖЕЧЕВ
           ЖИВКО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           ЗАХАРИ КАЛИНОВ ЗОРОВ
           ЗДРАВЕМИР ИЛИЕВ ПОПОВ
           ЗДРАВКА ИВАНОВА УШЕВА
           ЗДРАВКО ВЪЛКОВ ШИВАРОВ
           ЗДРАВКО ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
           ЗЛАТА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
           ЗЛАТКА ПЕТРОВА МИТЕВА
           ЗЛАТКА СТАЙКОВА СТАЙКОВА
           ЗЛАТКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
           ЗЛАТКО ЛОЗЕВ ЛАТЕВ
           ЗОРКА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
           ИВА АНТОНОВА КАЦАРОВА
           ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
           ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
           ИВАЙЛО ИЛИЕВ УЗУНОВ
           ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ РАДЕВ
           ИВАЙЛО РУМЕНОВ ХИНКОВ
           ИВАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
           ИВАН ВЕЛИЧКОВ ЖЕКОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ФРЕНГОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ
           ИВАН ЗЛАТАНОВ АТАНАСОВ
           ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ
           ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ
           ИВАН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ИВАН НЕЙКОВ ДИНЕВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ ДИМОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ ТОДЕВ
           ИВАН НИКОЛОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ
           ИВАН ПАСКОВ ПЕТРОВ
           ИВАН РУСЕВ ХРИСТОВ
           ИВАН ТАНЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ТЕНЕВ СТОЯНОВ
           ИВАНА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
           ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТЕНЕВА
           ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА КОСТАДИНОВА
           ИВАНКА ГРУДЕВА МИЛКОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
           ИВАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           ИВАНКА КОЛЕВА ПЕНЕВА
           ИВАНКА КРЪСТЕВА РУСКОВА
           ИВАНКА МАТЕВА ГРОЗЕВА
           ИВАНКА ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА
           ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТЕВ
           ИВО ДИМОВ ГАНЧЕВ
           ИВО ФИЛЕВ ИВАНОВ
           ИЛИЯ ИВАНОВ УЗУНОВ
           ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           ИЛЯ ЖЕЛЯЗКОВ СЕВОВ
           ЙОАНА ГОЧЕВА ПРАКОВА
           ЙОАНА ИВАНОВА РУСЕВА
           ЙОАНА РАДОСЛАВОВА ДЕЛЧЕВА
           ЙОВКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
           ЙОВКО БОНЕВ ЙОВЧЕВ
           ЙОНА ИЛИЕВА ДИМОВА
           ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН ДИМОВ МИЗИНЕВ
           ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
           ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СТОЙЧЕВ
           ЙОРДАН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
           ЙОРДАН РУСИМОВ СТАНУЛОВ
           ЙОРДАНКА ДЕЛЧЕВА СТЕФАНОВА
           КАЛИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
           КАЛИНА МИТКОВА БАЛЕВА
           КАЛИНКА КЪНЕВА ХРИСТОВА
           КАЛИНКА ХРИСТОЗОВА АНГЕЛОВА
           КАМЕН ЗЛАТКОВ ЛАТЕВ
           КАТЯ КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
           КИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
           КИНКА ИЛИЕВА УЗУНОВА
           КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
           КИРИЛ ЛОЗКОВ ДИНЕВ
           КИРИЛ МИТЕВ КИРЕВ
           КИРИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
           КИРЧО ИВАНОВ КИРЯКОВ
           КИЧКА ДИМИТРОВА КНОБЛАУХ
           КОЛЮ ЗАФИРОВ АЗОВ
           КОЛЮ СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
           КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ ПУЛЕВ
           КОСТАДИН СЛАВОВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           КРАСИМИР ПЕНКОВ ДИМОВ
           КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           КРАСИМИРА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА
           КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ОБАЛИЕВА
           КРАСИМИРА МИЛКОВА ЖЕКОВА
           КРИСТИНА МАРЕК СТАХОВЯК
           КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ
           КРЪСТАНА КИРИЛОВА ЯНКОВА
           КРЪСТАНА СПАСОВА СТОЕВА
           КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ЛАРИСА ГЕРАСИМОВНА АЛБАНОВА
           ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
           ЛИДИЯ ПЕЙЧЕВА ДЕМИРЕВА
           ЛИЛИ ДЕЛЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ДИНЕВА
           ЛИЛИЯ ТИЛЕВА УЗУНОВА
           ЛИЛЯНА ТАСЕВА ГЕШЕВА
           ЛОЗКА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА
           ЛЪЧЕЗАР САНДЕВ МИХАЙЛОВСКИ
           ЛЮБОМИР ВЪЛЧЕВ ХУБЕНОВ
           ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
           ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           МАЛИНА СТАНЕВА ХУБЕНОВА
           МАРА НИКОЛОВА ГОГОВА
           МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЛАТЕВА
           МАРГАРИТА ФИЛИПОВА НИНЧЕВА
           МАРИАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
           МАРИЕТА ДАНАИЛОВА ДИМОВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
           МАРИН ВЪЛЕВ ИВАНОВ
           МАРИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
           МАРИН МИТРЕВ МАРИНОВ
           МАРИНА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА
           МАРИЯ АНДОНОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИЯ ГЪЛЪБОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯ ДИНКОВА СТОЯНОВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА ОБАЛИЕВА
           МАРИЯ КЪНЕВА КЪНЕВА
           МАРИЯ МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
           МАРИЯ НИКОЛАЕВА МУРГАНОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА КЯЛТОВА
           МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА
           МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ СРЕБРЕВ
           МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
           МАТА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВСКА
           МАЯ ЗДРАВКОВА КОЛЕВА
           МАЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛА МИЛКОВА ДИМИТРОВА
           МИЛЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
           МИЛЕН СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
           МИЛЕНА АСЕНОВА МИЛЧЕВА
           МИЛЕНА ДИМОВА ГЕНОВА
           МИЛЕНА СТОЯНОВА РУСЕВА
           МИЛЕНА ТАНЧЕВА УЗУНОВА
           МИЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
           МИЛЕНА ТОНЕВА ДИМИТРОВА
           МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОНЧЕВА
           МИЛКО ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ
           МИНКА ДИМИТРОВА БОБЕВА
           МИНКА ТОЧЕВА НИКОЛОВА
           МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
           МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
           МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ДИНЕВ
           МИРОСЛАВ НЕДЯЛКОВ ГРОЗДАНОВ
           МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ЖЕКОВ
           МИРОСЛАВ СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ
           МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
           МИТКО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           МИТКО ГОСПОДИНОВ МИТЕВ
           МИТКО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ
           МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО РУСЕНОВ ХРИСТОЗОВ
           МИТЬО ИВАНОВ МИТЕВ
           МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           МИШО ЛОЗЕВ МИЛЕВ
           МЛАДЕН РАДЕВ ИВАНОВ
           МОНИКА БОРИСЛАВОВА НИНЧЕВА
           МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛЧЕВА
           МОНИКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           МУДА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА
           НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕТЕВА
           НАДЕЖДА НАСКОВА ГОСПОДИНОВА
           НАДКА АНДОНОВА ДИМОВА
           НАДЯ ИВАНОВА ДИЧЕВА
           НАДЯ ТОДОРОВА ВАСЕВА
           НАНЮ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
           НАСКО ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           НЕДКО ИВАНОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ
           НЕДЮ НИКОЛОВ НЕДЕВ
           НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА ПАНЕВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ТАНЕВА
           НЕДЯЛКА ДЕМИРЕВА МУРГАНОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ВЪЛЧЕВА
           НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ТИЛЕВА
           НЕДЯЛКА НИКОВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКА СТОЯНОВА СИРАКОВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СЛАВОВА
           НЕДЯЛКО ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
           НЕДЯЛКО СЛАВОВ СТАНКОВ
           НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ
           НЕЙКО ИВАНОВ ДИНЕВ
           НЕЛИ ИВАНОВА СЪБЕВА
           НЕЛИ СМИЛЕНОВА ДАДАЛОВА
           НИКИТА МИРОСЛАВОВА СТАНИЛОВА
           НИКО ГОСПОДИНОВ СЕВОВ
           НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА НЕДЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА ПАНЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛА РУСЕВ ГОГОВ
           НИКОЛАЙ АНДОНОВ ДОЙЧИНОВ
           НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ СИМОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МУРГАНОВ
           НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ
           НИКОЛАЙ ДОБРЕВ НИКОЛАЕВ
           НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДЕВ
           НИКОЛЕТА ЯНКОВА ЯНЧЕВА
           НИКОЛИНА ДЕЛЧЕВА ШИВАРОВА
           НИКОЛИНА ИВАНОВА ПЕРЧЕМЛИЕВА
           НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ПУЛЕВА
           НИКОЛИНА СТОЯНОВА СЕВОВА
           НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           НИКОЛИНКА ЗДРАВЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
           НИНА МАРИНОВА НИКОВА-ВАСИЛЕВА
           ОГНЯН ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
           ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
           ОГНЯН ПЕТРОВ ТОНЧЕВ
           ОЛГА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
           ОМЕЛИЯ ПЕТКОВА НАНЕВА
           ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАНКОВ
           ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА
           ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ПУЛЕВА
           ПАВЛИНА КЪНЕВА КЪНЕВА
           ПАНЧО СТАНИЛОВ ПАНЕВ
           ПАСКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
           ПАУН ДИМИТРОВ ПАУНОВ
           ПЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           ПЕНКА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ТАТАРОВ
           ПЕНКО ДИМОВ ПЕТРОВ
           ПЕНКО ТИНЕВ ТОДОРОВ
           ПЕНЧО ВАСИЛЕВ КАЛИНОВ
           ПЕНЧО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
           ПЕНЮ НАЙДЕНОВ ГРОЗЕВ
           ПЕНЮ ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
           ПЕТКО ГОШЕВ МИХАЙЛОВ
           ПЕТКО МАРИНОВ ЖЕКОВ
           ПЕТКО СТОЯНОВ ДИМОВ
           ПЕТРА ВЪЛЧЕВ
           ПЕТРАНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
           ПЕТРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГАНЕВА
           ПЕТРОНКА ПЕЕВА АНГЕЛОВА
           ПЕТРОНКА СТЕФАНОВА СТОЕВА
           ПЕТЪР ВАСКОВ ПАЛОВ
           ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР МИТЕВ ПЕНЕВ
           ПЕТЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ПЕТЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
           ПЕТЯ ДИНЕВА ЗАПРЯНОВА-ИВАНОВА
           ПЕТЯ ДИНКОВА РУСЕВА
           ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
           ПЕТЯ ПЕНКОВА РАДУЧИЧ
           ПЕТЯ ТЕНЧЕВА ПЕТКОВА
           ПЕТЯ ТОДОРОВА ЛЕФТЕРОВА
           ПЕТЯ ТОДОРОВА СИРАКОВА
           ПЕТЯ ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА
           ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ПЛАМЕН МАРИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
           ПЛАМЕН МИШЕВ МИЛЕВ
           ПЛАМЕНА АПОСТОЛОВА ИЛИЕВА
           ПОЛИНА МИЛКОВА АПОСТОЛОВА
           ПРОЛЕТКА СЛАВЧЕВА ХАРАЛАНОВА
           РАДИ ДИМОВ ГАНЧЕВ
           РАДИНА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
           РАДКА ИВАНОВА СТАЛЕВА
           РАДКА ПАСЕВА ГАЙДЕВА
           РАДОСЛАВ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
           РАДОСЛАВ ЦАНКОВ РУСКОВ
           РАДОСТИНА ГОЧЕВА ВЪЛКОВА-КУЗЕВА
           РАЙНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
           РАЙЧО ТЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           РАЛИЦА ЖИВКОВА САТАМОВА
           РЕНЕТА КЪНЧЕВА ДИНЧЕВА
           РОБЕРТ МАРЕК СТАХОВЯК
           РОЗА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
           РОСЕН ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
           РОСЕН ДИМИТРОВ СЛАВОВ
           РОСЕН ЛАТЕВ РУСЕВ
           РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПИЛЕВА
           РОСИЦА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
           РОСИЦА МАРИНОВА СТОЯНОВА
           РОСИЦА МИЛЕВА ДИМОВА
           РОСИЦА МИТКОВА СТЕПАНОВА
           РОСИЦА ПЕТКОВА БОЕВА
           РОСИЦА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
           РУМЕН БОРИСОВ ГЕЛЕНОВ
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ
           РУМЕН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
           РУМЯНА АНГЕЛОВА БОНЕВА
           РУМЯНА ДОБРЕВА ВЕЛЧЕВА
           РУМЯНА МИТКОВА ТОДОРОВА
           РУСАЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           РУСАНА ЮРГАКИЕВА КЮЧУКОВА
           РУСКА СТОЯНОВА САКАРОВА
           СВЕТЛИН МИРОСЛАВОВ СТАНИЛОВ
           СВЕТЛИНА СТАЛИНОВА ИЛИЕВА-КЬОНИХ
           СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           СВИЛЕН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
           СЕВИМ ШЕРИФОВА АЛИЕВА
           СИЛВИЯ АТАНАСОВА БОНЕВА
           СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА-КИТСОС
           СИЛВИЯ ИВАНОВА БАЛТОВА-ГЕОРГИЕВА
           СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
           СИЛВИЯ МАКСИМОВА ЛЕФТЕРОВА
           СИЛВИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
           СИЛВИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
           СИМЕОН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           СЛАВЕЯ ВЪЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           СЛАВЕЯ ДРАГОМИРОВА ВЕЛЕВА
           СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ГЕРЗИЛОВ
           СЛАВИ НЕДЕВ СТАНКОВ
           СЛАВКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           СЛАВКА ИВАНОВА ДИМОВА
           СНЕЖАНА ДЕЛЧЕВА СТОЙЧЕВА
           СНЕЖИНА ДАНЕВА АТАНАСОВА
           СОНЯ ТОСКОВА ХРИСТОЗОВА
           СТАМЕН СЛАВОВ БРАТАНОВ
           СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ ПРОДАНОВ
           СТАНИМИР КОЛЕВ ЗАФИРОВ
           СТАНИСЛАВ АСЕНОВ МИЛЧЕВ
           СТАНИСЛАВ КОЛЕВ СТАНКОВ
           СТАНИСЛАВ МАРИНОВ СТАЛЕВ
           СТАНКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
           СТАНКА ХРИСТОВА КИРЕВА
           СТАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
           СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           СТЕЛА ДИМИТРОВА ГЪРКОВА
           СТЕФАН ЯНКОВ МАВРОДИЕВ
           СТЕФАНИ ВЕНЦИСЛАВОВА АНДРЕЕВА
           СТЕФКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           СТЕФКА ДОБРЕВА СЛАВОВА
           СТЕФКА ЙОРДАНОВА ГЕРЗИЛОВА
           СТОЯН ДИМИТРОВ СИРАКОВ
           СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЕВ
           СТОЯН ПЕТРОВ МИХАЛЕВ
           СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДИМОВА
           СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
           СТОЯНКА НЕДЕВА ХИНКОВА
           СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
           СЪРБИЯНКА ЛЮБОМИРОВА ПАУНОВА
           ТАНЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           ТАНЯ ВАСКОВА ПАЛОВА
           ТАНЯ ИВАНОВА УЗУНОВА
           ТАНЯ ИЛИЕВА ЦАНЕВА
           ТАНЯ СЛАВОВА РАЙС
           ТАНЯ СТОЙЧЕВА КОЛЕВА
           ТАНЯ СТОЯНОВА СИРАКОВА
           ТАНЯ ХРИСТОВА СЛАВОВА
           ТАТЯНА ИВАНЧЕВА ДИМОВА
           ТАТЯНА СЛАВОВА СТАНКОВА
           ТЕМЕНУГА ЗАХАРИЕВА УЗУНОВА
           ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ПУЛЕВА
           ТЕОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ
           ТЕОДОР МИТКОВ ТОДОРОВ
           ТЕОДОР ПЕТКОВ ЖЕКОВ
           ТЕОДОРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕОДОРА ТОНЧЕВА ВЪЛЧАНОВА
           ТИНКА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА
           ТИНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
           ТИХОМИР ДЕЛЧЕВ ПИЛЕВ
           ТИХОМИР СТЕФАНОВ МАВРОДИЕВ
           ТОДОР БОРИСОВ НАНЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ТИЛЕВ
           ТОДОР КОСТАДИНОВ ГРОЗДАНОВ
           ТОДОР МАРИНОВ БЛИЗНАКОВ
           ТОДОР МИТЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР НЕДЯЛКОВ ГРОЗДАНОВ
           ТОДОРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           ТОНКА ДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ТОНКА ДОНЕВА ЙОРДАНОВА
           ТОНКА РАДЕВА СТОЙЧЕВА
           ТОНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           ТОНКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА
           ТОНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
           ТОНЧО ТЕНЕВ ВЪЛЧАНОВ
           ТОТКА ДЕЛЧЕВА КАЛИНОВА
           ТРАЯН ЛЮБЕНОВ ЛАМБОВ
           ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ТРИФОН ИВАНОВ НИКОЛОВ
           ТЯНА ВЪЧЕВА УЗУНОВА
           ФИЛИП АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ФИЛИП АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
           ФИЛИП ГЕНОВ РАЙНОВ
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ХРИСТИНА ПЕТРОВА МИТЕВА
           ХРИСТИНА ЯНКОВА ЯНЧЕВА
           ХРИСТО АТАНАСОВ ДЖЕЛЕБОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО МОНЕВ ПАНЕВ
           ХРИСТО НИКОЛОВ АРБОВ
           ЦАНКО НИКОЛОВ СТАЛЕВ
           ЦАНКО РАДНЕВ РУСКОВ
           ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
           ЩЕЛИАН БОНЕВ ЙОВЧЕВ
           ЮЛИЯ АНГЕЛОВА НИКИТИНА
           ЮЛИЯ АНТОНИЯ МИЛОШЕВИЧ
           ЮЛИЯ МИЛКОВА ХРИСТОВА
           ЮЛИЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
           ЯНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
           ЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЯНКА НЕДЯЛКОВА СТАНКОВА
           ЯНКА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
           ЯНКА СЕВОВА БРАТАНОВА
           ЯНКА ТЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЯНКО НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
           ЯНЧО ДИНКОВ ДИНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 019
     адрес на избирателната секция ул."П.Евтимий" №12 ОУ "Алеко Константинов"

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЙХАН ФАИК ХАМЗА
           АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КОЙНОВА
           АЛБЕНА САШЕВА ТОДОРОВА
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ САВОВ
           АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ЖЕКОВ
           АНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           АНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
           АНАСТАС ДЕЛЧЕВ АНАСТАСОВ
           АНГЕЛ ВАНЧЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАНКОВ
           АНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           АНГЕЛ ТЕНЕВ ПЕТРОВ
           АНДОН БАНКОВ ТОДОРОВ
           АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
           АНЕТА АНГЕЛОВА НОЙКОВА
           АНИ ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА
           АННА ДИМИТРОВА ДОНЕВА
           АННА НОВРУЗБАЕВА НЕЙЧЕВА
           АННА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           АННА-МАРИЯ МАРЕВА БОЕВА
           АНТОАН АНТОНОВ АНГЕЛОВ
           АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА
           АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГИКОВА
           АНТОАНЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА
           АНТОАНЕТА ТОНЕВА МИНДЕВА
           АНТОН ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОНИО СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ
           АНТОНИЯ ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           АНТОНИЯ ТАНЕВА РАДЕВА
           АСИЕ ХАЛИБРАМ ИБРАМ
           АТАНАС ЕНЕВ ХРИСТОВ
           АТАНАС ИВАНОВ ТРИФОНОВ
           АТАНАС МИТЕВ ИЛЧЕВ
           АТАНАС ПЕТКОВ МИТЕВ
           АТАНАС ТАШКОВ МИНДЕВ
           АТАНАС ТЕНЕВ СТОЯНОВ
           АТАНАС ТОДОРОВ САРЕВ
           АТАНАСКА АТАНАСОВА ЧАНКОВА
           АТАНАСКА ТОЧЕВА ЧАЛЪКОВА
           АТАНАСКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
           БЕКТАН РАМАДАН АХМЕД
           БЕНЮ ДИМИТРОВ БЕНЕВ
           БЕРХАН ИБРЯМ АХМЕД
           БЛАГОЙ ДЕЛЯНОВ БЛАГОЕВ
           БОГДАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
           БОЖИДАР ТУШКОВ КИСЬОВ
           БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА РАЧКОВА
           БОЖИДАРА ГОСПОДИНОВА ЧАНОВА
           БОЙКА ТАНЕВА АТАНАСОВА
           БОНКА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА
           БОНЧО ДЕЛЧЕВ БОНЕВ
           БОНЧО КИРИЛОВ ПОПГЕОРГИЕВ
           БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           БОРИСЛАВ БОРИСОВ ГОЧЕВ
           БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДУКОВ
           БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЯНЕВ
           БОРИСЛАВА СТОЙЧЕВА НЕДЯЛКОВА
           БОРЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           БОРЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           БОРЯНА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
           БОРЯНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           БОЯН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
           БОЯНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
           ВАКЛИН АНГЕЛОВ ВАКЛИНОВ
           ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ДОНЕВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТАЙКОВ
           ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ РАЕВ
           ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГОСПОДИНОВ
           ВАЛЕНТИНА ИВАНЧЕВА ПАУНОВА
           ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ШИРЯЕВА
           ВАЛИАНО ЩЕФАН ШМИДТ
           ВАНЧО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ
           ВАНЬО КАТЕРИНОВ ЕНЕВ
           ВАНЯ ДИМИТРОВА КАНЕВА
           ВАНЯ ДИМОВА ДЕЛЧЕВА
           ВАНЯ ТЕНЧЕВА МИЛУШЕВА
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ВАСИЛ ДЕЛЧЕВ ВЪЛЕВ
           ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
           ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
           ВЕЛИЗАР ЛОЗКОВ ПЕТЕВ
           ВЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ШЕНДЕРОВА
           ВЕЛИЧКА ТАШЕВА ХИНТЪН
           ВЕЛИЧКА ТЕНЧЕВА ПЕНЕВА
           ВЕЛИЧКО ДИМОВ ЙОРДАНОВ
           ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ СТАРОКОВ
           ВЕЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ВЕЛЧО ЛОЗЕВ ПЕТЕВ
           ВЕРА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
           ВЕРОНИКА ИВОВА МИНДЕВА
           ВЕСЕЛА ДЕЛЧЕВА КАРАМФИЛОВА
           ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
           ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ПЕТЕВ
           ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ
           ВЕСЕЛИН ЛЮБЕНОВ ПОПОВ
           ВЕСЕЛИНА ИВАЙЛОВА МИШЕВА
           ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА ДЖИРГОВА
           ВИКТОР ЖЕКОВ ЖЕКОВ
           ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
           ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ПЕНЕВА
           ВИОЛИН ПЕТРОВ ХАРАКЧИЕВ
           ВИЧО ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
           ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ДУКОВ
           ВЪЧКА МИТЕВА ГЕНЕВА
           ГАБРИЕЛ СОТИРОВ ХАДЖИТЕНЕВ
           ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА ГЕНЕВА
           ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ЗАПРЯНОВА
           ГАЛИНА ВАНЧЕВА МИТЕВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА ДИМОВА ПЕЕВА
           ГАЛИНА ИВАНОВА ЗАФИРОВА
           ГАЛИНА КОЛЕВА СЛАВОВА
           ГАЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
           ГАЛИНА ТОНЕВА ШМИДТ
           ГАЛЯ ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА
           ГАЛЯ ЙОРДАНОВА РАЕВА
           ГАЛЯ ФИЛИПОВА ВЕЛЕВА
           ГЕНАДИ АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ АРГИРОВ ЦВЕТКОВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ГЕОРГИ БОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ВАНЧЕВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ ВЪЛЕВ КИРКОВ
           ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ИЛИЕВ РАЧКОВ
           ГЕОРГИ КОЛЕВ НИКОЛОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЯНЕВ ОГНЕВ
           ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
           ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
           ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
           ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДИНЕВА
           ГИНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
           ГИНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА
           ГОСПОДИН ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ МЛАДЖОВ
           ГОСПОДИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ГОЧО ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ГРАЦИЕЛА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           ГЬОНЮЛ БЕЙХАН ХАМЗА
           ГЮЛАЙ БАХТИЯР СЕИД
           ГЮЛБЕЯЗ ДЖЕМАЛ ТАСИМ
           ГЮЛДАН ДУРАН КАХРАМАН
           ГЮЛСЕРЕН ЮСЕИН АХМЕД
           ГЮНАЙ БАХТИЯР СЕИД
           ДАНИЕЛ БОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
           ДАНИЕЛ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДАНИЕЛ ДИНКОВ ДЕНЕВ
           ДАНИЕЛ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
           ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИМОВА
           ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА КОЙНОВА
           ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ГИРЛ
           ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА МАРИНОВА
           ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА КАНЕВА
           ДАНИЕЛА ТАНЧЕВА ИВАНОВА
           ДАРИНА ДАМЯНОВА КОЙНОВА
           ДАРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
           ДАРИНКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА
           ДЕЛЧО АНТОНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО АТАНАСОВ ПОНЧЕВ
           ДЕЛЧО ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДЕЛЧО ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ПЕНЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ДЕЛЯ ДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
           ДЕЛЯ КОЛЕВА ЖЕЛЕВА
           ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
           ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           ДЕНИЦА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
           ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГАЙДОВ
           ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА ВАСИЛЕВА
           ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА РУСЕВА
           ДЕЯН БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ
           ДЕЯН БОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДИАНА ГЕНЧЕВА ГЕНЕВА
           ДИАНА ГОЧЕВА ГОЧЕВА
           ДИАНА ДИМОВА ЖЕКОВА
           ДИЛЯНА ВАНЧЕВА АНГЕЛОВА
           ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АУДАРД
           ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
           ДИЛЯНА ЗЛАТАНОВА ГАНЕВА
           ДИМА АТАНАСОВА МИТЕВА
           ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ТИЛЕВА
           ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГРЪБЛЕВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЖИРГОВ
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР БОГОЕВ БОГОЕВ
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КЕХАЙОВ
           ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ДОНЕВ ДОНЕВ
           ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ФРЕНГОВ
           ДИМИТЪР КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР МАНОЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ШЕНДЕРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТКОВ ШОПОВ
           ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ
           ДИМО ЖЕЛЕВ ДИМОВ
           ДИМО СТЕФАНОВ РУСЕВ
           ДИМО СТОЙНОВ ДИМОВ
           ДИМЧО ПАНЕВ ДИМОВ
           ДИНКА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА
           ДИНКА ИВАНОВА ПОНЧЕВА
           ДИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИЯНА КОСТОВА ШОПОВА
           ДИЯНА РАЙЧЕВА НИКОЛОВА
           ДИЯНА ЯНКОВА ИВАНОВА
           ДОБРИНКА ВЪЛКОВА ЙОРДАНОВА
           ДОБРИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
           ДОБРОМИР НИКОЛОВ ДОБРЕВ
           ДОНКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
           ДОНКА ДОЙЧЕВА БЕНЕВА
           ДОНЧО ТАНЕВ АНДОНОВ
           ДОНЮ ДИМИТРОВ ДОНЕВ
           ДОРКА ЛОЗКОВА ПЕТРОВА
           ДОЧКА РАЧЕВА МЛАДЕНОВА
           ДРАГОМИР СТАНЧЕВ ДРАГАНОВ
           ДЯНКО СЛАВОВ ДЕЧЕВ
           ЕВА ГАРАБЕТОВА РУСЕВА
           ЕВА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ОГНЕВ
           ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           ЕВЕЛИНА ТАНЧЕВА КОЙНОВА
           ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
           ЕКАТЕРИНА МАТЕВА ХАРЛОВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           ЕЛЕНА СЛАВЧОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА ХРИСТОВА РАДЕВА
           ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           ЕЛЕНКА СИМЕОНОВА ВЪЛЧЕВА
           ЕЛЕНКА ХРИСТОНОВА ИВАНОВА
           ЕЛИСАВЕТА ДИНЧЕВА КОЛЕВА
           ЕЛКА СОКОЛОВА МИТЕВА
           ЕМИЛ ДИМИТРОВ БОГОЕВ
           ЕМИЛ ДИМИТРОВ ФРЕНГОВ
           ЕМИЛИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
           ЕНЧО ТОНЕВ ЯНЕВ
           ЕРКАН КАХРАМАН
           ЕРСАН РЕМЗИ БЕЙСИМ
           ЖАНА ДОБРЕВА КОСТАДИНОВА
           ЖАНЕТА ГАНЧЕВА ПАНЕВА
           ЖАНЕТА ГЕОРЧЕВА ШЕНДЕРОВА
           ЖЕНЯ ДЯНКОВА ДЕЧЕВА
           ЖЕЧКА ГРОЗЕВА ДЯНКОВА
           ЖЕЧО ЙОВЧЕВ ПЕТРОВ
           ЖИВКА ДЕЛЧЕВА МАРИНОВА
           ЖИВКА ДЕЛЧЕВА РАДЕВА
           ЖИВКА ДЕМИРЕВА ТЕНЕВА
           ЖИВКА ИВАНОВА ЛОЗЕВА
           ЖИВКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
           ЖИВКО АНАСТАСОВ ДЕЛЧЕВ
           ЖИВКО ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
           ЖИВКО ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ
           ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
           ЖИВКО ДИМЧЕВ ГЬОКОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ПАВЛОВ
           ЖИВКО ПАНЕВ БОНЕВ
           ЖИВКО ТАНЕВ ТАШЕВ
           ЖУЛИЕТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
           ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
           ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ЗАПРЯНКА СТОЙЧЕВА КИРОВА
           ЗАФИР ИВАНОВ ЗАФИРОВ
           ЗАХАРИ ЕНЕВ ЗАХАРИЕВ
           ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ЗАХАРИ ТАНЕВ ЗАХАРИЕВ
           ЗДРАВКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
           ЗДРАВКА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ЗДРАВКА ТЕНЧЕВА ГЕНЕВА
           ЗДРАВКО ГЕРАСИМОВ МИХАЙЛОВ
           ЗДРАВКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           ЗДРАВКО ДИМЧЕВ АНГЕЛОВ
           ЗДРАВКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           ЗЕКИ МУСТАФА ЮМЕР
           ЗЕЛИХА ИСМАИЛ ТОПАЛОГЛУ
           ЗИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
           ЗЛАТИЦА ИВАНОВА КОСТОВА
           ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА СОЛАКОВА
           ЗЛАТКА МИЛЕВА СТОИЛОВА
           ЗЛАТКА ПЕНЕВА ЛАТЕВА
           ЗОРНИЦА ПЛАМЕНОВА ДУКОВА
           ЗОЯ ИВАНОВА ПЕТЕВА
           ИВА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
           ИВАЙЛО МИШЕВ ТЕНЕВ
           ИВАЛИНА БОГДАНОВА КАЛОЯНОВА
           ИВАН БОНЕВ БОНЕВ
           ИВАН БОНЕВ ПОПГЕОРГИЕВ
           ИВАН БОРИСОВ ЯНКОВ
           ИВАН ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ
           ИВАН ЗЛАТЕВ ЖЕЛЕВ
           ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТАНОВ
           ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
           ИВАН МАНЧЕВ ГРЪБЛЕВ
           ИВАН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
           ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ИВАН НИКОЛОВ ШИВАЧЕВ
           ИВАН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
           ИВАН ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
           ИВАН РАДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ИВАН РУМЕНОВ ЖЕКОВ
           ИВАН СЛАВОВ КИРИЛОВ
           ИВАН СТАЙКОВ ЖЕКОВ
           ИВАН СТОЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ФИЛЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ИВАНКА АНДОНОВА ПЕЕВА
           ИВАНКА АНДОНОВА ТОДОРОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
           ИВАНКА ЗАХАРИЕВА ГОСПОДИНОВА
           ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛЕВА
           ИВАНКА ПЕТРОВА БОЖКОВА
           ИВАНКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ТЕНЕВА КИРЕВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА БОНЕВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ГАЙДЕВА
           ИВЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА
           ИВЕЛИНА МИТКОВА МИТЕВА
           ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ГАЙДЕВА
           ИЛИАН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
           ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ РАЧКОВ
           ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ РАЧКОВ
           ИЛИЯНА САШЕВА ТОДОРОВА
           ИРИНА КАЛИНОВА КАЛИНОВА
           ИСКРА ИЛИЕВА ФРЕНГОВА
           ЙОАНА РУМЕНОВА ВЕЛИКОВА
           ЙОВКА ТАНЕВА ПОПОВА
           ЙОНКО ЖЕЧЕВ ПЕТРОВ
           ЙОРДАН ИЛИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ТАШЕВА
           ЙОРДАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
           ЙОРДАНКА ПЪРВАНОВА ПЪРВАНОВА
           ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           КАЛОЯН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
           КАЛОЯН ДИМОВ ДИМОВ
           КАМЕЛИЯ АРТУРОВА ВЪЛЕВА
           КАПКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
           КАРАМФИЛ ТОДОРОВ КАРАМФИЛОВ
           КАРИНА ОЛЕГОВНА ШИРЯЕВА
           КАСИМ ХАСАН ОСМАН
           КАТЕРИНА ГРИГОРИЕВНА СТОЯНОВА
           КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЮРУКОВА
           КАТЕРИНА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
           КАТЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           КАТЯ НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
           КАТЯ ПАСКАЛЕВА ВЪЛЧЕВА
           КАТЯ СТЕФАНОВА САШЕВА
           КЕРА МИТЕВА ЗАПРЯНОВА
           КЕРА ХРИСТОЗОВА СТОЯНОВА
           КИНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
           КИРИЛ САВОВ САВОВ
           КИРИЛКА ДЕЛЧЕВА КОСТАДИНОВА
           КИРИЛКА ПЕТРОВА ДОЙЧИНОВА
           КОНСТАНТИН ПЕТРОВ КОЙНОВ
           КОНСТАНТИН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
           КОСТАДИН БЯЛКОВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДИНКОВ
           КРАСИМИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           КРАСИМИР ДОБРЕВ КИРЕВ
           КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
           КРАСИМИР СТАМЕНОВ ХРИСТОВ
           КРАСИМИР ТОДОРОВ КУМАНОВ
           КРАСИМИРА БОЙКОВА РАЧКОВА
           КРАСИМИРА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА
           КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
           КРИСТИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
           КРИСТИЯН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ
           КРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           КРИСТИЯН МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
           КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
           КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ
           КРЪСТЮ НИКОЛОВ СТОИЛОВ
           ЛАТКА ГЕОРГИЕВА САРЕВА
           ЛИЛЯНКА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА
           ЛОЗКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
           ЛОЗКО ВЕЛЧЕВ ПЕТЕВ
           ЛОЗКО НИКОЛОВ ЛОЗЕВ
           ЛОРА АТАНАСОВА САРЕВА
           ЛЮБОМИР ВЪЛЕВ ГОСПОДИНОВ
           ЛЮБОМИР НЕНКОВ ЛАТЕВ
           МАГДАЛЕНА АНТОНОВА ВЪЛЕВА
           МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРА ПЕЕВА ДЕЛЧЕВА
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
           МАРГАРИТА ПАНДОВА КОЛЕВА
           МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
           МАРИАНА БОНЕВА МИЛИЧЕВИЧ
           МАРИАНА ВЕЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ГОСПОДИНОВА СЛАВОВА
           МАРИАНА МАРИНОВА ФИЛИПОВА
           МАРИАНА СТАНКОВА ЛАЗАРОВА
           МАРИЙКА ВЪЛЕВА ЯНЕВА
           МАРИЙКА ВЪЧЕВА РАЧКОВА
           МАРИЙКА ГИНЕВА ИВАНОВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА БОНЕВА
           МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМОВА
           МАРИЙКА ТОДОРОВА ДИМОВА
           МАРИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИО ГЕОРГИЕВ ГЬОКОВ
           МАРИЯ БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА
           МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ИЛЕВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЙНОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
           МАРИЯ ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯ ИЛИЕВА КАЛИНОВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА БОЮКЛИЕВА
           МАРИЯ НЕНКОВА ЛАТЕВА
           МАРИЯ ПЕНЕВА ДИНКОВА
           МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ САВОВА ТОНЕВА
           МАРИЯ СТЕФАНОВА НАШЕВА
           МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОС ВЪЛЧЕВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА-ПОПГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ГУАЙНЦИУС
           МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
           МАРИЯН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
           МАРИЯНА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНОВА
           МАРИЯНА РУСЕВА ПЕНЕВА
           МАРИЯНА ТАКОВА ВЪЛЕВА
           МАРИЯНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
           МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
           МАРТИН ДИМОВ ГЕШЕВ
           МАТЕЙ ДИМИТРОВ МАТЕЕВ
           МАТЮ НИКОЛОВ ХАРЛОВ
           МАЯ БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА
           МАЯ ГОСПОДИНОВА ГЕРГОВА
           МАЯ ЗАХАРИЕВА ЙОРДАНОВА
           МАЯ КРАСИМИРОВА РАНГЕЛОВА
           МАЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
           МАЯ ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
           МАЯ ПЛАМЕНОВА ДАМЯНОВА
           МЕГАН ПАНЧЕВА ДИМЧЕВА
           МЕРДИЕ САБРИ АЛИМОЛЛА
           МИГЛЕНА ИВАНОВА МИТОВА
           МИЛЕН ДИМИТРОВ ШЕНДЕРОВ
           МИЛЕН МЕРДЖАНОВ ХАДЖИЕВ
           МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛЕНА ЯНЕВА ТОДОРОВА
           МИЛКА ХРИСТЕМОВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛКО ТОНЧЕВ ДИМИТРОВ
           МИЛУШ РУСЕВ МИЛУШЕВ
           МИЛУШКА ПЕТКОВА БОГОЕВА
           МИЛЧО МИТЕВ МАРИНОВ
           МИНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
           МИРОСЛАВ РАДЕВ РАДЕВ
           МИРОСЛАВ ТИХОМИРОВ НИНОВ
           МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ
           МИТКО НЕДЕВ ТАНЕВ
           МИТРА КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА
           МИХАЕЛА ЯНЧЕВА ТЕНЕВА
           МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
           МУСТАФА МЪСТЪН МУСТАФА
           МЪСТЪН МУСТАФА ТАСИМ
           НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА-ПЕТРОВА
           НАДИЕ РЕДЖЕБ ХРИСТОВА
           НАДКА СТАЙКОВА ЖЕКОВА
           НАДЯ АТАНАСОВА РУСЕВА-АНДОНОВА
           НАДЯ ЙОВКОВА ЙОВЧЕВА
           НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НИКОВА
           НАТАША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕВИН ДЖЕВДЖЕТ АХМЕД БАШАР
           НЕДЖЛА ДЖЕВДЖЕТ АХМЕД
           НЕДЯЛКА ДЕМИРЕВА ПЕТРОВА
           НЕДЯЛКА ЖЕКОВА ВЪЛКОВА
           НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА КАНЕВА
           НЕДЯЛКА ЛАТЕВА СТОЙНОВА
           НЕДЯЛКА РУСЕВА РУСЕВА
           НЕДЯЛКО КАНЕВ ГЕОРГИЕВ
           НЕДЯЛКО ЛОЗКОВ НЕДЯЛКОВ
           НЕДЯЛКО НЕНКОВ СЛАВОВ
           НЕДЯЛКО СЛАВЧЕВ ДИМОВ
           НЕДЯЛКО ТОНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           НЕДЯЛКО ЦВЕТКОВ ДЯНКОВ
           НЕЙЧО МИНЧЕВ НЕЙЧЕВ
           НЕЛИ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           НЕЛИ КРАСИМИРОВА КИРЧЕВА
           НЕЛИ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
           НЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           НЕНКО ДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
           НИКОЛ НАСКОВА КОЛЕВА
           НИКОЛА ДИМОВ ДИМОВ
           НИКОЛА ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛА ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ
           НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ ДОЙЧИНОВ
           НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ
           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ СТАРОКОВ
           НИКОЛАЙ ВИОЛИНОВ ХАРАКЧИЕВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
           НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ КОСТАДИНОВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
           НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
           НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМОВ
           НИКОЛАЙ ПАНЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ПЕНЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ РУСЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ
           НИКОЛАЙ ТЕНЕВ НОЙКОВ
           НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ВЕЛЕВ
           НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
           НИКОЛИНКА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА
           НОРА ПЪРВАНОВА СТАМОВА
           НУРТЕН РАМАДАН ЮМЕР
           ОГНЯН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
           ОЛИВЕР КОСТАДИНОВСКИ
           ОМАР ХАЛИЛ АМУРИ
           ПАВЕЛ ТОДОРОВ ПАВЛОВ
           ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ПАВЛИНА ЛАТЕВА ИВАНОВА
           ПАВЛИНА ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПАВЛИНКА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА
           ПАМЕЛА НЕДЯЛКОВА НЕДЯЛКОВА
           ПАНЧО ДИМЧЕВ ПАНЕВ
           ПАУЛ СЕБАСТИАН ГУАЙНЦИУС
           ПЕНКА ГАНЧЕВА НИКОВА
           ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПЕНЕВА
           ПЕНКА ДИМОВА НИКОВА
           ПЕНКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ПЕПА ТОДОРОВА ПЕТЕВА
           ПЕТКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ПЕТКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТКО МИНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ПЕТКО МИТЕВ ЖЕЛЕВ
           ПЕТКО НАНЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТРА ТОДОРОВА ЛИЛОВА
           ПЕТЪР ВИОЛИНОВ ХАРАКЧИЕВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ПЕТЕВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ ГАЙДЕВ
           ПЕТЪР КОЙНОВ ПИЛЕВ
           ПЕТЪР НЕНКОВ СЛАВОВ
           ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
           ПЕТЬО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЬО ДИМИТРОВ БОГОЕВ
           ПЕТЯ ДИМОВА САРЕВА
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
           ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ ВЪЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
           ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ КОЙНОВ
           ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ДИМОВ
           ПЛАМЕН МИЛКОВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           ПЛАМЕН ПЕНКОВ АТАНАСОВ
           ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА
           ПЛАМЕНА НЕДКОВА СЛАВОВА-МИЛЕВА
           ПОБЕДА ДИМИТРОВА ПАЛАВЕЕВА
           ПОЛИНА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
           ПРЕСЛАВ ЧАВДАРОВ ЯНКОВ
           РАДИ ДИНЕВ РАДЕВ
           РАДКА ДЕЛЧЕВА ЯНЕВА
           РАДКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
           РАДКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
           РАДОСЛАВ АРТУРОВ ГУДОВ
           РАДОСЛАВ ПЕТКОВ РАДЕВ
           РАДОСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
           РАЙНА САШЕВА ТЕНЧЕВА
           РАЛИН РОСЕНОВ ВЪЛКОВ
           РАЛИЦА ВАНЕВА АНДРЕИНСКА
           РАЛИЦА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
           РАЛИЦА РАДЕВА ДИНЕВА
           РЕЙХАН КАСИМ ХАСАН
           РЕМЗИ БЕХЧЕТ БЕЙСИМ
           РОСИЦА ВАНЧЕВА ТОДЕВА
           РУМЕН АТАНАСОВ ЖЕКОВ
           РУМЕН КОСТАДИНОВ НИКОВ
           САЛИМ ШАБАН АЛИМОЛЛА
           САШКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
           САШО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
           СВЕТЛА ТОДЕВА ГАНЕВА
           СВЕТЛИН МИЛЕНОВ ХАДЖИЕВ
           СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
           СЕЗГИН ЮСУФ ХАСАН
           СЕИД МУСТАФА СЕИД
           СЕЛМА КАДИРЮСЕИН АЛИМОЛЛА
           СИЛВИЯ КИРИЛОВА САВОВА
           СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЕВА
           СЛАВИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           СЛАВКА ДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА
           СЛАВКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
           СЛАВКА ДИМОВА ТАНЕВА
           СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА САВОВА
           СНЕЖАНКА ТОДОРОВА ЕНЕВА
           СОНЯ ДИМИТРОВА ЯНКОВА
           СОТИР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИТЕНЕВ
           СОФКА НЕДЯЛКОВА ХАРЛОВА
           СПАСИНА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА
           СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
           СТАМЕН КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
           СТАМЕНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
           СТАМО БОГДАНОВ СТАМОВ
           СТАНИМИР БОГОМИЛОВ СТАНЧЕВ
           СТАНИМИР БОЙЧЕВ АЛЕКСИЕВ
           СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ ДАМЯНОВ
           СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ КРУМОВ
           СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ
           СТАНИСЛАВА ЗАФИРОВА СТАЙКОВА
           СТАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
           СТАНКА ДИМОВА ПАВЛОВА
           СТАНКА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
           СТАНКА ИЛИЕВА ТОШЕВА
           СТАНКА ИЛЧЕВА МИТЕВА
           СТАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           СТАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
           СТЕЛА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
           СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           СТЕФАН МИЛЕВ РУСЕВ
           СТЕФАН САШЕВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
           СТИЛЯНА ПЕТКОВА ГЕРЗИЛОВА
           СТОЙКА ТОНЧЕВА ТОНЕВА
           СТОЙЧО ВЕЛКОВ СТОИЛОВ
           СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЕВ
           СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ЖЕЛЕВА
           СУЗАН ЮСУФ ЕМИН
           СУНАЙ ДУРАН ЮСЕИН
           ТАНКА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
           ТАНЧО ЯНЕВ КОЙНОВ
           ТАНЮ ЖЕКОВ ТАШЕВ
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
           ТАНЯ ДЕЛЧЕВА ПЕНЕВА
           ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ ЗДРАВКОВА ГРАМАТИКОВА
           ТАНЯ ИЛЧЕВА СТАЙКОВА
           ТАНЯ НИКОЛОВА СТАРОКОВА
           ТАТЯНА ВАНГЕЛОВА ТАШЕВА
           ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           ТАТЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           ТАШКО АТАНАСОВ МИНДЕВ
           ТАШО АНГЕЛОВ ТАШЕВ
           ТЕМЕНУГА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
           ТЕОДОР АНДОНОВ ТОДОРОВ
           ТЕОДОР МИЛКОВ ДИМИТРОВ
           ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           ТЕОДОРА КАРАМФИЛОВА ТОДОРОВА
           ТИНКА ИВАНОВА ХУЛОВА
           ТИХОМИР ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ТИХОМИР ЖИВКОВ ГЕНЕВ
           ТОДОР ВАНЧЕВ ТОДЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР МАНОЛОВ ДИМИТРОВ
           ТОДОР ПАВЛОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР СТЕФЧЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОРКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           ТОНИ ДИМОВ ТОНЕВ
           ТОНКА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
           ТОНЮ КИРЕВ ТОНЕВ
           ТОНЮ СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
           ТОНЯ ПЕТРОВА МАДЖАРОВА
           ТОШКА ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА
           ТОШКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
           ТУШКА МИТЕВА КИСЬОВА
           ФАТМЕ РАИФ НУРИ
           ФИЛИП ГОЧЕВ ВЕЛЕВ
           ХАЛИЛ ОМАР АМУРИ
           ХАСАН ШАБАН АХМЕД
           ХАСИБЕ БЕКИР АЛИ
           ХРИСТИАНА ГУАЙНЦИУС
           ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ХРИСТО ГОЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ХРИСТО ЖЕЛЕВ НИКОВ
           ХРИСТО ИВАНЧЕВ ПАУНОВ
           ХРИСТО КОЛЕВ МАДЖАРОВ
           ХРИСТО НАЙДЕНОВ ЛАЗАРОВ
           ХРИСТО НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
           ЦАНА ТОДОРОВА КАРАБОЙЧЕВА
           ЦВЕТАНКА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
           ЦВЕТЕЛИНА ЗАФИРОВА ИВАНОВА
           ШАБАН САЛИМ АЛИМОЛЛА
           ШУКРИЕ ГЮЛЕСТАН ХАСАН
           ЩИЛЯНА ПЕТРОВА КИРЧЕВА
           ЮЛИЯНА АТАНАСОВА МИЛУШЕВА
           ЮМЮГЮЛ ФИКРЕТ СЕИД
           ЮСУФ АХМЕД ХАСАН
           ЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУЛЕВА
           ЯНА НЕЙЧЕВА МИНЧЕВА
           ЯНКА ДИМОВА АТАНАСОВА
           ЯНКА ПАСЕВА СМИЛКОВА
           ЯНКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
           ЯНЧО ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
           ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 020
     адрес на избирателната секция Бул."Христо Ботев"№ 45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ХАДЖИИВАНОВА
           АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ВЪЛКОВ
           АНА МАРИНОВА БОНЕВА
           АНГЕЛ ВАНЧЕВ ВАНЧЕВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ ЯНЧЕВ
           АНГЕЛ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДУЛЕВ
           АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
           АНДРЕАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДОРОШЕВ
           АНКА СЛАВЧЕВА ПЕЕВА
           АНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           АННА ТОДОРОВА АНДОНОВА
           АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
           АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
           АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МИНДАЛОВА
           АНТОАНЕТА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА
           АНТОАНЕТА ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
           АНТОН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           АНТОН СТОЙЧЕВ КОЙНОВ
           АНТОН ФИЛИПОВ АНТОНОВ
           АНТОНИНА КОСТАДИНОВА ТОНЕВА
           АНТОНИЯ МАРИНОВА ОУЕНС
           АТАНАС ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
           АТАНАС ВЕЛИКОВ КАДИФЕЙКИН
           АТАНАС ГРУДЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС МАРИНОВ ХРИСТОВ
           АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           АТАНАС ТОНЕВ ДЯЧЕВ
           АТАНАСКА МИТКОВА СТАНЧЕВА
           АТАНАСКА САШКОВА ИВАНОВА
           БАХРИЕ СЕЛЯТИН АПТУЛА
           БИСТРА СТОЙНЕВА МИХАЙЛОВСКА
           БОЙКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
           БОЙКА СЛАВОВА САКЕЛАРОПУЛУ
           БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
           БОЙКО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ
           БОРИСЛАВ ДИМОВ БИНЕВ
           БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА
           БОЯН ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ
           БУСЕ УЛУДА
           ВАКРИЛ ВЪЛКОВ ПЕТРОВ
           ВАЛЕНТИН АПОСТОЛОВ МАРИНОВ
           ВАЛЕНТИН ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ
           ВАЛЕНТИН ДИМОВ ВЪЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ЗАПРЯНОВ ВЕЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИНА БОНЧЕВА ДУКОВА
           ВАЛЕНТИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
           ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
           ВАЛЕРИ МИЛАНОВ ИЛИЕВ
           ВАЛЯ ДЕНЧЕВА МИЛАНОВА
           ВАЛЯ ПАНЧЕВА ПАНЕВА
           ВАНИНА МАРКОВА МАРКОВА
           ВАНЧО ПЕТКОВ ВАНЧЕВ
           ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА
           ВАНЯ ГИНЧЕВА АТАНАСОВА
           ВАСИЛ ИВАНОВ ЦОНЕВ
           ВАСИЛ ПЕТРОВ ДУКОВ
           ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ СТОЙЧЕВ
           ВАСИЛКА АПОСТОЛОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
           ВАСИЛКА ИВАНОВА ЯНЕВА
           ВЕЛИК ИВАНОВ КАДИФЕЙКИН
           ВЕЛИКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ВЕЛИЯН РУСЕВ ВЪЛКОВ
           ВЕНКО ИВАНОВ КОСТОВ
           ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ
           ВЕНЦИСЛАВ РУСЕВ РУСИНОВ
           ВЕРА СЕДЕФЧОВА ЙОВЧЕВА
           ВЕРГИНИЯ МАРГАРИТОВА ПЕТРОВА
           ВЕРКА НИКОЛОВА ДУКОВА
           ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
           ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА БУДЕВА
           ВИДКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
           ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
           ВИОЛЕТА БАНОВА КОЛЕВА
           ВИОЛЕТА ВАКРИЛОВА ТРИФОНОВА
           ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА
           ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕНКОВ
           ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ВЛАДИМИР ЗЛАТКОВ СТАРОКОВ
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
           ВЛАДИМИР ЙОЧКОВ ВАСИЛЕВ
           ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
           ВЛАДИСЛАВ ЕМИЛОВ ВЪЛЧЕВ
           ВЪЛКО ВАКРИЛОВ ПЕТРОВ
           ВЪЛЧО КИРОВ ЕВТИМОВ
           ВЪЛЮ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ЖЕКОВА
           ГАЛЕНА ЛЮБЧЕВА ЛЮБЕНОВА
           ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
           ГАЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛИНА ТЕНЧЕВА СТАЛЕВА
           ГАЛИНА ХУБЕНОВА МАНОЛОВА
           ГАНКА ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЕНКОВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
           ГЕОРГИ ДИНЕВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ БУДЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ДУНГАРОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРТЕЛОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ СТРАТИЕВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ЛЕКОВ СТАЛЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАДЖАРОВ
           ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
           ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВИЧЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕРГАНА МАРКОВА ДИМИТРОВА
           ГЕРГАНА СТАНИМИРОВА ДИНЕВА
           ГИНЧО АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ГОСПОДИН ВЛАДЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГОЧО ГЕНЕВ ГОЧЕВ
           ГОЧО ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ГОШО ВЕЛКОВ ДИМИТРОВ
           ГРЕТА-МАРИЯ ВАСИЛЕВА
           ГЮЛЧИНАЙ ХАЛИЛОВА РАМАДАН
           ГЮННУР АХМЕД УЛУДА
           ДАМЯНА ИВАНЧЕВА БОНЕВА
           ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ МИТРЕВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ КИРЧЕВ КОЛЕВ
           ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА МИКУТИЕНЕ
           ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЯНЕВА
           ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСИМОВА НИКОЛОВА
           ДАНЧО ВЕЛЧЕВ ДАНЧЕВ
           ДАНЧО МИТЕВ ДАНЕВ
           ДАРИНА ДЕЛЧЕВА НАЧЕВА
           ДАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ДАРИЯ АНТОНОВА ТОНЧЕВА
           ДАФИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕЛЧО ДИНКОВ РАКШИЕВ
           ДЕЛЯНА ЖЕКОВА МИНЕВА
           ДЕЛЯНА СЛАВОВА АТАНАСОВА-ВЕЛИКОВА
           ДЕНИСЛАВ СТИЛИЯНОВ БАДАВРОВ
           ДЕНИЦА БОЯНОВА РАДЕВА
           ДЕНИЦА НАСКОВА КАРАДЖОВА
           ДЕНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
           ДЕНКА РАЙКОВА ГОЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
           ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ИГНАТОВА
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
           ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КОСТОВА
           ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ДОНДУКОВА-ДУКОВА
           ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СТОЯНОВА-ГАНЧЕВА
           ДЖЕНИФЪР ЧАВДАРОВА СТЕФАНОВА
           ДИАН НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ
           ДИЛЯНА АТАНАСОВА ТОНЕВА
           ДИЛЯНА ДЕЛЧЕВА ГЕНЕВА
           ДИМИТРА ДИМИТРОВА КАРАМЕЛСКА
           ДИМИТРАКИС КОСТАС ДАНОГЛИДИС
           ДИМИТРИНА ГОСПОДИНОВА КАДИФЕЙКИНА
           ДИМИТРИНА МАРАШЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИНКА ИГНАТОВА ПЕТРОВА
           ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
           ДИМИТЪР ВЪЛЕВ КАМОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРТЕЛОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ДИМИТЪР ГИНЕВ СТОЕВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
           ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КАМЕНОВ ДИМОВ
           ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КАИКОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМОВ
           ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИТРЕВ
           ДИМКА СТЕФАНОВА ХРИСТОЗОВА
           ДИМО БАНЕВ ТОДОРОВ
           ДИМО БИНЕВ ДИМОВ
           ДИМО КАНЕВ ДИМОВ
           ДИМО РАДЕВ СТАНКОВ
           ДИНКО ДЕЛЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ДИНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ДИНКО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
           ДИЯН ПЕТРОВ ДИНЕВ
           ДОБРИНА НАЙДЕНОВА КОЙНОВА
           ДОБРИНА ТЕНЧЕВА СТАРОКОВА
           ДОБРИНКА РУСЕВА ИВАНОВА
           ДОБРОМИР ДАНЧЕВ ДАНЕВ
           ДОНИКА РАДЕВА СТАНКОВА
           ДОНИКА РАЙЧЕВА КРУШАРСКА
           ДОНКА ИВАНОВА ГОЧЕВА
           ДОННА ЖИВКОВА ХУБЕНОВА
           ДОРКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
           ДЯНКО ИВАНОВ ГАНЕВ
           ЕВГЕНИ ТАНЕВ СОЛАКОВ
           ЕГНАР АЛИ РАИМ
           ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           ЕКАТЕРИНА ДИМОВА ГОЧЕВА
           ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
           ЕКАТЕРИНА СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
           ЕЛЕНА БОРИСОВА ЖИЗГОВА
           ЕЛЕНА ВАКРИЛОВА КЛАФЪРТИ
           ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
           ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДУНГАРОВА
           ЕЛЕНА ХРИСТОФОРОВА НАНЕВА
           ЕЛЕНКА ГЕНЕВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
           ЕЛЕНКА ЩЕРЕВА СТЕФАНОВА
           ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА БУДЕВА
           ЕЛМАЗ ЮМЕР УЛУДА
           ЕМИЛ НЕНКОВ НЕНКОВ
           ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
           ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРТЕЛОВА
           ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ЕМРЕ ЕРХАН РАМАДАН
           ЕРКУТ ШЕНОЛ РАИМ
           ЕРХАН НАСУФ РАМАДАН
           ЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
           ЖАНЕТА МИТКОВА ДУЛЕВА
           ЖЕЛКА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ЖЕЛКА МИТЕВА СТОЙКОВА
           ЖЕЛКА ТОНЕВА КАМОВА
           ЖЕЛЮ СЛАВОВ ЖЕЛЕВ
           ЖЕЛЯЗКА НЕДЕЛЧЕВА ЦОНЕВА
           ЖЕЛЯЗКО РАДЕВ ВЕЛКОВ
           ЖЕЛЯЗКО СТАЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕЛЯЗКО ТОТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНИ ВЕСЕЛИНОВА ТЕНЧЕВА
           ЖЕНЯ КОСТАДИНОВ РАДЕВ
           ЖЕЧКА ДОНЧЕВА ЙОРДАНОВА
           ЖЕЧКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           ЖЕЧКА ХРИСТОВА ГЕНЕВА
           ЖИВКА ТИЛЕВА ДОЙЧЕВА-ВЛАДИМИРОВА
           ЖИВКО ВАКРИЛОВ ВАКРИЛОВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ТОНЕВ
           ЖИВКО НИКОЛАЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО СТАНЧЕВ ЖЕЛЕВ
           ЗАПРЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ЗДРАВКА РУСЕВА ФИЛЕВА
           ЗДРАВКО ПАВЛОВ КОЦЕВ
           ЗЛАТКА ГРОЗЕВА ГРОЗЕВА
           ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
           ЗЛАТКА ДИНКОВА СТАНЧЕВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
           ЗЛАТКА ПЕТЕВА ХРИСТОЗОВА
           ЗЛАТКА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА
           ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СТАРОКОВ
           ЗЛАТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
           ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА
           ЗЛАТОМИРА ПАНЕВА ПАНЕВА
           ЗОРЕТА ВЕЛКОВА НЕДЕВА
           ИВА РУСЕВА ЧАНКОВА
           ИВА СТОЙЧЕВА КАРАГЬОЗОВА
           ИВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           ИВАЙЛО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
           ИВАН ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ИВАН ГОЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГОЧЕВ МИТЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
           ИВАН ДИМЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ДОЙЧЕВ ХАНДЖАРОВ
           ИВАН ДЯНКОВ ГАНЕВ
           ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЗАПРЯНОВ РАДЕВ
           ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
           ИВАН КОЛЕВ ПЕНЕВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
           ИВАН МИХАЙЛОВ ТОНЧЕВ
           ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
           ИВАН СПАСОВ БУДЕВ
           ИВАН СТАНКОВ ТОДОРОВ
           ИВАН СТИЛИЯНОВ БАДАВРОВ
           ИВАН ТАНЕВ ГРОЗЕВ
           ИВАН ЯНКОВ ЯНЕВ
           ИВАНА ХУБАВА ЗАВАДСКИ
           ИВАНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
           ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГОЧЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ДАНЧЕВА
           ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ФИЛИПОВА
           ИВАНКА КОЛЕВА ВЪЛКОВА
           ИВАНКА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАНКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА
           ИВАНКА СТОЙЧЕВА ТОНЧЕВА
           ИВАНКА ТАШКОВА АНГЕЛОВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА
           ИВАНКА ЯНЕВА ЗАПРЯНОВА
           ИВАНЧО ХУБЕНОВ БОНЕВ
           ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОЗОВА
           ИВЕЛИНА НИЧЕВА СЛАВОВА
           ИВЕЛИНА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА
           ИВО НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИЛИЯН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
           ИЛИЯН ЖИВКОВ ХУБЕНОВ
           ИЛИЯНА АТАНАСОВА КОСТОВА
           ИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
           ИРЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
           ЙОАНА ХРИСТОВА КРУШАРСКА
           ЙОВКА КИРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОВКА МИТЕВА КАРТЕЛОВА
           ЙОВЧО ЛЕКОВ ЙОВЧЕВ
           ЙОВЧО СЕВОВ ЙОВЧЕВ
           ЙОВЧО СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ
           ЙОНА КЪНЧЕВА СТОЙЧЕВА
           ЙОНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
           ЙОРДАН ДИМИТРОВ РАЙКОВ
           ЙОРДАНКА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗОВА МИХАЙЛОВА
           ЙОЧКО ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
           КАЛИНА НИКОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           КАМЕН ТИЛЧЕВ ПАНЕВ
           КАНУША ГРОЗЕВА ГОЧЕВА
           КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
           КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА
           КАТЯ АНГЕЛОВА КАИКОВА
           КАТЯ ТЕНЧЕВА ДИМОВА
           КАТЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА
           КЕРА ВЕЛКОВА МИТЕВА
           КЕРА НЕЙКОВА ТЕНЕВА
           КЕРАНА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
           КЕТИ ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
           КИНА СЛАВОВА ЗАПРЯНОВА
           КИРИЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ
           КИРИЛ СТАЛЕВ ИВАНОВ
           КИРИЛ ТОДОРОВ ВАНЕВ
           КОЛЬО ИВАНОВ КРАЙЧЕВ
           КОЛЬО ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ
           КОСТА АТАНАСОВ ЖИЗГОВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
           КОСТАДИН ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ
           КОСТАДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
           КОСТАДИН ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
           КРАСИМИР САШКОВ КОСТОВ
           КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ЕВТИМОВА
           КРЕМЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           КРИСТИАН ГОЧЕВ ГЕНЕВ
           КРИСТИАН ИВАНОВ ДУНГАРОВ
           КРИСТИАН ПЕТЕВ КОСТАДИНОВ
           КУЗМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ЛАМБРАКИС ПИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ЛАТКА АТАНАСОВА ВАНЕВА
           ЛЕНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
           ЛЕНКО ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ
           ЛИЛИЯ МАРИНОВА ЮНАКОВА
           ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
           ЛИЛЯНА СТОЯНОВА КАИКОВА
           ЛЮБА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
           ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ХУБЕНОВ
           ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ЛЮБОМИРА ВЕСЕЛИНОВА УРУМОВА
           ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
           МАГДАЛИНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
           МАЛАМКА ДЕЧЕВА КИРЕВА
           МАЛИНА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
           МАНОЛ ИЛИЕВ ЗОГРАФОВ
           МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИТРЕВА
           МАРГАРИТА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРГАРИТА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           МАРГАРИТА ЦАЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАНТАРАКЯ
           МАРИАНА ЖЕКОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИАНА ЦВЕТКОВА ЙОВЧЕВА
           МАРИЕТА ОГНЯНОВА ЮНАКОВА
           МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА МЛАДЕНОВА
           МАРИЙКА ПЕТРОВА ДЖОНДЖОРОВА
           МАРИН ГАНЕВ МАРИНОВ
           МАРИН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
           МАРИНА ВЪЛЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ БЛАГОЕВА ХРИСТОЗОВА
           МАРИЯ БОНЕВА ВЪЛЧЕВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОСПАТЧИЕВА
           МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           МАРИЯ ДИМОВА МИТКОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ХАНДЖАРОВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА РАКШИЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ЛАПКОВА
           МАРИЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ТАНЕВА БОРИСОВА
           МАРИЯ ТЕРЕЗА ХРИСТОВА АНДОНОВА
           МАРИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯНА ЯНЧЕВА КОСТАДИНОВА
           МАРКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
           МАРТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           МАРУСЯ ИГНАТОВА ДИМИТРОВА
           МАЯ АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
           МАЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           МЕРИЛИН ДАНЧЕВА ДАНЧЕВА
           МЕТИН МЕХМЕД АХМЕД
           МИЛАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
           МИЛЕН ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ
           МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕНКОВА
           МИЛЕНА НИЧЕВА СЛАВОВА
           МИЛКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           МИЛКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИЛКА ДИНЕВА ПЕТКОВА
           МИЛКА ТЕНЕВА СИМЕОНОВА
           МИМА ИВАНОВА ДЕЛЕВА
           МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АПОСТОЛОВ
           МИРОСЛАВ КОЛЕВ ХРИСТОВ
           МИТКА ПЕТРОВА ЖЕКОВА
           МИТКО НАЙДЕВ ГРОЗЕВ
           МИХАЕЛА РУСЕВА ЯНКОВА
           МИХАИЛ РАДЕВ БАКАЛОВ
           МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
           МИХАЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
           НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
           НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА СТРАТИЕВА
           НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА АНГЕЛОВА
           НАДКА ДИНКОВА МИТЕВА
           НАДЯ ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА
           НАДЯ КАРЛ МИХАЙЛОВА
           НАЙДЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ
           НАНКА ПЕТЕВА ГАНЕВА
           НАРГИС САЛИМ АЛИМОЛЛА
           НАСКА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА
           НАТАЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГАНЧЕВА
           НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ДОРОШЕВА
           НЕВЕЛИН КОЛЕВ ХРИСТОЗОВ
           НЕВЕНА СТАНКОВА ЙОВКОВА
           НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
           НЕДЯЛКА ПЕЙЧЕВА КОЛЕВА
           НЕДЯЛКА ТОНЕВА ШУМАКОВА
           НЕДЯЛКА ТЯНКОВА АТАНАСОВА
           НЕДЯЛКО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
           НЕЛА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
           НЕЛИ ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕНКО ПЕНЕВ НЕНКОВ
           НЕРМИН РАМАДАН АПТУЛА
           НИКОЛА АНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           НИКОЛА СТОЯНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
           НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ
           НИКОЛАЙ КОЛЕВ БОСПАТЧИЕВ
           НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ЮНАКОВ
           НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
           НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АНДОНОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЙОВКОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
           НИКОЛИНА РУСЕВА ДИМИТРОВА
           НИКОЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           НИКОЛИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           НИКОЛИНКА МИТЕВА ИВАНОВА
           НИНА ТЕНЧЕВА ДОЙЧЕВА-ДАНЕВА
           НИЧО ИВАНОВ СЛАВОВ
           ОЛГА ДЕСПОТОВА МИХАЙЛОВА
           ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПЕТКОВ
           ПАВЛИНА БОЖИДАРОВА СТОИЛОВА
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА
           ПАВЛИНА ИВАНОВА ПАНЕВА
           ПАНА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
           ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
           ПАНЧО РУСЕВ ПАНЕВ
           ПАНЧО ХРИСТОВ ПАНЕВ
           ПАРАСКЕВА ЦВЯТКОВА ЗАХАРИЕВА
           ПЕЙКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ПЕНКА АНДОНОВА ТАМАХКЯРОВА
           ПЕНКА ВИДЕВА ДОЙЧЕВА
           ПЕНКА ДЯНКОВА ГОЧЕВА
           ПЕНКА ЯНКОВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ПЕТРАНКА МИТЕВА КАНЕВА
           ПЕТЪР АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
           ПЕТЪР НАСКОВ КАРАДЖОВ
           ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ МИНДАЛОВ
           ПЕТЪР САВОВ КИРЕВ
           ПЕТЪР СТОЙКОВ МИЛАНОВ
           ПЕТЪР ТЕНЕВ СТОЕВ
           ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЯ ДИМОВА БИНЕВА
           ПЕТЯ ДИМОВА РАДЕВА
           ПЕТЯ ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
           ПЕТЯ КОЛЕВА ХРИСТОЗОВА
           ПЕТЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
           ПЕТЯ СТОЯНОВА ВЕНКОВА
           ПЕТЯ ТЕНЕВА ДИМОВА-КАЛОГЕРА
           ПЛАМЕН БОРИСОВ ПАНЧЕВ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМОВ
           ПЛАМЕН МИЛАНОВ МИЛАНОВ
           ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЛАМЕНА АТАНАСОВА МАДЖУНОВА
           ПЛАМЕНА ДАНЧЕВА ДАНЧЕВА
           ПЛАМЕНА ИВАНОВА ПЕНКОВА
           ПЛАМЕНА МАНЧЕВА РУСЕВА
           ПОЛИН НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
           РАДКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
           РАДОМИР СТАЛЕВ КОСТАДИНОВ
           РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
           РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ЧОБАНОВ
           РАДОСТИНА ПЕТРОВА СТОЕВА-БАДРА
           РАЙКО НЕДКОВ ГРОЗДАНОВ
           РАЙНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           РОСЕН ВЕЛИЯНОВ РУСЕВ
           РОСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           РОСЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           РОСЕН ПАНЧЕВ ПАНЕВ
           РОСИЦА КАЛИНОВА АТАНАСОВА
           РОСИЦА МАРЧЕВА ДИМОВА
           РУМЕН ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ
           РУСАНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
           РУСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           РУСИН ТЕНЧЕВ РУСЕВ
           РУСКА БОРИСОВА СЛАВОВА
           РУСКА СТОЕВА ГЕОРГИЕВА
           РУСКА ХРИСТОВА ТРЕНДАФИЛОВА
           САШКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
           СВЕТЛА НЕДЕЛЧЕВА ПАВЛОВА
           СВЕТЛА НУНЕВА ГРЕСАК
           СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТЕВА
           СВЕТЛИН ДИМОВ ЯНКОВ
           СВЕТОЗАРА ХРИСТОВА СТАЛЕВА
           СЕЙХАН НЕШЕТ ЕРЕДЖЕБ
           СЕМИЯ ЮМЕР АРАБАДЖЪ
           СЕРПИЛ МУСТАФА САДЪК
           СИЙКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
           СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МАРТИНОВА
           СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           СИЛВИЯ ХРИСТОВА ТОМОВА
           СИМЕОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
           СИМЕОН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
           СИНАН СЕИД СЕИД
           СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА БРАТАНОВА-ЧОБАНОВА
           СЛАВЕЯ СЛАВОВА СТОЯНОВА
           СЛАВИ ЕНЕВ СЛАВИЛОВ
           СЛАВИ ЖЕЛЕВ СЛАВОВ
           СЛАВКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
           СЛАВКА ТОНЕВА ХРИСТОВА
           СЛАВЧО ИВАНОВ АНДРЕЕВ
           СНЕЖАНА БОЯНОВА КАРАДЖОВА
           СНЕЖАНА СПАСОВА ИВАНОВА
           СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ТЕЛЧАРОВА
           СНЕЖАНКА ЗДРАВКОВА ДЕЛЧЕВА
           СОНЯ ДОБРЕВА КОЛЕВА
           СПАСКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           СТАЙКА ЛАТИНОВА ГЕОРГИЕВА
           СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           СТАНИМИР ИВАНОВ ДИНЕВ
           СТАНИМИР РУМЕНОВ РАДЕВ
           СТАНИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ
           СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ГРУДЕВА
           СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
           СТАНКА ДЕЛЧЕВА РАКШИЕВА
           СТАНКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
           СТАНКА НИКОЛОВА ВИЧЕВА
           СТАНКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА
           СТЕФАН ИВАНОВ ТОНЧЕВ
           СТЕФАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           СТЕФКА ИВАНОВА ПОПОВА
           СТЕФКА СЛАВЧЕВА ЯНЕВА
           СТЕФКА ЯНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           СТИЛИЯН ДЕЛЧЕВ БАДАВРОВ
           СТОЙЧО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
           СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           СТОЯН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
           СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
           СТОЯН РАЙЧЕВ ГОЧЕВ
           СТОЯНКА АНГЕЛОВА РАДЕВА
           СЮЛЕЙБЕ МУСТАФА ЮРИЕВА
           ТАНЯ ИВАНОВА ДЕЛЕВА
           ТАНЯ ЙОРДАНОВА ЯНЧЕВА
           ТАНЯ КОСТАДИНОВА РАДЕВА
           ТАНЯ ПАНЧЕВА ПАНЕВА
           ТАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ ФИЛИПОВА АНДОНОВА
           ТАТЯНА ЖЕЛЯЗКОВА МИТЕВА
           ТЕНЧО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
           ТЕОДОР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
           ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОНЕВА
           ТИЛЧО КОСТАДИНОВ ПАНЕВ
           ТИХОМИРА ВАЛЕРИЕВА НАНЕВА
           ТОДОР ВЪЛЕВ ДИМИТРОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ
           ТОДОР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
           ТОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ТОНЧО ВЪЛЕВ ПАВЛОВ
           ТОНЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
           ТОСКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ТОШКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ТОШКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
           ТРЕНДАФИЛ СТОЯНОВ ХАСАРЛИЕВ
           ТЮРКИЯН САЛИМЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ
           ТЯНКА ДЕЛЧЕВА НАЧЕВА
           ХРИСТАНА ДЕЛЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
           ХРИСТИНА АТАНАСОВА РАДЕВА
           ХРИСТИНА ЗЛАТКОВА ИВАНОВА
           ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ДИМИТРОВ СТАЛЕВ
           ХРИСТО ДИМОВ ИВАНОВ
           ХРИСТО КОЛЕВ АНДОНОВ
           ХРИСТО КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ
           ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ПАНЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
           ХРИСТО ТАНЕВ ГРОЗЕВ
           ХРИСТОЗ ПАНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
           ХРИСТОСКО АТАНАСОВ ЛАПКОВ
           ХРИСТОФОР ВАЛЕРИЕВ НАНЕВ
           ХУБАВЕН ИВАНЧЕВ БОНЕВ
           ХЮСНИЕ ЮМЕР НАСУФ
           ЦАНИСЛАВ ДИМОВ ТОДОРОВ
           ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА СТАЛЕВА
           ЦВЕТАНКА СТАНИМИРОВА МИЛАНОВА
           ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ВИЧЕВА
           ЦОНКА ДИМОВА АРЖИНОВСКА
           ШЕНОЛ ФЕРАД РАИМ
           ШЕРИФЕ СЕЙХАН НЕШЕТ
           ЮЛИЯ ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
           ЮЛИЯ ЮРИЕВНА ЯКОВЛЕВА
           ЯВОР АНЕВ ТОДОРОВ
           ЯВОР ИВАНОВ ЯНЕВ
           ЯВОР СТАНИМИРОВ ЯНКОВ
           ЯМАНДИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
           ЯНИ ВЪЛЧЕВ ЯНЕВ
           ЯНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           ЯНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
           ЯНКА ВЪЛЕВА СТАНКОВА
           ЯНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ЯНКА ХРИСТОЗОВА МАРИНОВА
           ЯНКО СЛАВОВ ЕНЕВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 021
     адрес на избирателната секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛ МОХАМЕД ЗУЛЕЙХИ
           АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
           АДРИЯНА ТОНКОВА ИВАНОВА
           АЙМЪН АДЕЛ ЗУЛЕЙХИ
           АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ОВЧАРОВ
           АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ РУСИНОВ
           АЛЕКСЕЙ ДЕЛЧОВИЧ ЦВЕТКОВ
           АЛЕКСИ АНАНИЕВ МОЛЛОВ
           АЛИ РАМАДАН АЛИ
           АНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
           АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА
           АНГЕЛИНА БОЖИДАРОВА ПЕТКОВА
           АНДОН ИВАНОВ СМИЛОВ
           АНДРИЯНА ПЕНЕВА ЗЛАТКОВА
           АНЕЛИЯ ВАНКОВА СТАЛЕВА
           АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           АНЕТА ЦВЯТКОВА КОЛЕВА
           АНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           АНКА ИЛИЕВА ДОБЧЕВА
           АНКА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА
           АННА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
           АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
           АНТОАНЕТА ДОБРЕВА ХРИСТОВА
           АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ДЕЛЧЕВА
           АНТОАНЕТА СЛАВОВА ВЕЛЧЕВА
           АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОН ПРОДАНОВ ДЕЧЕВ
           АНТОНИНА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ТОНЕВА
           АПОСТОЛ ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ
           АТАНАС ВАСИЛЕВ ЧАНКОВ
           АТАНАС ГРОЗЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ИЛИЕВ МАДЖАРОВ
           АТАНАС КОЛЕВ КОСТАДИНОВ
           АТАНАС РУСЕВ ПЕТРОВ
           АТАНАСКА ТОНЧЕВА ГРОЗЕВА
           БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
           БЛАГОВЕСТ БОНЧЕВ БОНЕВ
           БЛАГОВЕСТ СТОИЛОВ СТОИЛОВ
           БОГДАН ИВАНОВ ГЕРЕНСКИ
           БОЖИДАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           БОЖИДАР НЕЙКОВ ПЕТКОВ
           БОЖИДАР СТАНИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
           БОЖИДАРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
           БОНЧО ГЕОРГИЕВ БОНЕВ
           БОРИС ПЕТЕВ МИТЕВ
           БОРИС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
           БОРИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЦОЛОВ
           БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ БОНЧЕВ
           БОЯН КЪНЕВ БАЕВ
           БОЯНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
           БЯЛКО ВАЛЕНТИНОВ БЯЛКОВ
           ВАКРИЛ СПАСОВ ВАКРИЛОВ
           ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ЖЕЛЕВ ИЛИЕВ
           ВАЛЕНТИН КИРЕВ ВЪЛКОВ
           ВАЛЕНТИН ПАНЕВ ПЕТКОВ
           ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
           ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА ЗЛАТКОВА
           ВАЛЕНТИНА НЕДКИНА ПЕТРОВА
           ВАЛЕРИ ДИНЕВ ДИНЕВ
           ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ДИМОВ
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ВАНЯ ДОБРЕВА СТАЙКОВА
           ВАНЯ СЛАВЧЕВА ЖИВКОВА
           ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ИВАНОВ БОЙЧЕВ
           ВАСИЛ МИТЕВ МИТЕВ
           ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ ШИКОЛАРЕВ
           ВЕЛИНА БОНЧЕВА ВЪЛЕВА
           ВЕЛИНКА СИМЕОНОВА ЯНЕВА
           ВЕЛИЧКО ВЪРБАНОВ ПЕТКОВ
           ВЕНЕТА АНДРЕЕВА СЛАВЧЕВА
           ВЕНЕТА МИЛАНОВА ДУРЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ СТОЙЧЕВ ПИЛЧЕВ
           ВЕРА АНДОНОВА КАМБУРОВА
           ВЕРКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ЧАНКОВА
           ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ВЕСЕЛИНА ХРИСТОЗОВА ИВАНОВА
           ВИВИЯН РУМЕНОВА ИВАНОВА
           ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ДЕЧЕВА
           ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
           ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАНЧЕВА
           ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ШАБАРКОВА
           ВИОЛЕТА МИТКОВА МИТЕВА
           ВИРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
           ВЛАДИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ОВЧАРОВ
           ВЛАДИМИР МИЛАНОВ ВЛАДИМИРОВ
           ВЪЛЧО ДРАГАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ВЪЛЧО ПАУНОВ ВЪЛЧЕВ
           ВЪЛЧО РУСЕВ ВЪЛЧЕВ
           ГАБРИЕЛА ГЕНЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
           ГАБРИЕЛА РАЙЧЕВА ЗАПРЯНОВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ГАЛИНА ДИМОВА КОЛЕВА
           ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЕВА
           ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ГАЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           ГАЛИНА СПАСОВА ИВАНОВА
           ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЕВА
           ГАЛИНКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ГАЛЯ МИТКОВА ИЛИЕВА
           ГАЛЯ РАЙЧЕВА ДЕЧЕВА
           ГАЛЯ САШЕВА МИХАЙЛОВА
           ГАНКА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА
           ГАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
           ГАНКА ПЕТКОВА РАЙЧЕВА
           ГЕНАДИ ВЕСКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕНЧО КОЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ
           ГЕНЧО ТЕНЕВ ГЕНЕВ
           ГЕОРГИ БОГДАНОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДОБРЕВ СТАЙКОВ
           ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ПЕТКОВ
           ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
           ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МИНЕВ КОЛЕВ
           ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
           ГЕОРГИ ТОТЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ САРАФОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ПИСАРОВ
           ГЕРГАНА ДИНКОВА ДИНЕВА
           ГЕРГАНА ЗАПРЯНОВА ГОСПОДИНОВА
           ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА БОНЧЕВА
           ГЕРГАНА МИТЕВА ДИМИТРОВА
           ГИНКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА
           ГИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           ГИНКА СТОИЛОВА КОЛЕВА
           ГОСПОДИН МЕТОДИЕВ ГОСПОДИНОВ
           ГОЧО ПЕНЕВ ЙОРДАНОВ
           ГОШО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           ДАМИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДАНАИЛ ДИНКОВ ИВАНОВ
           ДАНАИЛ ИВАНОВ НИНЧЕВ
           ДАНИЕЛ ВЪЧЕВ ТОНЕВ
           ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ
           ДАНИЕЛА ГОШЕВА АЛЕКСИЕВА
           ДАНИЕЛА ПАШЕВА МИТЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
           ДАНИЕЛА ЯНКОВА ЕНЧЕВА
           ДАНЧО ЖЕКОВ ДАНЕВ
           ДАНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ДАРИНА ЛЮБОВА ДЕЛЧЕВА
           ДАРИНА ПАНАЙОТОВА ТЕОДОШЕВА
           ДЕЛЧО ВЪЛЕВ ЦВЯТКОВ
           ДЕЛЧО ДЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО МИТЕВ ДИМИТРОВ
           ДЕЛЧО СТЕФАНОВ ДЕЛЕВ
           ДЕЛЧО ТАНЕВ ЖЕКОВ
           ДЕЛЧО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ
           ДЕНИС ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
           ДЕНИСЛАВ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕНИЦА КОЛЕВА РУСИНОВА
           ДЕНИЦА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
           ДЕНКА ПЕТРОВА КАНЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
           ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА ХРИСТОВА
           ДЕСИСЛАВА КИРЧЕВА КОЛЕВА
           ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ПАЛАУЗОВА
           ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
           ДЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ДЕНКОВА-ПЕХЛИВАНОВА
           ДЕТЕЛИНА ДЕНЕВА ЦАНЕВА
           ДЕШКА МАНЕВА МИЛЕВА-МИТЕВА
           ДЕШКА ПАВЛОВА КОЛЕВА
           ДЕЯН ВАЛЕРИЕВ ДИНЕВ
           ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           ДИАН ЛЮБЕНОВ ДИМОВ
           ДИАНА ВЕЛКОВА МИТЕВА
           ДИАНА ДЕЛЧЕВА СТАНЧЕВА
           ДИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ДИАНА ХРИСТОВА СЛАВОВА
           ДИЛЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ
           ДИМИТРИНКА ДИМОВА ГЕНОВА
           ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА САРАФОВА
           ДИМИТРИОС ГЕОРГИС КАРДАМИС
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ
           ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДИМИТЪР КОЛЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР СТАМОВ ТОДОРОВ
           ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
           ДИМИТЪР ТОНЕВ СЛАВЧЕВ
           ДИМКА ГЕНЕВА ТЕНЧЕВА
           ДИМО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
           ДИМО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
           ДИМЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
           ДИНКА СОТИРОВА ПЕТРОВА
           ДИНКА ТЕНЕВА МИТЕВА
           ДИНКА ТИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДИНКО ДЕЛЧЕВ ДИНЕВ
           ДИНЮ ИВАНОВ ПОПОВ
           ДИЯН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДИЯНА БОРИСОВА ЗАПРЯНОВА
           ДИЯНА ЯНЕВА ИВАНОВА
           ДОБРИ ГАНЕВ СТАЙКОВ
           ДОБРИ ТЕНЧЕВ ХРИСТОВ
           ДОБРИНКА ГЕНЕВА СТОЕВА
           ДОБРИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           ДОБРИНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
           ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           ДОБРОМИР МЛАДЕНОВ СИНИШЕВ
           ДОБРОМИР СЛАВОВ СЛАВОВ
           ДОНИКА РАДЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДОНКА АНГЕЛОВА ДОНЕВА
           ДОНКА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА
           ДОНКА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА
           ДОНКА ПЕЕВА КОЛЕВА
           ДОРА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
           ДОРА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
           ЕВГЕНИЯ НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА
           ЕВЕЛИНА РУСЕВА РУСЕВА
           ЕВТИМ ГРОЗЕВ ЕВТИМОВ
           ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТЕОДОШЕВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
           ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА КАДИЕВА
           ЕЛЕНА КУРТЕВА ЗДРАВЧЕВА
           ЕЛЕНА ПОЛИХРОНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
           ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
           ЕЛЕНКА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА
           ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА РУСЕВА
           ЕЛЕОНОРА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА
           ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
           ЕЛИЦА ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА
           ЕЛИЦА ЗАПРЯНОВА ГОСПОДИНОВА
           ЕЛИЦА РУМЕНОВА ЕВТИМОВА
           ЕМАНУИЛ БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ
           ЕМЕЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
           ЕМИЛ СТРАТИЕВ МИХАЙЛОВ
           ЕНЧО ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ЖАНА НИКОЛОВА СЛАВОВА
           ЖАНЕТА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ЖЕКО МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
           ЖЕЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖЕЛКА АНДРЕЕВА СТОЙКОВА
           ЖЕЛЮ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
           ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗОВ
           ЖЕЧКА ДОБРЕВА ПАУНОВА
           ЖИВКА ДИНЧЕВА ЗЛАТЕВА
           ЖИВКА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
           ЖИВКА СТОЙНОВА ЧОЛЕВА
           ЖИВКО БИНЕВ ИВАНОВ
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ЗЛАТКОВ
           ЖИВКО НИКОЛАЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО СТАМЕНОВ ЖЕЛЕВ
           ЖУЛИЕТА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
           ЖУЛИЕТА МИНКОВА НИКОЛОВА
           ЗАПРЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ЗАПРЯНКА ЖЕЛЕВА ЧИЛОВА
           ЗАХАРИ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
           ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           ЗДРАВКО РАЙЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКО САШЕВ ЗДРАВКОВ
           ЗДРАВЧО ПАСЕВ ЗДРАВЧЕВ
           ЗИНАИДА СЕРГЕЕВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
           ЗЛАТКА ВЪЛКОВА ВЪЛЧЕВА
           ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
           ЗЛАТКА ДРАГОМИРОВА МИТЕВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА БОНЕВА
           ЗЛАТКА ИВАНЧЕВА БОНЧЕВА
           ЗЛАТКО АТАНАСОВ СТОЯНОВ
           ЗЛАТОМИРА КАЛОЯНОВА ДИМОВА
           ЗОЯ ИВАНОВА БОЙЧЕВА
           ЗЮМБЮЛКА МИТЕВА МЛАДЕНОВА
           ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
           ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ ШАБАРКОВ
           ИВАН АТАНАСОВ КАДИЕВ
           ИВАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ КОНДЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ
           ИВАН ДИНЕВ ПОПОВ
           ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ИВАН КАСИЯНОВ ИВАНОВ
           ИВАН КИРОВ РАДЕВ
           ИВАН МИТКОВ МИТЕВ
           ИВАН ПЛАМЕНОВ ТОНЕВ
           ИВАН ТЕНЧЕВ ЗЛАТКОВ
           ИВАН ТОНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ПИЛЕВА ТОНЕВА
           ИВАНКА СПАСОВА КЪНЧЕВА
           ИВАНКА ТОНЧЕВА ДИНЕВА
           ИВО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЕВ
           ИВО ИВАНОВ НИНЧЕВ
           ИЗАБЕЛ ИЛИЕВА УЗУНИ
           ИЛИАНА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
           ИЛИЯ ДИМОС УЗУНИС
           ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛЧЕВ
           ИЛИЯН ЖЕЛЕВ ИЛИЕВ
           ИЛКО КРАСИМИРОВ СЛАВОВ
           ИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
           ИРЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
           ИРИНА СТАМОВА СТАМОВА
           ЙОРДАН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ГИНЕВ
           ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕНЕВА
           ЙОРДАНКА ДЕЧЕВА ТЕНЧЕВА
           ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
           ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПОПОВА
           КАЛИНА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
           КАЛИНКА РАШКОВА ИВАНОВА
           КАЛОЯН ДОБРЕВ ДИМОВ
           КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
           КАМЕЛИЯ СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
           КАРАЛАЙН БОРИСОВА ПЕТРОВА
           КАРАМФИЛА ШИДЕРОВА ВАНГЕЛОВА
           КАРАМФИЛКА ВЪЛЕВА ДЕЛЕВА
           КАТИНКА ТЕНЕВА ВЕЛЕВА
           КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
           КАТЯ МИЛЕВА ЛУНГОЛОВА
           КАТЯ НИКОВА МИТЕВА
           КАТЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
           КАТЯ РАДЕВА ХРИСТОВА
           КАТЯ ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА
           КАТЯ ХРИСТОВА МИТКОВА
           КЕРА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
           КЕРА ХРИСТОВА ЖЕКОВА
           КЕРКА ГЕНЕВА ПАНЕВА
           КИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           КИРА ИВАНОВА РИСКОВА
           КИРИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
           КИРИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
           КЛАВДИЯ ТОНЧЕВА ЙОВЧЕВА
           КОЙНА ДЕНЧЕВА СТОЯНОВА
           КОЛЬО КЪНЧЕВ КРЪСТЕВ
           КОЛЬО ПЕНЧЕВ КОЛЕВ
           КОЛЮ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
           КОЛЮ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
           КОСТАДИН БОНЧЕВ МАРИНОВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БЕХОВ
           КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТОТЕВ
           КРАСИМИР НЯГОЛОВ КОЛЕВ
           КРАСИМИР ПЕНЧЕВ КОЛЕВ
           КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           КРАСИМИР ЦОНЕВ ЦОНЕВ
           КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
           КРАСИМИРА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
           КРЕМЕНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
           КРЕМЕНА ПАНЧЕВА КОЛЕВА
           КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
           КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА
           КРИСТИНА СЛАВЧЕВА ПЕЙКОВА
           ЛЕНА ИВАНОВА БЕХОВА
           ЛИДИЯ ВЕСКОВА СТОЕВА
           ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВА БЯЛКОВА
           ЛИЛЯНА ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
           ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТЕНЕВА
           ЛОЗИНКА КАМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ЛОЗКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ЛОРА АДЕЛ ЗУЛЕЙХИ
           ЛЮБО ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ
           ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
           ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ШКЕТРОВ
           ЛЮБОМИР ДИАНОВ ДИМОВ
           ЛЮБОМИР ДОБРИНОВ ДАВИДКОВ
           ЛЮБОМИР СПАСОВ КИРКОВ
           ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
           МАВРИ АНГЕЛОВ ГРОЗЕВ
           МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА
           МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРГАРИТА ТОДОРОВА АВРАМОВА
           МАРГАРИТКА ЦАНКОВА КОЛЕВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           МАРИАНА МИНЧЕВА ВЪЛКОВА
           МАРИАНА ХРИСТОВА ДИМОВА
           МАРИЕЛА ДИМИТРИОС КАРДАМИС
           МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           МАРИЙКА ТОНЕВА ДИМИТРОВА
           МАРИН ВАНКОВ СТАЛЕВ
           МАРИЯ ДЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
           МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ЖЕКОВА
           МАРИЯ ИЛИЕВА ПИСАРОВА
           МАРИЯ НЕДЯЛКОВА МИХАЙЛОВА
           МАРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ РУМЕНОВА МАДЖАРОВА
           МАРИЯ СЛАВОВА ЖЕЛЕВА
           МАРИЯН ГОСПОДИНОВ МЕТОДИЕВ
           МАРИЯНА ГОШЕВА ЗАПРЯНОВА
           МАРИЯНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА
           МАРИЯНА ТЕНЕВА ПЕТРОВА
           МАРИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           МАРТИН НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           МАТИНКА ХИПОВА СПАСОВА
           МАЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАЯ ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА
           МАЯ ИВАНОВА ИЛЧЕВА
           МАЯ НИКОЛАЕВА БОНЕВА
           МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕД
           МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВСКИ
           МИГЛЕНА ХРИСТОВА ЗУЛЕЙХИ
           МИЛАН ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ
           МИЛЕ МИХАИЛОВ
           МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
           МИЛЕН ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
           МИЛЕН ТРЕНДАФИЛОВ ПЕТКОВ
           МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ОВЧАРОВА
           МИЛКА АТАНАСОВА ВЪЛЕВА
           МИЛКА КОСТОВА АНГЕЛОВА
           МИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           МИРОСЛАВ ЕНЧЕВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           МИТКО ВАНЧЕВ МИТЕВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ ЧОЛЕВ
           МИТКО ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ДИМЧЕВ АНГЕЛОВ
           МИТКО ИВАНОВ ЙОВОВ
           МИТКО ИВАНОВ МИТКОВ
           МИТКО ЙОРДАНОВ БОНЕВ
           МИТКО КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ПЛАМЕНОВ ПАНЕВ
           МИТЮ ВАСИЛЕВ МИТЕВ
           МИТЮ РАДЕВ ИВАНОВ
           МИТЮ ХРИСТОЗОВ МИТЕВ
           МИХАИЛ НЕДЯЛКОВ МИХАЙЛОВ
           МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ
           МИХАИЛ САШЕВ МИХАЙЛОВ
           МЛАДЕН СИНИШЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           МЛАДЕН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
           МОНИКА АНДОНОВА СМИЛОВА
           МУСТАФА АЛИ РАМАДАН
           НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА КАМБУРОВА
           НАДЕЖДА МИТЕВА ГЛУХАРСКА
           НАДКА ЙОРДАНОВА ПРУХЛЕВА
           НАДЯ СТАНИСЛАВОВА ГЕНЕВА
           НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА НИКОЛОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИТЕВА
           НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
           НЕДЯЛКА НОНЕВА ЖЕЛЯЗОВА
           НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
           НЕДЯЛКО ГЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
           НЕДЯЛКО ДАНЧЕВ ЖЕКОВ
           НЕДЯЛКО МИТЕВ РАДЕВ
           НЕДЯЛКО НИКОЛОВ МИТЕВ
           НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ЖИВКОВ
           НЕЛА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
           НЕЛА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
           НЕЛИ ДИМИТРОВА АНДОНОВА
           НЕЛИ СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           НИКОЛ ТИХОМИРОВА ИВАНОВА
           НИКОЛА СЛАВОВ КОЛЕВ
           НИКОЛА ТАНЕВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ БОНЕВ БОНЕВ
           НИКОЛАЙ ДЯНКОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ИВОВ ЦАНЕВ
           НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ СЛАВОВ СЛАВОВ
           НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ
           НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           НИКОЛИНА НАНКОВА ИВАНОВА
           НИКОЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
           НИНА АНГЕЛОВА ДИНЕВА
           НУРИЕ АЛИ РАМАДАН
           ОГНЯНА БОЙЧЕВА САРАФОВА
           ОЛЕГ НИКОЛОВ ГРОЗЕВ
           ПАВЕЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
           ПАВЛИНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
           ПАВЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ПАВЛИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА
           ПАВЛИНА СТРАТИЕВА МИХАЙЛОВА
           ПАКИЗЕ МУСТАФА АЛИ
           ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ТЕОДОШЕВ
           ПАНАЙОТ ТЕОДОШЕВ ХРИСТОВ
           ПАНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ТЕНЕВ
           ПАРИСКА МАТЕЕВА ЦОЛОВА
           ПЕНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
           ПЕНКА ДОБРЕВА ПЕЕВА
           ПЕНКА ДОНЧЕВА ЖЕЛЕВА
           ПЕНКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
           ПЕНКА ЙОВЕВА ИВАНОВА
           ПЕНКА КОСТАДИНОВА ТОТЕВА
           ПЕНКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
           ПЕНЧО КОЛЕВ ПЕНЕВ
           ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           ПЕТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
           ПЕТКО НИКОЛАЕВ БАИРОВ
           ПЕТКО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
           ПЕТРА ДИМИТРОВА КОНДЕВА
           ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА БЯЛКОВА
           ПЕТРАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ПЕТЪР БАНКОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ
           ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ДАВЧЕВ
           ПЕТЬО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
           ПЕТЬО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЮ ЯНЕВ МИТЕВ
           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ПЕТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           ПЕТЯ СТЕФАНОВА КУЗМАНОВА-ПЕЙКОВА
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
           ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
           ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕН МИТЕВ ПАНЕВ
           ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЛУНГОЛОВ
           ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
           ПЛАМЕН ТЕНЧЕВ ТЕНЧЕВ
           ПЛАМЕН ТОНЕВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕНА РУМЕНОВА РАДЕВА
           ПЛАМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
           ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           ПРОДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           РАДИ ДЕЛЕВ РАДЕВ
           РАДКА ДИМОВА ПАНАЙОТОВА
           РАДКА СТОЯНОВА ГЕНЕВА
           РАДОМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           РАЙЧО ЗАПРЯНОВ ДОЙЧЕВ
           РАЛИЦА СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
           РЕНИ НЕДЯЛКОВА УЗУНИ
           РОСЕН КОЛЕВ РУСИНОВ
           РОСЕН РАЙЧЕВ БОРИСОВ
           РОСИЦА ГРУДЕВА ДОЙЧЕВА
           РОСИЦА ДИМИТРОВА МИТЕВА
           РУМЕН АТАНАСОВ ЧАНКОВ
           РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           РУМЕН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
           РУМЕН ЦОНЕВ МИТЕВ
           РУМЯНА АНДОНОВА ПЕТРОВА
           РУМЯНА ДЕЛЧЕВА БОЕВА
           РУМЯНА ДОБРЕВА СТАЙКОВА
           РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
           РУСИ ДАЧЕВ ХРИСТОВ
           РУСКА ДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
           РУСКА ЛОЗЕВА ПАНАЙОТОВА
           САВКА НИКОЛОВА ДАНЕВА
           САШКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
           САШО АНДОНОВ СМИЛОВ
           САШО ЗДРАВКОВ ЗДРАВКОВ
           САШО МИХАЙЛОВ САШЕВ
           СВЕТЛА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           СВЕТЛА МИТЕВА ДИМИТРОВА
           СВЕТЛА СЛАВОВА ДИМОВА
           СВЕТЛИН МЛАДЕНОВ СИНИШЕВ
           СЕРГЕЙ ДЕЛЧОВИЧ ЦВЕТКОВ
           СИЛВИЯ СЕРАФИМОВА СМИЛОВА
           СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА СЛАВОВА
           СЛАВЕЯ КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
           СЛАВИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
           СЛАВИ НИКОЛОВ СЛАВОВ
           СЛАВКА ХУБЧЕВА ЯНЕВА
           СЛАВЧО АНДРЕЕВ ПЕЙКОВ
           СЛАВЧО ГРОЗЕВ СЛАВОВ
           СНЕЖАНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
           СНЕЖАНА ПЕНЕВА БОНЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА
           СНЕЖАНКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           СОНЯ АНТОНОВА ПИЛЧЕВА
           СОНЯ БЕЛЕВА БОНЕВА
           СОФИЯ КОСТАДИНОВА РАДЕВА
           СПАС ВАКРИЛОВ СПАСОВ
           СПАС ХРИСТОВ КИРКОВ
           СТАЛИНКА ВАЧЕВА БЕХОВА
           СТАМЕН КОСТОВ ТОНЕВ
           СТАМО ТОДОРОВ СТАМОВ
           СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ШАБАРКОВ
           СТАНИМИР ПРОДАНОВ АТАНАСОВ
           СТАНИСЛАВ БОНЧЕВ БОНЕВ
           СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
           СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОЙЧЕВ
           СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ
           СТАНИСЛАВ ЛОЗЕВ ГЕНЕВ
           СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ КОЛЕВ
           СТАНКА ЗАПРЯНОВА ВАСИЛЕВА
           СТАНЧО ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
           СТЕЛА СТЕФАНОВА БОШНАКОВА
           СТЕФАН ГАНЕВ СТАЙКОВ
           СТЕФАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЕВ
           СТЕФАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
           СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАНКА ВЕЛКОВА ДОНЕВА
           СТИЛИЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
           СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
           СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
           СТОЯН ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
           СТОЯН ИЛИЕВ ПЕТКОВ
           СТОЯН ПЕТКОВ ГЛУХАРСКИ
           СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           СТОЯНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ НАЧЕВА ИЛИЕВА
           ТАНЯ СПАСОВА ДИМИТРОВА
           ТАТЯНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
           ТАТЯНА ДОБРЕВА КИРЕВА
           ТАШИНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
           ТЕНЗИЛЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
           ТЕНЧО ГАНЧЕВ ТЕНЧЕВ
           ТЕНЧО ИВАНОВ ВЕЛЕВ
           ТЕНЧО ХРИСТОЗОВ ДЕЛЧЕВ
           ТЕНЮ ГЕНЕВ ТЕНЕВ
           ТЕОДОР НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ
           ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           ТЕОДОРА ИЦКОВА ИВАНОВА
           ТИНКА ВЕЛЧЕВА ГРОЗЕВА
           ТИНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА-ДАВЧЕВА
           ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ТИХОМИР ДЕЛЧЕВ ЖЕКОВ
           ТИХОМИР ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ТИХОМИР ИВАНОВ ЗЛАТКОВ
           ТИХОМИР ПАНАЙОТОВ ТЕОДОСИЕВ
           ТИХОМИР РУСЕВ ХРИСТОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧИЛОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ТОДОР КОЛЕВ КОЛЕВ
           ТОДОР ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
           ФАН ЧИ КИЕН
           ХРИСТИНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
           ХРИСТИНА АНГОВА ГОСПОДИНОВА
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЧАНКОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ХРИСТИНА МИТКОВА ИВАНОВА
           ХРИСТО ГОЧЕВ САРАФОВ
           ХРИСТО ДАНИЕЛОВ ЗЛАТЕВ
           ХРИСТО МИТЕВ РАДЕВ
           ХРИСТО МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ЖИВКОВ
           ХРИСТО СЛАВОВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТА ЛЮБЕНОВА СЕРТЕВА
           ЦВЕТАЛИНА ДЕНЕВА ДЕЛЕВА
           ЦВЕТАН КОЛЕВ КОЛЕВ
           ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
           ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ЯНЧЕВА
           ЦВЕТЕЛИН ИВОВ СЕРТЕВ
           ЦВЕТЕЛИНА ГЕНАДИЕВА КАРАСТОЯНОВА
           ЦВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦОНЕВ
           ЦОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
           ЮЛИАНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
           ЮЛИЯ ОХЯРОВА ИВАНОВА
           ЮЛИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
           ЯНИ НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ
           ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ЯНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
           ЯНКА ХРИСТЕВА СТАЛЕВА
           ЯШКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 022
     адрес на избирателната секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДРИАН ДИАНОВ ПАЛАШЕВ
           АЙНУР АЛИШЕ
           АЛБЕНА ИВАНОВА АКАШЕВА
           АЛЕКС ЕМИЛОВ МАРИНОВ
           АЛЕКС НАМ ХА
           АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ АТАНАСОВ
           АЛКИН ЗАИДОВ ШЕНГЮЛЕР
           АНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
           АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КАЛОФЕРОВ
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ТАЛЕВ
           АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДУКОВ
           АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           АНГЕЛИНА ДЕСПОВА ДИМОВА
           АНГЕЛИНА ИВАНОВА КУТЕВА
           АНГЕЛИНКА ИВАНОВА БАУЕР
           АНДРЕЙ СЛАВЧЕВ ТОНЕВ
           АНДРИАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
           АНЕЛИЯ ДЕЛЕВА ИВАНОВА
           АНЕТА ДАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
           АНЕТА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА
           АНЕТА ЙОВЧЕВА СЕВОВА
           АНИТА ХРИСТОВА ЗАНГОЦИ-ТОДЕВА
           АНТОАНЕТА ВЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
           АНТОАНЕТА ЙОВЧЕВА СЪБЕВА
           АНТОН ГЕНЧЕВ ПЕНЕВ
           АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
           АНТОНИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           АНТОНИЯ МИТКОВА ИВАНОВА
           АНЪЛ ШЕНГЮЛЕР
           АСЕН ГЕОРГИЕВ ГАЛЕВ
           АТАНАС АПОСТОЛОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
           АТАНАС НИКОЛОВ ПЕТРОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ТОДОРОВ ИВАНОВ
           АТАНАС ТОДОРОВ МАЛЧЕВ
           АТАНАС ТРАНДЕВ ТРАНДЕВ
           АТАНАСКА ЗАПРЯНОВА ГРИГОРОВА
           АТАНАСКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
           АТАНАСКА СЛАВОВА МИНОВСКА
           АХМЕД СЕФЕР СЕФЕР
           БЕРКАЙ ЧАГЛАР
           БЛАГОВЕСТА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
           БОГДАНКА АЛЬОШЕВА ДЕЛЧЕВА
           БОЖИДАР ЗЛАТИНОВ ГРИГОРОВ
           БОЖИДАР ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
           БОЖИК НОНДОВ КОСТАДИНОВ
           БОЙКА КУЗМАНОВА ДИМИТРОВА
           БОРИС ИВАНОВ НОНДОВ
           БОРЯНА ПЕТКОВА СЛАВОВА
           БОЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
           ВАЛЕНТИН ДИАНОВ ПАЛАШЕВ
           ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
           ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ВЛАДИСЛАВОВ
           ВАЛЕНТИНА РУСЕВА РАДЕВА
           ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
           ВАНЯ ГОСПОДИНОВА ВЕЛЧЕВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ СЕВОВ ВАСИЛЕВ
           ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛЧЕВ
           ВЕЛИЧКА БОЖИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
           ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЛАТЕВА
           ВЕЛЧО ДИНЕВ ВЕЛЧЕВ
           ВЕНЕЛИН ЙОВЧЕВ ВЕЛКОВ
           ВЕНЕЛИН НАМ ХА
           ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ
           ВЕСЕЛИН ЖЕЧЕВ КОСТАДИНОВ
           ВЕСЕЛИН ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ
           ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ
           ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
           ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
           ВИКТОР ИВАНОВ ДОБРЕВ
           ВИКТОР ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ВИОЛЕТА АСЕНОВА ОРМАНДЖИЕВА
           ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
           ВИОЛЕТА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
           ВИОЛЕТА ХРИСТОЗОВА МИТЕВА
           ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ КЪНЕВ
           ВЛАДИМИРКА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА
           ВЛАДКО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
           ВОЛОДЯ ИВАНОВ ТИНЧЕВ
           ВЪЛКА ГОСПОДИНОВА ТОДЕВА
           ВЪЛЮ ИВАНОВ ВЪЛЕВ
           ВЪЛЮ КОСТАДИНОВ ВЪЛЕВ
           ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
           ГАЛИНА ДИНКОВА АТАНАСОВА
           ГАЛИНА ДИНКОВА СТАЙКОВА
           ГАЛИНА ЖЕЧЕВА АНГЕЛОВА
           ГАЛИНА ХРИСТОВА КОЕВА
           ГАЛЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА
           ГАЛЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           ГАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА
           ГАНКА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА
           ГАНЧО ИВАНОВ ГАНЕВ
           ГАНЬО ИВАНОВ ГАНЕВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АСЕНОВ ХАДЖИЕВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТОДОРОВ
           ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
           ГЕОРГИ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
           ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ
           ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ МАВРОДИЕВ
           ГЕОРГИ ПАНЧЕВ ЦВЕТКОВ
           ГЕОРГИ ПЕТКОВ АНДОНОВ
           ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОНОВ ГЕРДЖИКОВ
           ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ДОЛАПЧИЕВ
           ГЕРГАНА ГЕНКОВА ТОДОРОВА
           ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЛИЛОВСКА
           ГЕРГАНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
           ГЕРГИНА КОСТОВА БОНЕВА
           ГЕРГИНА СЛАВОВА ОВЧАРОВА
           ГЕРМАН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ГИНКА ИВАНОВА ГЕНЕВА
           ГИНКА ПЕТКОВА ЖЕКОВА
           ГИНЧО РАДЕВ ИВАНОВ
           ГОСПОДИН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
           ГОСПОДИН ПЕНКОВ СИДЕРОВ
           ГОСПОДИНКА ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           ГОЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГОШО МЕТОДИЕВ ТОЧЕВ
           ГРИГОР ХУБЕНОВ ГРИГОРОВ
           ГЮЛДЖАН ЗАВАДИЛ ЕЛ ХИМРИ
           ДАНАИЛ ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
           ДАНАИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ДАНАИЛ ЯНКОВ ДИМОВ
           ДАНИЕЛ АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ
           ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
           ДАНИЕЛ ДИНЕВ ХРИСТОВ
           ДАНИЕЛ КОЙЧЕВ СТАМОВ
           ДАНИЕЛ МИТКОВ ДИМИТРОВ
           ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОВА
           ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДАНИЕЛА ЖЕЧЕВА ТОДОРОВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА
           ДАНИЕЛА ПЕЕВА УЗУНОВА
           ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА АТАНАСОВА
           ДАНИЕЛА СЕВОВА КОЛЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГОЧЕВА
           ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           ДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ДАНЧО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
           ДАНЧО ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ
           ДАРИНА ДАНЧЕВА ДАНЕВА
           ДАРИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
           ДАРИНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
           ДАРИНА ПЕТРОВА ДИМОВА
           ДАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДАФИНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
           ДАЯНА ДИНКОВА ГОЧЕВА
           ДЕЛЧО ДИНКОВ ПЕТКОВ
           ДЕЛЧО ЙОНКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ТОДЕВ ОВЧАРОВ
           ДЕЛЯНА ХРИСТОВА РУСЕВА
           ДЕНИЦА ИВАНОВА ДОБРЕВА
           ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕСИСЛАВ МИНЧЕВ НЕСТОРОВ
           ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ЕЛЕНЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ОВЧАРОВА
           ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА
           ДЕЯН ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ
           ДЕЯН ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
           ДЖАНЕР МЕТИН ВАРВАР
           ДЖЕЙЛЯН МЕТИН МУСТАФА
           ДЖЕНА ЯНЕВА ПЕТРОВА
           ДИАН НИКОЛОВ ПАЛАШЕВ
           ДИАН ПЕТЕВ КИРКОВ
           ДИАНА БОНЕВА ХРИСТОВА
           ДИАНА БОЯНОВА ТЕНЕВА
           ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           ДИАНА ЙОРДАНОВА ВИНЕВА
           ДИМИТРИНА ЗЛАТАНОВА ЗАПРЯНОВА
           ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА БАКАЛОВА
           ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
           ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЛИНОВ
           ДИМИТЪР ДИНЕВ ВЪЛЧЕВ
           ДИМИТЪР ДОНЧЕВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛИЛОВСКИ
           ДИМИТЪР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПАВЛОВ
           ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧАКМАКОВ
           ДИМИТЪР ЛАТЕВ КРАНТОВ
           ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТАТЕВ
           ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЖЕКОВ
           ДИМИТЪР ЯНКОВ ДОНЕВ
           ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ
           ДИМО ЖЕКОВ ПЪНКОВ
           ДИМЧО ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ
           ДИНКО ГАНЕВ СТАЙКОВ
           ДИНКО ЖЕЧЕВ ТОДОРОВ
           ДИНКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
           ДИНКО РАЙКОВ ГОСПОДИНОВ
           ДИЯН ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ДИЯНА АНГЕЛОВА ДУКОВА
           ДИЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
           ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ДИЯНА ГОЧЕВА КИРКОВА
           ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ
           ДОБРОМИР ДАНИЕЛОВ АРАБАДЖИЕВ
           ДОБРОМИР ДИМЧЕВ ДЕЛЕВ
           ДОБРОМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДОНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
           ДОНКА ВАСИЛЕВА МАДЖУРОВА
           ДОНКА ВЪЛЕВА КОСТАДИНОВА
           ДОНЬО ХРИСТОВ ДОНЕВ
           ДОРА АНАСТАСОВА СЛАВОВА
           ЕБРУ ЧАГЛАР
           ЕВГЕНИЙ ХАРАЛАМБИЕВ ГАНЕВ
           ЕЛЕНА АНДОНОВА АНГЕЛОВА
           ЕЛЕНА АТАНАСОВА АРНАУДОВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
           ЕЛЕНА ГОШОВА ПЕТКОВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
           ЕЛЕНА ПАВЛОВА ГОСПОДИНОВА
           ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЧАНКОВА
           ЕЛЕНКА ДАНЕВА ТОНЧЕВА
           ЕЛЕНКА ЙОВЧЕВА АНГЕЛОВА-АТАНАСОВА
           ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
           ЕМИЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
           ЕМИЛИЯ СЕВОВА ГЕРДЖИКОВА
           ЕМРЕ ЧАГЛАР
           ЕЧКА КОПЧЕВА ГОЧЕВА
           ЖАНА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА
           ЖАНЕТА ИВАНОВА КАДИЕВА
           ЖАНЕТА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
           ЖЕКО ЯНКОВ ЖЕКОВ
           ЖЕЛЯЗКА РУСЕВА БАЙЧЕВА
           ЖЕНИ ВЕСЕЛИНОВА КОВАЧЕВА
           ЖЕЧКА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
           ЖЕЧО ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ
           ЖЕЧО ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
           ЖИВКА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА ПРОДАНОВА ЙОРДАНОВА
           ЖИВКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
           ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ДИНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО КАНЕВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО КОЛЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ЖИВКО МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ПАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ЖИВКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ЖИВКО СПАСОВ КАЛОФЕРОВ
           ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ
           ЖУЛИЕТА КАНЕВА ЖЕКОВА
           ЗАВАДИЛ ХАКЪ ЮМЕР
           ЗАПРЯН НИКОЛОВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКО ХРИСТОВ РУСЕВ
           ЗЛАТА ДЕЛЧЕВА БЪЧВАРОВА
           ЗЛАТИ ДЕНЕВ ЗЛАТЕВ
           ЗЛАТИНА МАРИУСОВА РУСЕВА
           ЗЛАТКА ЖЕЛЯЗКОВА НОНДОВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА СЪРЧЕРАКОВА
           ЗЛАТКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
           ЗЛАТКО КИРИЛОВ КАРЕВ
           ЗОРКА ДОНЕВА ХРИСТОВА
           ИВАЙЛО МАРЧЕВ ДИМОВ
           ИВАЙЛО ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
           ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН БОЖИКОВ НОНДОВ
           ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГОЧЕВ
           ИВАН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           ИВАН ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ
           ИВАН ДОБРЕВ ЖЕЛЕВ
           ИВАН ДОБРЕВ КОЛЕВ
           ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ ЛИСНИК
           ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
           ИВАН МИТКОВ МУЕРОВ
           ИВАН ПЕНЕВ ГЕНЧЕВ
           ИВАН РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
           ИВАН СТАЛЕВ СЛАВОВ
           ИВАН СТАТЛЕВ ПАНЕВ
           ИВАН ТЕНЕВ ИВАНОВ
           ИВАНА ЙОВЧЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ПОПЧЕВА
           ИВАНКА ГЕНОВА ИВАНОВА
           ИВАНКА ГЕНОВА МАВРОДИЕВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ИВАНКА ЗАПРЯНОВА КОЛЕВА
           ИВАНКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
           ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           ИВЕЛИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
           ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ВЪЛЕВА
           ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ИЛИЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
           ИНА НИКОЛАЕВА АПОСТОЛОВА
           ИННА ХРИСТОВА КОЛЕВА
           ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ГЕРДЖИКОВ
           ЙОВЧО СЕВОВ ВАСИЛЕВ
           ЙОНКА ТОДЕВА КАРАБАШЕВА
           ЙОРДАН ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЙОРДАНКА ПАСКОВА ПАНТЕЛЕЕВА
           ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
           ЙОСИФ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           КАЛИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
           КАЛИНКА МИНКОВА ВЪЛЕВА
           КАЛИНКА МИТКОВА ПАНАЙОТОВА
           КАМЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ
           КАНА ПЕТКОВА ТОНЕВА
           КАТЯ АПОСТОЛОВА ТОДОРОВА
           КАТЯ ДЕЛЧЕВА СТОЕВА
           КАТЯ МИТЕВА КОСТОВА
           КАТЯ ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
           КАТЯ ПЕНЕВА ДОБРЕВА
           КАТЯ ТОНЕВА ЕЧКИНА
           КЕРА ВЪЛЧЕВА КОСТАДИНОВА
           КЕРКА ПЕТРОВА ТОНЕВА
           КИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
           КИРИЛ НЕДЕВ КАРЕВ
           КИРИЛ СТАЛЕВ КИРКОВ
           КОЛЬО НЕДЯЛКОВ ПЕТРОВ
           КОЛЮ СТОЯНОВ ПАНТЕЛЕЕВ
           КОНСТАНТИН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
           КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ТОДЕВ
           КОСТАДИНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
           КОЮ ХУБЧЕВ КОЕВ
           КРАСИМ ХАРАЛАМПИЕВ ИЛИЕВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ
           КРАСИМИР ПАНЧЕВ СЪБЕВ
           КРАСИМИР СПАСОВ АНГЕЛОВ
           КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           КРАСИМИРА ЛОЗЕВА НИКОЛОВА
           КРАСИМИРА ТЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
           КРАСИМИРА ЦОНЕВА ПЕТРОВА
           КРЕМЕНА ДИНЕВА ХРИСТОВА
           КРЕМЕНА КРЪСТЕВА ДЕЛЧЕВА
           КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
           КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА
           КРИСТИНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
           КРЪСТЮ НЕДЕЛЧЕВ КРЪСТЕВ
           ЛАТКА ИВАНОВА КАЛИНОВА
           ЛАТКА ПЕТРОВА АДАМОВА
           ЛИДИЯ ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЧИЛЕВА
           ЛОЗКА ТЕНЕВА ПЕТКОВА
           ЛОЗКО ТОЧЕВ ЖЕКОВ
           ЛОРИ НЕДЯЛКОВА СЪБОТИНЧЕВА
           ЛЮБЕН ТОДЕВ ХУБЕНОВ
           ЛЮБОМИР ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛАТЕВ
           ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЛАТЕВ
           МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
           МАЛАМКА ДИМИТРОВА ХАРАЛАНОВА
           МАРГАРИТА ИЛИЕВА СЛАВОВА
           МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГАЛЕВА
           МАРГАРИТА КОЛЕВА МАНОЛОВА
           МАРГО ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
           МАРИАНА КОЛЕВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ПЕЛКОВА ДИМОВА
           МАРИАНА ТИЛЕВА МАРКОВА
           МАРИЙКА ДИМИТРОВА ХАРАЛАНОВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА ЛОЗЕВА
           МАРИЙКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
           МАРИЙКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИЙКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           МАРИЙКА ХРИСТОВА ПЪНКОВА
           МАРИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           МАРИН ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
           МАРИУС ВАНКОВ БОНЕВ
           МАРИЯ АНГЕЛОВА ГЕНОВА
           МАРИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
           МАРИЯ ГОЧЕВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
           МАРИЯ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА
           МАРИЯ РАДЕВА ДЕЛЧЕВА
           МАРИЯ СЛАВОВА ДОНЧЕВА
           МАРИЯ СТОЕВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
           МАРИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ
           МАРИЯН ЦВЕТКОВ ВАНГЕЛОВ
           МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
           МАРИЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           МАРИЯНА ХРИСТОСКОВА ИВАНОВА
           МАРИЯНА ЯНКОВА ДЕЛЧЕВА
           МАРКО ПЕТКОВ МАРКОВ
           МАРЧЕЛА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА
           МАРЧО ДЕЛЕВ ДИМОВ
           МАЯ БОЧЕВА ЙОРДАНОВА
           МАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОЗОВА
           МЕТИН МЕХМЕД ХАШИМ
           МИГЛЕНА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА
           МИЛЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
           МИЛЕН КРЪСТЕВ МИТЕВ
           МИЛЕН СОТИРОВ ДЕЛЧЕВ
           МИЛЕН ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
           МИЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ТОДОРОВ
           МИЛЕНА ПЕНКОВА СИДЕРОВА-КРЪСТЕВА
           МИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛКОВА
           МИЛКА ПАВЛОВА КРАНТОВА
           МИЛУШКА ПАНЕВА СЛАВОВА
           МИНЧО ГЪЛЪБОВ ДИМИТРОВ
           МИНЧО НЕСТОРОВ ТОНЕВ
           МИРЕЛА РУСЕВА РУСЕВА
           МИРОСЛАВ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВ ТОДОРОВ РАЕВ
           МИТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           МИТКО СТЕФАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
           МИТКО ТОНЕВ ИВАНОВ
           МУСТАФА МУСТАФА ЕМИН
           НАДЖИЕ ЮСЕИН ИБРЯМ
           НАДЯ ТАШЕВА НЕНОВА
           НАЙМЕ АЗИС ЮМЕР
           НАТАША ВАНГЕЛОВА ДАНЕВА
           НЕВЕНА АНТОНОВА ЙОЗДЕМИР
           НЕВЕНА ХРИСТЕВА ТОЧЕВА
           НЕДЖИБЕ ЙЪЛМАЗ ШЕНГЮЛЕР
           НЕДКА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА
           НЕДЯЛКА АНДРЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА ДИМОВА
           НЕДЯЛКА ГИЧЕВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ЗАПРЯНОВА
           НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА
           НЕДЯЛКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
           НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ ИВАНОВ
           НЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           НИКОЛА АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           НИКОЛА РУСЕВ РУСЕВ
           НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОВ
           НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ
           НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ МАРИНОВ
           НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ ДУКОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
           НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
           НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТАШЕВА
           НИНА АТАНАСОВА ГРУДЕВА
           НИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
           НИНА МАРИНОВА ЖЕКОВА
           ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛАТЕВ
           ПАВЕЛ КОЛЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРКОВА
           ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ПАМЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЛАМЕНОВА
           ПЕНКА ДАНЧЕВА СТАМОВА
           ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ТОНЕВА
           ПЕНКА ДИМОВА АХМАКОВА
           ПЕНКА НИКОЛОВА РУСЕВА
           ПЕНКА ПАНЕВА КАНЕВА
           ПЕНКО ГОСПОДИНОВ СИДЕРОВ
           ПЕНЧО АТАНАСОВ ПЕНЕВ
           ПЕТКО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
           ПЕТКО ЖЕЧЕВ КОСТАДИНОВ
           ПЕТРАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТРАНКА МАРИНОВА МАРКОВА
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЪР КОЛЕВ ТАШЕВ
           ПЕТЪР ЛАТЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ХРИСТОВ АРНАУДОВ
           ПЕТЬО ВЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
           ПЕТЬО МАРКОВ ПЕТКОВ
           ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕТЯ КРАСИМИРОВА МИТКОВА
           ПЕТЯ МАРКОВА ВЕЛЧЕВА
           ПЕТЯ ТЕНЕВА ИВАНОВА
           ПЕТЯ ТОЧЕВА ДИМИТРОВА
           ПЕТЯ ЯНКОВА НИКОЛОВА
           ПЛАМЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕН ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН ДОБРЕВ СТАНЕВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ ВЕЛКОВ
           ПЛАМЕН СТАТЛЕВ ПАНЕВ
           ПЛАМЕНА ГОЧЕВА МАРТИНЕЗ-КАСТИЛО
           ПОЛА ЧАВДАРОВА ЧАНКОВА
           ПОЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ПРОДАН ВЕЛЧЕВ КОЛЕВ
           ПРОДАН ЖЕКОВ ПРОДАНОВ
           РАДИ ГИНЧЕВ ИВАНОВ
           РАДКА ГОЧЕВА ВЪЛЧАНОВА
           РАДКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           РАДКА ЗЛАТКОВА ТОДОРОВА
           РАДКА МИЛКОВА ДЕЛЧЕВА
           РАДКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
           РАДКА ТЯНКОВА ТАНЧЕВА
           РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           РАДОСЛАВ ДИМЧЕВ ЕЧКИН
           РАДОСЛАВ ПРОДАНОВ ВЕЛЧЕВ
           РАДОСТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
           РАЙНА КУЗМОВА МАЛЧЕВА
           РАЙЧО НИКОЛОВ РАЙЧЕВ
           РАЯ НИКОЛАЕВА АПОСТОЛОВА
           РОЗА ГРУДЕВА ГРУДЕВА
           РОСЕН ГОШЕВ ЙОРДАНОВ
           РОСИЦА ИЛИЕВА МИЛАНОВА
           РОСИЦА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА
           РУМЕН СЛАВЧЕВ РАЙКОВ
           РУМЕН ХРИСТОВ ОРМАНДЖИЕВ
           РУМЯНА БОРИСОВА ЯНЕВА
           РУМЯНА ИВАНОВА КАРЕВА
           РУМЯНА МАРИНОВА ТИНЧЕВА
           РУСИ ГОЧЕВ РУСЕВ
           РУСИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
           РУСКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
           РУСКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
           РУСКА ТОНЕВА СИДЕРОВА
           САКУБ РАШИД ХАСАН
           САМИ АХМЕД СЕФЕР
           СВЕТЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
           СВЕТЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           СВЕТЛА ПЕЕВА ПАВЛОВА
           СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
           СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ СЕВОВ
           СВЕТОЗАР ГРИГОРОВ ХУБЕНОВ
           СЕВДАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕРДЖИКОВ
           СЕВИНЧ САКУБ ЧАГЛАР
           СЕВО ЙОВЧЕВ СЕВОВ
           СЕЙХАН САКЪБ РАШИД
           СЕЛИМЕ РАМИС ХАСАН
           СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАНОВ
           СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
           СИЙКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
           СИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           СИМЕОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
           СИМОНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           СИМОНА МИТКОВА ЗАПРЯНОВА
           СЛАВИ ДОНЧЕВ СЛАВОВ
           СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           СЛАВКА ПЕНЕВА КОЛЕВА
           СЛАВЧО РАЙКОВ СЛАВОВ
           СЛАВЯНА БОЙЧЕВА ПЕТРОВА
           СОНЯ ТОНЕВА ДОБРЕВА
           СОТИР МИЛЕНОВ ДЕЛЧЕВ
           СПАС ЖЕЛЯЗКОВ КАЛОФЕРОВ
           СТАМЕН ИВАНОВ СЛАВОВ
           СТАНИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
           СТАНИСЛАВ ГЕЧЕВ КОЛЕВ
           СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ЛАТЕВ
           СТАНКА ДОНЕВА МИХАЙЛОВА
           СТАНКО БАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
           СТЕЛА БОРИСЛАВОВА ВЪЛКОВА
           СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН МИХАЙЛОВ КОЕВ
           СТЕФАНИ ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА
           СТЕФАНКА ЕНЕВА ТЕНЕВА
           СТЕФКА АНГЕЛОВА РИМПОПОВА
           СТЕФКА САШЕВА ДОНЕВА
           СТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА СТРАТИЕВА
           СТОИЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
           СТОЙКО КРУМОВ ЯНЕВ
           СТОЯН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
           СТОЯНКА ИВАНОВА КОЙНОВА
           СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
           ТАНЕР ХАЛИЛ ИБРЯМ
           ТАНЯ ДАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
           ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА-ДОНЕВА
           ТАНЯ ИВАНОВА НИЛ
           ТАНЯ ЛОЗКОВА МАРИНОВА
           ТАНЯ МИТКОВА БОРИСОВА
           ТАНЯ ПЕТРОВА ГЕНОВА
           ТАНЯ ЯНАКИЕВА ПЕНЕВА
           ТАТЯНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ТАТЯНА ИВАНОВА ЛИСНИК
           ТЕНЧО СПАСОВ ДИМИТРОВ
           ТЕНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
           ТЕОДОР ЖИВКОВ ЖЕКОВ
           ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ДИМОВА
           ТЕОДОРА МАРГАРИТОВА МАНОЛОВА
           ТИЛЧО ТЕНЕВ ИВАНОВ
           ТИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
           ТИХОМИР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ТИХОМИР ДИМЧЕВ ЕЧКИН
           ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ ДИМОВ
           ТИХОМИР НИКОЛОВ КУТЕВ
           ТИХОМИР ПЕТЕВ КИРКОВ
           ТИХОМИР ТЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
           ТИХОМИР ТРАНДЕВ ТРАНДЕВ
           ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДЕВ
           ТОДОР ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
           ТОДОР НАНКОВ КОЛЕВ
           ТОДОРКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           ТОМРИС БЕЙТУЛА МАХМУД
           ТОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ТОНЧО ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ
           ТОНЧО ГРУДЕВ ТОНЧЕВ
           ТОНЯ ЛЮБЕНОВА ХУБЕНОВА
           ТОСКА ЗАПРЯНОВА ТЕНЧЕВА
           ТОСКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
           ТОТКА ИЛИЕВА АНДОНОВА
           ТОШКО ТОДОРОВ БАКАЛОВ
           ТУНДЖЕЛ МЕХМЕД ХАШИМ
           ТЯНКА СТОЙЧЕВА МИТЕВА
           ФАНИ ХРИСТОВА БЪЧВАРОВА
           ФЕДАТ ФИТНАТ АЛИШЕ
           ФИКРЕТ МУСТАФА МУСТАФА
           ФИРДЕС ЕСАТОВА МЕХМЕДОВА
           ХАВА МЮМЮН ЕМИН
           ХАЙРИЕ НУСИН СЕФЕР
           ХАККЪ ЗАВАДИЛ ХАКЪ
           ХАТИДЖЕ МУСТАФА МУСТАФА
           ХИНОРА НИКОЛОВА ДОЛАПЧИЕВА
           ХРИСТИНА ЖЕКОВА ЖЕКОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ХРИСТИНА НЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА
           ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ТОДОРОВ
           ХРИСТО ИЛЧЕВ АТАНАСОВ
           ХРИСТО КОЛЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ПЕТРОВ АРНАУДОВ
           ХРИСТО РУМЕНОВ ОРМАНДЖИЕВ
           ХРИСТО СОТИРОВ МИНОВСКИ
           ХРИСТО СТАНЧЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТОЗ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
           ХРИСУЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ХЮЛЯ ТЕФИК МУСТАФА
           ЦАНКО КОЛЕВ ПЕТКОВ
           ЦВЕТЕЛИНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА
           ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
           ЦЕНА ДИМИТРОВА ЛИЛОВСКА-ВЪЛЧЕВА
           ЦОНЮ МИТЕВ ЦОНЕВ
           ЧАВДАР ДАНИЕЛОВ АРАБАДЖИЕВ
           ЧАНА ЯНЕВА АНГЕЛОВА
           ШИНКА ГРОЗЕВА КАЗАКОВА
           ЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
           ЯНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
           ЯНКА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
           ЯНКО ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
           ЯНКО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
           ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ДОЛАПЧИЕВ
           ЯНЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 023
     адрес на избирателната секция бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА
           АДРИАН ДЕШКОВ АНГЕЛОВ
           АЛБЕНА ДИМИТРОВА БАКШЕВА
           АЛБЕНА ДИНЧЕВА МАНДАЛОВА
           АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ФИЛИПОВ
           АЛЕКСАНДЪР ФИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           АЛЬОША АСЕНОВ ИЛЧЕВ
           АЛЬОША ЖОРОВ АСЕНОВ
           АНГЕЛ КОЛЕВ УЗУНОВ
           АНГЕЛ МИЛЕНОВ АВРАМОВ
           АНГЕЛИНА ВЪЛЧАНОВА СИМЕОНОВА
           АНДРЕЙ ИВАНОВ БАКШЕВ
           АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АБАДЖИЕВА
           АНЕСТИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           АНКА ВЪЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           АНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
           АННА АНТОНОВА АЛЕКСИЕВА
           АНТОАНЕТА ВЪЛКОВА ТАНЕВА
           АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА
           АНТОН АНТОНОВ СИМЕОНОВ
           АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           АНТОН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
           АНТОН СРЕБРЕВ ТОНЕВ
           АНТОНИЯ ВЪЛЧАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           АСЕН ЖОРОВ АСЕНОВ
           АСЕН ИЛЧЕВ АТАНАСОВ
           АСЕН ЧАВДАРОВ ШИШКОВ
           АТАНАС БОНЧЕВ КУЗЕВ
           АТАНАС БЯЛКОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ВЕЛКОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ДРУМЧЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ИВАНОВ ДОНЕВ
           АТАНАС РУСЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ТИХОМИРОВ ТРАНДЕВ
           АТАНАС ТЯНКОВ АТАНАСОВ
           АТАНАСКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
           АТАНАСКА МИТЕВА АТАНАСОВА
           БИЛЯНА АСЕНОВА ПАНОВА
           БОГДАН СТАНКОВ ИВАНОВ
           БОЖИДАР ЖЕКОВ ЖЕКОВ
           БОЖИДАР НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ
           БОЖИДАР ПЕТРОВ ТАШЕВ
           БОНКА ЯНКОВА МАНОЛОВА
           БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
           БОРЯНА БОНЧЕВА КУЗЕВА ВИШАНОВА
           БОРЯНА ХРИСТОВА САРАФОВА
           БОЯН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
           БОЯН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
           БОЯН ДЕЛЧЕВ БОРИСОВ
           БОЯН ЕВГЕНИЕВ КРАЛЕВ
           БОЯН ФИЛИПОВ ДОНЕВ
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЖЕЧЕВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ
           ВАЛЕНТИН КОНСТАНДИНИС ТОПАЛИДИС
           ВАЛЕНТИН МИТКОВ ИЛИЕВ
           ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА ДОМУВЧИЕВА
           ВАНЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ВАНЯ КОСТАДИНОВА ЕЧКИНА
           ВАНЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
           ВАСИЛ БОНЕВ ПЕЕВ
           ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ КОСАКОВ
           ВАСИЛ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
           ВАСИЛКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
           ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА СТАНЧЕВА
           ВЕЛИН СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           ВЕРА ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА
           ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ СТАЙКОВ
           ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
           ВЕСЕЛИНА ДИМЧЕВА ЯНКОВА
           ВЕСКО ПЕНЕВ ГЕНЕВ
           ВИКТОР КЪНЧЕВ АТАНАСОВ
           ВИКТОРИЯ ЕНЧЕВА ВЪЧЕВА
           ВИКТОРИЯ РАДКОВА КОЛЕВА
           ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА
           ВИОЛЕТА ЯНЧЕВА КОСАКОВА
           ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЛАДИМИР МИЛЕНОВ ТАНЕВ
           ВЪЛКА МИТЕВА РАДЕВА
           ВЪЛКО ТАНЕВ ВЪЛКОВ
           ВЪЧКА ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЪЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ВЪЧО ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
           ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
           ГАБРИЕЛА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
           ГАЛИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
           ГАЛИНА ДОБРЕВА УЗУНОВА
           ГАНКА МАЛАМОВА БАЙЧЕВА
           ГАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
           ГАНЧО ДОБРЕВ ГАНЕВ
           ГАНЧО ЗАПРЯНОВ ГАНЕВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГАЛЧИН
           ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ НАЙДЕНОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖКОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЗАРИНОВ АБАДЖИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АБАДЖИЕВ
           ГЕОРГИ МИЛЕВ КОЛЕВ
           ГЕОРГИ МИТЕВ ИВАНОВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ МИНЕВ
           ГЕОРГИ РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ РУСЕВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ЖЕЛЯЗОВ
           ГЕРГАНА БОНЧЕВА ДИМИТРОВА
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА ДОБРЕВА РАЙЧЕВА
           ГЕРГАНА ПЕНЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ГЕРГАНА СТОЯНОВА БАКАЛОВА
           ГЕРГИНА СЛАВОВА ЖЕЧЕВА
           ГЕРГИНКА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА
           ГИНКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА
           ГИНКА МИТКОВА ГРИГОРОВА
           ГИНКА ПАВЛОВА ИВАНОВА
           ГИНКА СЛАВЧЕВА ТЕНЕВА
           ГОСПОДИН ТЕНЧЕВ ПАСКАЛЕВ
           ГРОЗЮ ПАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ДАВИД АНТОНОВ ТОНЕВ
           ДАМЯН ДИМИТРОВ КАБАИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
           ДАНИЕЛ ДЕЯНОВ ШИШКОВ
           ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ ДОБРЕВ
           ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МЕТАХЧОВА
           ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ДАНИЕЛА ДИНЕВА ПЕТРОВА
           ДАНИЕЛА КИРЧЕВА КОЕВА
           ДАНКА ДИНЕВА ИВАНОВА
           ДАРИНА ГОСПОДИНОВА ПАСКАЛЕВА
           ДАРИНА ТИЛЕВА ИЛИЕВА
           ДАФИНКА ВЪЛЧАНОВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕЙВИС ЙОСИФОВ ВАНДАЛОВ
           ДЕЛКА ДАНЧЕВА ВЪЛЕВА
           ДЕЛЧО БОРИСОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДЕЛЧО ПЕТКОВ ТОНЕВ
           ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДЕЛЯНА ТОНЕВА АНГЕЛОВА
           ДЕНИСЛАВ АДРИАНОВ ДЕШКОВ
           ДЕНИЦА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
           ДЕНКА МИТЕВА АТАНАСОВА
           ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА ПАДАРЕВА
           ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА МИНОВСКА
           ДЕШКО АНГЕЛОВ ДЕШКОВ
           ДЕЯН ИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ДЕЯН ЙОРДАНОВ ШИШКОВ
           ДИАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
           ДИАН МАЛЧЕВ ПЕТРОВ
           ДИАНА ГИНЕВА ГЕНЕВА
           ДИЛЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ДИЛЯНА ДИМОВА ШИШКОВА
           ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
           ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ЛОЗЕВА
           ДИМИТРИНКА ДИМЧЕВА АТАНАСОВА
           ДИМИТРОНА ГЕОРГИЕВА СТАЛЕВА
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА ХРИСТОНОВА СТОЯНОВА
           ДИМО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
           ДИМО КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
           ДИМО МАТЕВ ДИМОВ
           ДИМЧО ТЕНЧЕВ ЯНКОВ
           ДИНКО ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ
           ДИНКО ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
           ДИНКО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
           ДИНКО ТОДОРОВ ЧАВДАРОВ
           ДИЯН ДАМЯНОВ КАБАИВАНОВ
           ДИЯНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
           ДОБРА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
           ДОБРИНКА ДЕЛЧЕВА БОЖКОВА
           ДОНКА ДИМИТРОВА ЛАПАЧКА
           ДОНКА ПАСКАЛЕВА ИГНАТОВА
           ДОНЧО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           ДОРКА ДИМОВА ДЯНКОВА
           ДРАГОМИР ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
           ДРАГОМИР ЖЕКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДРУМЧО АТАНАСОВ ДРУМЕВ
           ДЯКО ДИМИТРОВ ДЯКОВ
           ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ГЕНЧЕВ
           ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ КРАЛЕВ
           ЕВДОКИЯ СТАЙКОВА ЙОРДАНОВА
           ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИНЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
           ЕЛЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕКОВА
           ЕЛЕНА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА
           ЕЛЕНА ЧАВДАРОВА ШИШКОВА
           ЕМАНУИЛ НИКОЛАЕВ ПАДАРЕВ
           ЕМИЛ МЕТОДИЕВ РАДУЛОВ
           ЕМИЛ ТАНЕВ ИВАНОВ
           ЖЕКО ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
           ЖЕЧКА КОЛЕВА ЖЕЛЕВА
           ЖИВКА ВАСИЛЕВА МАВРОВА
           ЖИВКА ДЕШКОВА АНГЕЛОВА
           ЖИВКА ПАВЛОВА ПЕЕВА
           ЖИВКА ЯНКОВА ГАНЕВА
           ЖИВКО ДИНКОВ ЖЕЛЕВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
           ЖОРО АСЕНОВ ИЛЧЕВ
           ЖУЛИЕНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
           ЗАПРЯН ГАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ
           ЗДРАВКО ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ЗДРАВКО ДИМОВ КОЛЕВ
           ЗИНАИДА ЖОРОВА ЙОРДАНОВА
           ЗЛАТИ ДРАГОЕВ ДРАГАНОВ
           ЗЛАТКА ДЕЧЕВА КОЛЕВА
           ЗЛАТКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЗЛАТКА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
           ЗЛАТКА РАЙКОВА ТРАНДЕВА
           ЗЛАТОМИРА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА
           ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕНОВ СТАЛЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
           ИВАН КОЙЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕРЗИЛОВ
           ИВАН МИТКОВ НИНЧЕВ
           ИВАН НИКОЛАЕВ БАКШЕВ
           ИВАН ПЕТКОВ РАЙЧЕВ
           ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ
           ИВАН СПИЛКОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТАЙКОВ МАВРОВ
           ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ТЕНЕВ ЖЕЛЕВ
           ИВАН ТЕНЕВ СТОЙЧЕВ
           ИВАН ТОНЕВ ЩЕРЕВ
           ИВАНКА КРЪСТЕВА ВЪЛКОВА
           ИВАНКА СТЕФАНОВА ГОСПОДИНОВА
           ИВАНКА ЯНЕВА ВАСИЛЕВА
           ИВЕЛИНА ХРИСТОВА УЗУНОВА
           ИЛИАНА ИВАНОВА ДЯНКОВА
           ИРИНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОВКА ГРУДЕВА ИВАНОВА
           ЙОРДАН ТАНЕВ ЖЕЛЕВ
           ЙОРДАНКА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
           ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
           ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ГОЧЕВА
           КАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           КАЛОЯН НИКОЛАЙЧЕВ НИКОЛОВ
           КАНЧО ДИМОВ КАНЕВ
           КАТЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА
           КЕРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           КЕРА КИРЕВА МИЛЕВА
           КЕРА ЯНКОВА КОЙНОВА
           КЕТИ ИВАНОВА ГАЛЧИНА
           КИРЧО ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
           КИЦА ХРИСТОЗОВА ШАРКОВА
           КИЧКА ЙОРДАНОВА ПАСКАЛЕВА
           КОЛЮ АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
           КОЛЮ ЗАПРЯНОВ КОЛЕВ
           КОЛЮ ТАНЕВ ТРИФОНОВ
           КОМНЯ ГЕОРГИЕВА АБАДЖИЕВА
           КОНСТАНТИН СТАНЧЕВ МИНЕВ
           КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
           КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
           КРАСИМИР ЗАРИНОВ АБАДЖИЕВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ ГЕРЗИЛОВ
           КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ЯНЕВ
           КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА ДОНЕВА
           КРАСИМИРА СТОЯНОВА МАРКОВА
           КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ГОЧЕВА
           КРИСТИНА ТОДОРОВА ЛОЗАНОВА
           КРИСТИЯН ТАНЕВ ИВАНОВ
           КРЪСТЮ ДИМИТРОВ МОНЕВ
           КЪНЧО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
           ЛЕНКО ДАМЯНОВ КАБАИВАНОВ
           ЛИЛИЯ ДАНЧЕВА ЗЮМБЮЛЕВА
           ЛИЛИЯ ИВАНОВА ФИЛИПОВА
           ЛОРА ЖИВКОВА ЙОНЧЕВА
           ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
           ЛЮДМИЛА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           МАЙКЪЛ ДИАНОВ ПЕТРОВ
           МАЛИНА ПАНЧЕВА НИКОЛОВА
           МАРА АТАНАСОВА ДЯКОВА
           МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ГЕЧЕВА-ЛОЗАНОВА
           МАРИАН ЖЕКОВ КРАЙЧЕВ
           МАРИАНА БОРИСОВА РАДУЛОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НАЧКОВА
           МАРИАНА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           МАРИАНА ПАНЕВА ХРИСТОВА
           МАРИАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           МАРИЙКА ЕВТИМОВА ГРИГОРОВА
           МАРИЙКА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИНА ВЕСКОВА ПЕНЕВА
           МАРИНКА КИРЕВА ШЕЙТАНОВА
           МАРИЯ АСЕНОВА ИЛЧЕВА
           МАРИЯ БОРИСОВА КРАЛЕВА
           МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ДЯКОВА
           МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЕНЧЕВА
           МАРИЯ ПАНЧЕВА ПАНЕВА
           МАРИЯН ЯНАКИЕВ ИЛИЕВ
           МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
           МАРТИН ЕМИЛОВ РАДУЛОВ
           МАРТИН НИКОЛАЕВ МАРКОВ
           МЕЛАНИЯ КРАСИМИРОВА ЯНЕВА
           МЕТОДИ НАЙДЕНОВ МЕТОДИЕВ
           МИЛЕН ВЪЛКОВ ТАНЕВ
           МИЛЕН ГЕНАДИЕВ НАЙДЕНОВ
           МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           МИЛЕН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ
           МИЛЕН НИКОЛОВ АВРАМОВ
           МИЛЕНА ИВАНОВА ТОНЕВА
           МИЛЕНА ПАНЕВА ПЕТКОВА
           МИЛКА КИРИЛОВА БАКШЕВА
           МИЛКА ХРИСТОВА ЧОБАНИКОВА
           МИНА ДИНКОВА СИМЕОНОВА
           МИНА СТОЙКОВА ПАДАРЕВА
           МИРЕЛА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА
           МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИЛЕВ
           МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ БОНЕВ
           МИРОСЛАВ ДЕЯНОВ ШИШКОВ
           МИТКО ГЕОРГИЕВ РУЛИНСКИ
           МИТКО ГОСПОДИНОВ ДИНКОВ
           МИТКО КОЛЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ПЕТРОВ ИЛИЕВ
           МИТКО ТОДОРОВ ИВАНОВ
           МИТРА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
           МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           МИХАИЛ МАРИЯНОВ ИЛИЕВ
           МИХАИЛ СТАНКОВ МАРИНЧЕВ
           МИХАИЛ СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
           НАТАЛИЯ ИЛИЕВА БОЖАНОВА
           НАТАЛИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
           НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА
           НЕВЕНА СТАНКОВА ГРОЗЕВА
           НЕДКО ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
           НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА СЛАВОВА ЩЕРЕВА
           НЕДЯЛКА СТАТЕВА ДИКОВА
           НЕДЯЛКО ПАНЕВ ПАНЕВ
           НЕЗИЕ ХЮСЕИН ЮСЕИН
           НЕЛИ ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА
           НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           НЕСЛИН РАФЕТ САЛИ
           НЕСТОР АНТОНОВ ТОНЕВ
           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ УЗУНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ БАКШЕВ
           НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
           НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КОЕВ
           НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА ДОНЕВА
           НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
           НИНА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
           ОГНЯН ЙОСИФОВ ХРИСТОВ
           ПАВЕЛ БОГДАНОВ СТАНКОВ
           ПАВЕЛ КИРЧЕВ ДИМИТРОВ
           ПАВЛИНА ЖЕКОВА АТАНАСОВА
           ПАНЧО ИВАНОВ ПАНЕВ
           ПАТРИК ДЕЯНОВ ЛАЗАРОВ
           ПЕНКА ДОБРЕВА МИЛЕВА
           ПЕНКА КОЛЕВА СЛАВОВА
           ПЕНКА НАЙДЕНОВА ДРУМЕВА
           ПЕНКА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
           ПЕПА ДИМИТРОВА КОЕВА
           ПЕТКО КОЛЕВ ФИЛИПОВ
           ПЕТРАНКА ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
           ПЕТРУШКА ЖЕЛЕВА ТАНЕВА
           ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
           ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ТОНЕВ
           ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
           ПЕТЯ БОТЕВА МАРИНОВА
           ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЖЕЧЕВА
           ПЕТЯ ВАСКОВА ЖЕЛЯЗОВА
           ПЕТЯ ДОБРЕВА ИВАНОВА
           ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ ЛОЗАНОВ
           ПЛАМЕН ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
           ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЕВ
           ПЛАМЕН НИКОВ ПЕТКОВ
           ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
           РАДИ ТЕНЧЕВ РАДЕВ
           РАДКА ДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА
           РАДОСТИНА ДИМОВА СИММЪНДС
           РАДОСТИНА ДЯКОВА ДИМИТРОВА
           РАДОСТИНА МЕТОДИЕВА НАЙДЕНОВА
           РАЛИЦА НИКОЛАЕВА БАКШЕВА
           РАФЕТ САЛИ ЮСЕИН
           РЕЙХАН РАФЕТ САЛИ
           РОСЕН ВАСИЛЕВ КОСАКОВ
           РОСИЦА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
           РОСИЦА ВЪЛКОВА СТАЙКОВА
           РОСИЦА РАДЕВА ПЕТРОВА
           РУМЯНА КИРИЛОВА ДЕЛЧЕВА
           РУСИ ГОЧЕВ РУСЕВ
           РУСКА ДОБРЕВА ТРИЧКОВА
           РУСКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
           САВКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           СВЕТЛА НЕДЯЛКОВА МЕТОДИЕВА
           СВЕТЛА НИКОЛОВА ТОНЕВА
           СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА
           СВЕТЛАНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
           СЕВДА КОСТАДИНОВА КОСАКОВА
           СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
           СИЛВИЯ ЛЮБЧЕВА ИВАНОВА
           СИЛВИЯ РАШЕВА ДИМИТРОВА
           СИЛВИЯ СТАМЕНОВА ВЕЛЧЕВА
           СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГАТЕВА
           СИМОНА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
           СЛАВЕЙ РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
           СЛАВКА ДИМОВА АНДРЕЕВА
           СЛАВЧО ВЪЛКОВ СЛАВОВ
           СЛАВЧО ПЕТЕВ ТОШЕВ
           СЛАВЧО СИМЕОНОВ ЯНЕВ
           СНЕЖАНКА СОТИРОВА ТОДОРОВА
           СПАСКА ИВАНОВА ДИМОВА
           СПАСКА СТОЯНОВА ДРАГОЕВА
           СТАНИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
           СТАНИМИРА ЕНЧЕВА ВЪЧЕВА
           СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ СТАНКОВ
           СТАНИСЛАВ ПЕНКОВ МАРКОВ
           СТАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕШКОВА
           СТАНКА ХРИСТЕВА ТОДОРОВА
           СТАНКО НИКОЛОВ СТАНИЛОВ
           СТАНЧО ДИМИТРОВ МАРКОВ
           СТАНЧО МИНЕВ СТАНЧЕВ
           СТЕФАН МИХОВ КОЛЕВ
           СТЕФАН ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
           СТЕФАНА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
           СТЕФКА НЯГОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           СТИЛИЯН МИЛЕНОВ БАКАЛОВ
           СТИЛЯНА ХРИСТОВА УЗУНОВА
           СТОЙКА ВЪЛКОВА ТОПАЛИДУ
           СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
           СТОЮ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
           СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ
           СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ
           СТОЯНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           СУЛТАНА ВЪЛЕВА МАТЕЕВА
           ТАНЬО КУЗЕВ ИВАНОВ
           ТАНЯ БОГОМИЛОВА ПАНЕВА
           ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
           ТАНЯ ДАНЕВА СЕВОВА
           ТАНЯ ДИНКОВА АВРАМОВА
           ТАНЯ ДРАГОМИРОВА ПЕТРОВА
           ТАНЯ ТОНЧЕВА ИВАНОВА
           ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
           ТЕНЮ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           ТЕОДОР ДИМЧЕВ ЯНКОВ
           ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
           ТЕОДОРА СТОЯНОВА БАКАЛОВА
           ТЕРЕЗА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА
           ТИЛКА ТОНЕВА ЩЕРЕВА
           ТИНКА ИВАНОВА КУЗЕВА
           ТИХОМИР АТАНАСОВ ТЯНКОВ
           ТИХОМИР КОЛЕВ ТАНЕВ
           ТИХОМИР МАРИЯНОВ ИЛИЕВ
           ТИХОМИРА СТЕФАНОВА ТАШЕВА
           ТОДОР ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ТОДОР КИРИЛОВ ЛОЗАНОВ
           ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОР СЛАВОВ ТОДОРОВ
           ТОДОРА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
           ТОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ТОДОРКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           ТОДОРКА ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА
           ТОНКА ВЪЛКОВА ПЕТКОВА
           ТОНКА ДАНЧЕВА КАБАИВАНОВА
           ТОНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
           ТОНКА СТАНКОВА СТАНИЛОВА
           ТОНЧО ЛОЗЕВ ТОДОРОВ
           ТОНЮ ИВАНОВ ЩЕРЕВ
           ТОШКА ИВАНОВА ТОТЕВА
           ТОШО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ФИЛИП ЙОВАНОВСКИ
           ФИЛИП СТАНЧЕВ ДОНЕВ
           ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ХРИСТИНА НАСКОВА ТРАНДЕВА
           ХРИСТИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
           ХРИСТО ТОНЧЕВ ЛОЗЕВ
           ЦВЕТАН МАРТИНОВ НИКОЛАЕВ
           ЦОНКА ВЪЛКОВА ДИМОВА
           ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ЧАВДАР ШИШКОВ ЙОРДАНОВ
           ШИНКА ЖОРОВА АТАНАСОВА
           ЯНКА БЛАГОЕВА СТОЙЧЕВА
           ЯНКА КРЪСТЕВА ЯНЕВА
           ЯНКА ПАВЛОВА ГЕНДОВА-КОЛЕВА
           ЯНКА ТОНЧЕВА ГАНЕВА
           ЯНКО ГАНЧЕВ ЗАПРЯНОВ

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 024
     адрес на избирателната секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"

           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АДРИАН НАДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           АЙСЕН РЕДЖЕБ ШЕВКЕТ
           АЙТЕН ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ
           АЛБЕНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
           АЛЕКО МЛАДЕНОВ ДЕЛИЕВ
           АЛЕКС АНДРЕЕВА КОЛЕВА
           АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА ХАРИТОВА
           АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДРАГИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ ГАНЧЕВ
           АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ
           АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ЖЕКОВА
           АНДЖЕЛА ДИМИТРОВА ЗАВАЛОВА
           АНДРЕЙ АТАНАСОВ КОЛЕВ
           АНЕЛИЯ ГАНЧЕВА ЗЮКЛЯРОВА
           АНЕЛИЯ ИВЕЛИНОВА МИТЕВА
           АНЕЛИЯ МИЛКОВА АНГЕЛОВА
           АНЕЛИЯ ПЕТЕВА ВАСИЛЕВА
           АНЕТА БОРИСОВА ГАНЧЕВА
           АНЕТА СЕВОВА ПАНАЙОТОВА
           АНИ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
           АНТОАНЕТА ДИНКОВА ДИНЕВА
           АНТОН ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ
           АНТОН ДИМИТРОВ ЛАПАЧКИ
           АНТОН МЛАДЕНОВ ТОНЧЕВ
           АНТОН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
           АНТОНИНА ПЕТКОВА ДИНОВА
           АНТОНИНА ТЕНЕВА МАРИНОВА
           АНТОНИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАИКОВА
           АНТОНИЯ ЖИВКОВА ЖЕКОВА
           АНТОНИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
           АНТОНИЯ ЛОЗЕВА АТАНАСОВА
           АСПАРУХ ВЕЛЧЕВ ТЕНЕВ
           АТАНАС БОЕВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ДИМОВ КАРАБАТАКОВ
           АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
           АТАНАС КРУМОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ЛАМБОВ МАВРУДОВ
           АТАНАС МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ
           АТАНАС НИКОЛОВ СТАНИЛОВ
           АТАНАС САШЕВ ГЕНЕВ
           АТАНАС СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           АТАНАСКА АТАНАСОВА ТЕНЕВА
           АТАНАСКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
           БАРЪШ РАФЕТ МЕХМЕД
           БАХРИЕ РАФЕТ МЕХМЕД
           БИСЕР АСЕНОВ ЕМИЛОВ
           БИСТРА ПЕТРОВА РУСЕВА
           БОГДАН ДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
           БОГДАНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИКОВА
           БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА БАЙЧЕВА
           БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           БОЖИДАР БОЙКОВ ВЪЛЧЕВ
           БОЖИДАР ВЪЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           БОЖИДАР ТАНЕВ ТОДЕВ
           БОЙКО ВЪЧЕВ БОНЕВ
           БОНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
           БОРИС СПАСОВ СПАСОВ
           БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
           БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
           БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ХАРИТОВ
           БОРЯНА ЙОВОВА ЛАМБОВА
           БЯЛКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           БЯЛОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
           ВАЛЕНТИН ДИНКОВ ДИНЕВ
           ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ МИЛЕВ
           ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ПАРУШЕВ ВЕЛЕВ
           ВАЛЕНТИН ПЕЕВ ИВАНОВ
           ВАЛЕНТИН СТАВРЕВ НЕШЕВ
           ВАЛЕНТИН ЧИЛЕВ ВЪЛКОВ
           ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА КОСТОВА
           ВАЛЕРИЯ ВЕЛИКОВА ГОЧЕВА
           ВАНЯ ЖИВКОВА ЖЕКОВА
           ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ ЯНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
           ВЕЛИН ИВАНОВ ГОЧЕВ
           ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ПАПАЗОВА-БАНОВА
           ВЕНЕЛИНА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕНЕТА КОЛЕВА ШАРКОВА
           ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
           ВЕРОНИКА ГОШЕВА ДИЯНОВА
           ВЕСЕЛА ЕВГЕНИЕВА ДЕКОВА
           ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СТОЯНОВ
           ВЕСЕЛИН ПЕТЕВ ПАНАЙОТОВ
           ВЕСЕЛИНА ДАНЧЕВА ХРИСТОВА
           ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           ВЕСЕЛИНА ЦАНКОВА НЕНКОВА
           ВИЛИЯНА ИВАЙЛОВА КАРАИВАНОВА
           ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
           ВИОЛЕТА ДИМОВА ТЕНЕВА
           ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
           ВЛАДИМИР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
           ВЛАДИМИР БОЖИДАРОВ ДЕЛЧЕВ
           ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ
           ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТАНЕВ
           ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ШАРКОВ
           ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ НЕЙЧЕВ
           ВЪЛКА ПАНЕВА КИРОВА
           ВЪЛЮ ДЕЧЕВ ДИМИТРОВ
           ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
           ГАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
           ГАЛИНА ВЕЛЕВА ХРИСТОВА
           ГАЛИНА ГЕНКОВА ТОЧЕВА
           ГАЛИНА ЖЕКОВА ГОЧЕВА
           ГАЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА
           ГАЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
           ГАЛИНА СИМЕОНОВА ТЕРЗИЕВА
           ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГРУДЕВА
           ГАЛЯ КОЛЕВА ОВЧАРОВА
           ГАНА СТОЯНОВА МАРКОВА
           ГАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ГАНЧО НИКОЛОВ ГАНЕВ
           ГЕНАДИ АНТОНОВ НАЙДЕНОВ
           ГЕНАДИ ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ
           ГЕНЧО ИВАНОВ КОЗАРЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ДИМОВ НЕДЕВ
           ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ НАЙДЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАПРЕВ
           ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ КРУМОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ МИТКОВ ГОЧЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МИХОВ
           ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА МИТКОВА НИКОЛОВА
           ГИНА ЛАЗАРОВА ЛОЗЕВА
           ГИНКА АТАНАСОВА ГЮЗЕЛЕВА
           ГОСПОДИН ТОДОРОВ АТАНАСОВ
           ГОСПОДИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ
           ГРЕТА ВЪРБАНОВА КАРАИВАНОВА
           ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕВА
           ГЮЛТЕН ФАМИ ХАЛИБРЯМ
           ГЮЛХАН ТАСИМОВА БОЛ
           ГЮЛШЕН РАМАДАН ДАУД
           ДАНАИЛ ПЕТКОВ ДИМОВ
           ДАНАИЛ ТЕНЕВ ТЕНЕВ
           ДАНИ ИВАНОВ ДАНЕВ
           ДАНИЕЛ МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ
           ДАНИЕЛ ТИХОМИРОВ БОГДАНОВ
           ДАНИЕЛА ЗЛАТЕВА ПЕТРОВА
           ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЕРЕМИЙСКА
           ДАНИЕЛА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА-ГОЧЕВА
           ДАНКА ГАНЕВА ГОСПОДИНОВА
           ДАРИНА ПЕТЕВА МАРИНОВА
           ДАУД ИСА ДАУД
           ДАЯНА ДИЛЯНОВА ТОНЧЕВА
           ДЕЛЧО МИТКОВ СЛАВОВ
           ДЕЛЧО НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ
           ДЕЛЧО ТЕНЧЕВ РУСЕВ
           ДЕЛЯН ПЕЙКОВ НИКОЛОВ
           ДЕЛЯНА ИВАНОВА ЗАВАЛОВА
           ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           ДЕНИЦА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА
           ДЕНКА АТАНАСОВА БУДАКОВА
           ДЕСИМИРА АТАНАСОВА КАРАБАТАКОВА
           ДЕСИМИРА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
           ДИАНА АНГЕЛОВА ЗАПРЕВА
           ДИАНА БОЖИДАРОВА ДЕЛЧЕВА
           ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
           ДИАНА МАРКОВА ДИМИТРОВА
           ДИАНА МИТЕВА КОЛЕВА
           ДИАНА НИКОЛАЕВА ГЕНОВА
           ДИАНА РАДОЕВА ВЪЛЕВА
           ДИАНА РОЗКОВА ЛОЗАНОВА
           ДИЛЯН МАРИНОВ ЯНКОВ
           ДИЛЯН ТОНЧЕВ ГРУДЕВ
           ДИЛЯНА ПЕТРОВА ДИМОВА
           ДИЛЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
           ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
           ДИМИТРИНА КОЛЕВА ТРОЕВА
           ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ЗЛАТИЛОВА
           ДИМИТРИНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТРИНКА ДЕЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ЩЪРБАНОВА
           ДИМИТРИЯ МИТКОВА ХРИСТОВА
           ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ
           ДИМИТЪР БЯЛКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ВЪЛЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТКОВ НИКОВ
           ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЩЪРБАНОВ
           ДИМИТЪР СЛАВОВ СТОЯНОВ
           ДИМИТЪР ТЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
           ДИМКА ТЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДИМО ДОНЧЕВ ЖЕКОВ
           ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМОВ
           ДИНКО ВАСИЛЕВ ДИНЕВ
           ДИНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДИНКО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
           ДИЯН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
           ДИЯНА ВЪЛЕВА ДЕЧЕВА
           ДИЯНА ЕМИЛОВА ПАНЕВА
           ДИЯНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
           ДИЯНА ЧИЕН ЧАН
           ДОБРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ДОБРИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
           ДОБРИ КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРИНА ТОНЧЕВА СТАНЕВА
           ДОБРОМИР СПАСОВ ВАСИЛЕВ
           ДОБРОМИРА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
           ДОБРОМИРА ХРИСТОВА КАИКОВА
           ДОНИКА АНТОНИЕВА БУРГАЗЛИЕВА
           ДОНКА ХРИСТОВА МИХОВА
           ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ДЕКОВ
           ЕВГЕНИ САШЕВ ГЕНЕВ
           ЕВГЕНИ ТОДОРОВ МАТЕВ
           ЕВГЕНИЙ АЛЕКОВ ДЕЛИЕВ
           ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
           ЕВДОКИЯ ГЕНЕВА ВАСИЛЕВА
           ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           ЕВЕЛИН МИТКОВ ХРИСТОВ
           ЕВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
           ЕВЕЛИНА НАСКОВА БУДАКОВА
           ЕДЖЕ ЕРСОЙ
           ЕКАТЕРИНА ЗАПРЯНОВА КОЛЕВА
           ЕЛЕНА ВАНЕВА ЖЕЛЕВА
           ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ТАНЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
           ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
           ЕЛЕНА ЖЕКОВА ГОЧЕВА
           ЕЛЕНА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА
           ЕЛЕНА ИВАНОВА КОНДЕВА
           ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДАНЕВА
           ЕЛЕНА ПЕТРОВА КАЗАКОВА
           ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
           ЕЛЕОНОРА ВАСКОВА ГЕНОВА
           ЕЛЗА МАРТИНОВА СОКОЛОВА
           ЕЛИ ХРИСТОВА ИВАНОВА
           ЕЛКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
           ЕМИЛ ДИМОВ МИЛЕВ
           ЕМИЛ КИРИЛОВ ЕРЕМИЙСКИ
           ЕМИЛИЯ БОЯНОВА КАРАИВАНОВА
           ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА БЛАГОЕВА
           ЖАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           ЖАНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
           ЖЕЛЯЗКА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
           ЖЕЛЯЗКА ДЕЛЧЕВА ЛАМБРЕВА
           ЖЕЛЯЗКО КРУМОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА ГЕОРГИЕВА АВРОВА
           ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЖИВКА ДИАНОВА ВЪЛЕВА
           ЖИВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
           ЖИВКА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА СТАНЧЕВА КОЗАРЕВА
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕВ
           ЖИВКО ДИМОВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
           ЖИВКО КОСТОВ ЖЕЛЕВ
           ЖИВКО ПАНАЙОТОВ ПАСКОВ
           ЖИВКО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
           ЖУЛИЕТА ХРИСТОВА ХАРИТОВА
           ЗАПРЯНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
           ЗДРАВКО СТАВРЕВ НЕШЕВ
           ЗЛАТИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЗЛАТИМИР ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ
           ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
           ЗЛАТКА СОТИРОВА ДЕМИРЕВА
           ЗЛАТКО ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
           ЗОРНИЦА НАДКОВА БАКАЛОВА
           ЗОЯ ТЕНЕВА ЗАПРЯНОВА
           ИБРАХИМ ЙОЗТЮРК
           ИВАЙЛО ДАНЕВ ДАНЕВ
           ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
           ИВАЙЛО КОСТАНТИНОВ КАРАИВАНОВ
           ИВАЙЛО ПАНЧЕВ ВЪЛКОВ
           ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕНЧЕВ КОЗАРЕВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ГОЧЕВ ГОЧЕВ
           ИВАН ДЕЧЕВ КОЛЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           ИВАН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
           ИВАН НЕДЯЛКОВ ЯНЕВ
           ИВАН НИКОЛОВ ГУШКОВ
           ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
           ИВАН ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
           ИВАН ТОДОРОВ РАДЕВ
           ИВАНКА АТАНАСОВА СИМПСЪН
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛАПАЧКА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
           ИВАНКА КУМАНОВА БИНЕВА
           ИВАНКА МАРИНОВА ЯНАКИЕВА
           ИВАНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
           ИВЕТА МИЛЕНОВА РАДИЧЕВА
           ИВО ПЕЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
           ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
           ИЛИЯ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ИЛИЯН ТОДОРОВ ШИВАЧЕВ
           ИЛИЯНА ДОНЧЕВА БОНЕВА
           ИРИНА ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
           ИРИНКА СТЕФАНОВА БУРГАЗЛИЕВА
           ИСКРА МИТКОВА МИНЧЕВА
           ИСМЕТ ОСМАНОВ САЛИМОВ
           ИСМИГЮЛ РАМАДАН СЕЗЕР
           ЙЕШИМ ДЕНИЗ
           ЙОАНА МИТКОВА ЙОСИФОВА
           ЙОНКА ИВАНОВА ЧАНКОВА
           ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
           ЙОРДАН НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ
           ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ВАСЕВ
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
           ЙОРДАНКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
           КАЛИНА МАРИНОВА УЗУНОВА
           КАЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВА
           КАЛИНКА ИВАНОВА КОЙНАРСКА
           КАЛИНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
           КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
           КАТЕРИНА ИВАНОВА СТАНИЛОВА
           КАТЕРИНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
           КАТЯ КОСТАДИНОВА ГОЛУШЕВА
           КАТЯ ПЕТРОВА ПЕТКОВА
           КАТЯ ТОДОРОВА КОНДЕВА
           КИРИЛ ПЕТКОВ ЛАТЕВ
           КИРИЛ ТРОЕВ ТРОЕВ
           КИЧКА ДОБРЕВА МИЛЕВА
           КОЛЬО КИРИЛОВ ТРОЕВ
           КОСТА КРЪСТЕВ ИВАНОВ
           КОСТАДИН БОРИСОВ МИЛЕВ
           КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
           КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДИЯНОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           КРАСИМИР МАРКОВ АПОСТОЛОВ
           КРАСИМИР РОЗКОВ ЛАЗАРОВ
           КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
           КРАСИМИРА ДОНЧЕВА ДЕКОВА
           КРАСИМИРА МИНКОВА ЧАН
           КРАСИМИРА ПЕТРОВА ТРОЕВА
           КРАСИМИРА СТОЕВА ИВАНОВА
           КРАСИМИРА ТЕНЧЕВА КИТЕВА
           КРИСТИН ПЕНЧЕВ МИНЧЕВ
           КРИСТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
           КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЧЕВА
           КРИСТИНА НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА
           КРИСТИНА ХУБЕНОВА ЗАПРЯНОВА
           КРИСТИЯН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
           КРИСТИЯН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
           КРЪСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           ЛАРИСА ФАРИТОВНА ГЕОРГИЕВА
           ЛЕНА КОСТАДИНОВА КАЛОФЕРОВА
           ЛИДИЯ КИРЧЕВА ЛОЗЕВА
           ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА ЯНЕВА
           ЛИЛИЯ ДЕЛЧЕВА ХРИСТОНОВА
           ЛИЛЯНА СЛАВОВА МИТЕВА
           ЛЮБЕН ДЕЧЕВ ВАСИЛЕВ
           ЛЮБКА ГЕНЕВА КОЗАРЕВА
           ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
           ЛЮДМИЛА ДЕЧЕВА АПОСТОЛОВА
           МАГДАЛЕНА ЖИВКОВА КОЛЕВА
           МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДАЛЕНА ЛЮБЕНОВА ФРАНГОВА
           МАГДАЛЕНА МАРИНОВА СЛАВОВА
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЛАПАЧКА
           МАРГАРИТА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА
           МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
           МАРГАРИТА ПЕТКОВА МИТЕВА
           МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДАНОВА-ЛАТЕВА
           МАРГАРИТА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
           МАРГАРИТА ТЕНЧЕВА СТОЯНОВА
           МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
           МАРИЙКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
           МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЙКА ЕНЧЕВА КОСТОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА СТОЕВА
           МАРИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
           МАРИНА МИТКОВА СЛАВОВА
           МАРИНА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИЯ ГОГОВА НАЙДЕНОВА
           МАРИЯ ЛАМБОВА МАВРУДОВА
           МАРИЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
           МАРИЯ НИКОВА ТЕНЧЕВА
           МАРИЯ САШЕВА ЛОЗАНОВА
           МАРИЯ СПАСОВА ИВАНОВА
           МАРИЯ ТЕНЧЕВА ЩЪРБАНОВА
           МАРИЯ ХРИСТОВА ТЕНЕВА
           МАРИЯ ЯНЕВА ЗЛАТИЛОВА
           МАРИЯ-ГАБРИЕЛА МАРИАНОВА КРАЙЧЕВА
           МАРИЯН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
           МАРИЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОЗОВ
           МАРИЯН МАРИНЧЕВ СТАНЧЕВ
           МАРИЯН МИТКОВ ХРИСТОВ
           МАРИЯНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
           МАРИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТОВА
           МАРИЯНА ИВАНОВА МЪНКОВА-ГЕНОВА
           МАРИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
           МАРИЯНА СТАЛЕВА ЖЕЛЕВА
           МАРИЯНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
           МАРТИН АСЕНОВ СОКОЛОВ
           МАРТИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
           МАРТИН ОГНЯНОВ МЕТОДИЕВ
           МАРТИНА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА
           МАРТИНА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА-ЦАНЕВА
           МАРТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
           МАРУСЯ АТАНАСОВА ФУРЛИНСКА-ИВАНОВА
           МАТА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
           МАЯ АНТОНОВА ДЕМИРЕВА
           МАЯ ДИМОВА ЖЕКОВА
           МЕЛЯТ МУСТАФА ЕМУРЛА
           МЕРИ СТАНЧЕВА АТАНАСОВА
           МИЛАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           МИЛЕН ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
           МИЛЕН КИРЧЕВ БАЛАБАНОВ
           МИЛЕН НЕДЯЛКОВ МИЛЕВ
           МИЛЕН ПАНАЙОТОВ ВЪЛЕВ
           МИЛЕН СТАНЧЕВ БАКАЛОВ
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАН
           МИЛЕНА ЖЕКОВА ПАГАНО МАРИАНО
           МИЛЕНА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА
           МИЛКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА
           МИЛКО АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
           МИМА БОЯНОВА АТАНАСОВА
           МИМА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
           МИНКА ДАНЮВА СЕВОВА
           МИНКА КИРЕВА ДАРАКЧИЕВА
           МИРЕНА ГАНЧЕВА ГАНЕВА
           МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ЧАНКОВ
           МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
           МИТКО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
           МИТКО ВЛАДИМИРОВ ДЕЛЧЕВ
           МИТКО ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
           МИТКО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           МИТКО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО ТОНЕВ ХРИСТОВ
           МИТКО ХРИСТОВ СТОЙКОВ
           МИХАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ КОЙНАРСКИ
           МЛАДЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
           МЛАДЕН ТОНЧЕВ МИНЧЕВ
           МОНИКА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА
           МЮМЮН МЮМЮН ФЕРАД
           НАДЯ ДИНКОВА РУСЕВА
           НАЛЕН ДАУД ДАУД
           НАСКО КОЛЕВ БУДАКОВ
           НАСКО РУСЕВ НАНЕВ
           НЕДА РУМЕНОВА КАХРАМАН
           НЕДКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
           НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА МАТЕВА
           НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА НАНЕВА
           НЕДЯЛКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
           НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
           НЕДЯЛКО ДИМОВ ЯНЕВ
           НЕЙКО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
           НЕЛА АТАНАСОВА ТЕНЧЕВА
           НЕЛА ЕНЕВА ЕМИЛОВА
           НЕЛИ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
           НЕЛИ РУМЕНОВА ФИЛИПОВА
           НИДЕЛИНА МАНОЛОВА КОЙНАРСКА
           НИКОЛ ПЕТРОВА БАНОВА
           НИКОЛА ГАНЧЕВ ГАНЕВ
           НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
           НИКОЛА ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ
           НИКОЛА МАНОЛОВ ЧАНКОВ
           НИКОЛА МИЛЕВ ДЕМИРЕВ
           НИКОЛА ПАНЕВ ПАНЕВ
           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НЕНКОВ
           НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ МИХОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
           НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ГЕНЕВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОВЧАРОВ
           НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЛАМБОВ
           НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
           ОКАН СУНАЙ ТАХИР
           ОЛГА АНАТОЛИЕВНА МАВРУДОВА
           ПАВЕЛ ИВАНОВ МИНЕВ
           ПАВЕЛ МИТКОВ НИКОЛОВ
           ПАВЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КОЛЕВ
           ПАВЛИНА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА
           ПАВЛИНА МИТКОВА ДЕЛЧЕВА
           ПАВЛИНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА
           ПАВЛИНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
           ПАНАЙОТ ГАНЧЕВ ВЪЛЕВ
           ПАНЧО ВЪЛКОВ ПАРАСКОВ
           ПАНЧО НАЙДЕВ ГОЛУШЕВ
           ПЕДРИЕ МЮМЮН ЕРСОЙ
           ПЕЙКО СТОЙКОВ АТАНАСОВ
           ПЕЙЧО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
           ПЕЙЧО ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ
           ПЕНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА ГЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ПЕНКА ДОБРЕВА ИЛИЕВА
           ПЕНКА ЗДРАВКОВА ПЕХЛИВАНОВА
           ПЕНКА КИРОВА ЗЛАТЕВА
           ПЕНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
           ПЕНКА ЯНЧЕВА ПАРАСКОВА
           ПЕНЧО МИНЧЕВ ГОЧЕВ
           ПЕНЧО ТЕНЕВ ВЕЛЕВ
           ПЕТКО ДИМИТРОВ ЩЪРБАНОВ
           ПЕТКО НИКОЛОВ ДИНОВ
           ПЕТРАНА ВЕЛКОВА ДИНЕВА
           ПЕТРАНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
           ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТОЧЕВ
           ПЕТЪР ГАНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ДИМОВ БОЙЧЕВ
           ПЕТЪР ДИМОВ ДИМОВ
           ПЕТЪР ИВАНОВ МАРКОВ
           ПЕТЪР НОНЕВ АТАНАСОВ
           ПЕТЪР ПЕНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР ТОДОРОВ МИТЕВ
           ПЕТЬО ДЕМИРЕВ ВАСИЛЕВ
           ПЕТЬО ДИМИТРОВ РАДНЕВ
           ПЕТЯ ЖЕЧЕВА ДИНОВА
           ПЛАМЕН АТАНАСОВ КАРАБАТАКОВ
           ПЛАМЕН ЕВТИМОВ ВАСЕВ
           ПЛАМЕН МИТКОВ КОЛЕВ
           ПЛАМЕН ТЕНЧЕВ ПИЛЕВ
           ПЛАМЕНА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА
           ПЛАМЕНА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА
           ПРЕСИЯН КИРИЛОВ ПЕТКОВ
           ПЪРВОЛЕТА СОФРОНИЕВА КАРАДИЕВА
           РАДИ СТАНЧЕВ ВЪЛЕВ
           РАДКА ВАНЧЕВА БОЕВА
           РАДКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
           РАДКА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА
           РАДКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
           РАДКА МИТЕВА ХРИСТОЗОВА-ГУШКОВА
           РАДКА ПЕТРОВА БОЙЧЕВА
           РАДОМИР ЕМИЛОВ ЕРЕМИЙСКИ
           РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ РАДНЕВ
           РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
           РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
           РАФЕТ БЕЙТУЛА ЕМУРЛА
           РАФЕТ РАИМ МЕХМЕД
           РОЗКО КРЪСТЕВ ЛАЗАРОВ
           РОСЕН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
           РОСЕН ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ
           РОСЕН НАСКОВ РУСЕВ
           РОСИЦА АТАНАСОВА БОЕВА
           РОСИЦА ПЕНЕВА ТЕНЕВА
           РУМЕН БОНЕВ ВЪЛЧЕВ
           РУМЯНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
           РУМЯНЧО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
           РУСИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
           РУСКА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           САВИНКА ПЕТРОВА ДИМОВА
           САДУЛА ФАМИ ХАЛИБРЯМ
           САШО ГЕНЕВ СЛАВОВ
           СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА
           СВЕТЛА ДЕЛЧЕВА СЛАВОВА
           СВЕТЛА ИЛИЯНОВА ШИВАЧЕВА
           СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА-ХРИСТОЗОВА
           СВЕТОСЛАВ МАРИНЧЕВ СТАНЧЕВ
           СЕВГИНАР МУСТАФА ЙОЗТЮРК
           СЕВДИЕ МЕХМЕД МУСТАФА
           СЕВИЛАЙ ЮЗТЮРК
           СЕВИМ МЮМЮН МЕХМЕД
           СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           СИЛВИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
           СИМОНА ЙОРДАНОВА КАРАИВАНОВА
           СЛАВИ ВЪЧЕВ ТОДОРОВ
           СНЕЖАНА АТАНАСОВА БОЕВА
           СНЕЖАНА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
           СНЕЖАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           СНЕЖКА ЛАЗАРОВА БОЖКОВА
           СОНЯ ИВАНОВА ЯНЕВА
           СОНЯ СТОЙЧЕВА ШИШМАНОВА
           СОФРОНИ ГЕОРГИЕВ КАРАДИЕВ
           СТАВРИ МАРКОВ НЕШЕВ
           СТАНИМИР КОЛЕВ БУДАКОВ
           СТАНИМИРА ИВАНОВА ГОЧЕВА
           СТАНИМИРА ТЕНЧЕВА ПИЛЕВА
           СТАНИСЛАВ ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
           СТАНИСЛАВ КОСТОВ ИВАНОВ
           СТАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
           СТАНКА СТЕФАНОВА ЛАПАЧКА
           СТАНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           СТАНЧО РАДЕВ СТАНЧЕВ
           СТЕЛА АНТОНИЕВА БУРГАЗЛИЕВА
           СТЕЛИАН НИКОЛАЕВ ЛАМБОВ
           СТЕФАН ДИМИТРОВ ЛАПАЧКИ
           СТЕФАН ЖИВКОВ ТОДОРОВ
           СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
           СТЕФАН ЛАМБОВ ДИМОВ
           СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
           СТЕФКА ИВАНОВА РАДИЧЕВА
           СТЕФКА ТОДОРОВА КОНДОВА
           СТЕФКА ФИЛЕВА ПЕТРОВА
           СТИЛИЯН МИТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           СТОИЛ ТОДОРОВ РАЙКОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ АВРОВ
           СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           СТОЯН КОСТОВ ЖЕЛЕВ
           СТОЯН МИТЕВ СТОЯНОВ
           СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
           СТОЯНКА ИВАНОВА ПАНЕВА
           СЪДИКА МУСТАФА ФЕРАД
           СЪННИ БИСЕРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ВЪЛЧЕВА
           ТАНЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
           ТАНЯ ПЕТКОВА БОНЕВА
           ТАНЯ СЛАВОВА РАДЕВА
           ТАНЯ ТЕНЕВА ТЕНЕВА
           ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
           ТАТЯНА ХУБЧЕВА ТАНЕВА
           ТЕНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ГОСПОДИНОВ
           ТЕНЧО ЖЕЧЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО КИТЕВ ТЕНЕВ
           ТЕНЧО ПИЛЕВ ТЕНЧЕВ
           ТЕНЮ ЗАПРЯНОВ ТЕНЕВ
           ТЕОДОР ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
           ТЕОДОР КИРИЛОВ ТРОЕВ
           ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
           ТЕТЯНА АНАТОЛИВНА ДЕМИРЕВА
           ТИЛЮ СЕВОВ ГОСПОДИНОВ
           ТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
           ТИНКО ФИЛЕВ ФИЛЕВ
           ТИХОМИР ИВАНОВ ГАНЧЕВ
           ТИХОМИР МИТКОВ ТЕНЕВ
           ТИХОМИР ПЕНЧЕВ МИНЧЕВ
           ТИХОМИР СЛАВОВ СТОЯНОВ
           ТИХОМИР ТОДОРОВ БОГДАНОВ
           ТИХОМИРА ДАНАИЛОВА ТЕНЕВА
           ТОДОР ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ТОДОРКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
           ТОДОРКА МИНЧЕВА ШИВАЧЕВА
           ТОДОРКА СТОЙЧЕВА БАЛАБАНОВА
           ТОНИ ДИЛЯНОВ ТОНЧЕВ
           ТОНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
           ТОСКА ВЪЛЧАНОВА ПЕТРОВА
           ТОТКА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
           ТОШКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
           ТОШКО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
           ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ФАМИ МУСТАФА ХАЛИБРЯМ
           ФЕТИЕ БАЙРАМ МУРАДОВА
           ФИДАНКА СТАНЧЕВА ИСАЕВА
           ФОТИЧКА ПЕТРОВА ЖЕКОВА
           ХАСИНЕ САДУЛА ХАЛИБРЯМ
           ХАТИВЕ ТАСИМОВА ШЕВКЕДОВА
           ХРИСТА РУСЕВА ВАСИЛЕВА
           ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОЗОВА
           ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ХРИСТО ЗЛАТИЛОВ ЗЛАТИЛОВ
           ХРИСТО КЪНЕВ СТОЕВ
           ХРИСТО ЛАМБОВ МАВРУДОВ
           ХРИСТО НИКОЛАЕВ МИХОВ
           ХРИСТО РУСЕВ СТОЯНОВ
           ХРИСТО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
           ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ КОЙНАРСКИ
           ЦОНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
           ЧИЛЬО ВЪЛЕВ ВЪЛКОВ
           ШЕНАЙ ТАСИМОВА ШЕВКЕДОВА
           ЯНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
           ЯНА КОЙЧЕВА МИТЕВА
           ЯНИЦА ПАНЧЕВА ПАРАСКОВА
           ЯНКА ГОСПОДИНОВА ТАНЕВА
           ЯНКА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА
           ЯНКА КИРЕВА ДИМОВА
           ЯНКА ПЕНЕВА КРАЙЧЕВА

                      Кмет/Кметски наместник: ............
                      Секретар на община/район: ..........                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
                     (по чл. 42, ал. 1 ИК)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
     НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДИМИТРОВГРАД      КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 025
     адрес на избирателната секция ул."З.Зограф" № 27 - СУ "Л.Каравелов"
           ----------------------------------------------------
                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
           ----------------------------------------------------
           АЛДИАН ВЕНКОВ АЛДИНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ТОНОЗЛИЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГЬОЗОВ
           АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ДАНЕВ
           АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ ТЕНЕВ
           АНГЕЛ АПОСТОЛОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
           АНГЕЛ ВЕЛЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ ЦВЕТКОВ
           АНГЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
           АНГЕЛ ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ МИНЧЕВ МИНЕВ
           АНГЕЛ НАНЕВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ РАЙКОВ АНГЕЛОВ
           АНГЕЛ СИМОНОВ БРАТАНОВ
           АНГЕЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
           АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           АНГЕЛИНА НЕДЕВА ТОДОРОВА
           АНДРЕЙ ТОДОРОВ ДОБРЕВ
           АНИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           АНИТА МАРИНОВА БУЙНОВА
           АНИТА ПАВЛОВА РАШКОВА-ТЕНЕВА
           АНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
           АНКА МИТКОВА ТОДОРОВА
           АНКА НАНЕВА ПЕТРОВА
           АНКА ТЕНЧЕВА ТАНЕВА
           АНТОАНА НЕДЯЛКОВА МОНЕВА
           АНТОАНЕТА ДИМОВА ДИМОВА
           АНТОАНЕТА ЖЕКОВА ВИЧКОВА
           АНТОАНЕТА ИВАНОВА ШАРКОВА
           АНТОН ВЕСЕЛИНОВ ДРОЧКОВ
           АНТОН ХРИСТОВ БАШКОВ
           АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕВЕРКА
           АНТОНИЯ ГОЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           АНТОНИЯ КИРЧЕВА ДИМИТРОВА
           АНТОНИЯ МИЛЕНОВА ГЕНЕВА
           АСЯ ТОДОРОВА ВОЙНОВА
           АТАНАС ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
           АТАНАС ЛОЗКОВ ДИМИТРОВ
           АТАНАС ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
           АТАНАС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
           АТАНАС СЛАВЧЕВ ЯНКОВ
           АТАНАСКА ХАРАЛАНОВА КОЛЕВА
           БЕЛГИН АПТУЛА
           БИСТРА БОНЕВА ПАНЕВА
           БОЖИДАР ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ
           БОЖИДАРА АЛЬОШЕВА ИЛЧЕВА
           БОЙЧО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
           БОНКА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
           БОРИС НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
           БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           БОРИСЛАВ МЕТОДИЕВ ДРУГАНСКИ
           БОРИСЛАВ ПЕТЕВ ВЪЛЕВ
           БОРИСЛАВА ПЕТКОВА БОТЕВА
           БОРЯНА КИРИЛОВА КИРЕВА
           БОЯН ГИНЕВ БАНЕВ
           БОЯН ПЕЕВ ИВАНОВ
           БОЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
           БОЯНА ГЕНЧЕВА КАРАИВАНОВА
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ
           ВАЛЕНТИН МИХОВ МИХОВ
           ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНЧЕВА
           ВАЛЕНТИНА МИЛАНОВА КОЛЯНОВА-КОЛЕВА
           ВАЛЕНТИНА СТАЛЕВА ЗАПРЯНОВА
           ВАНИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧЕВА
           ВАНКА ТОЧЕВА ЗАФИРОВА
           ВАНЯ ГОЧЕВА ПЕТКОВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА ЗЪНГАРОВА
           ВАНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
           ВАНЯ ДИЯНОВА ЗАФИРОВА
           ВАНЯ МАНОЛОВА ГОРОВА
           ВАНЯ МИТЕВА ФИЛЕВА
           ВАНЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
           ВАНЯ ПЕТКОВА ХАРАЛАНОВА
           ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ТОНОЗЛИЕВ
           ВАСИЛ ГАНЕВ ВАСИЛЕВ
           ВАСИЛ РАДКОВ БЯЛКОВ
           ВАСИЛКА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГИКОВА
           ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА МИДЮРОВА
           ВАСКО РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ
           ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА
           ВЕЛИЧКА ТЕНЕВА ДЕЛЧЕВА
           ВЕЛЧО МИТЕВ ВЕЛЧЕВ
           ВЕНЕЛИН ГЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
           ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА ШАРКОВА
           ВЕНЕТА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
           ВЕНЕТА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
           ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ДЕМИРЕВ
           ВЕНЦИСЛАВА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
           ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ВЕСА ВАНЧЕВА ТОДОРОВА
           ВЕСЕЛИН ДЕЛЧЕВ ДРОЧКОВ
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
           ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХУБЕНОВ
           ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ САПУНДЖИЕВ
           ВЕСЕЛИН МИТЕВ ТОДОРОВ
           ВЕСЕЛИН ПАУНОВ ДИМИТРОВ
           ВЕСЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ДРУГАНСКА
           ВЕСЕЛИНА КАЛИНОВА ДИМОВА
           ВЕСЕЛИНКА КЪНЕВА ТЕНЕВА
           ВЕСКА КОСТАДИНОВА РОСЕНОВА-ИВАНОВА
           ВЕСКА ЯНКОВА НИКОЛОВА
           ВИКТОР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
           ВИКТОР ТХИЕН НГУЕН
           ВИЛМЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
           ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
           ВЛАДИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
           ВЛАДИМИР СЛАВОВ ЯМАНДИЕВ
           ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СТОЯНОВ
           ВОЙНО ИВАНОВ ВОЙНОВ
           ВЪЛКА КИРЕВА ВЪЛЧАНОВА
           ВЪЛКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
           ВЪЧКА ДЕЛЧЕВА ТОПАЛОВА
           ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
           ГАЛИНА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
           ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
           ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА
           ГАЛЯ БОНЧЕВА КИРЕВА
           ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ЗАФИРОВА
           ГАНКА ПАНЧЕВА КИРЕВА
           ГЕНО ДЕЛЧЕВ ЙОВЧЕВ
           ГЕНЧО КОЛЕВ МАНОЛОВ
           ГЕНЧО МАРКОВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДЕЛИГЬОЗОВ
           ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
           ГЕОРГИ ГИНЕВ СТАЙКОВ
           ГЕОРГИ ДАЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИНКОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НОЛЕВ
           ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ДЪРВАРОВ
           ГЕОРГИ КИРЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ КОЛЕВ ЗЛАТАНОВ
           ГЕОРГИ НИКОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СКЕНДЕРОВ
           ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ПАУНОВ ДЕЛЧЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ
           ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
           ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ ТХИЕН НГУЕН
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ БАКАЛОВ
           ГЕОРГИ ХУБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕРГАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ТОНОЗЛИЕВА
           ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
           ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
           ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
           ГЕРГИН РАДКОВ СТЕФАНОВ
           ГИНЧО ПАНЕВ АТАНАСОВ
           ГИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           ГИЧО ИВАНОВ ГИКОВ
           ГОСПОДИН СТОЯНОВ КОЛЕВ
           ГОСПОДИНКА АПОСТОЛОВА АНГЕЛОВА
           ГОСПОДИНКА НИКОЛОВА ШИВАЧЕВА
           ГРЕТА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА
           ГРОЗДАН ТОДОРОВ АПОСТОЛОВ
           ГРОЗДАНКА НИКОЛОВА БОНЕВА
           ГРОЗЮ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
           ГРУДИ ИВОВ ДАМЯНОВ
           ГРУДИ КОЛЕВ ДИМОВ
           ГРУДКА СТОИЛОВА ДЯКОВА
           ДАМЯНА КОСТАДИНОВА НЕНОВА
           ДАНАИЛ ГРУДЕВ ДИМОВ
           ДАНАИЛ ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
           ДАНАИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
           ДАНИЕЛ ВЕНКОВ ДИНЕВ
           ДАНИЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
           ДАНИЕЛ НИКОЛОВ ДИНКОВ
           ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
           ДАНИЕЛА ДАНИЕЛОВА ПЕТРОВА
           ДАНИЕЛА ДЕЛЧЕВА ДРОЧКОВА
           ДАНИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
           ДАНИЕЛА НАСКОВА ТОНЕВА
           ДАНИИЛ ВЕЛЧЕВ МИТЕВ
           ДАНКА ЙОВЧЕВА АПОСТОЛОВА
           ДАНЧО ТОДОРОВ ТЕНЧЕВ
           ДАРИН ЖИВКОВ ТЕНЕВ
           ДАРИНА ПАВЛОВА МИНЕВА
           ДАРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           ДЕЙВИД ЖИВКОВ ДОЙЧЕВ
           ДЕЛКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
           ДЕЛЧО ДИМОВ ДИМОВ
           ДЕЛЧО ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ
           ДЕЛЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
           ДЕЛЯНА ВЪЛКОВА ЗЛАТАНОВА
           ДЕНИС НЕРМИН АПТУЛА
           ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ДЕНИЦА ПЕНЕВА АНГЕЛОВА
           ДЕНКА МАРИНОВА ДЕНЕВА
           ДЕСИСЛАВ НИКОС ХАДЗОПУЛОС
           ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ЕГОВА
           ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА
           ДЕСИСЛАВА ГРОЗЕВА ДЕЛЧЕВА
           ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛЕВА
           ДЕЯН ДИМЧЕВ АНГЕЛОВ
           ДИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
           ДИАНА ПАНЧЕВА ТОДОРОВА
           ДИАНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
           ДИАНА ТОДОРОВА АГОВА
           ДИЛЯНА ДИНКОВА ДЕЛЧЕВА
           ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ДУХОВА
           ДИМИТРИНА МАВРОВА ДИМОВА
           ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
           ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
           ДИМИТРИЯ ПЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДИМИТЪР БОЙЧЕВ АТАНАСОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
           ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ МИХАЙЛОВ
           ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
           ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ДЕЛЕВ
           ДИМКА ДОБРЕВА ЖЕЛЕВА
           ДИМКА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА
           ДИМКА ХАРАЛАНОВА ДАНЕВА
           ДИМО АТАНАСКОВ АПОСТОЛОВ
           ДИМО БОРИСОВ ДИМИТРОВ
           ДИМО ДЕЛЕВ ДИМОВ
           ДИМО ПЕТРОВ ДИМОВ
           ДИМЧО ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
           ДИНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
           ДИНКО СИМЕОНОВ ИВАНОВ
           ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
           ДИЯН СТОЯНОВ ЗАФИРОВ
           ДИЯНА КАЛИНОВА ДИМОВА
           ДОБРА РУСЕВА ПЕТРОВА
           ДОБРИНА БОНЧЕВА ИВАНОВА
           ДОБРИНКА ДИНЕВА ТЕРЗИЕВА
           ДОБРИНКА ИВАНОВА ДАНЕВА
           ДОБРИНКА КИРЧЕВА СКЕНДЕРОВА
           ДОБРИНКА ПАНЕВА ВЪЛЧЕВА
           ДОБРИНКА ХРИСТОВА СЛАВЧЕВА
           ДОБРОМИР ДАНЧЕВ ДОБРЕВ
           ДОБРОМИР МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
           ДОБРОМИР ПЛАМЕНОВ РАДЕВ
           ДОНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ДОНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
           ДОНКА СТЕФАНОВА РУСЕВА
           ДОНКА ХРИСТЕВА ДОБРЕВА
           ДОРКА ГЕНЕВА РАДЕВА
           ДОРОТЕЯ РАДКОВА СТЕФАНОВА
           ДОЧКА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
           ДРАГАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДЯНКО ИВАНОВ ДЯКОВ
           ЕВГЕНИ БОНЕВ ТОШЕВ
           ЕВГЕНИ ДЕНЧЕВ ПЕТРОВ
           ЕВГЕНИ ИВОВ ВИЧКОВ
           ЕВГЕНИ МАРИНОВ НИКОЛОВ
           ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ДИМОВА
           ЕВГЕНИЯ ТОНЧЕВА ВЪЛКОВА
           ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НОЛЕВА
           ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА
           ЕЛЕНА КОЛЕВА АТАНАСОВА
           ЕЛЕНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНА МИЛЧЕВА КОСТОВА-ДРУГАНСКА
           ЕЛЕНКА ТАНЧЕВА МАРИНОВА
           ЕЛИЦА ГЕНЧЕВА МАНОЛОВА
           ЕМАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЕМИЛ ДАНЧЕВ МИЛКОВ
           ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ФРАНГОВ
           ЕМИЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕМИЛИЯ АНДОНОВА ЮЛИЯНОВА
           ЕМИЛИЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           ЕРДОАН РАФЕТ ЕНВЕР
           ЕРТЕМ РАФЕТ ЕНВЕР
           ЖАКЛИН ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
           ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЧИЛИНГИРОВА
           ЖЕКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ
           ЖЕЛЬО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
           ЖЕЛЮ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ЖЕЛЯЗКО БОГДАНОВ КРЪСТЕВ
           ЖЕЧКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
           ЖЕЧКА ТЕНЕВА БАКАЛОВА
           ЖИВКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
           ЖИВКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЖИВКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
           ЖИВКА СЪБЕВА ЖЕЛЕВА
           ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЖИВКО ДЕЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ДОЙЧЕВ ЖЕКОВ
           ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО КОЛЕВ КОЛЕВ
           ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ЖИВКО ТЕНЕВ ТЕНЕВ
           ЖУЛИЕН АНТОНИЕВ ПЕТКОВ
           ЖУЛИЕТА МАРИНОВА КАВАРДЖИКОВА
           ЖУЛИЕТА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА
           ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ЗАЛЛЕ МУРАД ТАСИМ
           ЗАПРЯН ДИМОВ ТОДОРОВ
           ЗДРАВКА МИТЕВА ФИЛЕВА
           ЗДРАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
           ЗЛАТКА КОЛЕВА ИВАНОВА
           ЗЛАТКА МИЛКОВА ЯЧЕВА
           ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ДИНЕВА
           ЗОРКА МИХАЙЛОВА ХИЦОВА
           ЗОРНИЦА ДИНКОВА ТОДОРОВА
           ЗОРНИЦА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
           ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА
           ЗОЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
           ЗОЯ СЛАВЧЕВА ДЕЛЧЕВА
           ИВАЙЛО АНТОНОВ ДИМИТРОВ
           ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ САПУНДЖИЕВ
           ИВАН АТАНАСОВ МЮДЮРОВ
           ИВАН ВЪЛЧЕВ ТОНЕВ
           ИВАН ГИКОВ ГИКОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
           ИВАН ДЯНКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ
           ИВАН КИРИЛОВ КИРЕВ
           ИВАН КОСТАДИНОВ ТИШЕВ
           ИВАН КЪНЧЕВ ХИЦОВ
           ИВАН ЛЮБОМИРОВ КАДИФЕЙКИН
           ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
           ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
           ИВАНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
           ИВАНИНА ПАВЛОВА МИНЕВА
           ИВАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
           ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
           ИВАНКА ГОЧЕВА РАЛЧЕВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ВИТАНОВА
           ИВАНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
           ИВАНКА ДИМОВА ЕНЕВА
           ИВАНКА ДУШАНОВА СТАМЕНОВА
           ИВАНКА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
           ИВАНКА МИТКОВА АНГЕЛОВА
           ИВАНКА ПЕТРОВА ДЪРВАРОВА
           ИВАНКА РУСЕВА ДИМОВА
           ИВАНКА СЛАВОВА ТИНКОВА
           ИВАНКА ТОДОРОВА ТОЧЕВА
           ИВЕЛИНА АПОСТОЛОВА ДАМЯНОВА
           ИВЕЛИНА ПЕЕВА ИВАНОВА НОВАКОВИЧ
           ИВЕЛИНА СЛАВЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           ИВО ГЕНОВ ВИЧКОВ
           ИВО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           ИВО ПЕТЕВ ИВАНОВ
           ИЛИАН СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
           ИЛИНКА ИЛИЕВА МЮДЮРОВА
           ИЛИЯ ИВАНОВ АТАНАСОВ
           ИЛИЯ СТОЙЧЕВ АСЛАНОВ
           ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
           ИННА ВЪЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
           ИРИНА ГЕОРГИЕВА ВАПЦАРОВА
           ИРИНКА ПАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
           ЙОНКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА
           ЙОРДАН ИВАНОВ ЩЕРЕВ
           ЙОРДАН МАРИНОВ ХРИСТОВ
           ЙОРДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
           ЙОРДАНКА ИВАНОВА КАДИФЕЙКИНА
           ЙОРДАНКА РУСИНОВА ПЪРВАНОВА
           ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА
           КАЛИН ДИМОВ СТОЙЧЕВ
           КАЛИН ТОШКОВ АТАНАСОВ
           КАЛИНКА КИРЕВА ДИМИТРОВА
           КАЛИНКА КОЛЕВА ХРИСТОВА
           КАЛОЯН КОСТАДИНОВ ФРЕНГОВ
           КАЛОЯН ПЕТРОВ КАНЕВ
           КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
           КАРАМФИЛКА ЗАПРЯНОВА НАНЕВА
           КАРОЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           КАТИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
           КАТЯ ПЕНЕВА НАЧЕВА
           КЕРА МАТЕВА ТАШЕВА
           КИРИЛ БОЖИНОВ КИРЕВ
           КИРИЛКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
           КИРЧО ДАНЧЕВ МАРИНОВ
           КОЛЮ ДИНЕВ ХАДЖИЕВ
           КОСТАДИН АНГЕЛОВ ФРЕНГОВ
           КОСТАДИН ИВАНОВ ТИШЕВ
           КОСТАДИН ТОДОРОВ ПАСКАЛЕВ
           КОСТАДИН ТОШКОВ АНГЕЛОВ
           КРАСИМИР БОРИСОВ НИКОЛОВ
           КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ РАДЕВ
           КРАСИМИР КОЛЕВ ВЪЛКОВ
           КРАСИМИР ПЕТЕВ ВЪЛЕВ
           КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА-НЕДЕВА
           КРАСИМИРА МИЛЕВА СТОЕВА
           КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА РАЙЧЕВА
           КРАСИМИРА ТЕНЧЕВА ИЛИЕВА
           КРЕМЕНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
           КРИСТИАН ДИМИТРОВ СТОЕВ
           КРИСТИАН ИВАНОВ КИРИЛОВ
           КРИСТИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           КРИСТИЯН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
           КРИСТИЯН МИТКОВ ДИМИТРОВ
           КРИСТИЯН ПЪРВАНОВ СТЕФАНОВ
           КРЪСТИНА КОЛЕВА ГЕЧЕВА
           КЪНЧО СТЕФАНОВ ХИЦОВ
           КЪТА ЦВЕТКОВА НАЙДЕНОВА-ГОСПОДИНОВА
           ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЛАТКА ТОНЧЕВА ТОЧЕВА
           ЛИДИЯ ИВАНОВНА КРАВЧУК
           ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
           ЛИДИЯ СЛАВЧЕВА ЯНКОВА
           ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ЛИЛИЯ ЯНЕВА ВЪЧЕВА
           ЛИЛЯН АТАНАСОВ ЛИЛЯНОВ
           ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
           ЛИЛЯНА ВАНЧЕВА ДИМОВА
           ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ДИМКОВА
           ЛИЛЯНА ПАНЕВА КОЛЕВА
           ЛИЛЯНА ТЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           ЛОЗКО ЛАТЕВ ЛОЗЕВ
           ЛЪЧЕЗАР ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ
           ЛЮБКА ВИКТОРОВА БОГОМИЛОВА
           ЛЮБОМИР ИВАНОВ КАДИФЕЙКИН
           ЛЮБОМИР НЕНОВ ДИМКОВ
           ЛЮБОМИР ТОШКОВ ТОДОРОВ
           ЛЮДМИЛ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           МАВРИ НИКОЛОВ МАВРОВ
           МАГДАЛЕНА ГОСПОДИНОВА СТЕФАНОВА
           МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
           МАРА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
           МАРА КИРИЛОВА ЯНЕВА
           МАРГАРИТА БОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
           МАРГАРИТА СЛАВКОВА ПЕТКОВА
           МАРГО ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
           МАРИАНА АТАНАСОВА ХАДЗОПУЛО
           МАРИАНА ДОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
           МАРИАНА КОЛЕВА МИЛЕВА
           МАРИАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРИАНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
           МАРИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЕЛА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА
           МАРИЙКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
           МАРИЙКА ДИМОВА ДИМОВА
           МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
           МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ЩЕРЕВА
           МАРИЙКА КОСТАДИНОВА АРНАУДОВА
           МАРИЙКА НИКОЛОВА РАДЕВА
           МАРИН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           МАРИН ДЕЛЧЕВ МАРИНОВ
           МАРИНЕЛА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
           МАРИШКА ПАВЛОВА НОЛЕВА
           МАРИЯ ВАСИЛЕВА ОГНЯНОВА
           МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШКЕТРОВА-ДОБРЕВА
           МАРИЯ ДИМЧЕВА АНГЕЛОВА
           МАРИЯ ЖИВКОВА ПЕТРОВА
           МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
           МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДРОЧКОВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА ДИНКОВА
           МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
           МАРИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
           МАРИЯ ТЕНЧЕВА ЯНКОВА
           МАРИЯ ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА
           МАРИЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА
           МАРИЯ ЯНЕВА БОГОМИЛОВА
           МАРИЯН МИТЕВ СТОЯНОВ
           МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ВЕЛЧЕВА
           МАРИЯНА ДЕЛЧЕВА ЕНЧЕВА
           МАРИЯНА ПАРАШКЕВОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
           МАРКО ЯНЕВ МАРКОВ
           МАРТИНА АНДРЕЕВА ДИМОВА
           МЕРИЛИН-ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА ФЕРАЛИЕВА
           МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
           МИЛЕН ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
           МИЛЕН ХРИСТОЗОВ ГЮЛЕВ
           МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА БУМБАЛОВА-НИКОЛОВА
           МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
           МИЛЕНА КОЙНОВА ТОНЕВА
           МИЛЕНА КРЪСТЕВА СТАЙКОВА
           МИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА
           МИЛКА СТОЙЧЕВА КАН
           МИЛКО ИВАНОВ ЯЧЕВ
           МИЛКО ЯНЧЕВ ЯНЕВ
           МИЛЧО АНГЕЛОВ МИНЧЕВ
           МИМА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
           МИМА ВЕЛКОВА ПЕТКОВА
           МИМИ КАМЕНОВА ФРАНГОВА
           МИНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
           МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА
           МИНКА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА
           МИНКА СТОЕВА АТАНАСОВА
           МИНКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
           МИНКА ХРИСТОВА МИНЕВА
           МИРОСЛАВ ИЛИАНОВ ИЛИЕВ
           МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЦОКОВ
           МИРОСЛАВ МИТКОВ ЗЛАТЪНОВ
           МИРОСЛАВ НАСКОВ ДЕЛЧЕВ
           МИРОСЛАВ ПЕТКОВ КАВАРДЖИКОВ
           МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
           МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
           МИТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           МИТКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
           МИТКО СТОЯНОВ МИТЕВ
           МИТЮ ТОДОРОВ МИТЕВ
           МИТЮ ФИЛЕВ МИТЕВ
           МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
           МИХАИЛ ДИНКОВ КАНЕВ
           МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ
           МИХО ВАСИЛЕВ МИХОВ
           МОНИКА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА
           МОНИКА ЖИВКОВА АЛЕКСАНДРОВА
           НАДЕЖДА ПЕТКОВА КАВАРДЖИКОВА
           НАДКА ВЕНКОВА ИЛИЕВА
           НАДЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
           НАДЯ ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА
           НАНКО СТОЯНОВ КОЛЕВ
           НАНЮ ПЕТКОВ НАНЕВ
           НАТАЛИ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
           НЕВЕНА БОЯНОВА ГИНЕВА
           НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
           НЕДЯЛКА АНДОНОВА ДИМОВА
           НЕДЯЛКА ДОБРЕВА КОЛЕВА
           НЕДЯЛКА ИВАНОВА СИЛВЕСТРОВА
           НЕДЯЛКА МАРИНОВА ТЕНЕВА
           НЕДЯЛКА СИДЕРОВА ПИРИНГЬОЗОВА
           НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
           НЕДЯЛКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
           НЕДЯЛКА ЯНКОВА ДИМОВА
           НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ
           НЕДЯЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ
           НЕДЯЛКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
           НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
           НЕЙЧО ДИМОВ ТЕНЕВ
           НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА БАШКОВА
           НЕЛИ КАЛОЯНОВА ФРЕНГОВА
           НИКОЛА ВАСИЛЕВ ДИНКОВ
           НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ТИНКОВ
           НИКОЛА СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
           НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
           НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
           НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ ГОШЕВ ГЕОРГИЕВ
           НИКОЛАЙ ДИНЕВ НЯГОЛОВ
           НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ФРАНГОВ
           НИКОЛАЙ ПЕНЕВ НАЧЕВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦЕНОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ШАРКОВ
           НИКОЛАЙ РУСАНОВ ДАНЕВ
           НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
           НИКОЛАЙ ТЯНКОВ КОЛЕВ
           НИКОЛАЙ ХРИСТАКИЕВ НАШЕВ
           НИКОЛИНА ЖЕКОВА ВЪЛЕВА
           НИКОЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
           НИКОЛИНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
           НИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
           НИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
           НОРА КОСТАДИНОВА ХЕСЕ
           НОРА СТЕФАНОВА БОНЕВА
           ОГНЯН ДОНЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
           ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ КРАВЧУК
           ПАВЕЛ СВЕТЛИНОВ ПЕТКОВ
           ПАВЛИНА ГИНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
           ПАВЛИНА КОСТОВА БЛАГОЕВА
           ПАВЛИНКА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
           ПАВЛИНКА ПАНЕВА ЖЕКОВА
           ПАЛМЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
           ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ИВАНОВ
           ПАНАЙОТ ТОШКОВ АТАНАСОВ
           ПАНЧО ВЕСКОВ СИЛВЕСТРОВ
           ПАОЛА КРИСТИЯНОВА СТЕФАНОВА
           ПАОЛИНА ГРИГОРОВА ЖЕКОВА
           ПАТРИСИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
           ПЕЙКО ТОНЕВ ВЪЛЧЕВ
           ПЕНКА ДИМОВА ТОДОРОВА
           ПЕНКА ЗЛАТИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ПЕНКА КОЛЕВА СТАНЧЕВА-РАДЕВА
           ПЕНКА НИКОЛОВА ТОЧЕВА
           ПЕНКА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
           ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ПЕНКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА
           ПЕНКА СТОЕВА АНАСТАСОВА
           ПЕНЧО КАНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
           ПЕНЬО НАЧЕВ ПЕНЕВ
           ПЕНЬО РУСЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
           ПЕТКО ВЪЛКОВ ГОЧЕВ
           ПЕТКО ВЪЛКОВ КАВАРДЖИКОВ
           ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТКО ЯНЕВ ПЕТКОВ
           ПЕТРА ДИМОВА РАЙЧЕВА
           ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
           ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА
           ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
           ПЕТРОНКА МИТЕВА ПЕТРОВА
           ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
           ПЕТЪР КАНЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР КРЪСТЕВ ЧАКЪРОВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЕВ
           ПЕТЪР СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
           ПЕТЪР СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЪР ТАНЕВ ЦЕНОВ
           ПЕТЪР ХРИСТОВ РУСЕВ
           ПЕТЮ ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
           ПЕТЯ ГОЧЕВА НИКОЛОВА-СТЕФАНОВА
           ПЕТЯ ГОЧЕВА ТОНЧЕВА
           ПЕТЯ ДЕЧЕВА КНАУШНЕР
           ПЕТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
           ПЕТЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
           ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
           ПЛАМЕН ГРОЗЕВ ДЕЛЧЕВ
           ПЛАМЕН ДИНКОВ ИВАНОВ
           ПЛАМЕН МИЛКОВ РАДЕВ
           ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
           ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ГЕНЕВА
           ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА АРСЕНОВА
           РАДКА ГЕНЕВА ЗАПРЯНОВА
           РАДКА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
           РАДКА НИКОВА ТОНЕВА
           РАДОСЛАВ ГЕРГИНОВ СТЕФАНОВ
           РАДОСЛАВ ДИНКОВ ИВАНОВ
           РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ РАДЕВ
           РАДОСЛАВ ПЕТЕВ РУСЕВ
           РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
           РАДОСТИН СТАЙКОВ БУРГАЗЛИЕВ
           РАДОСТИНА АТАНАСОВА БАХЧЕВАНОВА
           РАДОСТИНА ЛОЗЕВА ТИШЕВА
           РАЙКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
           РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           РАФЕТ ЕНВЕР ТАСИМ
           РАЧО СЕВЕРИНОВ МАРТИНОВ
           РОСЕН ДИМОВ ПЕТРОВ
           РОСЕН ДОЙЧЕВ НЕДЕВ
           РОСЕН ЯНЧЕВ ЯНЕВ
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БРЕМЕРИХ
           РОСИЦА КОСТАДИНОВА МАЛЧЕВА
           РОСИЦА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
           РУМЕН ГОЧЕВ ХРИСТОВ
           РУМЕН КОСТАДИНОВ РАШКОВ
           РУМЕН ТАНЕВ РАДКОВ
           РУМЯНА ВЪКОВА СЛАВОВА
           РУМЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
           РУСИ ТЕНЕВ ПЕТРОВ
           РУСКА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
           РУСКА СЛАВОВА ПАЛАУЗОВА
           СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЕВА
           СВЕТЛА СЛАВОВА ЯМАНДИЕВА
           СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ПРОДАНОВ
           СВИЛЕН СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ
           СЕВДА БИЛЯНОВА ТОДОРОВА
           СИЛВИЯ ВЕНКОВА МИХОВА
           СИЛВИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
           СИЛВИЯ РУМЕНОВА КОЛЕВА
           СИМЕОН АНГЕЛОВ БРАТАНОВ
           СИМЕОН НЕДЯЛКОВ МОНЕВ
           СИМЕОНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
           СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА БЛАГОЕВА
           СЛАВЕЯ ДИНКОВА ДЕЛЧЕВА
           СЛАВИ ИВАНОВ МИТЕВ
           СЛАВИ ТОШКОВ ТЕНЕВ
           СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
           СЛАВКА ИВАНОВА КАНЕВА
           СЛАВЧО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
           СЛАВЧО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
           СЛАВЧО ТЕНЧЕВ ХРИСТОВ
           СОНЯ БОНЕВА ЛОЗЕВА
           СОНЯ МЕТОДИЕВА ЦЕНОВА
           СОНЯ ТРИФОНОВА АТАНАСОВА
           СОФИЯ АНТОНОВА ДИМИТРОВА
           СОФКА КИРИЛОВА ДИМКОВА
           СРЕБКА ПЕТРОВА ДИМОВА
           СТАЙКА МАРИНОВА ГИКОВА
           СТАЙКО ЖЕЛЯЗКОВ СПАСОВ
           СТАЙКО РАДКОВ БУРГАЗЛИЕВ
           СТАНИМИР ХРИСТОВ РУСЕВ
           СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ ПЕНЕВ
           СТАНИСЛАВ ТОШКОВ ПИРИНГЬОЗОВ
           СТАНИСЛАВ ХРИСТОНОВ ПАРАСКОВ
           СТАНИСЛАВА МИТКОВА ДИМ