Електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

Услугите са за подаване на заявление за:

  • вписване в избирателния списък,
  • вписване в избирателния списък по настоящ адрес,
  • гласуване с подвижна избирателна кутия,
  • отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.