Търсене за: Парламентарни избори 2022

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI, при спазване на настоящите противоепидемични мерки. Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на интернет страницата на Община Димитровград. Уведомявам Ви, че на официалния сайт на Община Димитровград е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022, където се публикува актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/parlamentarni-izbori-2022.   ИВО ДИМОВ Кмет на община Димитровград ...

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI, при спазване на настоящите противоепидемични мерки. Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на интернет страницата на Община Димитровград. Уведомявам Ви, че на официалния сайт на Община Димитровград е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022, където се публикува актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/parlamentarni-izbori-2022.   ИВО ДИМОВ Кмет на община Димитровград ...