Отчети

Месец Май 2015 г.

Месечен отчен на Община Димитровград към 31.05.2015 г.

Месец Март 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2015 г.    Тримесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2015 г. 

Годишен финансов отчет за 2014 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства код 33 на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС администрирани от РА код 42 на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за…

Месец Февруари 2015 г.

Отчет на Община Димитровград към 28.02.2015г.- можете да изтеглите от тук

Месец Януари 2015 г.

Отчет на Община Димитровград към 31.01.2015 г. - можете да изтеглите от тук