Отчети

Одитно становище и одитен доклад за заверен годишен финансов отчет за 2014 г.

Одитно становище за заверка на годишен финансов отчет за 2014 г.    Обяснителна записка за оповестяване на счетоводната политика на община Димитровград и приложението на НСС към 31.12.2014 г.   Информация за предоставените през 2014 г. субсидии на читалищата в община Димитровград

Месец Август 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2015 г. 

Месец Юли 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.07.2015 г.

Месец Юни 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.06.2015 г.   Тримесечен отчет на Община Димитровград към 30.06.2015 г.    

Месец Май 2015 г.

Месечен отчен на Община Димитровград към 31.05.2015 г.

Месец Март 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2015 г.    Тримесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2015 г. 

Годишен финансов отчет за 2014 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства код 33 на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС администрирани от РА код 42 на Община Димитровград към 31.12.2014 г. Отчет за…

Месец Февруари 2015 г.

Отчет на Община Димитровград към 28.02.2015г.- можете да изтеглите от тук