Отчети

Месец Юни 2016 г.

Месечен отчет към 30.06.2016 г.    Тримесечен отчет към 30.06.2016 г.

Месец Март 2016 г.

Ежемесечен отчет към 31.03.2016 г.    Тримесечен отчет към 31.03.2016 г.

Месец Декември 2015 г.

Ежамасечен отчет на Община Димитровград към 31.12.2015 г.   Годишен отчет на Община Димитровград към 31.12.2015 г.    

Месец Ноември 2015 г.

Ежемесечен отчет към 30.11.2015 г. на Община Димитровград

Месец Септември 2015 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.09.2015 г.    Тримесечен отчет на Община Димитровград към 30.09.2015 г.