Отчети

Месец Март 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2018 г.

Месец Януари 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.01.2018 г.

Месец Ноември 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.11.2017 г.

Месец Октомври 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.10.2017 г.

Месец Август 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2017 г.

Информация за текущото изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета за 2017 година към 30.06.2017 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г. Отчет за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2017 г.