Отчети

Заверен Годишен финансов отчет за 2017 г

Годишен финансов отчет за 2017 г на община Димитровград Обяснителна записка към отчетите за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС за 2017 година Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2017 година (Б) Отчет за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС за 2017 година (ДЕС)…

Информация за текущото изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета за 2018 година към 30.06.2018 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.06.2018 г. Отчет за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2018 г.

Месец Юли 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.07.2018 г.

Месец Юни 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.06.2018 г.

Месец Май 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.05.2018 г.

Месец Април 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.04.2018 г.

Месец Март 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2018 г.

Месец Януари 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.01.2018 г.