Отчети

Месец Април 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.04.2018 г.

Месец Март 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2018 г.

Месец Януари 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.01.2018 г.

Месец Ноември 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.11.2017 г.

Месец Октомври 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.10.2017 г.

Месец Август 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2017 г.