Отчети

Информация за текущото изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета за 2018 година към 30.06.2018 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.06.2018 г. Отчет за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2018 г.

Месец Юли 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.07.2018 г.

Месец Юни 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.06.2018 г.

Месец Май 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.05.2018 г.

Месец Април 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.04.2018 г.

Месец Март 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.03.2018 г.

Месец Януари 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.01.2018 г.