Отчети

Месец Януари 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.01.2019 г.

Месец Декември 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.12.2018 г.

Месец Ноември 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.11.2018 г.

Месец Октомври 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.10.2018 г.

Месец Август 2018 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2018 г.

Заверен Годишен финансов отчет за 2017 г

Годишен финансов отчет за 2017 г на община Димитровград Обяснителна записка към отчетите за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС за 2017 година Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2017 година (Б) Отчет за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС за 2017 година (ДЕС)…