Отчети

Месец Декември 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.12.2019 г.

Месец Ноември 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.11.2019 г.

Месец Август 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2019 г.

Заверен годишен финансов отчет за 2018 година

Решение № 1229/25.04.2019 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2018 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2018 година Баланс на Община Димитровград към…

Месец Юли 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.07.2019 г.

Месец Юни 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.06.2019 г.

Месец Май 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.05.2019 г.

Месец Април 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.04.2019 г.