Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2022 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2022 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2022 г.

Файлове: