Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2021 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2021 г.

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2021 г.

Файлове: