ОП „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ”

Предмет на дейност: задоволяване на нуждите от перилни услуги на всички общински структури, социални услуги предоставяни от Община Димитровград, детски ясли и градини, учебни заведения и частни клиенти.
Директор:  инж. Мария Делчева

Адрес: град Димитровград, ул. „Шандор Петьофи” 11-А

телефон: 0391/ 712 65
ел. поща: operalniasp@gmail.com
Facebook: Общинско Преприятие Обществена пералня 

Работно време:
Административен персонал: 8.30 ч. – 17.00 ч. 
Персонал пералня: 6.45 ч. – 20.30 ч.

свали като .pdf