ОП "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР"

 

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР"
ДИМИТРОВГАРД

 

Общинското предприятие "Детски и младежки център" е структура с основни дейности в социализацията на деца и младежи, създадена на 01.09.2008г. с Решение № 263/31.07.2008г.  на Общински съвет – Димитровград. Тя предоставя възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и гражданско образование. Ние инвестираме върху младежите и обръщаме внимание на гласовете им като основен източник на нови идеи, творчество и художествено изразяване. Основните ни дейности са насочени към извънкласни школи и клубове за работа с деца и младежи, образователни дейности, културни мероприятия, междукултурни дейности.

 

 НАШАТА МИСИЯ

  • да провокираме интересите на децата и младежите като предоставим различни форми на извънкласни дейности;
  • да развиваме допълнителни умения, знания и компетенции на участващите деца и младежи в дейностите на "Детски и младежки център";
  • да организираме различни младежки инициативи и мисии;
  • да мотивираме и ангажираме свободното време на децата и младежите;
  • да подкрепяме и насърчаваме децата и младите хора да действат лично;
  • да се стремим да ограничим агресивното и отрицателното поведение на младите хора;
  • да мотивираме децата да работят и да се забавляват в екип;
  • да осигуряваме възможност за свободно изразяване на талантливите деца и младежи като организираме фестивали, състезания, доброволчески инициативи, младежки обмени и др.
  • да осигуряваме предизвикателни междукултурни учебни изживявания за младите хора;
  • да насърчаваме междукултурното разбирателство, равенството на възможностите и толерантността.

 

Адрес:

Общинско предпиятие

"Детски и младежки център"
гр. Димитровград

ул. "Св. Климент охридски" 7

тел. : 0391/ 6-64-10;  0887 09 99 22  

www. dmcdimitrovgrad.com

е-mail: opdmc@abv.bg

ОП "ДМЦ" в Youtube

Municipal enterprise

"Children and youth centre"  

Dimitrovgrad   7 “St. Kliment Ohridski” Str.  

tel. : 0391/ 6-64-10;  + 359887 09 99 22  

www. dmcdimitrovgrad.com

е-mail: opdmc@abv.bg

facebook: ОП"Детски и младежки център"-Димитровград

 

 

График за провеждане на занимания  в ОП ДМЦ

Школи в ОП ДМЦ                                                                                                      

 

 

свали като .pdf