ОП „Детски и младежки център"

dimitrovgrad-678x381.jpg

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР"
ДИМИТРОВГРАД

*Важно!

Записването за летни занимания „Летни усмивки“ започва от 15 до 26 юни 2020г. на тел. 0885 01 55 99 от 8.30ч. до 17.00ч.

Максималният брой на деца в група ще бъде 20.
Стартиране на занятията от 01.07.2020г., моля спазвайте началните часове.

Не се допуска влизането на родители и придружители на децата в сградата на ОП „Детски и младежки център“.

На всички служители/ползватели/ръководители в Дома на културата и изкуствата, на входа ще се извършва термоконтрол и дезинфекция на ръце, като лица с висока температура и грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани до кабинети и зали.

Ръководителите на школи да следят за струпване на деца и спазването на необходимата и здравословна дистанция от1,5м. Те са отговорни за поведението и здравето на децата на територията на общинската институция.

Летните занятия ще се провеждат при стриктно спазване на всички  противоепидемични мерки за Р България.

Организаторите си запазват правото да отменят и допълват правила за работа с деца в зависимост от нововъведени нормативни документи.

---

Общинското предприятие "Детски и младежки център" е структура с основни дейности в социализацията на деца и младежи, създадена на 01.09.2008г. с Решение № 263/31.07.2008г.  на Общински съвет – Димитровград. Тя предоставя възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и гражданско образование. Ние инвестираме върху младежите и обръщаме внимание на гласовете им като основен източник на нови идеи, творчество и художествено изразяване. Основните ни дейности са насочени към извънкласни школи и клубове за работа с деца и младежи, образователни дейности, културни мероприятия, междукултурни дейности.

 

 НАШАТА МИСИЯ

  • да провокираме интересите на децата и младежите като предоставим различни форми на извънкласни дейности;
  • да развиваме допълнителни умения, знания и компетенции на участващите деца и младежи в дейностите на "Детски и младежки център";
  • да организираме различни младежки инициативи и мисии;
  • да мотивираме и ангажираме свободното време на децата и младежите;
  • да подкрепяме и насърчаваме децата и младите хора да действат лично;
  • да се стремим да ограничим агресивното и отрицателното поведение на младите хора;
  • да мотивираме децата да работят и да се забавляват в екип;
  • да осигуряваме възможност за свободно изразяване на талантливите деца и младежи като организираме фестивали, състезания, доброволчески инициативи, младежки обмени и др.
  • да осигуряваме предизвикателни междукултурни учебни изживявания за младите хора;
  • да насърчаваме междукултурното разбирателство, равенството на възможностите и толерантността.

 

Адрес:

Общинско предпиятие "Детски и младежки център"
гр. Димитровград

ул. "Св. Климент охридски" 7

тел. : 0391/ 6-64-10;  0887 09 99 22  

www. dmcdimitrovgrad.com

е-mail: [email protected]

ОП "ДМЦ" в Youtube

facebook: ОП"Детски и младежки център"-Димитровград

Файлове: